VietFun For All

VietFun For All (http://community.vietfun.com/index.php)
-   Recipes (Nấu Ăn) (http://community.vietfun.com/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Con gái học đàn (http://community.vietfun.com/showthread.php?t=2271528)

newtexas 12-05-2018 02:12 PM

Con gái học đàn
 
Này cũng giống như học đàn tranh bên VN, cách móc giây đàn thấy nhẹ nhàng ..

Hay ha, mỗi music instruments đều tạo ra tiếng nhạc nghe du dương hay ghê ..

Tui mà có con gái sẽ kêu học lớp này orchestra..


[img]https://i.postimg.cc/mD0TzDJ7/0-CA05-E09-BA33-4382-A9-F9-69-DA6761-AC5-F.jpg[/img]

pulau_besi86 12-05-2018 02:13 PM

Bà nên cho nó học thỗi kèn hay hơn!:cheer

newtexas 12-05-2018 02:15 PM

[QUOTE=pulau_besi86;13545300]Bà nên cho nó học thỗi kèn hay hơn!:cheer[/QUOTE]

Tui thấy học thổi kèn practice time nhiều quá, nội summer ở ngoài trời để practice thui cũng phê, nhất là với khí hậu nóng ở TX

pulau_besi86 12-05-2018 02:19 PM

[QUOTE=newtexas;13545303]Tui thấy học thổi kèn practice time nhiều quá, nội summer ở ngoài trời để practice thui cũng phê, nhất là với khí hậu nóng ở TX[/QUOTE]

Đâu cần,mẹ biết thỗi (hay) là con sẽ giống mẹ ...đừng nói là bà ko biết thỗi nha!:fight

newtexas 12-05-2018 02:23 PM

[QUOTE=pulau_besi86;13545304]Đâu cần,mẹ biết thỗi (hay) là con sẽ giống mẹ ...đừng nói là bà ko biết thỗi nha!:fight[/QUOTE]

Cà chớn nghe cha..:fight, tui hiểu đàng quàng...ông nói kiểu nasty tui chưa hiểu ra câu trên ..:fight :fight...

pulau_besi86 12-05-2018 02:32 PM

[QUOTE=newtexas;13545305]Cà chớn nghe cha..:fight, tui hiểu đàng quàng...ông nói kiểu nasty tui chưa hiểu ra câu trên ..:fight :fight...[/QUOTE]

Thì giờ hiễu ra chưa?:lol: hay cần tui wấn liện bà 1 khoá ...please:

ANH KAHLUA 12-05-2018 02:40 PM

[QUOTE=newtexas;13545303]Tui thấy học thổi kèn practice time nhiều quá, nội summer ở ngoài trời để practice thui cũng phê, nhất là với khí hậu nóng ở TX[/QUOTE]

:lol: :lol: :lol: đọc tới đây mắc cười wá nha chị Tẹt ...

Chị fải hĩu cha Lẩu chớ .. chả sổ nho ra là bậy bạ thôi à :lol:

newtexas 12-05-2018 03:03 PM

[QUOTE=pulau_besi86;13545307]Thì giờ hiễu ra chưa?:lol: hay cần tui wấn liện bà 1 khoá ...please:[/QUOTE]

Bà mịa... hỏng cần ông quấn liện... :fight...

[QUOTE=ANH KAHLUA;13545315]:lol: :lol: :lol: đọc tới đây mắc cười wá nha chị Tẹt ...

Chị fải hĩu cha Lẩu chớ .. chả sổ nho ra là bậy bạ thôi à :lol:[/QUOTE]


Quê dể sợ.. bình thường Tẹt cũng thông manh lắm chứ.. lolzz

ANH KAHLUA 12-05-2018 03:13 PM

[QUOTE=newtexas;13545328]Bà mịa... hỏng cần ông quấn liệu... :fight...
Quê dể sợ.. bình thường Tẹt cũng thông manh lắm chứ.. lolzz[/QUOTE]

:lol: Chị Tẹt nên nhơ" .. chả mà xuất hiện ... gỏ gỏ ... là 9/10 bậy bạ gồi :lol:

lamdzuyen 12-05-2018 03:17 PM

[QUOTE=newtexas;13545303]Tui thấy học thổi kèn practice time nhiều quá, nội summer ở ngoài trời để practice thui cũng phê, nhất là với khí hậu nóng ở TX[/QUOTE]

bé Tẹc ngây thơ cười chịu ko nỗi luôn.....your reaction is so cute :lol: :lol: :lol: :lol:

ANH KAHLUA 12-05-2018 03:19 PM

[QUOTE=lamdzuyen;13545343]bé Tẹc ngây thơ cười chịu ko nỗi luôn.....your reaction is so cute :lol: :lol: :lol: :lol:[/QUOTE]

Chứng tỏ .. đầu óc cưng củng ghê thiệt nha :lol: :lol: :lol:

lamdzuyen 12-05-2018 03:22 PM

[QUOTE=ANH KAHLUA;13545347]Chứng tỏ .. đầu óc cưng củng ghê thiệt nha :lol: :lol: :lol:[/QUOTE]

ông pulau ổng always hư nên :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

newtexas 12-05-2018 03:53 PM

Anh Khalua and bé Duyên:D,biết cha Lẫu này là chuyên viên nói bậy and chỉ bậy.. kỳ này coi như thua ổng 1 keo.. :D

danny123 12-05-2018 06:16 PM

[QUOTE=newtexas;13545305]Cà chớn nghe cha..:fight, tui hiểu đàng quàng...ông nói kiểu nasty tui chưa hiểu ra câu trên ..:fight :fight...[/QUOTE]

kaka.. :lol: :lol: :lol: coi trước coi sau mới trã lời mà còn bị hố ...:D


All times are GMT -4. The time now is 01:53 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.