VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > TÔN GIÁO > Tìm Hiểu Tôn Giáo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27930
Old 02-12-2018 , 12:39 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by LiLa_LiLac
chị Tuyết Vân ,
em làm không vì mong Chúa ban Phước cho em ...em được lãnh nhận quá nhiều ơn Phước cũa Chúa rồi ...

em làm vì em hâm mộ và ngưỡng mộ tấm lòng chân thành cũa chị dành cho Chúa .....

chị đã làm 1 tấm gương cho Li Lac học hõi .....

Chị quã thật là 1 người kiên chung .....
cám ơn Lilac nhá , Vân thấy mình thiếu nợ Chúa nhiều quá , nên làm 1 chút gì đó để cảm tạ Chúa

và đây cũng là passion của Vân

cảm ơn Lilac giúp Vân mang blog của mình qua forum khác .. keep it up
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27930
Old 02-12-2018 , 12:42 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Thichcaico
Xin chào chị Tuyết Vân khó gặp ơi,

Lâu lắm rồi thích cãi cọ mới được nghe Lời Chúa lại. Chị cho thích cãi cọ hỏi đoạn này Con ở trong Ngài....Ngài ở trong con có khác nhau hay không?

Kế tiếp, hôm nay chị cảm thấy đoạn nào trong kinh thánh đã làm chị tâm đắc nhất?

Cám ơn chị trước,
thích cãi cọ

Vân không hiểu câu hỏi của bạn lắm

Con ở trong Ngài , Ngài ở trong con ??

Bạn lấy từ đâu ra vậy , bạn có thể cho Vân coi context , thì Vân mới hiểu được
.. chứ nếu chỉ vậy , thì Vân chẵng hiểu bạn đang nói gì cả
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27930
Old 02-12-2018 , 12:47 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
thiệt tình mà nói , Vân thích đoạn Kinh thánh nào nhất ??


chắc là câu Kinh thánh này


Thi thiên 37:25

25 Trước tôi trẻ, rày đã già, Nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, Hay là dòng dõi người đi ăn mày.
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27930
Old 02-12-2018 , 12:52 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
câu Kinh thánh trên cho Vân 1 sự bình an

- điều Vân chỉ cần làm .. là sống công bình THEO Ý CHÚA , CHỨ KHÔNG PHẢI THEO Ý VÂN


- điều Vân có thể expect được .. là Chúa sẽ lo lắng cho Vân , lo lắng cho con cái , cháu chắt của Vân trong bàn tay yêu thương của Ngài


Vân không thể nào lo cho con cái , cháu chắt của mình , mặc dù thương nó rất nhiều

Giao nó trong tay Chúa , là Vân có thể bình an , mọi chuyện sẽ được tốt đẹp


__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27930
Old 02-12-2018 , 01:06 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Chúa kêu gọi chúng ta PHẢI VÂNG LỜI (cont.)1 Samuên 15:22-23

22 Sa-mu-ên nói: Ðức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực;
23 sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật; sự cố chấp giống như tội trọng cúng lạy hình tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Ðức Giê-hô-va, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi không cho ngươi làm vua.
Rôma 5:19

19 Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình.

Thi thiên 119:1-8

1 Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, Ði theo luật pháp của Ðức Giê-hô-va,
2 Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, Và hết lòng tìm cầu Ngài.
3 Họ không làm trái phép công bình, Nhưng đi trong các lối Ngài.
4 Chúa đã truyền cho chúng tôi các giềng mối Chúa, Hầu cho chúng tôi cẩn thận giữ lấy.
5 Ô! chớ chi đường lối tôi được vững chắc, Ðể tôi giữ các luật lệ Chúa!
6 Khi tôi chăm chỉ về các điều răn Chúa, Thì chẳng bị hổ thẹn.
7 Khi tôi học các đoán ngữ công bình của Chúa, Thì tôi sẽ lấy lòng ngay thẳng mà ngợi khen Chúa.
8 Tôi sẽ giữ các luật lệ Chúa; Xin chớ bỏ tôi trọn.

