VietFun For All

VietFun For All (http://community.vietfun.com/index.php)
-   Recipes (Nấu Ăn) (http://community.vietfun.com/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Cây nhà lá vườn (http://community.vietfun.com/showthread.php?t=2269464)

Maihacde 09-23-2018 11:02 AM

Cây nhà lá vườn
 
Sáng sớm đi một vòng coi cây nào có trái đem ra khoe

Cây khế ngọt

[img]https://i.postimg.cc/c1n8nrGZ/F8_EC87_C8-_C4_FD-492_A-9_C2_C-_A1320_ACBFC84.jpg[/img]

Ổ không hột

[img]https://i.postimg.cc/02tx50XN/D09_CE47_A-6_FEB-4989-97_D3-0330_A788_FC67.jpg[/img]

Sapoche

[img]https://i.postimg.cc/1RjJ9gcQ/8_A4831_AC-9_D40-4820-8867-514_B485627_A5.png[/img]

Bưởi Rồng

[img]https://i.postimg.cc/sfQY2cJg/C694_B12_C-5363-459_C-8_A0_F-86398_EA9_FE3_E.jpg[/img]

Nhản không hột

[img]https://i.postimg.cc/029y45r1/F00_F3776-_BBE0-4_ED3-924_D-_BC429898_B345.jpg[/img]

Mảng cầu tím

[img]https://i.postimg.cc/QMcLs5n4/34088075-1006-4419-_ACBD-43914_ED1_F940.jpg[/img]


Táo tàu

[img]https://i.postimg.cc/bvm5qT9R/4_DBE4335-81_EE-45_DE-994_C-_D8_A2844_F412_A.jpg[/img]

Lựu trắng

[img]https://i.postimg.cc/T3MMsCtL/F233_E6_C9-406_A-4_B1_D-_A3_EF-_EAB52_B3_C4342.jpg[/img]

Cây chuối lùn

[img]https://i.postimg.cc/y8jKS0TD/71449_E27-4_FD2-43_A6-_AB11-_D3_AEC3_FDC9_EF.jpg[/img]

Ổ ruột dày to

[img]https://i.postimg.cc/vTs2zNYb/59124_C52-94_DE-42_E1-8159-57_FB12_D50231.jpg[/img]

@Anh Điếc 09-23-2018 11:07 AM

[QUOTE=Maihacde;13522468]Sáng sớm đi một vòng coi cây nào có trái đem ra khoe

Ổ ruột dày to

[img]https://i.postimg.cc/vTs2zNYb/59124_C52-94_DE-42_E1-8159-57_FB12_D50231.jpg[/img][/QUOTE]


...Chậc chậc ... Trái Ổi thì goại là trái [b]Ổ[/b]

Nghe phát âm muốn lộn máu sản hậu wé đi:mad:

@Anh Điếc 09-23-2018 11:09 AM

[QUOTE=Maihacde;13522468]Sáng sớm đi một vòng coi cây nào có trái đem ra khoe

Lựu trắng

[img]https://i.postimg.cc/T3MMsCtL/F233_E6_C9-406_A-4_B1_D-_A3_EF-_EAB52_B3_C4342.jpg[/img]
[/QUOTE]

...Trời ơi là trời ... Trái lựu người ta đỏ hồng sờ sờ ra đó thì lại goại là [b]Lựu Trắng[/b]

Nghe phát mệttttttttttttt:mad:

@Anh Điếc 09-23-2018 11:13 AM

[QUOTE=Maihacde;13522468]Sáng sớm đi một vòng coi cây nào có trái đem ra khoe

Mảng cầu tím

[img]https://i.postimg.cc/QMcLs5n4/34088075-1006-4419-_ACBD-43914_ED1_F940.jpg[/img]
[/QUOTE]

...Ui chao ... 2 trái mảng cầu xanh lè sờ sờ ra đó thì goại [b]mảng cầu tím[/b]

Riết rồi hong biết màu trắng goại là màu chi, màu xanh goại là màu gì luôn:lol:

tayninh 09-23-2018 09:57 PM

Bác maihacde ở bang nào mà trồng được nhiều trái cây đã quá.

