VietFun For All

VietFun For All (http://community.vietfun.com/index.php)
-   Thơ Buồn (http://community.vietfun.com/forumdisplay.php?f=61)
-   -   ????? (http://community.vietfun.com/showthread.php?t=2062117)

buonvithu159 08-14-2017 10:45 PM

BuỒn phiỀn
 
Buồn Phiền Chẳng Riêng Mỗi Một Ai
Đeo Đuổi Bên Thân Suốt Ngày Dài
Chỉ Khi Cởi Bỏ Thời Thư Thai
Chứ Nhỡ Thêm Lên Khổ Dài Dài

Buồn Ơi Như Còn Nghĩ Đến Ta
Cứ Ví Ta Như Gốc Thông Già
Đã Biết Bao Lần Mưa Nắng Gội
Cũng Đã Bao Phen Lệ Nhạt Nhòa

Chỉ Một Đôi Khi Nhìn Trăng Sáng
Đắm Mình Trong Suối Mát Tươi Vàng
Nhìn Ra Như Thấy Mình Rong Mo
Quá Nhiều Cảnh Sắc Đẹp Thênh Thang

Vì Đâu Ta Lạc Bước Tha Phương
Đơn Thân Độc Mã Suốt Đêm Trường
Lặn Lội Mãi Hoài Nơi Viễn Xứ
Tìm Vui Qua Bối Cảnh Thê Lương

... ...

YeuAnhDaiKho 08-15-2017 04:41 AM

:innocent: :innocent: :innocent: :innocent: :innocent: :innocent:

Larsmut 09-13-2017 11:35 AM

Clomid Et Provames [url=http://cialtobuy.com ]cialis[/url] Foros Cialis Viagra
Acyclovir Without Insurance Propecia Dosificacion
Do They Sell Trazadone Over The Counter <a href=http://cialtobuy.com >cialis</a> Kamagra Australia Paypal

Larsmut 09-13-2017 11:37 AM

Amoxicillin Sell [url=http://cialtobuy.com ]cialis[/url] Sildenafil En Ligne 10 Mg
Order Diflucan Online Rx Drugs
Cialis Per Endometrio <a href=http://cialtobuy.com >buy cialis</a> Clobetasol Can I Purchase Website Shop Newark

Ronbroomb 09-13-2017 04:21 PM

Vesicare [url=http://cialtobuy.com ]cialis[/url] Viagra E Ricetta Medica
Dianiben 850 No Prescription Farmacia En Internet Propecia Viagra Online Online
Propecia Cipla Canadian <a href=http://cialtobuy.com >cialis buy online</a> Manjishtha


All times are GMT -7. The time now is 07:41 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.