VietFun For All

VietFun For All (http://community.vietfun.com/index.php)
-   Recipes (Nấu Ăn) (http://community.vietfun.com/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Ghệ mới ... ;-) (http://community.vietfun.com/showthread.php?t=2276481)

ANH KAHLUA 07-16-2019 09:33 AM

Ghệ mới ... ;-)
 
cua ..tập 2 :lol:

:hello: Happy Monday ACE :lol:

[img]https://scontent-dfw5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/67038259_2394900070576467_4690072461524336640_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQkFJ9bNl9VXGVFISRF55TdG-ue2KvN0MsezVxpMjRbFmBP5SHCBFj0xdN87KuqDA9E&_nc_ht=scontent-dfw5-1.xx&oh=2e1de40b0ce707ec9ccad641f97d8dde&oe=5DB98C60[/img]

ANH KAHLUA 07-16-2019 09:36 AM

Ăn chay :lol: :cheer

Cha Chuối đi ăn .. chả chụp hình lia chia ... mình thì ăn có 1 dỉa à :lol:

[img]https://scontent-dfw5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/66379718_2394898647243276_7738607855581790208_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQmLeF72hc4EZnDkCvDPcFuK13nEoU5lRT0C68as63ipZTgKNoAZRwVmwFgv1yNGlzw&_nc_ht=scontent-dfw5-1.xx&oh=d647207ea954920efde91e64c502f6af&oe=5DACE851[/img]

ANH KAHLUA 07-16-2019 09:50 AM

Ái dà dà .. 1 ngày working hard in the yard ... :rolleyes: :lol:

[img]https://scontent-dfw5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/66473488_2402147979851676_4393716475400028160_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQmV6tzqugUYMv3CKQWlqIp7ThN1znMdvQM-YOQAofchS2mnCif16KM8UK7mjPBEfVM&_nc_ht=scontent-dfw5-1.xx&oh=e0c3f983cb60b71dff24cea58c8c24ff&oe=5DB8101B[/img]

ANH KAHLUA 07-16-2019 09:55 AM

Hôm nay ... trying to relax the brain ... :lol: :hello: Cười chút đi ACE :D

[img]https://scontent-dfw5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/64885259_2362122560520885_947196397944307712_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQmH_eV1cCTfJ9cbGHM5J0PabSTWgmnAhRRl8-kcbJchz6uaH_uTEFrYIVJ0nkjgupg&_nc_ht=scontent-dfw5-1.xx&oh=198da37a84b03cf7df564b049590cc36&oe=5DA6778E[/img]


Anh Lua' va` be' dzuyen . long long time ago ,.. in the galaxy .. far far away :lol:


[img]https://scontent-dfw5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/58543884_2268924509840691_3313758734211088384_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQmkFxy3jCkiVeXOX2IFaY5KtwQVtGgdK8k0TCgb_6trvUwRsZMQsIdemlfoNRItCMA&_nc_ht=scontent-dfw5-1.xx&oh=edc3cdaa1d171a9ff21b4838ba264e9c&oe=5DC18E1B[/img]

lamduyennn 07-16-2019 09:58 AM

tào lao :lol: :lol: :lol:

ANH KAHLUA 07-16-2019 10:01 AM

[QUOTE=lamduyennn;13589978]tào lao :lol: :lol: :lol:[/QUOTE]

:lol: Tào lao như trái bí đao huh please: :lol: please:

HangHang9 07-16-2019 12:05 PM

[QUOTE=ANH KAHLUA;13589971]Ái dà dà .. 1 ngày working hard in the yard ... :rolleyes: :lol:

[img]https://scontent-dfw5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/66473488_2402147979851676_4393716475400028160_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQmV6tzqugUYMv3CKQWlqIp7ThN1znMdvQM-YOQAofchS2mnCif16KM8UK7mjPBEfVM&_nc_ht=scontent-dfw5-1.xx&oh=e0c3f983cb60b71dff24cea58c8c24ff&oe=5DB8101B[/img][/QUOTE]

Ghệ này chiên xù ngon lắm .....

Hehehheeeeeeeeee .

