VietFun For All

VietFun For All (http://community.vietfun.com/index.php)
-   Recipes (Nấu Ăn) (http://community.vietfun.com/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Cươì - cươì - cươì (http://community.vietfun.com/showthread.php?t=2276297)

TrQuynhNhu 07-14-2019 08:44 AM

Cươì - cươì - cươì
 
1 tiếng cươì , 10 thang thuốc . baì này đăng những truyện vui, truyện cươì fỏng dịch từ tiếng ger ra tiếng việt . các sis & bros naò có truyện vui, cươì thì cứ tự nhiên đăng dzô để chúng ta cùng :lol: chung .

TrQuynhNhu 07-14-2019 08:49 AM

Katze
Ein Mann will die Katze seiner Frau heimlich loswerden und beschließt, sie auszusetzen. Er nimmt sie mit ins Auto, fährt 20 Häuser weit, setzt die Katze aus und fährt heim. Zehn Minuten später ist die Katze auch wieder da.
"Na gut", denkt sich der Mann, "war vielleicht ein wenig zu kurz die Strecke". Setzt sich wieder mit der Katze ins Auto, fährt 5 Kilometer weit und setzt sie aus. Zwanzig Minuten später ist die Katze wieder zu Hause.
"Jetzt reicht’s!" denkt sich der Mann, nimmt die Katze mit ins Auto und fährt 20 Kilometer, dann durch den Wald, über eine Brücke, rechts, links und setzt die Katze dann schließlich mitten im Wald auf einer Lichtung aus.
Eine halbe Stunde später ruft der Mann zu Hause an. "Ist die Katze da?" fragt er seine Frau. "Ja, warum?" "Hol sie mal ans Telefon, ich habe mich verfahren."

-~-

Meò
1 ngu*o*ì dda`n ông muô´n vâ´t bo? con meò cu?a vo*. ông ta trong âm thâ`m ddê? ba` vo*. không biê´t va` ông ta quyê´t ddi.nh ddem bo? con meò cu?a vo*. o*? mô.t no*i naò ddo´. ông ta đem con meò đi, laí xe hơi cho*? con meò cách nhà ông ta 20 căn, bỏ con meò ở đó, lái xe về . 10 fút sau, con meò lại xuất hiện ở nhà .

"cũng được", ông ta nghĩ, chắc bỏ con meò gần quá . ông ta lái xe đưa con meò cách nhà 5 kilomét , bỏ nó ở đó và laí xe về . 20 fút sau con meò lại xuất hiện ở nhà .

"đủ rôì" ông ta nghĩ . ông ta đem con meò laí đi cách xa nhà 20 kilomét, rôì đi qua khu rừng, đi ngang qua mô.t cây câù, rôì thì fải, traí , cuôí cùng ông ta bỏ con meò ngay ở trong rừng nơi có cây côí um tùm .
nửa tiếng sau ông ta gọi về nhà : "con meò có ở đó không ?" ông ta hỏi bà vợ . "da. co´, tại sao ?" bà vợ hỏi lại . "kêu nó tơí cho tôi hỏi chuyê.n. tôi laí xe bi. lạc "

Ông Hai 07-14-2019 10:21 PM

Đúng là chuyện cười dở hơi cám lợn. :D :lol: Con khùng nầy đăng chuyện cười thì không thấy mắc cười nhưng khi nó đăng chuyện không đáng cười thì lại mắc cười, chẳng hạn như chuyện nó ngày đêm gào rú anh Lăn Wăn chó chết nào đó đá đít nó một phát đau hơn bò đá.:D :lol:

TrQuynhNhu 08-20-2019 11:23 AM

Dito

A b c de f g h i j k l m n o p q

TrQuynhNhu 08-20-2019 11:42 AM

Hom nay chui thang Gia oh toi dday thoi, Mai dzo chui tiep:D


All times are GMT -4. The time now is 01:58 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.