VietFun For All

VietFun For All (http://community.vietfun.com/index.php)
-   Recipes (Nấu Ăn) (http://community.vietfun.com/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Trên đồng ... (http://community.vietfun.com/showthread.php?t=2275949)

RUNGH0ANG 07-08-2019 10:46 PM

Trên đồng ...
 
Trên đồng lúa vàng


[youtube]mM8B5yazGJQ[/youtube]

:innocent:

RUNGH0ANG 07-08-2019 10:48 PM

Trên đương phố làng

[youtube]yC-Rt0TXnOY[/youtube]


Dễ thương

:innocent:

RUNGH0ANG 07-08-2019 11:04 PM

Trên những phiến đàn


[youtube]FVa37f67Hnc[/youtube]


:innocent:

RUNGH0ANG 07-08-2019 11:38 PM

Trên đường xin tiền[youtube]5Ft0qQbV2k4[/youtube]


:innocent:

RUNGH0ANG 07-09-2019 06:10 PM

Bà xã xăm mình
sexy gợi tình[img]https://i.posti....190704-225745.jpg[/img]

:kiss

donnynguyen 07-09-2019 06:36 PM

[QUOTE=RUNGH0ANG;13587328]Bà xã xăm mình
sexy gợi tình[img]https://i.postimg.cc/8PzCpb3m/20190704-225745.jpg[/img]

:kiss[/QUOTE]

Is that really your wife?? Really nice tatt!!

I was thinking getting one in back or my neck.

RUNGH0ANG 07-09-2019 06:45 PM

[QUOTE=donnynguyen;13587332]Is that really your wife?? Really nice tatt!!

I was thinking getting one in back or my neck.[/QUOTE]

Bà xã me đó

Ở neck chắc đau lắm bro

donnynguyen 07-09-2019 06:47 PM

[QUOTE=RUNGH0ANG;13587334]Bà xã me đó

Ở neck chắc đau lắm bro[/QUOTE]

Nah. Your lower back is the sensitive part!

donnynguyen 07-09-2019 07:04 PM

[QUOTE=donnynguyen;13587338]Nah. Your lower back is the sensitive part![/QUOTE]

[IMG]http://i68.tinypic.com/t9uo3o.jpg[/IMG]

RUNGH0ANG 07-09-2019 07:10 PM

[QUOTE=donnynguyen;13587344][IMG]http://i68.tinypic.com/t9uo3o.jpg[/IMG][/QUOTE]

Đẹp đó. .

:cheer

donnynguyen 07-09-2019 07:14 PM

[QUOTE=RUNGH0ANG;13587347]Đẹp đó. .

:cheer[/QUOTE]

Yea, thx.

Maybe my SO’s name on my ring finger for anniversary too.

RUNGH0ANG 07-09-2019 09:14 PM

[QUOTE=donnynguyen;13587350]Yea, thx.

Maybe my SO’s name on my ring finger for anniversary too.[/QUOTE]

That's very nice.

:cheer

Bà Tám 07-09-2019 09:48 PM

cool , 8 thich ngám tattoo tren ngươi ta ,8 khong co tatoo vi sợ đau .

donnynguyen 07-09-2019 09:49 PM

[QUOTE=RUNGH0ANG;13587379]That's very nice.

:cheer[/QUOTE]

Yup! Wrapped around the finger “eternity” band!

Oops I meant Chinese zodiac sign NOT name

donnynguyen 07-09-2019 11:25 PM

[QUOTE=Bà Tám;13587386]cool , 8 thich ngám tattoo tren ngươi ta ,8 khong co tatoo vi sợ đau .[/QUOTE]

Just get “high” before u get it done lolz j/k!!

RUNGH0ANG 07-10-2019 07:49 AM

[QUOTE=Bà Tám;13587386]cool , 8 thich ngám tattoo tren ngươi ta ,8 khong co tatoo vi sợ đau .[/QUOTE]

Tám,
Đau 1 cái rồi qua, kẹt là cả đời rửa không ra

:D

RUNGH0ANG 07-10-2019 07:51 AM

[QUOTE=donnynguyen;13587387]Yup! Wrapped around the finger “eternity” band!

Oops I meant Chinese zodiac sign NOT name[/QUOTE]

Tôi thấy nhiều người xăm Chinese nhìn cũng đẹp lắm

:cheer

RUNGH0ANG 07-10-2019 01:43 PM

Thằng boy tôi tánh ngang ngang, cũng không phải lanh lẹ cho lắm , không biết học sao cũng được lảnh giắy khen nửa ???...[youtube]fskUfB-USN0[/youtube]

:kiss

RUNGH0ANG 07-10-2019 01:45 PM

[youtube]zlGLf1nf2Z4[/youtube]
:hug :kiss

Bà Tám 07-10-2019 01:48 PM

congrats bro ! :cheer


All times are GMT -4. The time now is 01:41 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.