VietFun For All

VietFun For All (http://community.vietfun.com/index.php)
-   Recipes (Nấu Ăn) (http://community.vietfun.com/forumdisplay.php?f=16)
-   -   19 Giô-xép bảo họ, “Xin các anh đừng sợ. (http://community.vietfun.com/showthread.php?t=2277493)

VanLang76 08-25-2019 12:02 AM

19 Giô-xép bảo họ, “Xin các anh đừng sợ.
 
Genesis 50


19 Giô-xép bảo họ, “Xin các anh đừng sợ. Em đâu có quyền thay Thượng Đế? 20 Các anh định hại em, nhưng Thượng Đế đã biến điều ác của các anh thành điều thiện để cứu mạng sống nhiều người, là điều đang được thực hiện. 21 Cho nên các anh đừng sợ. Em sẽ chăm sóc các anh và con cái các anh.” Giô-xép an ủi các anh em mình và dùng lời lẽ ôn hòa nói với họ.

Ông Hai 08-25-2019 12:04 AM

Đù má nó ... xả rác kinh thánh quánh chết mẹ ok??????:fight


All times are GMT -4. The time now is 12:37 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.