VietFun For All

VietFun For All (http://community.vietfun.com/index.php)
-   Recipes (Nấu Ăn) (http://community.vietfun.com/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Hoa Nở Về Đêm (http://community.vietfun.com/showthread.php?t=2277487)

goimi 08-24-2019 08:01 PM

Hoa Nở Về Đêm
 
Nhân dịp cuối tuần Mình xin chúc Quý Vị có một đêm thật là vui vẻ và đầm ấm.

Và để thay đổi không khí, Mình xin góp vui văn nghệ qua bài hát,

Hoa Nở Về Đêm

[url]https://picosong.com/wXx6K/[/url]

xin cám ơn.

:wink

GioDauMua20 08-26-2019 10:27 AM

[QUOTE=goimi;13598265]Nhân dịp cuối tuần Mình xin chúc Quý Vị có một đêm thật là vui vẻ và đầm ấm.

Và để thay đổi không khí, Mình xin góp vui văn nghệ qua bài hát,

Hoa Nở Về Đêm

[url]https://picosong.com/wXx6K/[/url]

xin cám ơn.

:wink[/QUOTE]goi mi ca Hoa Nở Về Đêm với rất nhiều cảm xúc. Gút lắc, á quên, gút rob

GioDauMua20 08-26-2019 10:34 AM

Holly cũng khen giọng ca của goi mi quá trời


All times are GMT -4. The time now is 04:48 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.