VietFun For All

VietFun For All (http://community.vietfun.com/index.php)
-   Recipes (Nấu Ăn) (http://community.vietfun.com/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Mỹ Hằng ... dzô mầng thơ vần ôn tiếp lolz (http://community.vietfun.com/showthread.php?t=2271115)

†ịnhTâm 11-15-2018 06:50 PM

Mỹ Hằng ... dzô mầng thơ vần ôn tiếp lolz
 
Nửa đêm thức giấc bồn chồn
Mỹ Hằng nằm ngữa s_ l__ nhớ ai


:D :lol:

A Lion Heart 11-15-2018 06:58 PM

Sáng ra thức giấc buồn nôn
Thì ra ăn chúng khoai môn bị sùng .

:D

†ịnhTâm 11-15-2018 07:03 PM

[QUOTE=A Lion Heart;13540031]Sáng ra thức giấc buồn nôn
Thì ra ăn chúng khoai môn bị sùng .

:D[/QUOTE]

:lol:

Cụ già giọng nói ôn tồn
Đu ma đám trẻ xạo l__ quá bây

:D :lol:

HangHang9 11-15-2018 09:49 PM

[QUOTE=†ịnhTâm;13540027]Nửa đêm thức giấc bồn chồn
Mỹ Hằng nằm ngữa s_ l__ nhớ ai


:D :lol:[/QUOTE]

Tịnh Tâm thèm khác cái l__ ,
Mẹ Tâm có sẵn bành L__ chờ con .

Cấm copy nha !!!

HangHang9 11-15-2018 09:52 PM

[QUOTE=†ịnhTâm;13540033]:lol:

Cụ già giọng nói ôn tồn
Đu ma đám trẻ xạo l__ quá bây

:D :lol:[/QUOTE]

Cu già sách dai tìm L__ ,
Trong nhà em gái có L__ thọc đi .

Cấm copy nha !!!!!

HangHang9 11-15-2018 09:55 PM

TỊnh Tâm tìm kiếm cáii L__ ....
Chị dâu , em gái bành L__ chờ Tâm .

Cấm copy nha .

†ịnhTâm 11-15-2018 09:56 PM

[QUOTE=HangHang9;13540063]Tịnh Tâm thèm khác cái l__ ,
Mẹ Hằng có sẵn bành L__ chờ Tâm

Cấm copy nha !!![/QUOTE]

Đù Chuck cắm câu trên cồn
Mý Hằng thấy bậy banh l_ cho chơi


:D :lol:

†ịnhTâm 11-15-2018 10:01 PM

[QUOTE=HangHang9;13540065]TỊnh Tâm tìm kiếm cáii L__ ....
Chị Hằng mầng gái bành L__ chờ Tâm .

Cấm copy nha .[/QUOTE]

:lol:

Chợ trời nhốn nháo tin đồn
Mỹ Hằng chửi lộn vỗ l_ tối nay

:D :lol:

HangHang9 11-15-2018 10:01 PM

Nói cho Tịnh Tâm biết đừng chọc tui nha ....

Dooooo Má !!!!

Tui chấp cả lò nhà TịnhTâm ra đây tui cũng khg sợ .


Cái gì tui khg dám bảo đãm nhưng tui khẵn định chửi cã giòng họ nhà Tịnh Tâm tui dư sức ......


Nguyên khu Tàu Móng cái chửi còn khg lại tui thì TịnhTâm khg là nghĩa địa gì nha .

HangHang9 11-15-2018 10:03 PM

[QUOTE=†ịnhTâm;13540068]:lol:

Chợ trời nhốn nháo tin đồn
Mỹ Hằng chửi lộn vỗ l_ tối nay

:D :lol:[/QUOTE]

Má Tâm lại thích khoe L__,
Thèm trai chãy gĩai sách L__ cho trai .

Cấm copy .

HangHang9 11-15-2018 10:05 PM

Má Tâm làm gái dzu côn ,
Sáng trưa chiều tối sách L__ cho trai .

Cấm copy .

HangHang9 11-15-2018 10:08 PM

Má Tâm làm gái chúa ôn ,
Ông cha chú bác thọc L__ má Tâm .

Cấm copy .

†ịnhTâm 11-15-2018 10:09 PM

[QUOTE=HangHang9;13540064]Cu già sách dai tìm L__ ,
Trong nhà Hằng sẵn có L__ thọc đi .

Cấm copy nha !!!!![/QUOTE]

Cụ Tâm sáng sớm gọi phôn
Mỹ Hằng lên giọng cái l_ cúp ngang

:D :lol:

HangHang9 11-15-2018 10:10 PM

Chị dâu Tâm thích bán buôn ,
Bán da ,bán thịt , bán luôn cái L__ .

Cấm copy .

†ịnhTâm 11-15-2018 10:13 PM

[QUOTE=HangHang9;13540070]Má Hằng lại thích khoe L__,
Thèm trai chãy gĩai sách L__ cho trai .

Cấm copy .[/QUOTE]

Má Hằng trước lúc lâm bồn
Ba Hằng khoái chí chỉ l_ vổ tay

:D :lol:

HangHang9 11-15-2018 10:16 PM

[QUOTE=†ịnhTâm;13540078]Má Hằng trước lúc lâm bồn
Ba Hằng khoái chí chỉ l_ vổ tay

:D :lol:[/QUOTE]

Cấp copy má rồi ..... Copy cat ..... Nhục quá copy .

†ịnhTâm 11-15-2018 10:17 PM

[QUOTE=HangHang9;13540071]Má Hằng làm gái dzu côn ,
Sáng trưa chiều tối sách L__ cho trai .

Cấm copy .[/QUOTE]

Má Hằng mua bán rượu cồn
Mỹ Hằng sớm tối xách l_ theo trai

:D :lol:

HangHang9 11-15-2018 10:18 PM

Nhục quá TịnhTâm khg đủ chử chơi ..... Copy chử cũa tui .....

Nhục quá .

Tịnh Tâm về úp mặt vô cái L__ Cũa má TịnhTâm đi nha ..... Copy .

†ịnhTâm 11-15-2018 10:20 PM

[QUOTE=HangHang9;13540076]Chị dâu Hằng thích bán buôn ,
Bán da ,bán thịt , bán luôn cái L__ .

Cấm copy .[/QUOTE]

Chị dâu Hằng ở cuối thôn
Hằng thì chợ vải banh l_ bán trôn:D :lol:

HangHang9 11-15-2018 10:21 PM

TinhTâm Copy cat .... !!!!!


TinhTâm Copy cat .... !!!!!


TinhTâm Copy cat .... !!!!!


TinhTâm Copy cat .... !!!!!


TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!


TinhTâm Copy cat .... !!!!!


TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!


TinhTâm Copy cat .... !!!!!


TinhTâm Copy cat .... !!!!!


TinhTâm Copy cat .... !!!!!


TinhTâm Copy cat .... !!!!!


TinhTâm Copy cat .... !!!!!


TinhTâm Copy cat .... !!!!!


TinhTâm Copy cat .... !!!!!


TinhTâm Copy cat .... !!!!!


TinhTâm Copy cat .... !!!!!


TinhTâm Copy cat .... !!!!!


TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!TinhTâm Copy cat .... !!!!!


All times are GMT -4. The time now is 07:37 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.