VietFun For All

VietFun For All (http://community.vietfun.com/index.php)
-   Recipes (Nấu Ăn) (http://community.vietfun.com/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Bếp Táo Dại (http://community.vietfun.com/showthread.php?t=2271576)

taodai 01-06-2019 07:11 PM

Bếp Táo Dại
 
Bếp Táo Dại

Khai mạc bếp đầu năm Dương Lịch 2019,
mừng em nó cải tử hồi sinh…., mời cả nhà xơi...hihihi

[IMG]https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/49345112_335019520684673_8177990006464315392_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_eui2=AeHlIOH8slit8W4xQBYpeU4YcqpioTy6jfdYXwsNq1JbDgh7ijVrOyRAEIA6Li6SbvBR5WAO5BGxc9EXfC74BhynfmVgm64mOq6Ql4r1_-oERg&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=bcb1df41e2b726fefa1fac79470b9293&oe=5CC80A10[/IMG]

[IMG]https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/49693417_1573096012793170_1357549620787412992_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_eui2=AeGcY_A2dkRcyo0KNjdtsfu3doBVHDTGQv8UgR8QO4PnXp0xZSNdnK5ltc2etYqQznOkwZYpxh9ZzlQdNct5N2pV_8fxUDP-JNCZy72RLRdkUg&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=8e86e07d6b5cae3d96e77d7533052b38&oe=5CBF8580[/IMG]

:cheer :hello: :dance

thanh_ nhan 01-06-2019 07:15 PM

[QUOTE=taodai;13546041]Bếp Táo Dại

Khai mạc bếp đầu năm Dương Lịch 2019,
mừng em nó cải tử hồi sinh…., mời cả nhà xơi...hihihi

[IMG]https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/49345112_335019520684673_8177990006464315392_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_eui2=AeHlIOH8slit8W4xQBYpeU4YcqpioTy6jfdYXwsNq1JbDgh7ijVrOyRAEIA6Li6SbvBR5WAO5BGxc9EXfC74BhynfmVgm64mOq6Ql4r1_-oERg&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=bcb1df41e2b726fefa1fac79470b9293&oe=5CC80A10[/IMG]

[IMG]https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/49693417_1573096012793170_1357549620787412992_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_eui2=AeGcY_A2dkRcyo0KNjdtsfu3doBVHDTGQv8UgR8QO4PnXp0xZSNdnK5ltc2etYqQznOkwZYpxh9ZzlQdNct5N2pV_8fxUDP-JNCZy72RLRdkUg&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=8e86e07d6b5cae3d96e77d7533052b38&oe=5CBF8580[/IMG]

:cheer :hello: :dance[/QUOTE]

Cám ơn nha. Bún bò nhìn ngon lắm.

taodai 01-06-2019 07:42 PM

[QUOTE=thanh_ nhan;13546043]Cám ơn nha. Bún bò nhìn ngon lắm.[/QUOTE]

Cam on chi thanh_nhan :inlove :cheer

Listen&Learn 01-06-2019 07:47 PM

Trời lạnh có tô bún bò huế nóng nóng & cay cay ăn qúa đã
:clap: :cheer :clap:

Người yêu VF đã chở lại vui ghê please:

tayninh 01-06-2019 09:28 PM

Ngon không mà màu đẹp quá

taodai 01-07-2019 10:55 AM

[QUOTE=Listen&Learn;13546048]Trời lạnh có tô bún bò huế nóng nóng & cay cay ăn qúa đã
:clap: :cheer :clap:

Người yêu VF đã chở lại vui ghê please:[/QUOTE]

Yay yay ...
:hello: L&L :cheer :dance

taodai 01-07-2019 10:56 AM

[QUOTE=tayninh;13546057]Ngon không mà màu đẹp quá[/QUOTE]

Ngon bá cháy bù chét....Lợi đây cho TN 1 chén ăn thử nha...please: :D :dance

gio` heo 01-07-2019 01:43 PM

Ngon qúa, mùa nay lạnh món nào có nc dòm la thích lien :clap: :clap:

newtexas 01-08-2019 09:34 PM

Bbh hả Táo?? Giỏi ghia nha!!:clap:..

Tưởng vf đi luôn rùi chứ..

taodai 01-09-2019 01:21 PM

[QUOTE=gio` heo;13546094]Ngon qúa, mùa nay lạnh món nào có nc dòm la thích lien :clap: :clap:[/QUOTE]

Yay yay ….:hug :cheer :dance

taodai 01-09-2019 01:23 PM

[QUOTE=newtexas;13546274]Bbh hả Táo?? Giỏi ghia nha!!:clap:..

