VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Nhà Bếp > Recipes (Nấu Ăn)

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Xù••
Junior Member
Join Date: Jul 2017
Số Điểm: 28
Old 06-28-2019 , 07:08 PM     Xù•• est dconnect  search   Quote  
.....Điên.....


Xù••
Junior Member
Join Date: Jul 2017
Số Điểm: 28
Old 06-30-2019 , 02:32 PM     Xù•• est dconnect  search   Quote  
Tôi đâu cần đọc giả tin vào độ chính xác của câu chuyện, mà cô cá rô,nhân vật chính, biết độ chính xác của câu chuyện tôi đã nói và sẽ nói như thế nào mới là quan trọng

Cô quen thói côn đồ ,du côn hàng tôm hàng cá, hăm dọa,chửi rủa, xài văn hóa đầu đường xó chợ cặn bã của xã hội thứ thiệt ,đi đêm cầm dao to búa lớn phăng phăng chém ngon lành, tưởng mình là bà chúa hàng cá, ai cũng xếp re, bỗng dưng có ngày gặp ma

Cô tấn công kẻ thù bằng bao ngôn từ chỉ có cô và bạn hàng cá của cô xài,cô đổ ập luôn sô cá ươn vào mặt kẻ thù . Tôi không xài ngôn từ cô xài,mà tôi chỉ cần xoa hủ mắm thúi là thần mắm cùng những con chim ẫn mình chờ chết hiện ra liền 🦅🐡🦅 từng con,từng con một

Tôi mới vặn hủ mắm sơ sơ mà cô đã chùm quần mấy độ rồi
Chùm quần thì đâu ai chùm quần giùm được đâu phải không cô cá rô? Bạn hàng cá của cô chỉ giỏi xoa hủ mắm .


AN EYE FOR AN EYE nha cô.


Tôi lân la làm bạn cô cá rô? Cô cá rô lại hoang tưởng nữa rồi. Tôi không có hứng thú thân quen đại văn hào nên cô không thể hoang tưởng tôi là đĩa đeo chân hạt. Tôi cũng không cùng tầng số bán cá nên tôi lại càng không thể lân la làm bạn hàng cá với cô,để thu thập thông tin khi cần lấy ra xài.
Cô nên đi bác sĩ tâm lý vì tôi thấy bịnh cô ngày càng nặng

Last edited by Xù••; 08-20-2019 at 06:37 AM..
TrQuynhNhu
Diamond Member
Join Date: Mar 2004
Số Điểm: 8012
Old 07-06-2019 , 07:55 PM     TrQuynhNhu est dconnect  search   Quote  
bro xù,

tôi co´ chuyê.n na`y tha(´c ma(´c lâu rôì, tôi nghi~ tôi hiê?u ly´ do, nhu*ng cu~ng không cha(´c cha(´n 100%, tôi ti´nh viê´t ba`i ho?i chu´ phudu, nay tôi thâý bro co´ ve? biê´t ro~ vê` vf, hay biê´t ro~ vê` vf ho*n tôi nên tôi muô´n tham kha?o y´ kiê´n cu?a anh . tôi muô´n biê´t y´cu?a anh tru*o*´c khi tôi quyê´t ddi.nh chuyê.n na`y.

chuyê.n tôi muô´n ho?i không di´nh da´ng ba` caro hay chu.c nicks cu?a ba` ta, chi? la` chuyê.n khiê´n tôi bâ´t nhâ~n lâu rôì, thâý la. nu*~a vi` tôi cho*i trong vf lâu rôì, la` mô.t trong nhu*~ng member co´ thê? noí la` trung tha`nh vo*í vf . vf ddu*o*ng nhiên va`ng thau lâ~n lô.n, ddu? mo.i tha`nh fâ`n, ddu? ca´ch noí chuyê.n, giao tiê´p ...

tôi co`n nho*´ co´ mô.t tho*ì gian chu´ phudu co`n câ´m members không ddu+o*.c xaí chu*~ ma`y tao . sau ddo´ co´ vaì ngu*o*ì go´p y´, vf mo*í cho xaì nhu*~ng chu*~ na`y la.i .

