VietFun For All

VietFun For All (http://community.vietfun.com/index.php)
-   Recipes (Nấu Ăn) (http://community.vietfun.com/forumdisplay.php?f=16)
-   -   1 chu ... (http://community.vietfun.com/showthread.php?t=2271065)

7hien! 11-13-2018 11:52 PM

1 chu ...
 
Giãi Mã chu [b]Liém[/b]
Liém là đông. tu phát ra tu não ... khi tháy vât gì ngon ngon thì thè luõi ra .. Liém khác voi húp và nút ...

YeuAnhDaiKho 11-13-2018 11:56 PM

Liếm cà rem ....lúc nhõ hay xin bạn ....cho tau liếm miếng ....

( đừng ai nghĩ bậy nha ...là thiệt đó ...lúc nhõ hay xin bạn ăn chung ...rồi lúc mình có cà rem cũng cho nó liếm lại ....)

:innocent: nhiều khi còn nói ...cho tau liếm đi không thôi nó chãy ra hết .....:lol:

7hien! 11-14-2018 01:08 AM

[QUOTE=YeuAnhDaiKho;13539389]Liếm cà rem ....lúc nhõ hay xin bạn ....cho tau liếm miếng ....

( đừng ai nghĩ bậy nha ...là thiệt đó ...lúc nhõ hay xin bạn ăn chung ...rồi lúc mình có cà rem cũng cho nó liếm lại ....)

:innocent: nhiều khi còn nói ...cho tau liếm đi không thôi nó chãy ra hết .....:lol:[/QUOTE]

Đúng ròi Liém calem ... có rat nhieu nguoi hong hiĕu ý nghiã chu Liém ...

ví du. Liém chi? sõ kim vá áo ..


All times are GMT -4. The time now is 07:13 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.