VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Nhà Bếp > Recipes (Nấu Ăn)

Reply
 
Thread Tools Display Modes
7hien!
Platinum Member
Join Date: Aug 2016
Số Điểm: 4640
Old 11-09-2019 , 01:48 PM     7hien! est dconnect  search   Quote  
Bà8 tèn thuong,

Thoi gian duòng nhu đã chiém mât tuõi thø cuã chúng ta và bõ lai bao ngóng chø noi khát vong. Nhó, Thuong, Tình Si, đã làm hao gày đi con tim yêu mà 2 đuá còn luu luyén 1 cái nám tay nhau, 1 nu hôn nhe. nhàng lên môi mõng, 1 cái ôm xiéc vào lòng 2phút.. ròi đinh đoat cho hanh phúc cho tuong lai kĕo già chét mòn trong tê tái


Có nhung hôm lái xe trên đuòng vê, tôi chot nhó ròi thuong bà .. bà đep. Lám bà 8 a. Anh nói chuyên voi 1 chiéc chià khoá .. anh luôn ví chiéc chià khoá là bà ..bà có nghe qua câu truyên Chià Khoá Tình Yêu chua ?
Có câu:
Mo cuã trái tim, cho anh loàng vào
Dù tình éo le, ânh đây chăng tè ...

Anh tin câu truyên chiéc chià khoá là có thât ... nên mõi ngày anh luôn ôm âp chiéc chià khoá .. và xem đó là 1 chuyên tình, 1 vât luu niêm 1 cuôc tình chóp nhá và đày sáng tao.
metbcungchu
Loyal Member
Join Date: Jan 2018
Số Điểm: 1636
Old 11-09-2019 , 01:56 PM     metbcungchu est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by 7hien!
Bà8 tèn thuong,

Thoi gian duòng nhu đã chiém mât tuõi thø cuã chúng ta và bõ lai bao ngóng chø noi khát vong. Nhó, Thuong, Tình Si, đã làm hao gày đi con tim yêu mà 2 đuá còn luu luyén 1 cái nám tay nhau, 1 nu hôn nhe. nhàng lên môi mõng, 1 cái ôm xiéc vào lòng 2phút.. ròi đinh đoat cho hanh phúc cho tuong lai kĕo già chét mòn trong tê tái


Có nhung hôm lái xe trên đuòng vê, tôi chot nhó ròi thuong bà .. bà đep. Lám bà 8 a. Anh nói chuyên voi 1 chiéc chià khoá .. anh luôn ví chiéc chià khoá là bà ..bà có nghe qua câu truyên Chià Khoá Tình Yêu chua ?
Có câu:
Mo cuã trái tim, cho anh loàng vào
Dù tình éo le, ânh đây chăng tè ...

Anh tin câu truyên chiéc chià khoá là có thât ... nên mõi ngày anh luôn ôm âp chiéc chià khoá .. và xem đó là 1 chuyên tình, 1 vât luu niêm 1 cuôc tình chóp nhá và đày sáng tao.


Bải thương thương

Em kg phải Tám
Nhưng....
Vô tình đọc Chiếc chìa khoá tình yêu của bải.làm em nhớ tới chuyện chiếc quần xì có chìa khoá mà ông chồng nào đó trước khi ra khỏi nhà đã khoá con trym iu quý cả ngày...
Đọc cái ạc ti cồ này em cảm thương cho con chim ngục tù kia,em tưởng tượng sự đau khổ về thể xác lẫn tinh thần của nó ...chắc nó thổn thức,nghẹn ngào,muốn kêu lên mà bị nghẹn họng vì cái ổ khoá bị ai lấy mất chìa

Thay lời muốn nói của con trym em đại diện cho tất cả các con trym trong nhà bếp thỉnh cầu sự tự do...đừng nhốt chúng em...

Free wing
Bà Tám
Member
Join Date: Jan 2016
Số Điểm: 534
Old 11-09-2019 , 02:17 PM     Bà Tám est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by metbcungchu
Bải thương thương

Em kg phải Tám
Nhưng....
Vô tình đọc Chiếc chìa khoá tình yêu của bải.làm em nhớ tới chuyện chiếc quần xì có chìa khoá mà ông chồng nào đó trước khi ra khỏi nhà đã khoá con trym iu quý cả ngày...
Đọc cái ạc ti cồ này em cảm thương cho con chim ngục tù kia,em tưởng tượng sự đau khổ về thể xác lẫn tinh thần của nó ...chắc nó thổn thức,nghẹn ngào,muốn kêu lên mà bị nghẹn họng vì cái ổ khoá bị ai lấy mất chìa

Thay lời muốn nói của con trym em đại diện cho tất cả các con trym trong nhà bếp thỉnh cầu sự tự do...đừng nhốt chúng em...