tôi thâý vu*à qua ông tây ninh vo*í tha(`ng ông hai alias tinhtam noí qua noí la.i, tha(`ng ông hai mô.t tho*ì gian kha´ daì co´ thê? noí la` thao tu´ng trong forum du`ng tu*`du`ng chu*~ ha. câ´p lôi ca? dda.o ca? Chuá vaò sau ddo´ ba?o la` da.y dô~ !!! members không ddu*o*.c du`ng tu*` ngu*~ chu*?i bo*í , noí xâú dda.o bla bla ...

tôi thi` cha? quen biê´t ông tây ninh, tôi thâý ông ta cu~ng cha? u*a tôi, co´ ddiêù tôi thâý nêú fa?i bo? vf thi` tha(`ng ông hai nên cu´t ra kho?i forum na`y vi` ông tây ninh thi` noí chuyê.n tu*o*ng ddôí li.ch su*. ho*n tha(`ng ddo´. nay tôi thâý tha(`ng ông hai vâ~n co`n noí chuyê.n tu.c ti~u chu*?i bo*í thiên ha. ma` vf hay admins cu~ng cha? fa?n u*´ng gi`trong khi ông tây ninh dda~ khiêú na.i rôì . co´ddiêù mods không co`n ddu*o*.c ban nu*~a thi` fa?i hoa(.c la` co´quen biê´t vo*í tha(`ng ông hai nên la`m ngo*. dda´ng le~ ông tây ninh nên go.i chu´ phudu ra mo*í fa?i .

tôi cha? quen biê´t gi` anh co´ddiêù tôi thâý anh co´ ddâù o´c, ddu*´ng ra noí lo*ì fa?i traí trong vu. ba`!!! caro nên tôi ho?i y´cu?a anh . vâ.y thi`theo anh tha(`ng ông hai khu`ng ddiên trong vf na`y , khiê´n tôi co´ khi không co`n nhâ.n ra forum vf nu*~a la` vi` no´quen l*´n hay vi` admins dda~ bo? không co`n muô´n cai qua?n gi`forum na`y nu*~a ; muô´n la`m gi` thi` la`m cho chu´ng bay chu*?i bo*í du`ng tu*` du`ng chu*~ ha. câ´p la`m xâú ma(.t cô.ng ddô`ng ngu*o*ì viê.t o*? nu*o*´c ngoaì noí riêng ?

tôi la` ngu*o*ì bâ´t nhâ~n không kiê`m chê´ ddu*o*.c, dda~ ti´nh vaò chu*?i nhau vo*í tha(`ng ông hai, tha(`ng khô´n na.n ddo´khi không co´ tôi co`n kêu reó tôi noí na`y noí no. . no´ thi`dda~ cho thiên ha. thâý no´la` tha(`ng khu`ng nhu*ng tôi thâý ca´ch ddiêù ha`nh forum ho*i la. lu`ng , kha´c vo*í nhu*~ng kinh nghiê.m cu?a tôi . tôi bi. khoa´không cho vaò public chi? ddu*o*.c vaò PM tho*ì gian ddo´ nên 0 vaò noí ddu*o*.c. lu´c vaò ddu*o*.c thi` tôi không co´hu*´ng chu*?i tha(`ng khu`ng ddo´ nu*~a .

tôi râ´t biê´t o*n anh nêú anh noí cho tôi biê´t y´ nghi~ cu?a anh . tôi ca?m o*n anh tru*o*´c . cuô.c vui naò cu~ng co´ lu´c ta`n, vâ~n thâý dda´ng tiê´c, dda´ng tiê´c .

chu´c anh luôn ma.nh kho?e, luôn ga(.p nhu*~ng ddiêù tô´t dde.p trong cuô.c sô´ng . tôi noí nghe co´ ve? ni.nh, không thâ.t nhu*ng ma` tôi co´ ca?m gia´c tôi co´ thê? tin anh du` online, co´ thê? tin vaò nhâ.n xe´t cu?a anh .

