VietFun For All

VietFun For All (http://community.vietfun.com/index.php)
-   Recipes (Nấu Ăn) (http://community.vietfun.com/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Nghi án mod Cook3 bán đứng VietFun (http://community.vietfun.com/showthread.php?t=2276847)

Ông Hai 07-19-2019 06:20 PM

Nghi án mod Cook3 bán đứng VietFun
 
Nhà bếp đang chơi vui vẽ tự nhiên mod Cook3 rảnh bird trưng cầu ý của dân ngu đầu tôm để ra tay delete các threads có giá trị câu khách của hoa hậu China town nhũ danh Mỹ Hằng aka HanhHangXX... kết quả hiện giờ Nhà Bếp ế như chùa Bà Đanh, không có ai muốn vô chơi nữa. Có phải chăng mod Cook3 đã nhận tiền của VietBest, NhomCho, VịtLặnSông v.v... để giết chết VietFun không cần gươm đao?????:fight :mad:

Xin mời các chiến hữu yêu chuilon, thích khói lửa và ưa diệt giặc vô bàn luận để cùng nhau lên kế hoạch thành lập ủy ban bảo vệ tự do ngôn luận và long trọng đón hoa hậu Mỹ Hằng trở về thay thế mod Cook3 quản lí Nhà Bếp cho xôm tụ lại như xưa.:cheer please: :hello:

Bà Tám 07-19-2019 06:30 PM

Ông Hai hôm nay dùng danh từ diễn tả rất dễ thương dễ đọc và dễ hiểu .:clap:

RUNGH0ANG 07-20-2019 04:05 PM

Khúc Ba .... Tôi thích người này .

Từ ngày biết her đến giờ, qua lời nói và cách hành xử, she gieo cho tôi 1 ấn tượng rất tốt

:hug


All times are GMT -4. The time now is 04:37 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.