VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > TÔN GIÁO > Tìm Hiểu Tôn Giáo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
YeuAnhDaiKho
Royal Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 31497
Old 09-24-2017 , 04:48 AM     YeuAnhDaiKho est actuellement connect  search   Quote  
Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

24 THÁNG CHÍN

Một Đức Tin Trưởng Thành Trong Đức Kitô
Qua việc trao ban Bí Tích Thêm Sức, Giáo Hội đẩy đến mức viên mãn sự sống ân sủng mà chúng ta đã tham dự vào nhờ Phép Rửa. Để điều này có thể trở thành một thực tại sống động, chúng ta lặp lại những lời cam kết đức tin trong giao ước với Thiên Chúa – là giao ước được ký kết vào ngày chúng ta lãnh nhận Phép Rửa.

Ngày lãnh nhận Phép Rửa, những lời cam kết đó đã được cha mẹ và người đỡ đầu nói lên thay cho chúng ta. Giờ đây chính chúng ta sẽ tuyên bố giao ước này. Chúng ta tuyên bố từ bỏ Satan và tuyên xưng đức tin của mình. Chúng ta đạt đến một đức tin cá nhân và trưởng thành vào Đức Ki-tô. Chúng ta có thể nói: “Đó là đức tin của tôi!”.

- suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations by Pope John Paul II
__________________
-Laugh - as much as you breathe ....
-Love - as long as you live ....
Then You will ...
-Live- forever in someone's Heart ....!!!!!!!!!!!
Laugh ..........Love ............Live ..................
YeuAnhDaiKho
Royal Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 31497
Old 09-25-2017 , 12:07 AM     YeuAnhDaiKho est actuellement connect  search   Quote  
Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

25 THÁNG CHÍN

Tiếng Gọi Làm Môn Đệ Chúa

Chúng ta đã tìm hiểu những chân lý mà Giáo Hội tuyên xưng và rao giảng. Những chân lý này thiết lập nên nền tảng của Giao Ước Mới với Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô.

Chúng ta đã nắm hiểu mục đích của việc giáo dục Kitô giáo. Ngay từ những năm đầu đời của chúng ta tại gia đình và giáo xứ, chúng ta đã nghe lời mời gọi trở thành môn đệ Đức Giêsu Kitô. Đây là mục tiêu của lời cầu nguyện chúng ta. Lời cầu nguyện của chúng ta cùng với gia đình và cộng đoàn xứ đạo của mình đã đưa chúng ta đến gần hơn bao giờ hết mầu nhiệm về sự hiện diện của Đức Kitô.

Đó là mục tiêu của việc giáo dục Kitô giáo. Nhờ Phép Rửa, chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa. Giờ đây chúng ta lại trở nên những môn đệ của Đức Giêsu Kitô.

Các con, và cả Cha nữa, chúng ta phải cảm tạ Thiên Chúa về cha mẹ và về các cha xứ của chúng ta. Chúng ta phải cảm tạ Thiên Chúa về tất cả những ai đã giúp chúng ta nhận hiểu chân lý được Thiên Chúa mạc khải qua Đức Giêsu Kitô và được Hội Thánh truyền giảng.

- suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations by Pope John Paul II
__________________
-Laugh - as much as you breathe ....
-Love - as long as you live ....
Then You will ...
-Live- forever in someone's Heart ....!!!!!!!!!!!
Laugh ..........Love ............Live ..................
YeuAnhDaiKho
Royal Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 31497
Old 09-26-2017 , 01:12 AM     YeuAnhDaiKho est actuellement connect  search   Quote  
Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

26 THÁNG CHÍN

Được Vững Mạnh Nhờ Việc Đặt Tay

Bí tích Thêm Sức mà chúng ta lãnh nhận làm cho mối quan hệ của chúng ta với chân lý Phúc Âm thêm vững chắc hơn. Chúng ta trở nên trưởng thành trong Đức Kitô. Chúng ta đã nhận hiểu chân lý này. Giờ đây chúng ta hãy ước ao được vững mạnh hơn trong chân lý ấy. Cùng với Giáo Hội, chúng ta hãy đến với Thần Chân lý, hầu đức tin mà chúng ta tuyên xưng có thể khắc sâu trong tâm hồn chúng ta. Ước gì đức tin ấy được khẳng quyết mạnh mẽ trong mọi việc làm và lời nói của chúng ta.

