VietFun For All

VietFun For All (http://community.vietfun.com/index.php)
-   Recipes (Nấu Ăn) (http://community.vietfun.com/forumdisplay.php?f=16)
-   -   HH đi bar (http://community.vietfun.com/showthread.php?t=2276222)

$$Cam$$ 07-12-2019 07:32 PM

HH đi bar
 
HH dzô ăn nhà hàng mà hong muốn trả tiền...cuối cũng cho thèng kia bóp zú để nó trả tiền tô phở cho her.

Cái này mình chỉ nghe mấy người đi ăn với her trong como kể thui nhà...mình hong có mặt :lol: :lol: :lol:

Chu_Du 07-12-2019 07:35 PM

[QUOTE=$$Cam$$;13588757]HH dzô ăn nhà hàng mà hong muốn trả tiền...cuối cũng cho thèng kia bóp zú để nó trả tiền tô phở cho her.

Cái này mình chỉ nghe mấy người đi ăn với her trong como kể thui nhà...mình hong có mặt :lol: :lol: :lol:[/QUOTE]

Chậc chậc ... HH mà có zú chắc cũng nhảo nhẹt ... ai mà thèm bóp chứ ... hề hề

HangHang9 07-12-2019 07:38 PM

[QUOTE=$$Cam$$;13588757]HH dzô ăn nhà hàng mà hong muốn trả tiền...cuối cũng cho thèng kia bóp zú để nó trả tiền tô phở cho her.

Cái này mình chỉ nghe mấy người đi ăn với her trong como kể thui nhà...mình hong có mặt :lol: :lol: :lol:[/QUOTE]

Hahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .

Cái này mới là dựng chuyện nà .....

Lúc đó chửi bà Núi .... Bả tức quá nói đại .

Hahhahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .


À nhưng mà có người bóp vú fơơơơơơơơ ..... Còn đở hơn $$Cam$$ trẻ đẹp mà khg thằng nào bóp .

Hahahhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .:dance :dance :dance

$$Cam$$ 07-12-2019 07:57 PM

[QUOTE=HangHang9;13588762]Hahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .

Cái này mới là dựng chuyện nà .....

Lúc đó chửi bà Núi .... Bả tức quá nói đại .

Hahhahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .


À nhưng mà có người bóp vú fơơơơơơơơ ..... Còn đở hơn $$Cam$$ trẻ đẹp mà khg thằng nào bóp .

Hahahhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .:dance :dance :dance[/QUOTE]bóp zú for a bowl of phơ....rẽ tiền minh hong thèm

mún bop zú của minh thì phải nuôi minh suốt đời..chua ai co kha nang nuoi minh cho nen chua cho bop chu' bo :lol: :lol:


All times are GMT -4. The time now is 02:06 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.