VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Nhà Bếp > Recipes (Nấu Ăn)

Reply
 
Thread Tools Display Modes
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35831
Old 09-19-2019 , 07:56 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha âh ... cho nên nói tới "PHÁP HỌC" .. các phương pháp học hỏi để tu tâm .. điều chỉnh tâm ..

thì Pháp "hữu vi" .. có làm .. có sắc chất:

- thì điều kiện căn bản là phải "HÔNG LẦM NHÂN QUẢ" ....

--> đòi chứng minh HẠT XOÀI ra cây mít cây cau .. ... là TÀ KIẾN, BIÊN KIẾN ở ngoài phạm trù DUYÊN KHỞI của PHẬT LÝ, Kinh Điển, Tạng Pháp, Duy Thức ... pháp ngữ .. pháp thoại [smile]

--> bởi vì chư tổ, phật .. kinh sách .. đều không nói tới những điều đó [smile] ...


*** kinh sách liệt kê cả đống biên kiến, tà kiến .. cần phải tránh đều là áp dụng cho những trường hợp LẦM NHÂN QUẢ NÀY ...


đối với các PHÁP "vô vi" .. là sự chuyển thân đi --> từ NHỊ đi vào NHẤT [smile]

khi nguồn gốc, nhân của Vô Minh là Ái Thủ Hữu = của những tướng sanh diệt

thì sự chuyển hoá:

chuyển hoá nội dung tình yêu từ "NHÂN ÁI" --> tới "PHẬT TÂM", ĐẠI BI TÂM, PHÁP THÂN, NHỨT


đoạn này là cái đoạn "KHÓ NHẤT" ... bởi vì tuy kinh sách, phật .. chư tô đều nói tới đoạn này trong pháp ngữ, pháp thoại của họ ..

nhưng họ không "TRUYỀN ĐẠT KINH NGHIỆM ẤY" 1 cách cụ thể .. và có thể nói rằng:

- Không vô biên xứ

- Thức vô biên xứ

- Vô Sở Hữu xứ

- Phi Tưởng Phi Phi Tưởng


trong quá trình tu chứng .. thì đức Phật phân loại và liệt kê (
Kinh Đại Duyên):

- 8 trú xứ của thức ... là nơi chứa đựng tất cả các "THỨC" SANH DIỆT và "THỨC VÔ SANH" .. khác nhau ..


nhưng tóm lược nơi chứa đựng giải thoát chỉ là "HAI XỨ cho những thức đó"

i. Vô Tưởng Hữu Tình Xứ .... là nơi chứa đựng những món như là "XẢ" "THỌ XẢ" "XẢ NIỆM" "LẮNG ĐỌNG TỚI THẤY MÌNH" như sương như khói phảng phất mơ hồ --> còn tồn tại thôi [smile]


ii. và 1 trạng thái lắng đọng hoàn toàn cách biệt với tất cả những gì chịu sự chi phối của vô thường ... sanh diệt

nơi đó gọi là PHI TƯỞNG PHI PHI TƯỞNG [smile]


nói như vậy để diễn đạt ... NHẤT ... nó HỎNG DÍNH VỚI NHỊ ... không dính như cỡ nào [smile]

ehhehheh .. hic hic .e hehhêhh
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7603
Old 09-19-2019 , 10:35 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh

- Tâm địa chứa các hạt giống --> giống nào thì nảy mầm ra các loại cây cho giống ấy [smile]thằng kia, có ý định hiếp dâm chị hàng xóm, chờ hoài chờ huỷ mà chưa có cơ hội ra tay .... rồi một ngày kia, không biết vì sao .... súng bị banh ta lông, đạn cũng chẳng còn, ý định xấu xa kia cũng tàn dần theo mây tháng, vậy thì .....

một khi hạt giống không nảy mầm, không biết có tạo ra nghiệp không ta
LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2562
Old 09-19-2019 , 10:44 PM     LeThanhPhong est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by BonHat
thằng kia, có ý định hiếp dâm chị hàng xóm, chờ hoài chờ huỷ mà chưa có cơ hội ra tay .... rồi một ngày kia, không biết vì sao .... súng bị banh ta lông, đạn cũng chẳng còn, ý định xấu xa kia cũng tàn dần theo mây tháng, vậy thì .....

một khi hạt giống không nảy mầm, không biết có tạo ra nghiệp không ta

Nghiệp có nghĩa là hành động. Có 3 loại hành động: thân, khẩu, và ý. Từ đó, ta có thân nghiệp, khẩu nghiệp, và ý nghiệp.

