VietFun For All

VietFun For All (http://community.vietfun.com/index.php)
-   Recipes (Nấu Ăn) (http://community.vietfun.com/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Mời các bạn bình luận trường hợp HangHang9. (http://community.vietfun.com/showthread.php?t=2276016)

tinhoi2 07-10-2019 11:09 PM

Mời các bạn bình luận trường hợp HangHang9.
 
Chị Núi và các bạn,Chị Núi có biết tại sao chị Núi và chị HangHang 9 cùng lúc thách thức uy quyền của Chư Thiên Tinhoi 2, mà chỉ có một mình chị HangHang9 bị chư thiên Tinhoi 2 mần thịt không ? Vì sao thành viên Vietfun HangHang 9 hôm nay nhận kết quả thê thảm thế này ? Ai đoán trúng có thưởng như trong chương trình đố vui có thưởng trên TV . Mời bà con cô bác nhào dzô đoán loạn xạ. Biết đâu đoán tưng bừng một hồi cũng ăn may mà trúng !

tinhoi2 07-11-2019 10:46 AM

7
 
Nick HangHang từ nay sẽ bắt chước ông Hai, ông thiên giếng, ông Tây Ninh là ít vô Vietfun. Nhưng chị HangHang cũng vô nói chút đỉnh chuyện, chỉ là sẽ không được tự do nổi loạn như xưa. Các bạn cứ chờ coi sự việc xảy ra thế nào. Chúng ta không nên cấm tự do ngôn luận cùa mọi người vì chợ nào cũng cần có hàng hóa đủ loại cho mọi người xem. Chỉ nên hạn chế loại thực phẩm độc hại có xuất xứ từ Trung Quốc mà chị HangHang và Chị Tinhlang đi du lịch Trung Quốc mang vô tiêu thụ ở vn.

tinhoi2 07-11-2019 10:51 AM

Trong tương lai. Chị Núi, chị Tinhlang và vài người khác trong này sẽ đụng độ lớn với Tinhoi vì mấy người đó có vấn đề. Chị HangHang chỉ đụng nhỏ, vì HangHang không có vấn đề nghiêm trọng như mấy người kia.

tinhoi2 07-12-2019 10:00 PM

Có câu: Cái gì thanh cao quá, thì khó sống lâu trên đời. Điệu này thế nào chư thiên cõi trời Tinhoi 2 cũng bị mọi người trong này đánh hội đồng, sau khi Mods Vietfun được nắm quyền trở lại. Làm sao tránh được cảnh bà con kiến nghị với Mods để truất phế vị chư thiên này đây ?


All times are GMT -4. The time now is 05:50 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.