VietFun For All

VietFun For All (http://community.vietfun.com/index.php)
-   Recipes (Nấu Ăn) (http://community.vietfun.com/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Sweet Life (http://community.vietfun.com/showthread.php?t=2275381)

YeuAnhDaiKho 06-24-2019 01:49 PM

Sweet Life
 
Có 1 đứa thèm được tao chữi lắm ......nó kiếm chuyện với mài đễ tao chữi nó đó ......

mài đừng mắc mưu ha mài .....nó thèm chơi chung đó mài ......

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Sweet Life 06-24-2019 03:45 PM

[QUOTE=YeuAnhDaiKho;13582514]Có 1 đứa thèm được tao chữi lắm ......nó kiếm chuyện với mài đễ tao chữi nó đó ......

mài đừng mắc mưu ha mài .....nó thèm chơi chung đó mài ......

:lol: lol: :lol: :lol:[/QUOTE]

Mài tưởng tượng ra mấy em bé sống lâu năm ... như vầy ... oải quá chời quơi ... ngày nào cũng chửi nhau vì trai .... :lol:

Sweet Life 06-24-2019 03:59 PM

Tau xin vẩy tay chào ... :lol: :lol: oải thấy gơ....

YeuAnhDaiKho 06-24-2019 04:01 PM

[QUOTE=Sweet Life;13582637]Mài tưởng tượng ra mấy em bé sống lâu năm ... như vầy ... oải quá chời quơi ... ngày nào cũng chửi nhau vì trai .... :lol:[/QUOTE]

:lol: :lol: :lol: :lol: Ê ...đụng chạm ha mài ??

làm ơn mắc oán ha mài ??
:lol: chữi nhau cho trai nó ngồi nó cuời .....:lol:

YeuAnhDaiKho 06-24-2019 04:04 PM

[QUOTE=Sweet Life;13582652]Tau xin vẩy tay chào ... :lol: :lol: oải thấy gơ....[/QUOTE]

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: vẫy tay vẫy tay chào nhau .....1 lần chừa ......

Tao chưa oãi ha mài .......:lol: tao còn sung sức lắm .....

Sweet Life 06-24-2019 04:05 PM

[QUOTE=YeuAnhDaiKho;13582655]:lol: :lol: :lol: :lol: Ê ...đụng chạm ha mài ??

làm ơn mắc oán ha mài ??
:lol: chữi nhau cho trai nó ngồi nó cuời .....:lol:[/QUOTE]

Tau hong muốn già ... :lol: :lol: gớm quá ... mài nói đúng :lol:

Sweet Life 06-24-2019 04:07 PM

[QUOTE=YeuAnhDaiKho;13582657]:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: vẫy tay vẫy tay chào nhau .....1 lần chừa ......

Tao chưa oãi ha mài .......:lol: tao còn sung sức lắm .....[/QUOTE]

Tau thấy mà ...:lol: :lol: điên đến thế là cùng :lol:

YeuAnhDaiKho 06-24-2019 04:08 PM

[QUOTE=Sweet Life;13582658]Tau hong muốn già ... :lol: :lol: gớm quá ... mài nói đúng :lol:[/QUOTE]

chấp nhận sự thật đi em yêu ....anh Kai sẽ yêu em đến suốt cuộc đời cho dù có ra sao ......

em có già thì anh cũng già theo ....

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

YeuAnhDaiKho 06-24-2019 04:10 PM

[QUOTE=Sweet Life;13582661]Tau thấy mà ...:lol: :lol: điên đến thế là cùng :lol:[/QUOTE]

Còn bao nhiêu nhân vật sẽ mang tên tao ??

Tao là ai ?? mài biết tao là ai không ?? tao là Lầm Yêu Em tay trái chữi tay phãi ....tự tao cua tao ...tao là bloody ell ....

:lol: :lol: :lol:

Sweet Life 06-24-2019 04:11 PM

[QUOTE=YeuAnhDaiKho;13582663]chấp nhận sự thật đi em yêu ....anh Kai sẽ yêu em đến suốt cuộc đời cho dù có ra sao ......

em có già thì anh cũng già theo ....

:lol: :llol: :lol:[/QUOTE]

Tau hong sợ anh KAI già ..ảnh già .tau sẻ thay tả cho ảnh .... hâhhahah mà tau sợ tau già ...rồi giống. Vậy :lol: :lol:

YeuAnhDaiKho 06-24-2019 04:12 PM

[QUOTE=Sweet Life;13582668]Tau hong sợ anh KAI già ..ảnh già .tau sẻ thay tả cho ảnh .... hâhhahah mà tau sợ tau già ...rồi giống. Vậy :lol: :lol:[/QUOTE]

Không đâu đừng lo ....nếu mài như thế ....tao hy sinh bóp cỗ mài ......