Ý định xúc phạm đến cô hàng xóm gây ý nghiệp.
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35831
Old 09-19-2019 , 10:51 PM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha hâh ...

HẠT GIỐNG không nảy mầm cũng có nhiều lý do nó không nảy mầm ..

thí dụ: Duy Thức Học liệt kê các Tâm bao gồm có Hợp Tà, Hợp Trí, Ly Trí, Vô Trơ, Hữu Trợ

cho nên .. nếu không có phật tánh .. thì cũng không có hết VÔ MINH [smile]


hay là để đoạn kinh này ở đây [smile]

“Thiện nam tử! Vì nghĩa ấy nên Mười hai nhân duyên là không hiện ra, không diệt mất, không thường không đoạn, chẳng một chẳng hai, chẳng đến chẳng đi, không phải nhân không phải quả.

“Thiện nam tử!

Có trường hợp là nhân --> mà không phải quả, chẳng hạn như tánh Phật.

Có trường hợp là quả --> mà không phải nhân, chẳng hạn như Đại Niết-bàn.

Có trường hợp vừa là nhân, vừa là quả --> chẳng hạn như các pháp sanh bởi Mười hai nhân duyên.


“Không phải nhân không phải quả --> gọi là tánh Phật. Vì không phải nhân quả nên thường hằng, không biến đổi. [smile]

“Vì nghĩa ấy nên trong các kinh ta dạy rằng ý nghĩa của Mười hai nhân duyên là rất sâu xa, không thể biết, không thể thấy, không thể suy xét. --> Đó là cảnh giới của chư Phật, Bồ Tát , chẳng phải chỗ hàng Thanh văn, Duyên giác có thể đạt đến.


“Vì nghĩa gì mà hết sức sâu xa? Hành vi tạo nghiệp của chúng sanh là không thường không đoạn, --> nhưng [thật] có quả báo;

tuy mỗi một ý niệm đều liên tục theo nhau diệt mất --> nhưng [thật] không có gì mất đi;

tuy không có người tạo tác --> nhưng [thật] có nghiệp được tạo ra;

tuy không có người thọ lãnh --> nhưng [thật] có quả báo; [smile]

người thọ báo tuy mất đi --> nhưng quả báo [thật] không hề mất; [smile]

[tuy] không có sự toan tính nhận biết nhưng tự hòa hợp [các nhân duyên] mà có. [smile] - Đại Niết Bàn, Phẩm Sư Tử HốngBồ Tát, Chư Phật --> có "NHẤT" rùi .. đương thể tức không [smile]

cho nên .. khác với Thinh Văn và Duyên Giác là tuy ngộ lý là "KHÔNG" mà vẫn còn ở chỗ hoà và chỗ hợp .. [smile]

nên trong kinh có chép là CÓ HỎI HOÀI [smile]

ehheheh .. hic hic . ehhêhhh Kinh

Last edited by khuclunglinh; 09-20-2019 at 06:15 AM..
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7603
Old 09-20-2019 , 12:58 AM     BonHat est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by LeThanhPhong
Nghiệp có nghĩa là hành động. Có 3 loại hành động: thân, khẩu, và ý. Từ đó, ta có thân nghiệp, khẩu nghiệp, và ý nghiệp.

Ý định xúc phạm đến cô hàng xóm gây ý nghiệp.

ý đã thành nghiệp "nhãn tiền" rồi đó, bộ mọi người hỏng thấy sao

nhiều khi có khởi ý xấu, nhưng khi kịp nhận ra là không tốt, bò ngay ý nghĩ xấu xa đó thì ......... hình như "nghiệp tan"

BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7603
Old 09-20-2019 , 01:02 AM     BonHat est dconnect  search   Quote  ai tạo nghiệp và đó là nghiệp gì vậy
LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2562
Old 09-20-2019 , 03:37 AM     LeThanhPhong est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by BonHat
ý đã thành nghiệp "nhãn tiền" rồi đó, bộ mọi người hỏng thấy sao

nhiều khi có khởi ý xấu, nhưng khi kịp nhận ra là không tốt, bò ngay ý nghĩ xấu xa đó thì ......... hình như "nghiệp tan"

Khi có giác niệm tỉnh thức (có nghĩa là sống trong thân tâm vào thời khắc hiện tại), chúng ta mới có thể nhận diện ý nổi lên tức khắc. Đó là sống trong trí tuệ với Giới Định Tuệ (Đạo Đế của Tứ Diệu Đế), không bị vô minh (khởi đầu của 12 nhân duyên) dẫn dắt đi lan man, nên "nghiệp tan".

