VietFun For All

VietFun For All (http://community.vietfun.com/index.php)
-   Recipes (Nấu Ăn) (http://community.vietfun.com/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Tìm hiĕu ... (http://community.vietfun.com/showthread.php?t=2276533)

7hien! 07-16-2019 06:40 PM

Tìm hiĕu ...
 
Ai Choi o vietfun cung biét ông Hai là 1 thèng già dich ăn nói tuc tĕu ... thé mà cung có nhièu cô nhièu bà thích ..ngày nào cung kêu réo ông ta ..yêu càu ông ta nói chuyên dâm nhu là Lon, Cu này no. ... Tui suy nghi hoài hong ra ... tai sao máy cô này lai muón nghe nhung tu tuc tĕu nhu vây ... thoi buõi bây gio trong YouTube vô xem cung đuoc vây .... đoá, thì tui tháy vân đê này xăy ra thuòng suyên nên tui đua ra ý kién và tui cung muón tìm hiĕu coi coi máy cô máy bà vì sao lai nghe lon, cu o trong nhà bêp

Xin cám on moi nguoi

$$Cam$$ 07-16-2019 06:46 PM

[QUOTE=7hien!;13590263]Ai Choi o vietfun cung biét ông Hai là 1 thèng già dich ăn nói tuc tĕu ... thé mà cung có nhièu cô nhièu bà thích ..ngày nào cung kêu réo ông ta ..yêu càu ông ta nói chuyên dâm nhu là Lon, Cu này no. ... Tui suy nghi hoài hong ra ... tai sao máy cô này lai muón nghe nhung tu tuc tĕu nhu vây ... thoi buõi bây gio trong YouTube vô xem cung đuoc vây .... đoá, thì tui tháy vân đê này xăy ra thuòng suyên nên tui đua ra ý kién và tui cung muón tìm hiĕu coi coi máy cô máy bà vì sao lai nghe lon, cu o trong nhà bêp

Xin cám on moi nguoi[/QUOTE]A7 voi O2 co’ thu sao?....

He noi’ ch voi minh binh thuong ma...nhieu nguoi ko noi’ nhung ko co’nghia la ho dang hoang....tha rang nghi sao noi’ vay minh de deal hon...

7hien! 07-16-2019 07:06 PM

[QUOTE=$$Cam$$;13590267]A7 voi O2 co’ thu sao?....

He noi’ ch voi minh binh thuong ma...nhieu nguoi ko noi’ nhung ko co’nghia la ho dang hoang....tha rang nghi sao noi’ vay minh de deal hon...[/QUOTE]

Có thù oán gi voi ai đâu ... a7 có nhièu lan giup o2 lam nguòi nuã đó

Listen&Learn 07-16-2019 07:17 PM

9 người thì 10 ý
Có người đọc thì nghĩ Ông Hai nói bậy & wánh giá Ông Hai
Cá nhân mình thấy vô đây chơi chủ yếu là vui :D
Ông Hai có sense of humor đọc tếu tếu thấy mắc cười ...

Phần đông trong này ai cũng lớn & trưởng thành & có người đã có cháu ngoại hay nội .. cho nên đâu có ai dưới tuổi thành niên đâu mà ngại 7 :) :hello:

7hien! 07-16-2019 07:47 PM

[QUOTE=Listen&Learn;13590286]9 người thì 10 ý
Có người đọc thì nghĩ Ông Hai nói bậy & wánh giá Ông Hai
Cá nhân mình thấy vô đây chơi chủ yếu là vui :D
Ông Hai có sense of humor đọc tếu tếu thấy mắc cười ...

Phần đông trong này ai cũng lớn & trưởng thành & có người đã có cháu ngoại hay nội .. cho nên đâu có ai dưới tuổi thành niên đâu mà ngại 7 :) :hello:[/QUOTE]

7 no là 7 Tim hiĕu coi coi tai sao nhu vây mà...
Vâng ai cung truong thành het ròi ... nhung mõi nguoi mõi tánh mà ..cho nên phãi tìm hiĕu cho rõ :lol:

lamduyennn 07-16-2019 07:53 PM

yêu ai mới tìm hiểu để tiến xa hơn chứ ko yêu tìm hiểu làm gì :lol: :lol: :lol:

7hien! 07-16-2019 09:31 PM

[QUOTE=lamduyennn;13590304]yêu ai mới tìm hiểu để tiến xa hơn chứ ko yêu tìm hiểu làm gì :lol: :lol: :lol:[/QUOTE]

Tìm ròi hiĕu moi yêu duyên oi... yêu voi vàng dê bi leo cây lám

RUNGH0ANG 07-16-2019 09:48 PM

Tìm rồi hiểu , hiểu rồi thì xù

:D

Tìm Hiểu 07-16-2019 09:50 PM

Gọi tôi có gì chỉ dạy không ?

:cool:

GioDauMua20 07-16-2019 10:12 PM

[QUOTE=Tìm Hiểu;13590336]Gọi tôi có gì chỉ dạy không ?

:cool:[/QUOTE]Chết má chưa. Nước Cộng Hóa Nhân Dân Tìm Hiểu có mặt rồi


All times are GMT -4. The time now is 06:00 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.