VietFun For All

VietFun For All (http://community.vietfun.com/index.php)
-   Recipes (Nấu Ăn) (http://community.vietfun.com/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Ngày sinh ... (http://community.vietfun.com/showthread.php?t=2021457)

WesternBliss 07-18-2017 04:06 AM

em sanh ngày số 9 nè, mà đâu có giống như những gì trong đó nói hihihi hay hoa chưa tới ngày nở hihihi


All times are GMT -4. The time now is 05:38 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.