Nhờ vậy, không tạo nghiệp. Nghiệp tốt hay xấu là nguyên nhân của luân hồi, bị cuốn hút vào vòng xoáy của bộc lưu.

LTP hiểu như vậy. Các bạn nghĩ sao?

: cheer

Last edited by LeThanhPhong; 09-20-2019 at 10:44 AM..
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7603
Old 09-20-2019 , 05:38 AM     BonHat est dconnect  search   Quote  
Nữ sinh bị cành cây rơi trúng đầu tử vong trên đường đi ôn thi học sinh giỏi
Ngọc Tú


Đang trên đường cùng bạn đi ôn thi học sinh giỏi, nữ sinh Mai không may bị cành cây rơi trúng đầu dẫn đến tử vong sau 1 ngày cấp cứu.
Ngày 20/9, thầy Đặng Ngọc Phương - Hiệu trưởng trường THCS Thành Long (xã Thành Long, Thạch Thành, Thanh Hóa) cho biết, một học sinh của trường trên đường đi học ôn thi học sinh giỏi đã bị tử vong.

Cụ thể, trước đó vào khoảng 14h ngày 18/9, em Bùi Thị Mai (SN 2005, học sinh lớp 9B) được bạn chở đi lên thị trấn Kim Tân để ôn thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân tại nhà cô giáo.

Khi đến gần nhà cô giáo, thì trời đổ mưa lớn, giông lốc. Trên đường đi, 1 cành cây lớn bất ngờ bị gãy rơi trúng đầu nữ sinh Mai khiến cả 2 ngã xuống đường.

Ảnh hưởng của bão số 3, Hà Nội ngập nhiều tuyến phố, cây xanh gãy cành, bật gốc
Nữ sinh Mai sau đó được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng đến ngày 19/9, nữ sinh này đã tử vong. Riêng người bạn đi cùng Mai không bị thương sau vụ việc.

"Ở trường em Mai rất ngoan, học giỏi. Bình thường thì các em học ôn ở trường. Nhưng mấy hôm đó là cô giáo dạy ôn cho các em bị đau nên gọi các em đến nhà để học ôn. Quá trình đi thì các em gặp cơn giông lốc nên xảy ra sự việc đau lòng trên", thầy Phương nói.

Được biết, nữ sinh Mai là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em. Sau vụ việc, chính quyền địa phương, nhà trường đã kêu gọi tiền ủng hộ đến gia đình em Mai và hỏi thăm, động viên gia đình vượt qua mất mát này.

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh lái ô tô tông 2 thanh niên nguy kịch

theo Trí Thức Trẻ


..............................


ở Úc, cành cây nào có nguy cơ gãy đổ thì chính quyền tại địa phương đó phải có nhiệm vụ cắt trước khi ...... cành lìa khỏi cây
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35831
Old 09-20-2019 , 06:30 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by BonHat
ý đã thành nghiệp "nhãn tiền" rồi đó, bộ mọi người hỏng thấy sao

nhiều khi có khởi ý xấu, nhưng khi kịp nhận ra là không tốt, bò ngay ý nghĩ xấu xa đó thì ......... hình như "nghiệp tan"


ha ha hah a... Phật đạo nói:

Tự Lợi --> Lợi Tha [smile]


có nhiều trường hợp ... "Bàn Tay Lợi Dưỡng" --> VẪN CÒN ...

có nhiều trường hợp ... "Bàn Tay Lợi Dưỡng" --> HẾT --> dẫn tới --> ĐỊNH NGHIỆP


có nhiều trường hợp .. cái này chấm dứt thì cái khác bắt đầu... vì còn có CHƠN TÂM THƯỜNG TRÚ .. .nên BÀN TAY LỢI DƯỠNG lại là BÀN TAY LỢI DƯỠNG KHÁC ...


nhưng ở đây .. tạm gác (1) và (3) qua một bên nói (2)

