VietFun For All

VietFun For All (http://community.vietfun.com/index.php)
-   Recipes (Nấu Ăn) (http://community.vietfun.com/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Trump là chuyện thời sự hàng tuần. (http://community.vietfun.com/showthread.php?t=2276772)

tinhoi2 07-18-2019 10:22 PM

Trump là chuyện thời sự hàng tuần.
 
Thấy các bạn buồn vì không được quậy nên Tinhoi mở thread này cho các bạn tranh luận. Coi trên net thấy phần đông dân Mỹ trắng thành phần có học đều chê bai ông Trump, trong khi đó trên thực tế, ông Trump đã giúp được dân Mỹ vượt qua khốn khó do tình hình kinh tế bết bát thời Obama gây ra. Vậy tại sao người Mỹ có học chống Trump ?

tinhoi2 07-19-2019 11:16 PM

Tinhoi mở thread này là để mọi người " tập " cách tranh luận theo một hướng mới. Tự do dân chủ, tôn trọng lẩn nhau, tranh luận để tìm thấy những khúc mắc. Từ đó đầu óc chúng ta mới mở rộng ra được. Hướng cũ của các bạn là tìm đề tài để thóa mạ lẩn nhau. Việc như thế đương nhiên là phải có Ma đứng sau hậu trường sân khấu giật dây vì mục đích của Ma chỉ có bấy nhiêu. Ma không thể nhập vô gỗ đá để làm những gì chúng muốn làm. Vậy thì chỉ có cách duy nhất là nhập vô con người. Đau đớn cho các bạn Ma là thủ phạm , nhưng mọi việc nó không chịu trách nhiệm. Nó bắt các bạn phải chịu trách nhiệm vì các bạn hành động chớ người hành động không phải là nó. Đây là sự xảo quyệt của Ma. Các bạn chỉ là nạn nhân. Chúng ta cần phản công Ma để thay đổi tình trạng từ thế bị động sang chủ động. Để dồn Ma vô chân tường.


All times are GMT -4. The time now is 10:58 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.