Maihacde 09-24-2018 03:24 AM

Quít nhật

[img]https://i.postimg.cc/s2PVmtyg/30936327-_A381-49_FD-_B76_C-_EBAC91867_A52.jpg[/img]

Hồng dòn

[img]https://i.postimg.cc/3rScsnxr/488244_DF-524_E-4_C9_E-_A4_E6-_A4_C0_B43_CEAD4.jpg[/img]

Thanh long tím

[img]https://i.postimg.cc/4x3fsfJ0/17_E6_DB70-86_FF-43_D5-_AE60-_EB0_C41_EA1_A37.jpg[/img]

Mãng cầu

[img]https://i.postimg.cc/3wxQ2nyb/2_B86_F015-280_F-4120-_BB87-5083_C59_DD389.jpg[/img]

Lá sương sâm

[img]https://i.postimg.cc/L4NfTs0C/561_A4726-_D4_E0-42_EB-8729-33_D7_D0_AD272_E.jpg[/img]

Cây đu đủ

[img]https://i.postimg.cc/mZzWMLZC/54_FF2_CD2-1_D91-42_B9-_A370-_FD9_F84_A32_F86.jpg[/img]

Maihacde 09-24-2018 03:35 AM

[QUOTE=@Anh Điếc;13522475]...Ui chao ... 2 trái mảng cầu xanh lè sờ sờ ra đó thì goại [b]mảng cầu tím[/b]

Riết rồi hong biết màu trắng goại là màu chi, màu xanh goại là màu gì luôn:lol:[/QUOTE]

Bác Điếc

Tui có cây này đã có bông chờ tụi phơi khô rồi biếu cho bác nha. Rít vài hơi xong bác hết khíu chọ liền :cheer

[img]https://i.postimg.cc/xjJgp7WV/4_D8339_B9-_FD4_B-41_A4-_ACF0-5_B983967_E245.jpg[/img]

Hay bác muốn lai rai tui mời bác

[img]https://i.postimg.cc/d3v37hMR/4_A7_B0747-_E14_A-48_BD-8707-_CA457_A8_FBD6_F.jpg[/img]

Maihacde 09-24-2018 03:36 AM

[QUOTE=tayninh;13522638]Bác maihacde ở bang nào mà trồng được nhiều trái cây đã quá.[/QUOTE]

Bác TN tui ở Nam Cali cạnh nhà em Trống Mái :)

@Anh Điếc 09-24-2018 09:23 AM

[QUOTE=Maihacde;13522679]Bác Điếc

Tui có cây này đã có bông chờ tụi phơi khô rồi biếu cho bác nha. Rít vài hơi xong bác hết khíu chọ liền :cheer

[img]https://i.postimg.cc/xjJgp7WV/4_D8339_B9-_FD4_B-41_A4-_ACF0-5_B983967_E245.jpg[/img]

Hay bác muốn lai rai tui mời bác

[img]https://i.postimg.cc/d3v37hMR/4_A7_B0747-_E14_A-48_BD-8707-_CA457_A8_FBD6_F.jpg[/img][/QUOTE]

... Ui chao ... Thiệt là quý hoá quá đi:D Thanks bro:cheer

[b][url]https://www.youtube.com/watch?v=Yfka9m6NhzE[/url][/b]

Maihacde 09-24-2018 10:37 AM

Thanh long trắng

[img]https://i.postimg.cc/mgyk5t21/C66_CDB29-3_D92-4613-_AA15-47942_A24204_E.jpg[/img]

Chuối chín cây vừa cắt vô

[img]https://i.postimg.cc/tCyHmD1D/4_E7054_DB-8_D61-4_D2_F-94_DD-5_CDEA0_D1_C582.jpg[/img]

Hat Mua 09-24-2018 11:23 AM

Nam Cali trồng cây đã quá đi thôi! Mãng cầu tím là loại mãng cầu nào vậy ? Trái giống mãng câu xiêm hả sis?

