VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Nhà Bếp > Recipes (Nấu Ăn)

Reply
 
Thread Tools Display Modes
7hien!
Platinum Member
Join Date: Aug 2016
Số Điểm: 4650
Old 12-04-2018 , 09:44 PM     7hien! est dconnect  search   Quote  
Hi em,

Hom nay anh viét thu này gui đên em.. chúc gia đình và em môt muà giáng sinh vui vĕ ám áp. ...

Sau đây anh xin nói nhung gi anh muon nói ... đã lâu anh không dám tõ tình hay ngõ ý gì hét... anh luôn luôn theo dõi nhung hành đông. sinh hoat. tuong tác và biét đuoc. em là nguoi con gái rât de thuong, ngoan Hièn và nhièu cãm xúc đâ`y nuóc mă't... có vài làn anh đoc het tâm su em viét hay nhung làn chuilon buá xua ..nhung anh nhân. ra trong nhung làn chuilon áy, săc thái em nhe. nhàn, thuong cãm, nhu môt kĕ tu hành trong âm cóc .. tâm hô`n em ôn hoà, lã luót nhu áng mây bay ròi xa khuât ... có 1 đièu gi đó rât la. lùng o em .. khuyê'n cho bao nguoi thuong mê'n ..chi? Lĕ tĕ có vài nguoi là ghét em thôi... nhung Ghét em, chi làm cho tâm tình thêm bói rói, mau già ...

Cãm tuõng anh hom nay nghiêng nghiêng theo 1 bóng, có lĕ đang trông ngóng môt 1 đièu gi đó xuât hiên. tu nøi em... môt nu. cuòi hay môt 1 cái háy ngoĕng măt. weo. càm... cung có thê là 1cái quýt gió ngoăc tay .. ê you. come here with me babe... ùa hihihi who know ? ... Rát nhièu lý lo, nhièu nghi vâ'n đang ãn hiên. truóc măt anh ngáp ngáp..

Thôi, vài hàng cho em đoc giét thoi gian ... khi khác anh sĕ viét thu tõ tình nhièu høn ... chúc em ăn ngon, tăm thøm, ngü đã

Anh7 đep trai
$$Cam$$
Gold Member
Join Date: Sep 2017
Số Điểm: 3168
Old 12-05-2018 , 02:33 PM     $$Cam$$ est dconnect  search   Quote  
Lol...a7 funny ghe.....NL di mat tieu roi a7 co’ buon koNeu mai em chet anh co’ buon khong

Oh, nhung ma a7 co’ nghi NL di luon ko ? Hay la.....

Ngay mai em di ngay mot em quay cho ve......
7hien!
Platinum Member
Join Date: Aug 2016
Số Điểm: 4650
Old 12-05-2018 , 10:00 PM     7hien! est dconnect  search   Quote  
Hi em,

Anh tuõng em sĕ không trã loi Thu anh ... tuy em nói rât it có 4 câu ..lái sang lòng lê` đuòng nhung anh tháy em cuòi hí hí thì anh vui lám .. có lĕ em là nguòi con gái hay măc cø không biét phãi nên nói gi ... khi bi ai tõ tình là ngòi thâ`m lăng. trong căn phòng zò đâ`u suy nghī...ròi đot nhiên đúng dây. buóc toi buóc lui trông có vĕ wê~ wãi trong cám vô~ yêu đuong do thèng 7 tung chiêu ngã nguã...em nghiêng đâ`u sau chiéc ghê' sofa đôi măt râ`u lo... ròi thò tay mø hôp bánh láy 1 cái ăn cho cãm giác đuoc trø lai. bình thuòng... mõi lân nghî vê thèng 7 , thì tim em đâp. thình thįch.. làm phãi ăn uóng lièn lièn đê tièm quên trong nõi nhó... thê' ròi tu hom qua đên gio em đã lüm hêt 1 hôp bánh kep. ... nêu không quên đuoc nó chác em sĕ mâp. thù lù nhu cái lu ...em chiu het nõi em la toát lên ...Chòy wøi ..... Cuu em voi ... em đã bi thèng 7 bõ buà yêu ... La lên đuoc vài tiéng thì cãm tháy lòng voi nhe. nhõm đuoc chút... đôi măt thim thiép mø màn ngây giâc ngáy kho kho ngoài phòng khách...

Thèng 7 thì mí mă't cà giut lia lia. chièu hom nay... nghi vân nhièu nhât chác tai. em Cam .... cho nên sau khi ruã chén xong là thèng 7 lĕng kĕng vào viet fun tièm nguoi trao chuot tâm su.
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -4. The time now is 04:06 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.