- Bàn Tay Lợi Dưỡng Hết --> dẫn tới --> ĐỊNH NGHIỆP [smile]


chỗ này có 2 nét:

a. 1 là "CỘNG" NGHIỆP" ... hỏng có lửa .. sao có khói ..

nhiều nhỏ góp lại thành to ..

mà to quá cỡ ... thì đò ... ĐẮM SÔNG [smile]


cho nên .. nét cộng nghiệp đó ... giống như là XÂY 1 CĂN NHÀ .. từng viên đá 1 .. cho tới PHIẾN ĐÁ CUỐI CÙNG ..

và câu kinh thánh này có miêu tả giống như vầy không ? [smile]


PHÊ RÔ .. con là ĐÁ

trên đá này .. thầy sẽ xây hội thánh của thày .. và cửa địa ngục sẽ không thắng được

NÀY .. thầy trao cho con CHÌA KHOÁ --> nước trời [smile]

SỰ GÌ --> CON CẦM BUỘC DƯỚI ĐẤT --> thì trên trời --> cũng CẦM BUỘC

và SỰ GÌ --> CON CỞI MỞ DƯỚI ĐẤT --> thì trên trời --> cũng CỞI MỞ*** cho nên --> Đóng và Mở .. Còn và Hết ... nhìn từ góc độ "LỢI DƯỠNG" ---> MỞ ĐƯỢC NHIỀU "KHO TÀNG" và "Ổ KHOÁ" triết học lắm [smile] ***


b. Nét thứ hai của Cộng Nghiệp là Định Nghiệp ... là Phước Báu ... là Thời [smile]

Cái gì cũng vậy .. có thời sinh ra .. có thời lớn lên .. có thời thảnh thơi.. và có thời bịnh lão và hoại diệt [smile] ---> đó là lời của ông CÔ LÔ HÉT trong sách GIẢNG VIÊN [smile]


cũng vậy thôi .. phước báu tồn tại như nguồn lợi dưỡng .. không phải là vô hạn ..

- có nhiều nơi .. giếng cạn thì nước ít .. giếng sâu thì nước nhiều

- nhiều người .. thì rộng lơn .. và càng ít người .. thì càng .. không to [smile]

cho nên .. nguồn phước báu đó .. tồn tại như là NGUỒN VẬT LIỆU, NHÂN LỰC VẬT LỰC, SUPPLY ...

mà khi nguồn phước đó cạn kiệt ...

cũng là lúc DUYÊN KHỞI ĐÃ TẬN

--> và hình bóng của ĐỊNH NGHIỆP XUẤT HIỆN [smile]

ở những đoạn này .. thường thấy SINH TỬ NHỊ KHÍ .. hai luồng tập khí xuất hiện

tất cả thế gian

SỐNG, CHẾT nối nhau .. sống theo đường thụân .. chết theo đường khác ..

khi VỪA MỆNH CHUNG

- chưa dứt hơi ấm

thiện, ác 1 đời ... đồng thời hiện ra

cái THỤÂN của sống

cái NGHỊCH của chết ..

hai luồng TẬP KHÍ [smile]

--> XEN KẼ LẪN NHAU
- Kinh Thủ Lăng Nghiêmehehhêhh .. hic hic . ehhêhhhêh
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35831
Old 09-20-2019 , 06:38 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by BonHat
ở Úc, cành cây nào có nguy cơ gãy đổ thì chính quyền tại địa phương đó phải có nhiệm vụ cắt trước khi ...... cành lìa khỏi cây
ha ha haha ... uhmmmmm

Duyên khởi --> Hành --> Thức --> danh/sắc, lục nhập, xúc thọ .. ái thủ hữu --> SANH [smile]

cho nên .. TRÙNG TRÙNG DUYÊN KHỞI .. hay là NIỆM KHỞI --> TÂM TÂM KHỞI ... [smile]

từ khi có "TA" rồi .. tất cả đều nhiếp vào ở trong nhân của VÔ MINH ĐÓ --> là ÁI THỦ HỮU [smile]


cho nên ... phải có "TA" tham dự ở trong đó .. thì mới có "NGƯỜI" lãnh nhận nghiệp báo [smile]

ờ mà đúng không ?êhhhehheh .. hic hci .e hehhêhh
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35831
Old 09-20-2019 , 07:05 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha ha .. cho nên nếu chúng ta cũng nhìn từ khia cạnh "LỢI DƯỠNG" đó .. cho 1 người