Êsai 48:17-19

17 Ðức Giê-hô-va, Ðấng Cứu chuộc ngươi, là Ðấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Ta là Ðức Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời ngươi, là Ðấng dạy cho ngươi được ích, và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi.
18 Than ôi! ước gì ngươi đã để ý đến các điều răn ta! thì sự bình an ngươi như sông, và sự công bình ngươi như sóng biển,
19 dòng dõi ngươi như cát, hoa trái của ruột già ngươi như sạn, danh ngươi chẳng bị diệt bị xóa trước mặt ta.

2 Côrinhtô 7:1

1 Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Ðức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta.
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy

Last edited by tuyếtvân; 02-19-2018 at 03:29 AM..
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27930
Old 02-12-2018 , 01:14 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Vân hy vọng các bạn theo dõi blog của Vân , và có thể mang blog của Vân tới cho nhiều người khác nữa

Chúa biết việc làm của các bạn , và Ngài sẻ ban ơn phước cho các bạn (dù các bạn muốn hay không muốn nhận ơn phước của Ngài )

thiệt tình ra , lúc này Vân cũng bận đi làm , nên ít vào đây .. có thì giờ rảnh , Vân dành thì giờ tu bổ cái blog của mình .. dự định cho năm nay là xong nếu Chúa cho phép
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
Thichcaico
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2176
Old 02-12-2018 , 01:36 PM     Thichcaico est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tuyếtvân
Vân không hiểu câu hỏi của bạn lắm

Con ở trong Ngài , Ngài ở trong con ??

Bạn lấy từ đâu ra vậy , bạn có thể cho Vân coi context , thì Vân mới hiểu được
.. chứ nếu chỉ vậy , thì Vân chẵng hiểu bạn đang nói gì cả
Xin chào chị Tuyết Vân khó gặp ơi,

Chị hỏi 1 câu làm thích cãi cọ phải ôm chặt cái ghế duy nhất trong phòng của mình...vì sợ nó gãy mất vì người ngồi sững sờ. Thưa chị, câu đó đã làm thích cãi cọ bứt sạch mấy chục ngàn cọng râu mới nhận ra được từ Ngôi thứ 1 là Cha, Ngôi thứ 2 là con, và Ngôi thứ 3 là Chúa Thánh Thần đó chị à. Chị có bao giờ bứt râu tự hỏi...í lộn...là chống cằm tự hỏi...sự hiện diện của Chúa Thánh Thần có ở trong chị hay không?

Thân gửi,
thích cãi cọ
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 4658
Old 02-12-2018 , 01:42 PM     tinhoi2 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Thichcaico
Xin chào chị Tuyết Vân khó gặp ơi,

Chị hỏi 1 câu làm thích cãi cọ phải ôm chặt cái ghế duy nhất trong phòng của mình...vì sợ nó gãy mất vì người ngồi sững sờ. Thưa chị, câu đó đã làm thích cãi cọ bứt sạch mấy chục ngàn cọng râu mới nhận ra được từ Ngôi thứ 1 là Cha, Ngôi thứ 2 là con, và Ngôi thứ 3 là Chúa Thánh Thần đó chị à. Chị có bao giờ bứt râu tự hỏi...í lộn...là chống cằm tự hỏi...sự hiện diện của Chúa Thánh Thần có ở trong chị hay không?

Thân gửi,
thích cãi cọ


Làm như là muốn có Chúa trong mình dễ như ăn cơm sườn vậy ! Đây là chuyện khó nhất trên trần gian này đấy bạn. Đừng tin những người nói việc đó là dễ. Họ tìm cách gạt bạn đó vì chính họ cũng không tin là họ có Chúa trong mình.
Thichcaico
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2176
Old 02-12-2018 , 01:42 PM     Thichcaico est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tuyếtvân
thiệt tình mà nói , Vân thích đoạn Kinh thánh nào nhất ??


chắc là câu Kinh thánh này


Thi thiên 37:25

25 Trước tôi trẻ, rày đã già, Nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, Hay là dòng dõi người đi ăn mày.
Chị Tuyết Vân,

Đoạn kinh thánh trên rất là chính xác...và đã được kiểm chứng qua luật nhân quả, và nhân gian truyền lại...sống có đức cho con cháu được nhờ.

