VietFun For All

VietFun For All (http://community.vietfun.com/index.php)
-   Recipes (Nấu Ăn) (http://community.vietfun.com/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Khờ và hamdzui (http://community.vietfun.com/showthread.php?t=2276879)

YeuAnhDaiKho 07-20-2019 06:41 PM

Khờ và hamdzui
 
Đang đi ăn và đi đua xe .
Sẽ pposst hình 2 đứa ôm nhau soon

please: please: please:

ANH KAHLUA 07-20-2019 06:44 PM

[QUOTE=YeuAnhDaiKho;13591712]Đang đi ăn và đi đua xe .
Sẽ pposst hình 2 đứa ôm nhau soon

please: please: please:[/QUOTE]

Khỏi cần coi ... ổng bắng hình wa cho anh Lúa hồi nảy khi ổng đi restroom gồi :lol: ( ổng hông dzám cho cưng thấy ) :lol: :lol: :lol:

YeuAnhDaiKho 07-20-2019 07:04 PM

[QUOTE=ANH KAHLUA;13591714]Khỏi cần coi ... ổng bắng hình wa cho anh Lúa hồi nảy khi ổng đi restroom gồi :lol: ( ổng hông dzám cho cưng thấy ) :lol: :lol: :lol:[/QUOTE]

Sao anh Lúa không dẫn 2 nhóc đi chơi chung ?

:lol: :lol: :lol: 99 Ranch fresh& youngcoconut only 1$ each
Khờ đang uống please: hamdzui bao

YeuAnhDaiKho 07-20-2019 07:06 PM

We are going to race tonight please: please: please:

Hôm nọ tính mua 2 vé máy bay cho 2 mẹ con mụ kia đi chơi .... hôm này không cần mua vé lấy tiền đó đi đua xe cá độ ....

please: please: please: 1 k đô tha hồ cá độ please:

ANH KAHLUA 07-20-2019 07:38 PM

[QUOTE=YeuAnhDaiKho;13591719]Sao anh Lúa không dẫn 2 nhóc đi chơi chung ?

:lol: 99 Ranch fresh& youngcoconut only 1$ each
Khờ đang uống please: hamdzui bao[/QUOTE]

Đi đâu :rolleyes: :confused: :lol: Anh Lúa đang nàm :lol:

Mai dẩn 2 nhóc đi mò ghệ :lol:

Khờ wăng wa cho anh Lúa 2 chái coconut đi :evil :lol:

Ông Chuối hông biết hưởng đâu ... :lol:


All times are GMT -4. The time now is 01:54 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.