Last edited by TrQuynhNhu; 07-10-2019 at 06:20 AM..
Xù••
Junior Member
Join Date: Jul 2017
Số Điểm: 28
Old 07-07-2019 , 12:46 AM     Xù•• est dconnect  search   Quote  
Cô TrQuynhNhu,
Cám ơn cô đã viết. Tôi hôm nay hơi ít thời gian vì nhà có khách phương xa nên chưa có thời gian đọc hết. Qua tuần tôi trả lời cô nhé. Thân chúc cô một buổi tối thật hạnh phúc.
GioDauMua20
Platinum Member
Join Date: Jul 2017
Số Điểm: 6110
Old 07-07-2019 , 12:55 AM     GioDauMua20 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Xù••
Cô TrQuynhNhu,
Cám ơn cô đã viết. Tôi hôm nay hơi ít thời gian vì nhà có khách phương xa nên chưa có thời gian đọc hết. Qua tuần tôi trả lời cô nhé. Thân chúc cô một buổi tối thật hạnh phúc.


Cái she Quynh Như viết dài thòng & không bỏ dấu (như muôn nghìn lần trước đây) làm mình chẳng đọc được cái chi
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 6169
Old 07-07-2019 , 02:12 AM     tinhoi2 est dconnect  search   Quote  
,


Chị TrQuynhNhu này đã bỏ qua chuyện rắn Thần đại náo Vietfun. Không ai làm gì ông Hai được trong khi rắn Thần nhốt ông Hai lại được. Tại sao ?
GioDauMua20
Platinum Member
Join Date: Jul 2017
Số Điểm: 6110
Old 07-07-2019 , 05:04 PM     GioDauMua20 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by TrQuynhNhu
Xin loi Anh toi Viet khong bo dau, toi khong Co Laptop o Ben, xai iPad.


Không có app đánh tiếng Việt cho iPad? I doubt it

Tại sao cứ viết tràng giang đại hải không có dấu? ===> WHAT A WASTE

Bởi vì ngay cả bài viết dài có dấu đàng hoàng nhưng nhiều người vẫn làm biếng đọc. Đây là 1 thực tế
Xù••
Junior Member
Join Date: Jul 2017
Số Điểm: 28
Old 07-07-2019 , 09:57 PM     Xù•• est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by GioDauMua20
Không có app đánh tiếng Việt cho iPad? I doubt it

Tại sao cứ viết tràng giang đại hải không có dấu? ===> WHAT A WASTE

Bởi vì ngay cả bài viết dài có dấu đàng hoàng nhưng nhiều người vẫn làm biếng đọc. Đây là 1 thực tế
Vậy Gió Đại Ca share instructions giúp người đẹp set up đi
freed()m
Gold Member
Join Date: Nov 2003
Số Điểm: 2001
Old 07-08-2019 , 03:10 AM     freed()m est dconnect  search   Quote  
Tình hình IRAN và MỸ căng thẳng nhưng nhà bếp VF ta vẫn có nhiều người bán xăng ... hi hi
GioDauMua20
Platinum Member
Join Date: Jul 2017
Số Điểm: 6110
Old 07-08-2019 , 04:19 AM     GioDauMua20 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Xù••
Vậy Gió Đại Ca share instructions giúp người đẹp set up đi

Thì download mấy cái app đánh tiếng Việt vô dùng. Vietfun cũng đánh tiếng Việt được vậy.

Nếu không thì dùng cái link này đánh tiếng Việt xong rồi copy qua

http://www.angeltech.us/viet-anywhere/
TrQuynhNhu
Diamond Member
Join Date: Mar 2004
Số Điểm: 8012
Old 07-10-2019 , 05:56 AM     TrQuynhNhu est dconnect  search   Quote  
tqn cảm ơn bro giodaumua & bro xù

tqn sẽ đánh dâú lại baì viết của tqn cho bro giodaumua đọc
TrQuynhNhu
Diamond Member
Join Date: Mar 2004
Số Điểm: 8012
Old 07-14-2019 , 02:31 PM     TrQuynhNhu est dconnect  search   Quote  
Bro Xu Rat Quy Men Oi

Hom nay dda La Chua nhat roi, dzi y cua bro xu ve thang Co Nick ong Hai sua um sum ddiec tai trong Vf nay nhu the nao?