RUNGH0ANG 07-16-2019 12:08 PM

[QUOTE=ANH KAHLUA;13589963]cua ..tập 2 :lol:

:hello: Happy Monday ACE :lol:

[img]https://scontent-dfw5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/67038259_2394900070576467_4690072461524336640_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQkFJ9bNl9VXGVFISRF55TdG-ue2KvN0MsezVxpMjRbFmBP5SHCBFj0xdN87KuqDA9E&_nc_ht=scontent-dfw5-1.xx&oh=2e1de40b0ce707ec9ccad641f97d8dde&oe=5DB98C60[/img][/QUOTE]

Ghệ mập quá .....

Bởi vậy người ta có 1 câu "Nằm như cá chết "

:D

ANH KAHLUA 07-16-2019 12:33 PM

[QUOTE=RUNGH0ANG;13590021]Ghệ mập quá .....

Bởi vậy người ta có 1 câu "Nằm như cá chết "

:D[/QUOTE]

Lúa thấy Lúa đang nằm như chết thì đúng hơn :rolleyes: :cry: :lol:

21 năm cứ dzợ ... bị đì .. bây giờ héo mòn mất hết :cry: :lol:


[QUOTE=HangHang9;13590020]Ghệ này chiên xù ngon lắm .....

Hehehheeeeeeeeee .[/QUOTE]

Chuối Hamdzui chị chiên xù còn ngon hơn em nửa đoá :lol:

Yeuemnadong 07-16-2019 12:35 PM

[QUOTE=ANH KAHLUA;13589963]cua ..tập 2 :lol:

:hello: Happy Monday ACE :lol:

[img]https://scontent-dfw5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/67038259_2394900070576467_4690072461524336640_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQkFJ9bNl9VXGVFISRF55TdG-ue2KvN0MsezVxpMjRbFmBP5SHCBFj0xdN87KuqDA9E&_nc_ht=scontent-dfw5-1.xx&oh=2e1de40b0ce707ec9ccad641f97d8dde&oe=5DB98C60[/img][/QUOTE]Ghệ nào tớ cũng chỉ thích ăn từ cổ, xuống tới bụng là thôi. Chỗ này vừa béo vừa ngon.


😂😂😂

ANH KAHLUA 07-16-2019 12:37 PM

[QUOTE=Yeuemnadong;13590029]Ghệ nào tớ cũng chỉ thích ăn từ cổ, xuống tới bụng là thôi. Chỗ này vừa béo vừa ngon.


😂😂😂[/QUOTE]

:hello: :cheer Vậy 2 bên đều có lợi .. tớ thì thích ăn giửa tới fần đui please:

ANH KAHLUA 07-16-2019 12:43 PM

Mời ACE ăn ... chai :cheer

[img]https://scontent-dfw5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/67109518_2402426829823791_280422490679803904_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQkXsHpMctn_fhbQcb_cLr8O45FSC0mXp5-XFEuZf4e1rMh9xAiza15zTLRswH2Rdl0&_nc_ht=scontent-dfw5-1.xx&oh=16ba4ca00899b4df456548ee2f2b4e51&oe=5DA58502[/img]

bluepine 07-16-2019 12:44 PM

[QUOTE=Yeuemnadong;13590029]Ghệ nào tớ cũng chỉ thích ăn từ cổ, xuống tới bụng là thôi. Chỗ này vừa béo vừa ngon.


😂😂😂[/QUOTE]

Tớ thì chén sạch nhé, từ đầu tới đuôi, may ra nhả vài cái xươn khó nhá.....kẻo hốc :D :cheer :lol: :hello:

Yeuemnadong 07-16-2019 12:46 PM

[QUOTE=ANH KAHLUA;13590031]:hello: :cheer Vậy 2 bên đều có lợi .. tớ thì thích ăn giửa tới fần đui please:[/QUOTE]

Bác không có phần nào. Vì tớ cũng thích ăn phần giữa tới phần đuôi, nhưng chỉ khi nào phần ngực và bụng nhiều mỡ quá làm tớ chán thì tớ sẽ sơi nốt phần còn lại.

Xin lỗi bác.