†ịnhTâm 09-24-2018 11:29 AM

[QUOTE=Hat Mua;13522717]Nam Cali trồng cây đã quá đi thôi! Mãng cầu tím là loại mãng cầu nào vậy ? Trái giống mãng câu xiêm hả [b]sis[/b]?[/QUOTE]

Rồi, thêm một cu đàn ông có mông đàn bà bị gọi là "sis" giống cu Gió Đậu Moá!:fight :D :lol:

Maihacde 09-24-2018 12:27 PM

[QUOTE=†ịnhTâm;13522718]Rồi, thêm một cu đàn ông có mông đàn bà bị gọi là "sis" giống cu Gió Đậu Moá!:fight :D :lol:[/QUOTE]

Đúng là trong nầy có những con sâu làm rẩu nồi canh

†ịnhTâm 09-24-2018 12:31 PM

[QUOTE=Maihacde;13522735]Đúng là trong nầy có những con sâu làm rẩu nồi canh[/QUOTE]

Đúng rồi! Thứ sâu bọ lại cái!:D :lol:

Maihacde 09-25-2018 08:28 AM

[QUOTE=†ịnhTâm;13522739]Đúng rồi! Thứ sâu bọ lại cái!:D :lol:[/QUOTE]

Bác TT

Bác cứ làm anh hùng bàn phím ngồi đó tha hồ mà móc ai giận chứ tụi thì không đâu. Mời bác cùng ace xem bông hoa trong vườn .

[img]https://i.postimg.cc/G2y9v8xB/1_D16_B38_D-911_B-4_DAE-_B579-8_CACA0142_B08.jpg[/img]

[img]https://i.postimg.cc/PrRsn3jj/D3_E2_ACAF-23_B8-4_F19-8535-37_BE37531_B86.jpg[/img]

[img]https://i.postimg.cc/nc6R16xC/A409849_B-_DBEE-4_CF2-_BBE3-_D83_D2_C133241.jpg[/img]

[img]https://i.postimg.cc/ZKks8G40/63144_CFC-_C7_FB-4_B75-974_D-_EF97_DBE39_FF4.jpg[/img]

[img]https://i.postimg.cc/SRL67tfz/EF33_F979-_A42_C-40_F5-_B6_D7-_DA90844_F9189.jpg[/img]

Bonus cho bác TT mông đàn bà đẹp như thế nầy mà bác chê plus thêm 2 lines dành cho bác hít vào để thấy đời đáng yêu :cheer

[img]https://i.postimg.cc/k5r5qXmq/ABCF8_FB3-63_CF-4_C03-_A70_D-_EECF25197_CBD.jpg[/img]

Wild_Rice 09-25-2018 08:48 AM

wow, nhìn cây trái mê quá xá bác ấy ơi

Maihacde 09-25-2018 09:26 AM

[QUOTE=Wild_Rice;13522942]wow, nhìn cây trái mê quá xá bác ấy ơi[/QUOTE]

Mời cô ấy ơi ngắm tiếp

Quít

[img]https://i.postimg.cc/BZm4qWP8/3595_EDC8-3_A38-4405-9814-_B4_FCF5906_E35.jpg[/img]

Bưởi ruột hồng

[img]https://i.postimg.cc/02hfR3VD/AB9_CDED6-7822-40_AB-_B968-2098_B5_F1550_A.jpg[/img]

Bưởi Rồng

[img]https://i.postimg.cc/CxVF2Mp8/D8658401-9627-4_C7_B-8_DBA-0_A048152_D4_B9.jpg[/img]

Mãng cầu đầy trái nhờ chấm

[img]https://i.postimg.cc/jdS67TFz/46_F2808_E-_E2_D8-4898-8234-_D9_E52_F219_F01.jpg[/img]

Ổi Mễ

[img]https://i.postimg.cc/fWGZ3WLP/CE474_C77-237_C-47_D1-_A465-6_C6_AF7523_E8_F.jpg[/img]

Wild_Rice 09-25-2018 09:30 AM

bác MHD,
wow, quá đã luôn
cái vườn bác trồng bao nhiêu năm mới được vậy ? Gạo tui 15 năm nữa mới đi về FL ở được nên hỏi trước cho biết :-)

bebo 09-25-2018 09:44 AM

Bác MHĐ ,

Trái cây của bác đến christmas còn ko ??/ nếu còn thảy cho tui cái đia chỉ . Christmas này tui qua bển làm đạo chích . Nếu khoảng thời giàn từ Christmas tới New year mà thấy trái cây của bác bị mát mát gì thì cũng đừng báo cảnh sát . :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

bebo 09-25-2018 09:47 AM

Bưởi rồng khác bưởi thường cái gì vậy ??? Còn mãng cầu tím là mãng cầu ruột tím ???


All times are GMT -4. The time now is 03:48 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.