Phép Rửa là một bí tích với biểu hiệu nước. Phép Rửa được thực hiện qua việc tẩy rửa cơ thể, tượng trưng cho năng lực tha tội và biến đổi con người đang ở trong tình trạng nô lệ tội lỗi trở thành con cái Thiên Chúa. Dầu thánh hiến hay dầu thánh là bí tích của những ai vốn nhận biết Đức Kitô và bây giờ tiến tới làm chứng cho Đức Kitô như các Tông Đồ đã làm sau ngày lễ Ngũ Tuần.

Đó là lý do tại sao trong Nghi Thức Thêm Sức có việc giám mục đặt tay trên đầu. Ngài trao ban bí tích này bằng việc xức dầu Thánh trên trán chúng ta. Giám mục là chủ sự lễ nghi Thêm Sức bởi vì ngài có ơn gọi đặc biệt – trong Đức Kitô – đối với toàn thể giáo dân trong giáo phận của ngài. Ngài được kêu gọi để làm mục tử chăn dắt các tín hữu của ngài trong tư cách là người tiếp tục sứ vụ đã được bắt đầu từ các Tông Đồ.

- suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations by Pope John Paul II
__________________
-Laugh - as much as you breathe ....
-Love - as long as you live ....
Then You will ...
-Live- forever in someone's Heart ....!!!!!!!!!!!
Laugh ..........Love ............Live ..................
YeuAnhDaiKho
Royal Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 31497
Old 09-27-2017 , 01:37 AM     YeuAnhDaiKho est actuellement connect  search   Quote  
Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

27 THÁNG CHÍN

Được Xức Dầu Là Được Tăng Lực
Đức Giám Mục, chung quanh có các linh mục hữu trách cộng đoàn giáo xứ, kêu xin Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người chúng ta ân sủng của Ngài: “Xin ban cho họ… thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, trần trí suy biết và đạo đức, xin ban cho họ đầy lòng kính sợ Chúa”.

Lời cầu nguyện ấy được nối tiếp bởi việc xức dầu thánh. Đức Giám Mục đã kêu xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta trở thành đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, Con Thiên Chúa. Thực vậy, Con Thiên Chúa đã làm người để dẫn dắt mọi người đến sự viên mãn của Chúa Thánh Thần, Đấng mà Ngài không ngừng ban tặng cho con cái loài người. Đây là Đức Kitô, Đấng Mêsia, có nghĩa là Đấng được xức dầu. Người là Đấng đầu tiên được Thánh Thần xức dầu và thông ban sức mạnh. Qua Bí Tích Thêm Sức, bằng một cách thế đặc biệt, chúng ta trở thành người thông dự trong Thánh Thần mà Đức Kitô đã mang đến cho chúng ta.

Đức Giám Mục vừa xức dầu trên trán những người lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức vừa cầu nguyện: “Hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần”, và từng người đáp lại: “Amen” (ước gì được như vậy). Sau đó Đức Giám Mục chào những người lãnh nhận Bí tích Thêm Sức: “Bình an của Chúa ở cùng con !” (Ga 20,19). Đây chính là những lời mà Đức Kitô Phục sinh đã nói khi Ngài ban Thánh Thần cho các tông đồ. Vâng, chúng ta hãy hoan hỷ trong ân sủng mà Chúa Thánh Thần đang trao ban các bạn trẻ của chúng ta. Chúa Thánh Thần là nguồn suối bình an của Thiên Chúa vọt lên trong con người và đem lại cho họ sự sống đời đời. Hãy chúc tụng Thiên Chúa !

- suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations by Pope John Paul II
__________________
-Laugh - as much as you breathe ....
-Love - as long as you live ....
Then You will ...
-Live- forever in someone's Heart ....!!!!!!!!!!!
Laugh ..........Love ............Live ..................
YeuAnhDaiKho
Royal Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 31497
Old 09-27-2017 , 11:52 PM     YeuAnhDaiKho est actuellement connect  search   Quote  
Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

28 THÁNG CHÍN

Vai Trò Của Những Người Đỡ Đầu
Tôi mời gọi tất cả anh chị em, những người hiện diện trong nghi lễ lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức của các bạn trẻ, hãy nhớ lại biến cố hồng phúc này. Biến cố này rất quan trọng trong đời sống cộng đoàn Kitô hữu. Anh chị em hãy nâng đỡ và hãy góp lời cầu nguyện. Tôi đặc biệt muốn bày tỏ lời kêu gọi này với những người đỡ đầu – là những vị tự nguyện sát cánh với người bạn trẻ lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức khi các bạn ấy bước qua ngưỡng trưởng thành trong Đức Kitô.