:lol: :lol: :lol: :lol:

Sweet Life 06-24-2019 04:13 PM

[QUOTE=YeuAnhDaiKho;13582666]Còn bao nhiêu nhân vật sẽ mang tên tao ??

Tao là ai ?? mài biết tao là ai không ?? tao là Lầm Yêu Em tay trái chữi tay phãi ....tự tao cua tao ...tao là bloody ell ....

:lol: :lol: :lol:[/QUOTE]

Bởi. Vậy mới nói ... mấy mụ này quá đà rồi ...:lol:

Sweet Life 06-24-2019 04:15 PM

[QUOTE=YeuAnhDaiKho;13582669]Không đâu đừng lo ....nếu mài như thế ....tao hy sinh bóp cỗ mài ......

:lol: :lol: :lol: :lol:[/QUOTE]

Mài nhớ ha ... bóp cho chết ha.... bóp chết liền ha ... đội ơn mài :lol:

YeuAnhDaiKho 06-24-2019 04:18 PM

[QUOTE=Sweet Life;13582670]Bởi. Vậy mới nói ... mấy mụ này quá đà rồi ...:lol:[/QUOTE]

nếu đời không có trai .....thì vui biết bao ......

:lol: :lol: :lol: :lol: trai khiến cho ta thành ác quỹ ....:lol:
nhưng em lại muốn làm 1 thiên thần ....

YeuAnhDaiKho 06-24-2019 04:20 PM

[QUOTE=Sweet Life;13582671]Mài nhớ ha ... bóp cho chết ha.... bóp chết liền ha ... đội ơn mài :lol:[/QUOTE]

Ê .....bóp hoài mài không chết ...mài cho phép tao dùng mưu không ???chớ mài hông chết mà chợn con mắt tao sợ ha mài ....

:lol: :lol: :lol:

Sweet Life 06-24-2019 04:28 PM

[QUOTE=YeuAnhDaiKho;13582677]Ê .....bóp hoài mài không chết ...mài cho phép tao dùng mưu không ???chớ mài hông chết mà chợn con mắt tao sợ ha mài ....

:lol: :lol: :lol:[/QUOTE]
Hey ... tau hứa sẻ nhắm mắt ... khỏi dùng mưu .. mắc công tau suy nghỉ cách chống trả ... rồi tau tức cười ... tau chợn mắt mài sợ tội nghiệp :lol:

YeuAnhDaiKho 06-24-2019 04:33 PM

[QUOTE=Sweet Life;13582681]Hey ... tau hứa sẻ nhắm mắt ... khỏi dùng mưu .. mắc công tau suy nghỉ cách chống trả ... rồi tau tức cười ... tau chợn mắt mài sợ tội nghiệp :lol:[/QUOTE]

đội ơn mài còn lo cho tao .........tao sẽ ráng dùng sức không dùng mưu ...

sức người có hạn ha mài .......đừng trách đa đa ......:lol: :lol: :lol: :lol:

Sweet Life 06-24-2019 04:38 PM

[QUOTE=YeuAnhDaiKho;13582685]đội ơn mài còn lo cho tao .........tao sẽ ráng dùng sức không dùng mưu ...

sức người có hạn ha mài .......đừng trách đa đa ......:lol: :lol: :lol: :lol:[/QUOTE]

Hâhhaahha.... tau hứa hong trách đa đa n:lol: :lol:

YeuAnhDaiKho 06-24-2019 05:53 PM

[QUOTE=Sweet Life;13582690]Hâhhaahha.... tau hứa hong trách đa đa n:lol: :lol:[/QUOTE]

mài cho tao than chút nha ...

Tao nói ...tao không biết sống sao ...

nhận xấu ....nó nói mình giã nai ....giã khiêm nhường
khoe đẹp ...nó nói mình nỗ
khoe vừa vừa nó nói mình xấu

khoe già nó nói mình ế
khoe không ế ..nó nói nỗ
khoe nghèo nó nói mình nghèo mà ham
khoe cũa ..nó nói ăn cắp hình
khoe hoa ....cũng nói ăn cắp hình
không khoe ...nó nói mình ghanh tị ...

mài dạy tao sống sao đi mài ..??
tao thích cười nên tao sống phãi cười ha mài .....

:lol: :lol: :lol: :lol:

YeuAnhDaiKho 06-24-2019 06:05 PM

tao than xong bây giờ cho tao khoe ....
Tao chán quá ....tao ăn táo tao mời ông Táo ăn táo chung với tao....
tao miếng ....ông táo 1 miếng nè mài ....

[url=https://postimg.cc/wtBV8ZCd][img]https://i.postimg.cc/fbcgXh5k/30-FF33-D1-D308-491-D-A9-AF-EBDFB53544-AD.jpg[/img][/url]

:lol: :lol: :lol: :lol:


All times are GMT -4. The time now is 12:14 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.