- thì một ngày đẹp trời ... là LỢI DƯỠNG .. cho việc đi bộ đi học dễ dàng [smile]

- 1 ngày dông tố .. thì không phải [smile]


trong Sấm Trạng Trình .. thì ổng cũng nói vậy đó ... chiếu theo thuyết TAM TÀI [smile]: Thiên Dưỡng, Nhân Dưỡng .. và Địa Dưỡng ... và ổng gọi cái chỗ RỘNG LỚN đó là --> THÁI ẤT [smile]


Xem ĐOÀI CUNG đến thời bất tạo

thấy vĩ tinh ... liệu rạo cho mau

NGUÔI LÒNG --> tham tước .. tham giàu [smile - tham thân .. ... ]

tìm nơi TAM HIỂM

--> mới hầu thoát thân [smile]
ehhehheh .. hic hic .... ehhehheh

Last edited by khuclunglinh; 09-20-2019 at 07:08 AM..
OXOXO
Senior Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 651
Old 09-20-2019 , 10:57 AM     OXOXO est dconnect  search   Quote  
Ở Mexico có cây nhân tạo lọc không khí, nên trong tương lai những cây nào thân cong ( tức không thẳng như cột điện) và có nhiều nhánh đâm ngang (trừ cây ăn trái) => vứt hết vô sọt rác nhé !


Chỉ trồng cây thấp hơn chieu cao của người và thân thẳng tắp, nếu thích thì treo giỏ cây hoa lên cột sắt => như vậy sẽ 0 bị gãy đổ do thiên tai

OXOXO
Senior Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 651
Old 09-20-2019 , 11:18 AM     OXOXO est dconnect  search   Quote  


ai tạo nghiệp và đó là nghiệp gì vậy ?Khỏi cần xem phim thì cũng biết: tất cả những ai có mat trên trái đất này đều tạo cùng chung 1 nghiệp của trái đất từ khi trái dất được hình thành đến nay, trừ khi tìm cách thoat ra hành tinh khác hay trong vu truBonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7603
Old 09-20-2019 , 07:33 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
ở VN hiện nay, tình trạng phạm tội càng càng càng trẻ hóa, có nghĩa là những người phạm tội là trong độ tuổi dưới 18 càng ngày càng nhiều, nhất là tội "hấp diêm" (vì ảnh hưởng bới phim ảnh đồi truỵ, nhất là các phim người lớn sản xuất từ Nhật)

Hỏi: thằng kia mới có khoảng 15 tuổi, dí cái của nợ của nó vào "cái chỗ kia" của đứa em gái họ của nó, khoảng 9,10 tuổi gì đó, vì nó chưa có kinh nghiệm, lại em họ của nó vì "cái đó" còn bé nên không thể đưa vào được, chuyện này kéo dài một thời gian và ........ tên kia sợ bị phát hiện nên chấm dứt hành động "bì ổi" đó ... vậy thì nghiệp của cái thằng đó ra sao

1. hối hận (không làm nữa)
2. không hối hận, tiếp tục tìm đối tượng khác (nhưng không thành công)


..................


tổng hợp chuyện VN qua sự tưởng tượng phong phú của phóng viên BH
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7603
Old 09-21-2019 , 05:07 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
rõ ràng là cái thằng kia đã có tác ý (nghiệp bắt đầu có duyên để sanh khởi)

và ý nghiệp đã hình thành qua thời gian (ý chợt thoáng qua rồi tắt thì không tạo thành ý nghiệp, ngọn lửa vừa bùng lên bị ngay một sô nước đội vào thì lấy đâu mà cháy nhà !!!)

thằng kia cũng có cả thân nghiệp vì do hành động mà ra, chắc có lẽ có cả khẩu nghiệp khi có lời đe dọa nạn nhân

nghiệp ác của thân khẩu ý đã hình thành

vấn đề kế tiếp là ........ làm thế nào để "xóa tam bất thiện nghiệp" đây?
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7603
Old 09-21-2019 , 10:09 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
4 BƯỚC GIÚP XÓA BỎ NGHIỆP XẤU MÀ BẠN ĐÃ GIEO


Tai họa là lời đáp trả của những hành động, suy nghĩ hay lời nói xấu mà chúng ta đã từng gieo. Chúng ta luôn cho rằng, nó không đủ lớn để tạo ra tai họa. Nhưng bạn đã nhầm, mỗi điều bạn nghĩ hay làm, dù lớn hay nhỏ đều trở thành một hạt giống và sẽ luôn ở đó đợi đủ duyên để đơm hoa kết trái.