Thân gửi,
thích cãi cọ
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 4658
Old 02-12-2018 , 01:45 PM     tinhoi2 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Thichcaico
Chị Tuyết Vân,

Đoạn kinh thánh trên rất là chính xác...và đã được kiểm chứng qua luật nhân quả, và nhân gian truyền lại...sống có đức cho con cháu được nhờ.

Thân gửi,
thích cãi cọ


Không phải ai tin Chúa thì tự động là người công bình. Nếu thế thì thế giới này có cả tỷ người công bình, việc vô lý.
Thichcaico
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2176
Old 02-12-2018 , 01:45 PM     Thichcaico est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tinhoi2
Làm như là muốn có Chúa trong mình dễ như ăn cơm sườn vậy ! Đây là chuyện khó nhất trên trần gian này đấy bạn. Đừng tin những người nói việc đó là dễ. Họ tìm cách gạt bạn đó vì chính họ cũng không tin là họ có Chúa trong mình.
Bạn Tình ơi ới ời ơi,

Bạn thờ Chúa ở đâu?

Thân gửi,
thích cãi cọ
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 4658
Old 02-12-2018 , 01:49 PM     tinhoi2 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Thichcaico
Bạn Tình ơi ới ời ơi,

Bạn thờ Chúa ở đâu?

Thân gửi,
thích cãi cọ

Sự thật là Chúa không cần ai thờ Chúa cả. Sở dĩ Chúa nói người ta cần thờ Chúa là có lý do khác, chứ chẳng phải Chúa cần cái thứ " rơm rác " ấy. Bạn có tin là người ta không thờ Chúa thì Chúa lăn quay ra chết vì buồn rầu không ? Trả lời được câu hỏi này đúng thì xem là đầu óc bạn có sự tiến bộ so với ngày xưa.
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 4658
Old 02-12-2018 , 02:11 PM     tinhoi2 est dconnect  search   Quote  
Bạn Thichcaico,


Tinhoi xác định việc này một lần cho rõ ràng để hy vọng bạn tỉnh táo ra được. Tinhoi khẳng định: Nếu Chúa " thật sự " cần con người thờ Chúa thì Chúa khùng nặng rồi. Khùng tới mức hết thuốc chữa luôn. Người lớn mà cần cái đám con nít THỜ mình. Việc này vô cùng vô lý. Bạn dùng não suy nghĩ chút coi.
Thichcaico
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2176
Old 02-12-2018 , 02:14 PM     Thichcaico est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tinhoi2
Sự thật là Chúa không cần ai thờ Chúa cả. Sở dĩ Chúa nói người ta cần thờ Chúa là có lý do khác, chứ chẳng phải Chúa cần cái thứ " rơm rác " ấy. Bạn có tin là người ta không thờ Chúa thì Chúa lăn quay ra chết vì buồn rầu không ? Trả lời được câu hỏi này đúng thì xem là đầu óc bạn có sự tiến bộ so với ngày xưa.
Bạn Tình ơi,

Bạn lầm lẫn rồi. Bạn không hiểu được câu tôi vừa hỏi. Thế thì tôi dùng một câu đơn giản hơn để hỏi bạn...Chúa ở nơi nào?