Free wing
metbcungchu
Bà Tám
Member
Join Date: Jan 2016
Số Điểm: 534
Old 11-09-2019 , 02:20 PM     Bà Tám est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by 7hien!
Bà8 tèn thuong,

Thoi gian duòng nhu đã chiém mât tuõi thø cuã chúng ta và bõ lai bao ngóng chø noi khát vong. Nhó, Thuong, Tình Si, đã làm hao gày đi con tim yêu mà 2 đuá còn luu luyén 1 cái nám tay nhau, 1 nu hôn nhe. nhàng lên môi mõng, 1 cái ôm xiéc vào lòng 2phút.. ròi đinh đoat cho hanh phúc cho tuong lai kĕo già chét mòn trong tê tái


Có nhung hôm lái xe trên đuòng vê, tôi chot nhó ròi thuong bà .. bà đep. Lám bà 8 a. Anh nói chuyên voi 1 chiéc chià khoá .. anh luôn ví chiéc chià khoá là bà ..bà có nghe qua câu truyên Chià Khoá Tình Yêu chua ?
Có câu:
Mo cuã trái tim, cho anh loàng vào
Dù tình éo le, ânh đây chăng tè ...

Anh tin câu truyên chiéc chià khoá là có thât ... nên mõi ngày anh luôn ôm âp chiéc chià khoá .. và xem đó là 1 chuyên tình, 1 vât luu niêm 1 cuôc tình chóp nhá và đày sáng tao.
Chiếc chìa khoá tình yêu
8 phải khó khăn lắm mới tìm chọn cho mình 1 chiếc chìa khoá tình yêu để mở cánh cửa tâm hồn và trái tim 8 .

cám ơn ai đó riêng tặng cho 8 chiếc chìa khoá vô giá này .

8 cũa tình iu
7hien!
Platinum Member
Join Date: Aug 2016
Số Điểm: 4640
Old 11-09-2019 , 04:34 PM     7hien! est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by metbcungchu
Bải thương thương

Em kg phải Tám
Nhưng....
Vô tình đọc Chiếc chìa khoá tình yêu của bải.làm em nhớ tới chuyện chiếc quần xì có chìa khoá mà ông chồng nào đó trước khi ra khỏi nhà đã khoá con trym iu quý cả ngày...
Đọc cái ạc ti cồ này em cảm thương cho con chim ngục tù kia,em tưởng tượng sự đau khổ về thể xác lẫn tinh thần của nó ...chắc nó thổn thức,nghẹn ngào,muốn kêu lên mà bị nghẹn họng vì cái ổ khoá bị ai lấy mất chìa

Thay lời muốn nói của con trym em đại diện cho tất cả các con trym trong nhà bếp thỉnh cầu sự tự do...đừng nhốt chúng em...

Free wing
Chiéc chia khoá em đã rì châc vào cánh cuã thât khó mø, anh đã dùng kièm, buá nênh. và cái cua kéo rôt ret. rot mô hôi mà vân không thê nào phá vø~ mănh trăng ngà... nàm ôm chiéc chià khoá trong nõi đau nhói không nhúc nhíc và duòng nhu trái trim đã bi. nguc. tù ... guc tùng thíu hĕo
7hien!
Platinum Member
Join Date: Aug 2016
Số Điểm: 4640
Old 11-09-2019 , 04:36 PM     7hien! est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Bà Tám
Chiếc chìa khoá tình yêu
8 phải khó khăn lắm mới tìm chọn cho mình 1 chiếc chìa khoá tình yêu để mở cánh cửa tâm hồn và trái tim 8 .

cám ơn ai đó riêng tặng cho 8 chiếc chìa khoá vô giá này .

8 cũa tình iu
Muà Thu đên, ròi Thu sĕ qua đi thât nhanh bà8 oi .. chi còn lai quanh ta 1 nõi nhó diu êm .. co tháy không, xào xac tiéng gió luà qua hiên nhà, vài chiéc lá khô, nhung nhánh cây rű tàng røi xuóng nhu chung minh 1 muà héo hăc, khô queo, tă toi âp vào nhüng mãnh đøi nghiêt ngã ..l úc có gió rét giá lanh. kéo theo luòng vào nøi ngõ hĕm, sông tièn làm teo tan con chim non mõi cánh ... cân 1 chút gì đê suõi âm ngoài trái tim yêu cuã bà , 1 cái ôm nghiêng qua nghiêng lai. Và cái nhìn chóp luã qua ánh măt nguoi thuong ..

Anh 7 ham ôm
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -4. The time now is 12:36 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.