Làm sao để giảm bớt hậu quả của những hạt giống sai trái? Làm sao để thanh “tẩy” những hạt giống chúng ta đã gieo không đúng cách? Quá trình tẩy hạt giống xấu đã được nhấn mạnh trong chương trình Năng Đoạn Kim Cương của Geshe Michael Roach - một doanh nhân sáng lập doanh nghiệp 250 triệu USD đồng thời là Tiến sỹ Phật học uyên bác, sâu sắc.

Các kỹ thuật mà ông sử dụng để quản lý các hạt giống xấu được gọi là 4 sức mạnh. Những tri thức của Phật học được viết cách đây 2500 năm vẫn còn phát huy giá trị và cho chúng ta những bài học hữu ích đến tận hôm nay.

1. Hiểu triết lý “Cây bút”

Việc đầu tiên trong 4 bước tẩy hạt xấu, Geshe Roach chia sẻ về khái niệm “cây bút”. “Cây bút” chỉ có thể là cây bút dưới góc nhìn của bạn, nhưng với một đứa trẻ nó chỉ là món đồ chơi, với con chó, cây bút có thể chỉ là một khúc xương. Đó là bước đầu tiên của việc tịnh hóa tâm hồn, để chúng ta tĩnh lặng, suy nghĩ về những hạt giống tiêu cực với những nguyên tắc về “cây bút”.
Bạn sẽ hiểu được rằng, tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh chúng ta đều đến từ hạt bạn đã gieo. Cây bút sẽ là cây bút nếu ta định nghĩa nó như vậy, nhưng nó sẽ không là gì cả khi chúng ta không nhìn thấy, không nghĩ về nó.


2. Hối tiếc thông minh

Hối tiếc thông mình là kết quả của việc bạn hiểu về tốc độ hạt giống nhân lên trong tâm trí chúng ta mỗi ngày. Nếu chúng ta thực sự hiểu được hậu quả của những việc làm dù rất nhỏ như la hét con cái, tức giận với đồng nghiệp, nói xấu… ta sẽ dừng việc gieo những việc này ngay bây giờ trước khi nó trở thành một thói quen tạo ra hậu quả lớn hơn trong tương lai.

Lưu ý rằng, sự hối tiếc thông minh dựa trên sự hiểu biết rất khác với cảm giác tội lỗi. Cảm giác tội lỗi, xấu xa biến chúng ta trở nên yếu đuối và bạn sẽ khó lòng phát triển nếu cứ suy nghĩ theo hướng tiêu cực.


3. Cam kết

Cam kết được cho là tạo ra sức mạnh lớn nhất trong danh sách 4 bước. Cam kết không lặp lại nhưng hành động xấu là điều kiện giúp giảm thiểu đáng kể hậu quả của những hạt giống xấu. Ví dụ, nếu bạn la mắng con cái và nhận ra điều đó là sai lầm, hãy cam kết không lặp lại việc ấy thêm lần nào nữa. Nếu việc ấy quá khó, hãy cam kết theo từng phần và cố gắng thực hiện.

Hãy nhớ rằng, thói quen làm việc thiện rất khó gìn giữ lâu dài, nhưng thói quen làm điều xấu, ác rất dễ nhiễm, vì vậy phải luôn kiên trì, mạnh mẽ để chiến thắng được bản thân mình. Nếu sau mỗi lần cam kết, bạn phá vỡ cam kết đó, thì hậu quả sẽ lớn hơn gấp nhiều lần.


4. Cân bằng nghiệp

Ngoài việc cam kết không lặp lại những sai lầm, để xóa bỏ tác động của những hạt giống xấu chúng ta phải cam kết thực hiện những điều tích cực.

Ví dụ, nếu bạn đã từng gièm pha, nói xấu đồng nghiệp thì để sửa chữa lỗi này bạn phải hoàn toàn từ bỏ thói quen đó. Ngoài ra, có thể nói chuyện, động viên, khen ngợi họ trước mặt mọi người, luôn quan tâm, giúp đỡ họ nhiệt tình. Việc này cũng cần được thực hiện thường xuyên với tâm thế vui vẻ, chủ động.