😂😂😂😂

ANH KAHLUA 07-16-2019 12:51 PM

Cha Chuối đâu .. đừng post nhìu trong thread tui hôm nay nha :lol:


:hello: :lol: :cheer

2 bé này dzành ăn hết ( mình hông biết boys hay girls ) :lol:

Vậy để Lúa kéo thêm lưới cho 2 A/C nha please: :lol:

[img]https://scontent-dfw5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/66639194_2394901003909707_575782237664968704_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQnR8BdiJUynEo7fSib55J05YvhrYW9GTD2O3t3BcmIz46o7_lqA1DRQ_Le56RRE2GI&_nc_ht=scontent-dfw5-1.xx&oh=3f210846ecc1b9d2c50420fd8c8c4956&oe=5DAA3106[/img]

[QUOTE=Yeuemnadong;13590036]Bác không có phần nào. Vì tớ cũng thích ăn phần giữa tới phần đuôi, nhưng chỉ khi nào phần ngực và bụng nhiều mỡ quá làm tớ chán thì tớ sẽ sơi nốt phần còn lại.

Xin lỗi bác.


😂😂😂😂[/QUOTE]

[QUOTE=bluepine;13590034]Tớ thì chén sạch nhé, từ đầu tới đuôi, may ra nhả vài cái xươn khó nhá.....kẻo hốc :D :cheer [/QUOTE]

Yeuemnadong 07-16-2019 12:51 PM

[QUOTE=bluepine;13590034]Tớ thì chén sạch nhé, từ đầu tới đuôi, may ra nhả vài cái xươn khó nhá.....kẻo hốc :D :cheer :lol: :hello:[/QUOTE]

Cá nằm trên thớt bác ăn đâu trước ăn, nhưng ăn vội ăn vàng khó tiêu vì bị bội thực và dễ hóc xương cá như chơi.

Bác đừng hấp tấp, ăn cá phải rỉa từ từ mới soang chọng nha bác. Chứ mà bốc hốt kiểu đó nhìn con cá nham nhở lắm.
😂😂😂

ANH KAHLUA 07-16-2019 12:55 PM

:hello: :cheer Mời ACE .. tới lấy cá Crappies please: :lol:

[img]https://scontent-dfw5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/54519089_2213860318680444_7818385601794670592_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQnJbQdMsL1M5cJ9Y2e8rKAe8ynjpJQ2lIEcrvTvPjOSZ1cf_rC8SPuGpRcUJgXIbFQ&_nc_ht=scontent-dfw5-1.xx&oh=28ff6f7df499eb8a360ffa3bc77c4312&oe=5DC2246B[/img]

ANH KAHLUA 07-16-2019 02:01 PM

Hay :clap:

[youtube]LlPzWlxNc3w[/youtube]

RUNGH0ANG 07-16-2019 02:07 PM

[QUOTE=ANH KAHLUA;13590039]

[img]https://scontent-dfw5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/66639194_2394901003909707_575782237664968704_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQnR8BdiJUynEo7fSib55J05YvhrYW9GTD2O3t3BcmIz46o7_lqA1DRQ_Le56RRE2GI&_nc_ht=scontent-dfw5-1.xx&oh=3f210846ecc1b9d2c50420fd8c8c4956&oe=5DAA3106[/img][/QUOTE]

man.... câu kiểu này có bửa biển bị bankruptcy

:D

HangHang9 07-16-2019 02:07 PM

[QUOTE=ANH KAHLUA;13590032]Mời ACE ăn ... chai :cheer

[img]https://scontent-dfw5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/67109518_2402426829823791_280422490679803904_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQkXsHpMctn_fhbQcb_cLr8O45FSC0mXp5-XFEuZf4e1rMh9xAiza15zTLRswH2Rdl0&_nc_ht=scontent-dfw5-1.xx&oh=16ba4ca00899b4df456548ee2f2b4e51&oe=5DA58502[/img][/QUOTE]

Cái má nó ....

Treo đầu heo bán thịt chuột .

Hahahhaaaaaaaaaaaaaaa ..... yum yum .

:cheer


All times are GMT -4. The time now is 03:55 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.