Tưởng vf đi luôn rùi chứ..[/QUOTE]

Yay ...thanks NT :D :hello: NT
Mình có quen ở bển hông?:D :lol: :dance

lamdzuyen 01-09-2019 01:27 PM

đã....nhìn ngon......trời này ăn món này cắn trái ớt xong hít hà :inlove :inlove :inlove

taodai 01-09-2019 02:57 PM

[QUOTE=lamdzuyen;13546341]đã....nhìn ngon......trời này ăn món này cắn trái ớt xong hít hà :inlove :inlove :inlove[/QUOTE]

:cheer Yay LD...:cheer

Mì Ý xào bơ tỏi+ tôm tươi

[url]https://scontent-sin2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/49841078_1184682005031172_211927215531622400_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_eui2=AeGgMvmlzetTLKx7AReDvce0pBAcnQsc-IL3_9iwdBPcutPKVo91PRRvVlukqejSPGJydb2qMh93q1_r6jVZsHIvURRwqsEmwRel13nXhkbHQQ&_nc_ht=scontent-sin2-1.xx&oh=a9c4fa8bd44ba027c5391937583c4340&oe=5CB93E5D[/url]

Ăn chưa đã thì quất thêm 2 món sau với cơm nóng, nước mắm 3 Cua + ớt hiểm cay xé…

[url]https://scontent-sin2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/49711517_398801630694057_1346248367830728704_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_eui2=AeFXpRc2GLLPyBCcs6IPN_xqkV2Ta-QdwfrROslVuVwHnqnKg3E_xTGKXxPtV3Ot5t-hRbULHCZ8Fy00wL6DQTLPEQwCwAtxJV35H3rRWVPlYw&_nc_ht=scontent-sin2-1.xx&oh=68a0205ee1903b675b844d1cf132cbb2&oe=5CC414F1[/url]

[url]https://scontent-sin2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/49897447_533186667181824_5935545606507331584_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeEBhR4ZduTDVnGeTyvcrSQrBnaKfWuQt2zLO7tUxTczMN2xpOh3x9FcFMhEqlWZp6nd_3AvIgC7EqekfhSYq932fhBTlGNAE8PZOqy86Co69A&_nc_ht=scontent-sin2-1.xx&oh=7da95eeb8a6f7f5dec66c4e6a2948bab&oe=5CB8B758[/url]

please: :lol:

lamdzuyen 01-09-2019 03:01 PM

[QUOTE=taodai;13546372]:cheer Yay LD...:cheer

Mì Ý xào bơ tỏi+ tôm tươi

Ăn chưa đã thì quất thêm 2 món sau với cơm nóng, nước mắm 3 Cua + ớt hiểm cay xé…

[url]
https://scontent. [/QUOTE]

tuần trước LD có làm món Mỳ Ý xao bơ tỏi + tôm tươi như TD nói đó...

URLs ko open được TD ơi...nhiều khi bùn bùn pha chén nuoc mắm tỏi ớt chấm dua leo ăn cũng ngon lắm :inlove :inlove

gio` heo 01-09-2019 03:05 PM

thịt kho trứng dòm ngon qúa, đễ hình ra ngoài ăn ngó cho đã con mắt đi Tocdai :clap: :clap: :clap:

[QUOTE=taodai
[url]https://scontent-sin2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/49711517_398801630694057_1346248367830728704_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_eui2=AeFXpRc2GLLPyBCcs6IPN_xqkV2Ta-QdwfrROslVuVwHnqnKg3E_xTGKXxPtV3Ot5t-hRbULHCZ8Fy00wL6DQTLPEQwCwAtxJV35H3rRWVPlYw&_nc_ht=scontent-sin2-1.xx&oh=68a0205ee1903b675b844d1cf132cbb2&oe=5CC414F1[/url]

[url]https://scontent-sin2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/49897447_533186667181824_5935545606507331584_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeEBhR4ZduTDVnGeTyvcrSQrBnaKfWuQt2zLO7tUxTczMN2xpOh3x9FcFMhEqlWZp6nd_3AvIgC7EqekfhSYq932fhBTlGNAE8PZOqy86Co69A&_nc_ht=scontent-sin2-1.xx&oh=7da95eeb8a6f7f5dec66c4e6a2948bab&oe=5CB8B758[/url]

QUOTE]


All times are GMT -4. The time now is 02:12 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.