Thân gửi,
thích cãi cọ
Thichcaico
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2176
Old 02-12-2018 , 02:18 PM     Thichcaico est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tinhoi2
Bạn Thichcaico,


Tinhoi xác định việc này một lần cho rõ ràng để hy vọng bạn tỉnh táo ra được. Tinhoi khẳng định: Nếu Chúa " thật sự " cần con người thờ Chúa thì Chúa khùng nặng rồi. Khùng tới mức hết thuốc chữa luôn. Người lớn mà cần cái đám con nít THỜ mình. Việc này vô cùng vô lý. Bạn dùng não suy nghĩ chút coi.
Bạn Tình ơi,

Đây có lẽ là 1 post cuối cùng tôi cho bạn cơ hội cùng tôi trò chuyện. Ai đã nói với bạn là Chúa cần con người thờ phượng? Chỉ có sư phụ của bạn mới cần bạn thờ phượng mà thôi.

Tôi cho bạn 1 cơ hội cuối cùng nè: Ai tạo ra bạn?

Xin mời,
thích cãi cọ
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 4658
Old 02-12-2018 , 02:21 PM     tinhoi2 est dconnect  search   Quote  
Có người hỏi : Vậy tại sao trong Kinh Thánh viết là Chúa phán con người phải thờ phượng Chúa ?


Tinhoi trả lời : À, chuyện đó có, nhưng vì lý do khác, không phải lý do: Chúa cần cái thứ " rẻ tiền " ấy. Tới đây mọi người hiểu chưa ? Nếu các bạn muốn có sự hiểu biết cao về đạo thì nên tìm hiểu " lý do khác " là gì. Tinhoi không cần thứ " rẻ tiền " ấy thì tại sao Chúa lại cần ? Chúa kém cỏi hơn Tinhoi ? Dĩ nhiên là Chúa phải cao hơn Tinhoi, việc đó ai cũng biết. Thế thì Chúa phải đạp trên các thứ rẻ tiền như thế mà đi, chứ Chúa không thể làm nô lệ cho nó , phải không.
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 4658
Old 02-12-2018 , 02:23 PM     tinhoi2 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Thichcaico
Bạn Tình ơi,

Đây có lẽ là 1 post cuối cùng tôi cho bạn cơ hội cùng tôi trò chuyện. Ai đã nói với bạn là Chúa cần con người thờ phượng? Chỉ có sư phụ của bạn mới cần bạn thờ phượng mà thôi.

Tôi cho bạn 1 cơ hội cuối cùng nè: Ai tạo ra bạn?

Xin mời,
thích cãi cọ


Đừng sợ hãi hỡi kẻ kém đức tin kia ( lời Chúa ).
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 4658
Old 02-12-2018 , 02:26 PM     tinhoi2 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Thichcaico
Bạn Tình ơi,

Bạn lầm lẫn rồi. Bạn không hiểu được câu tôi vừa hỏi. Thế thì tôi dùng một câu đơn giản hơn để hỏi bạn...Chúa ở nơi nào?

Thân gửi,
thích cãi cọ


Bạn không hiểu Chúa bằng Tinhoi đâu. Chúa muốn ở đâu thì ở chứ không ai cản được. Bạn chưa biết quyền lực Chúa là thế nào đâu, vì bạn chưa trưởng thành trong Chúa.
Thichcaico
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2176
Old 02-12-2018 , 02:54 PM     Thichcaico est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tinhoi2
Đừng sợ hãi hỡi kẻ kém đức tin kia ( lời Chúa ).
Bạn Tình ơi,

Bạn lầm lẫn rồi. Tôi chưa bao giờ sợ hãi điều gì, và bất cứ 1 ai...ngoài Thiên Chúa của tôi.
Sỡ dĩ tôi cho bạn 1 cơ hội cùng tôi trò chuyện...là vì tôi muốn xem bạn có thay đổi gì so với trước kia hay không. Lại 1 lần nữa tôi lại thất vọng về bạn. Đã bao nhiêu năm nay, bạn đội lốt dưới bao nhiêu nicks, chỉ trích, đã phá, gài bẫy, và bịa chuyện hòng làm lung lay niềm tin của anh chị em Kitô Hữu về các tín điều được truyền dạy trong giáo lý và cả trong Kinh Thánh.