Ddung noi mua bong gon Bit lo tai lai nha bro xu, bit roi lam sao nghe tieng chim hot, loi Ca thanh thot, loi noi EM diu Ngot ngao v.v...

tqn thấy bro xù đôí fó nick caro và chục nicks khác của bà ta rất hay . mơì bro xù xử trí con chó điên ông hai dzùm . đa tạ bro . tqn thâý bro giỏi á, noí nhẹ mà rất nặng (nêú hiểu), giống như võ của faí võ đang á , nhu thắng cương, nhẹ mà đau

Last edited by TrQuynhNhu; 07-14-2019 at 05:53 PM..
Xù••
Junior Member
Join Date: Jul 2017
Số Điểm: 28
Old 08-19-2019 , 09:26 PM     Xù•• est dconnect  search   Quote  
Cô TrQuynhNhu mến,

Xin lỗi cô vì tôi đã không thể trả lời cô sớm hơn.
Tôi nghĩ vietfun đã đổi chủ, và vì có thể sân chơi hiện tại không đem lại lợi nhuận cho chủ trang như trước đây, nên họ không có ban điều hành hùng hậu.

Có lẽ những người mod chỉ có khả năng xóa bài,và họ không thể ban như trước đây, ví dụ điển hình là vị nào đó lâu lâu cứ xổ tiếng liên xô mà nick vẫn còn tồn tại, nhưng post thì bị deleted.

Tôi không đọc những gì Ông Hai viết, nên tôi không có ý kiến gì về vị này. Còn vị bán cá ươn kiêm nhà văn lỗi lạc thì khác, tôi phải đọc vì quá nổi tiếng lẫn tai tiếng.
Thân chúc cô một ngày nhiều niềm vui.

Last edited by Xù••; 08-20-2019 at 06:39 AM..
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 6169
Old 08-19-2019 , 11:20 PM     tinhoi2 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by TrQuynhNhu
Bro Xu Rat Quy Men Oi

Hom nay dda La Chua nhat roi, dzi y cua bro xu ve thang Co Nick ong Hai sua um sum ddiec tai trong Vf nay nhu the nao?

Ddung noi mua bong gon Bit lo tai lai nha bro xu, bit roi lam sao nghe tieng chim hot, loi Ca thanh thot, loi noi EM diu Ngot ngao v.v...

tqn thấy bro xù đôí fó nick caro và chục nicks khác của bà ta rất hay . mơì bro xù xử trí con chó điên ông hai dzùm . đa tạ bro . tqn thâý bro giỏi á, noí nhẹ mà rất nặng (nêú hiểu), giống như võ của faí võ đang á , nhu thắng cương, nhẹ mà đau


Ông Hai là người của Tinhoi mà lại có người thưa kiện ông Hai thì Mod nào chịu xử !? Hiện tại ông Hai đã bắt đẩu đổi giọng nhẹ nhàng, đổi qua giảng đạo theo yêu cầu của Tinhoi đó chứ. Những người nào đã có người quản lý thì người khác không đụng tới được đâu bạn ạ. Bạn TrQuynhNhu đọc lại hết các posts trong Vietfun sẽ hiểu việc này.
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 6169
Old 08-19-2019 , 11:24 PM     tinhoi2 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Xù••
Cô TrQuynhNhu mến,

Xin lỗi cô vì tôi đã không thể trả lời cô sớm hơn.
Tôi nghĩ vietfun đã đổi chủ, và vì có thể sân chơi hiện tại không đem lại lợi nhuận cho chủ trang như trước đây, nên họ không có ban điều hành hùng hậu.

Có thể những người mod chỉ có khả năng xóa bài,và họ không thể ban như trước đây, ví dụ điển hình là vị nào đó lâu lâu cứ xổ tiếng liên xô mà nick vẫn còn tồn tại, nhưng post thì bị deleted.