Lời kết:

Bạn thân mến, quy luật Nhân quả phát biểu rằng, mỗi kết quả trong cuộc sống của bạn đều có một nguyên nhân. Nó còn gọi là “quy luật sắt của vũ trụ”. Theo quy luật này, mọi thứ diễn ra đều có lý do, dù bạn có biết lý do đó hay không. Không có sự ngẫu nhiên nào diễn ra trên thế giới này. Vậy thì, những điều xấu ta từng gieo sẽ là gương mặt của hiện tại và tương lai nếu chúng ta không tích cực thay đổi nó.copy & paste
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35831
Old 09-22-2019 , 08:54 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha hâh ... công nhận ông Thích Ca ổng tài tình [smile]

- khám phá ra được .. hai sự thật --> KHÓ ĐỠ [smile]


i. một là lụât nhân quả .. với các tướng có sắc chất ... luôn luôn bị vô thường và nhân duyên chi phối ..

TÂM TƯỚNG mà [smile]


ii. còn hai là KHÔNG ... Ý dẫn đầu các pháp ...

--> NÓI KHÔNG là KHÔNG CHI PHỐI ĐƯỢC

vô thường .. và nhân duyên --> CHẲNG LÀM GÌ được HƯ KHÔNG
ehhêhhhe .. hic hic .. êhhhehhe
OXOXO
Senior Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 651
Old 09-22-2019 , 09:27 AM     OXOXO est dconnect  search   Quote  


Như vậy phải đưa vào trong môn giáo dục công dân về việc dị tật phát sinh do đot biến gen của loài người khi có quan hệ gần trong gia đình (3 thế hệ)


:p
OXOXO
Senior Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 651
Old 09-22-2019 , 10:00 AM     OXOXO est dconnect  search   Quote  
https://www.youtube.com/watch?v=uDlv1T1Ja68

The Tribe With 6 Fingers

:p
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35831
Old 09-23-2019 , 08:13 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha hâh ... hummmmh .. để coi đoạn này Ý NGHĨA RA SAO [smile]

“Vì nghĩa gì mà hết sức sâu xa? Hành vi tạo nghiệp của chúng sanh là không thường không đoạn, --> nhưng [thật] có quả báo;

tuy mỗi một ý niệm đều liên tục theo nhau diệt mất --> nhưng [thật] không có gì mất đi;


NGHI KIẾT SỬ [smilb]

Đến Quy Sơn Linh Hựu, Quy Sơn hỏi:

"Ngươi là Sa-di có chủ hay không chủ?"

Sư thưa: "Có chủ."

Quy Sơn lại hỏi: "Chủ ở chỗ nào?"

Sư từ bên Đông sang bên Tây đứng, Quy Sơn biết môn đệ thượng hạng.

Sư trình lại câu hỏi "Thế nào ra khỏi giếng ngàn thước không cần giây."

Quy Sơn hét: "Huệ Tịch!"

Sư ứng: "Dạ."

Quy Sơn bảo: "Ra rồi!"

Nhân đây, sư đại ngộ triệt để , lại hỏi:

"Thế nào là chỗ trụ của chư Phật?"
Quy Sơn bảo: "Dùng cái diệu tư (nghĩ nhớ) mà không tư, xoay cái tư tinh anh sáng suốt vô cùng. Tư hết, trở về nguồn, nơi tính tướng thường trụ, sự lý không hai, Chân Phật như như."
Sư trút sạch hồ nghi nơi đây, ở lại hầu hạ Quy Sơn.
- Ngưỡng Sơn Huệ Tịch


Ở trong giếng ngàn trượng có phải là "NIỆM" không ?

- phải [smile]


Ơ trong giếng ngàn trượng .. không có dây có khó ra không ?

- có [smile]


Vậy sao hét cái thì ra được rồi ?

- tại vì ... "đó là chỗ BẤT KHẢ TƯ NGHI" ... là chỗ "NGHI TÌNH không che khuất nổi" ... BÙM ... là chỗ ...

NHẤT TÂM XUẤT HIỆN ... THIỀN TRƯỢNG NHẤT THANH LÔI

là chỗ ...

--> NGÓN TAY ... CHỈ ... TRĂNG [smile] --> CHÁNH ĐẲNG .. CHÁNH GIÁC [smile]

:lol :

ehhêhhhe .. hic hic .e hehhêhh
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -4. The time now is 09:28 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.