VietFun For All

VietFun For All (http://community.vietfun.com/index.php)
-   Recipes (Nấu Ăn) (http://community.vietfun.com/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Bé Ẹo ... vụ hỏi về liver detox (http://community.vietfun.com/showthread.php?t=2277341)

Ông Hai 08-16-2019 07:37 PM

Bé Ẹo ... vụ hỏi về liver detox
 
Post lại cái Youtube link cho Ông Hai coi nó nói cái gì?

Nghe lời xúi dại detox tầm bậy chết không kịp ngáp đó nghe. Ba cái vụ detox toàn là tầm bậy tầm bạ không.

Listen&Learn 08-16-2019 10:06 PM

Trên YouTube co nhiều lam Ông Hai
Minh thi uống chanh nong hay acv pha voi nước nong thui Ông Hai :hello:

Cai nay cua Dr. Ox

[youtube]kLlDVSouM_I[/youtube]

Daily detox
[url]https://m.youtube.com/watch?v=tx_FIxIE5bc[/url]

TrQuynhNhu 08-20-2019 11:31 AM

Thang Gia oh mat day dam duc ddang bai nhu Cuc c...

Mieng no con hon con mu ban ca:D


All times are GMT -4. The time now is 02:19 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.