VietFun For All

VietFun For All (http://community.vietfun.com/index.php)
-   Recipes (Nấu Ăn) (http://community.vietfun.com/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Chỉ còn lại (http://community.vietfun.com/showthread.php?t=2271536)

Hoàng_Hôn 12-05-2018 10:09 PM

Chỉ còn lại
 
19 Ngày .......

[url=https://postimages.org/][img]https://i.postimg.cc/cLbQzbFZ/E9-FF0-B20-A363-4-A4-A-96-A8-99-FC4-C9-CDE79.gif[/img][/url]

:hello:

Hoàng_Hôn 12-05-2018 10:14 PM

Đã sẳn sàng đón mùa giáng sinh .

[url=https://postimg.cc/dLbZVgfy][img]https://i.postimg.cc/2S6Q2DF2/76690-D94-ED84-4-B27-8-A78-B5-DB7834-CA3-C.jpg[/img][/url]

:hello:

Hoàng_Hôn 12-05-2018 10:16 PM

Năm nào cũng vậy 1 cây thông xanh và những món quà cho người thân

[url=https://postimg.cc/tswGkRqc][img]https://i.postimg.cc/mr2Zbh0T/IMG-0022.jpg[/img][/url]

:hello:

Hoàng_Hôn 12-05-2018 10:19 PM

Cây thông này của Phước Lộc Thọ South California .:lol:hat Karaoke .

[url=https://postimg.cc/fVF6tcfS][img]https://i.postimg.cc/tgCycD1k/IMG-0168.jpg[/img][/url]

:hello:

Hoàng_Hôn 12-05-2018 10:25 PM

Tam Đoan

[youtube]8I2Jrv9NXlY[/youtube]

:hello:

Hoàng_Hôn 12-05-2018 10:27 PM

Tình Người Ngoại Đạo

[youtube]Hl1k6GR5G-k[/youtube]


:hello:

Odysseusa 12-05-2018 10:37 PM

Phuoc Loc Tho Carolinia
Chuc mung holidays :)

Hoàng_Hôn 12-05-2018 10:38 PM

Bài Thánh Ca Buồn

[youtube]EFqS5i8mgmE[/youtube]

:hello:

Hoàng_Hôn 12-05-2018 10:41 PM

[QUOTE=Odysseusa;13545500]Phuoc Loc Tho Carolinia
Chuc mung holidays :)[/QUOTE]

Nhảm nhí .:fight

South California .

How are you ?:hello: :lol:

Hoàng_Hôn 12-05-2018 10:46 PM

Tuyết Rơi

[youtube]AN415qHzoko[/youtube]


:hello:

Hoàng_Hôn 12-05-2018 10:51 PM

Mùa Đông Của Anh

[youtube]rHn9CBPdeMA[/youtube]


:hello:

Hoàng_Hôn 12-05-2018 10:54 PM

Mùa Sao Sáng

[youtube]OU6vgEaXuQ0[/youtube]

:hello:

Hoàng_Hôn 12-05-2018 10:58 PM

Màu Xanh Noel Tường Nguyên, Tường Khuê

[youtube]l0pCtRi5HD0[/youtube]


:hello:

Hoàng_Hôn 12-05-2018 10:59 PM

Bóng nhỏ giáo đường

[youtube]COG-fzWdkiQ[/youtube]

:hello:

7hien! 12-06-2018 11:44 AM

Toàn nhac buòn ... it ra cung hát nhu anh ta

[YouTube]QipqXel5G4g[/YouTube]

lamdzuyen 12-06-2018 12:13 PM

thì ra bé HH ở SoCal :cheer :cheer :cheer

Hoàng_Hôn 12-06-2018 06:50 PM

We Wish You a Merry Christmas

[youtube]g-OF7KGyDis[/youtube]

:hello:

Hoàng_Hôn 12-06-2018 06:52 PM

18 days .

Jingle Bells

[youtube]3CWJNqyub3o[/youtube]

:hello:

Hoàng_Hôn 12-06-2018 07:07 PM

Merry Christmas Songs

[youtube]Bo7FbfOVMlY[/youtube]


:hello:

S&P 500 12-06-2018 07:22 PM

[QUOTE=Hoàng_Hôn;13545502]Nhảm nhí .:fight

South California .

How are you ?:hello: :lol:[/QUOTE]

Working and you????????????


All times are GMT -4. The time now is 07:52 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.