VietFun For All

VietFun For All (http://community.vietfun.com/index.php)
-   Recipes (Nấu Ăn) (http://community.vietfun.com/forumdisplay.php?f=16)
-   -   ...Nghe bài hát ni nhớ vợ Út quá đi ... (http://community.vietfun.com/showthread.php?t=2276896)

@Anh Điếc 07-21-2019 11:06 PM

...Nghe bài hát ni nhớ vợ Út quá đi ...
 
Đời em ngỡ chết theo ngày buồn
Buồn lẻ loi thấy đâu niềm vui
Niềm vui đó xót xa đợi chờ
Chừ đã tới với tình anh cho


[b][url]https://www.youtube.com/watch?v=9sWvaAfC5lQ[/url][/b]


All times are GMT -4. The time now is 09:36 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.