Bạn à, 1 điểm căn bản nhất tôi hỏi bạn...bạn thờ Chúa ở đâu...mà bạn lại nghĩ không ra...và lợi dụng câu hói đó để đả kích những người khác nhằm đạt được cái mục đích xấu xa của loài rắn rít là không có tư cách để cùng tôi trò chuyện nữa rồi.

Lần sau ai có hỏi bạn câu hỏi vừa rồi của tôi...thì bạn nên trả lời...tôi thờ Chúa trong tôi là đủ rồi. Nếu họ lại nói là họ chưa thật sự hiểu được câu trả lời đó....thì bạn hãy nói...tôi nhận rõ được sự sống của Chúa hiện diện trong tôi...và chỉ có tôi mới giữ được bản thân tôi không bị ô uế...nên tôi dùng bản thân tôi làm đền thờ Thiên Chúa... bạn nhá.

Thân gửi,
thích cãi cọ
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 4658
Old 02-12-2018 , 03:03 PM     tinhoi2 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Thichcaico
Bạn Tình ơi,

Bạn lầm lẫn rồi. Tôi chưa bao giờ sợ hãi điều gì, và bất cứ 1 ai...ngoài Thiên Chúa của tôi.
Sỡ dĩ tôi cho bạn 1 cơ hội cùng tôi trò chuyện...là vì tôi muốn xem bạn có thay đổi gì so với trước kia hay không. Lại 1 lần nữa tôi lại thất vọng về bạn. Đã bao nhiêu năm nay, bạn đội lốt dưới bao nhiêu nicks, chỉ trích, đã phá, gài bẫy, và bịa chuyện hòng làm lung lay niềm tin của anh chị em Kitô Hữu về các tín điều được truyền dạy trong giáo lý và cả trong Kinh Thánh.

Bạn à, 1 điểm căn bản nhất tôi hỏi bạn...bạn thờ Chúa ở đâu...mà bạn lại nghĩ không ra...và lợi dụng câu hói đó để đả kích những người khác nhằm đạt được cái mục đích xấu xa của loài rắn rít là không có tư cách để cùng tôi trò chuyện nữa rồi.

Lần sau ai có hỏi bạn câu hỏi vừa rồi của tôi...thì bạn nên trả lời...tôi thờ Chúa trong tôi là đủ rồi. Nếu họ lại nói là họ chưa thật sự hiểu được câu trả lời đó....thì bạn hãy nói...tôi nhận rõ được sự sống của Chúa hiện diện trong tôi...và chỉ có tôi mới giữ được bản thân tôi không bị ô uế...nên tôi dùng bản thân tôi làm đền thờ Thiên Chúa... bạn nhá.

Thân gửi,
thích cãi cọ


Người tin Chúa có hai hạng người: Thờ Chúa và không thờ Chúa. Hai hạng người này Chúa đều chấp nhận vì cả hai đều là người tin Chúa, đều được Chúa xem là con cái Chúa. Tuy nhiên người thờ Chúa thì Chúa xem là đứa con nít. Người không thờ Chúa thì được Chúa xem là người đã lớn khôn.


Bạn Thichcaico,


Tinhoi đang mở Thread trong trang nhà bếp với mục đích tiết lộ " thiên cơ " của Chúa trong Vietfun.com. Việc này Tinhoi làm công khai mà không sợ Mod nào hết. Mod nào có đủ gan thì cứ nhào vô là biết mùi lợi hại cua Tinhoi liền. Bạn Thichcaico muốn chống đối gì Tinhoi thì xin mời tự nhiên qua nhà bếp mà chống. Muốn hỏi gì cũng cứ qua đó hỏi vì Tinhoi đã viết rõ trong tựa đề Thread là sẽ tiết lộ thiên cơ của Trời ( Thiên Chúa ).
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -7. The time now is 10:48 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.