Tôi không đọc những gì Ông Hai viết, nên tôi không có ý kiến gì về vị này. Còn vị bán cá ươn kiêm nhà văn lỗi lạc thì khác, tôi phải đọc vì quá nổi tiếng lẫn tai tiếng.
Thân chúc cô một ngày nhiều niềm vui.


Tinhoi không thấy nhà văn bán cá ươn có tội gì, có nhẽ không biết nick nào của nhà văn nữ ấy ngoài nick Caro và Haibatrung, mà thấy hai nick này có lỗi gì đâu. Có ai vạch lỗi nhà văn nữ này cho mọi người hiểu thêm không.
TrQuynhNhu
Diamond Member
Join Date: Mar 2004
Số Điểm: 8012
Old 08-20-2019 , 11:25 AM     TrQuynhNhu est dconnect  search   Quote  
Bro xu hứa leo a

Bro thien vi, chi thich ddoc nhung gi mi Ba mi co viet Chu gi.

Con ba tinhoi thì nói nhang nói cuoi Bro xu noi ro Trong nay tai Sao vi sao ma ba ta con nhang Nhit

Con xui ddoc het nhung gi thien ha viet Trong nay dde tim ra Cau tra loi. Tqn cha co Hoi

Khong dem lai $$$ , loi lai thi nguoi ta ddong cua, ddong Forum Chu dde lam Gi hmmm. Mo Forum dde thien ha noi Tuc Tiu dam o nhu thang oh thi co loi gi cho Chu Moi.

Du Sao thi bro xu cung noi ra nhung gi bro nghi.

Last edited by TrQuynhNhu; 08-20-2019 at 11:37 AM..
TrQuynhNhu
Diamond Member
Join Date: Mar 2004
Số Điểm: 8012
Old 08-20-2019 , 11:49 AM     TrQuynhNhu est dconnect  search   Quote  
Hy vong ong chu cho con mu y dzo dday lai dde tqn co dip chui no tiep

Ong chu dzui thiet
TrQuynhNhu
Diamond Member
Join Date: Mar 2004
Số Điểm: 8012
Old 08-20-2019 , 11:52 AM     TrQuynhNhu est dconnect  search   Quote  
Moi thay:, bro xu khong thich pm

Chac dduoc nhieu co pm qua
TrQuynhNhu
Diamond Member
Join Date: Mar 2004
Số Điểm: 8012
Old 08-20-2019 , 11:57 AM     TrQuynhNhu est dconnect  search   Quote  
Con ba tinhoi thi bi Block Funktion edit, but sa ga Chet, viet sao thi fai dde y nhu dzi Chac ran than cua ba ta ra oai voi Chu

Tom lai, Ong Chu co oc hai huoc Kieu Galgenhumor

Viet sai, Block edit thi sao con xoa bai dduoc teu thiet.

Last edited by TrQuynhNhu; 08-20-2019 at 12:16 PM..
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 6169
Old 08-20-2019 , 12:53 PM     tinhoi2 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by TrQuynhNhu
Bro xu hứa leo a

Bro thien vi, chi thich ddoc nhung gi mi Ba mi co viet Chu gi.

Con ba tinhoi thì nói nhang nói cuoi Bro xu noi ro Trong nay tai Sao vi sao ma ba ta con nhang Nhit

Con xui ddoc het nhung gi thien ha viet Trong nay dde tim ra Cau tra loi. Tqn cha co Hoi

Khong dem lai $$$ , loi lai thi nguoi ta ddong cua, ddong Forum Chu dde lam Gi hmmm. Mo Forum dde thien ha noi Tuc Tiu dam o nhu thang oh thi co loi gi cho Chu Moi.

Du Sao thi bro xu cung noi ra nhung gi bro nghi.

Bạn TrQuynhNhu,


Trang Web Vietfun hiện nay là do chư thiên cõi trời Tinhoi 2 quản lý. Chúa đã giao quyền như thế. Bạn không tin thì được quyền tự do mở thread hỏi các Mods Vietfun coi có phải đúng vậy không. Mods là những người có thực quyền nên đương nhiên phải biết việc đó.
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -4. The time now is 03:56 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.