VietFun For All

VietFun For All (http://community.vietfun.com/index.php)
-   Món Ăn Chọn Lọc (http://community.vietfun.com/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Cách trồng Gía by ngap_ruoi (http://community.vietfun.com/showthread.php?t=747295)

Little Star 07-10-2011 12:19 PM

Cách trồng Gía by ngap_ruoi
 
Posted by: <font color="blue"><b>ngap_ruoi</b></font>
Date: <font color="blue"><b>6/18/2011</b></font>

<a href="http://community.vietfun.com/showthread.php?t=742008"><b><font coLor="purple" face="verandana" >Cách trồng Gía </a> </font></b>

<table><tr><td width=40%>
<b>Nguyên liệu:</b>

Hmm... Những đồ cần có... là 1 cái thùng giấy, 1 cái chậu, 1 cái rổ và 1 cái nắp đậy (3 thứ này là 1 bộ), hạt đậu xanh, 1 cái ly trong và cây viết....
</td><td>
<img src="http://i615.photobucket.com/albums/tt234/ngap_ruoi/lg_01.jpg" width="400">

</td </tr></table>

<b>Cách làm:</b>

Dùng.... Đặt cái rổ vào cái chậu và dùng nước màu đổ vào cho ngập tới đáy của cái rổ... có nước màu dễ thấy hơn là nước trong...
<img src="http://i615.photobucket.com/albums/tt234/ngap_ruoi/lg_02.jpg" width="400">

[b]Cách làm:[/b]

Sau đó đổ nước này vào trong cái ly và đánh dấu mực nước....
<img src="http://i615.photobucket.com/albums/tt234/ngap_ruoi/lg_03.jpg" width="400">

Kế tới là đổ 1 lớp đậu xanh khô vào rổ....
<img src="http://i615.photobucket.com/albums/tt234/ngap_ruoi/lg_04.jpg" width="400">

Sau đó cũng đổ đậu xanh ra cái ly đã đánh dấu mực nước... và cũng đánh dấu mực của đậu xanh khô luôn.... thì chúng ta sẽ có cái ly... để đo hay đong nước và đậu xanh khô...
<img src="http://i615.photobucket.com/albums/tt234/ngap_ruoi/lg_05.jpg" width="400">

Sau đó đem đậu xanh khô ngâm qua đêm... và đổ lại vào rổ.... Rồi dùng cái ly mà đo hay đong nước ... và đổ vào rổ... nhớ bỏ rổ vào... cái chậu trước khi đổ nước vào.
<img src="http://i615.photobucket.com/albums/tt234/ngap_ruoi/lg_06.jpg" width="400">

Lấy nắp đậy lên chậu... và bỏ vào thùng giấy..... để làm giá....
<img src="http://i615.photobucket.com/albums/tt234/ngap_ruoi/lg_07.jpg" width="400">

Mỗi tối mở thùng lấy chậu giá ra..... đổ nước cũ trong chậu.... rồi lại dùng cái ly đo hay đong nước đổ lại tiếp..... Sau 3-4 ngày... thì sẽ có giá ăn....
<img src="http://i615.photobucket.com/albums/tt234/ngap_ruoi/lg_08.jpg" width="400">

Lấy rổ giá ra... lật úp lại dùng dao cắt bỏ bớt rễ... thì giá sẽ rớt xuống... nhớ hứng giá vào cái chậu...
<img src="http://i615.photobucket.com/albums/tt234/ngap_ruoi/lg_09.jpg" width="400">

Và đây là giá làm tại nhà..... và nó được là từ hạt đậu xanh khô....
<img src="http://i615.photobucket.com/albums/tt234/ngap_ruoi/lg_10.jpg" width="400">Chúc các bạn thành công.


All times are GMT -4. The time now is 12:24 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.