Những người đỡ đầu, anh chị em là những người được ủy thác đặc biệt ân sủng này của Chúa Thánh Thần, ân sủng mà các bạn trẻ được Thêm Sức hôm nay vốn đã lãnh nhận lần đầu tiên trong Bí Tích Rửa tội. Giờ đây Chúa Thánh Thần lại một lần nữa được trao ban cho các bạn trẻ này. Anh chị em được mời gọi giúp đỡ các bạn ấy – là những người đang bắt đầu thực sự trưởng thành trong Đức Kitô và đang đứng trước nhiều bổn phận và trách nhiệm mới. Các bạn ấy rất cần sự nâng đỡ của anh chị em.

- suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations by Pope John Paul II
__________________
-Laugh - as much as you breathe ....
-Love - as long as you live ....
Then You will ...
-Live- forever in someone's Heart ....!!!!!!!!!!!
Laugh ..........Love ............Live ..................
YeuAnhDaiKho
Royal Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 31497
Old 09-29-2017 , 02:19 AM     YeuAnhDaiKho est actuellement connect  search   Quote  
Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

29 THÁNG CHÍN

Một Cuộc Bắt Đầu Mới Trong Đức Kitô
Chiều hôm trước ngày chịu tử nạn Thập Giá, Đức Kitô đã nói với các tông đồ: “Thánh Thần… sẽ làm chứng về Thầy; và cả anh em nữa cũng sẽ là những chứng nhân…” (Ga 15,26-27, RSV).

Những lời này cũng còn nhắm nói với từng người đến lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức. Bí tích này là một dấu chỉ của một cuộc bắt đầu mới trong Đức Kitô. Ý thức về sức mạnh của Chúa Thánh Thần và ý thức về di sản tông truyền phong phú vẫn còn tiếp tục trong Giáo Hội từ thế hệ này sang thế hệ khác, các bạn trẻ không thể tách mình ra khỏi ân huệ này. Không, các bạn không đứng ngoài!

Nguyện xin Chúa Thánh Thần tác động trong tâm hồn các bạn, như Ngài đã tác động trong tâm hồn các tông đồ xưa khi các ngài được sai đi loan báo Tin Mừng. Các bạn hãy ý thức về ân sủng của Thiên Chúa mà các bạn đã lãnh nhận! Hãy kiên vững trong đức tin của các bạn và hãy mạnh mẽ tuyên xưng đức tin ấy! Hãy sống theo những chân lý của đức tin ấy! Hãy nhớ rằng Thiên Chúa muốn được tôn thờ cách đích thực. Ngài muốn các bạn tôn thờ Ngài trong Thánh Thần và chân lý (Ga 4,23).

Quả thực, đây là một mầu nhiệm vĩ đại. Thiên Chúa là Thánh Thần!

- suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations by Pope John Paul II
__________________
-Laugh - as much as you breathe ....
-Love - as long as you live ....
Then You will ...
-Live- forever in someone's Heart ....!!!!!!!!!!!
Laugh ..........Love ............Live ..................
YeuAnhDaiKho
Royal Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 31497
Old 09-30-2017 , 12:10 AM     YeuAnhDaiKho est actuellement connect  search   Quote  
Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

30 THÁNG CHÍN

Chúng Ta Vẫn Ở Lại Với Chúa Giêsu Trong Thánh Thể
“Thầy là cây nho … ai ơ ûlại trong Thầy thì sẽ sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,5). Đức Kitô ở lại trong chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể. Chúa Giêsu mời gọi ta ở lại trong Ngài, lời mời gọi này nhắc chúng ta nhớ một chân lý khác mà Ngài đã đề cập trong bối cảnh diễn từ về Bánh Hằng Sống. “Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta, sẽ được sống đời đời” (Ga 6,56). Đức Giêsu đã nói như thế với đám đông.

Bản văn song song này cho chúng ta thấy rằng trong biểu tượng cây nho có chứa đựng ý nghĩa của Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta hiểu ra cách thế để mình ở lại trong Đức Giêsu, Cây Nho Thật: đó là đón nhận Ngài làm của ăn của uống cho mình. Thánh Thể chính là Chúa Giêsu ở lại giữa chúng ta một cách thực sự. Ngài thực sự hiện diện với chúng ta, ngay cả dù chúng ta thấy có vẻ như Ngài hiện diện qua các dấu chỉ bí tích là bánh và rượu.

Thực ra những dấu chỉ ấy không đem lại cho chúng ta niềm vui được cảm giác Ngài, nhưng chúng bảo đảm với chúng ta rằng Ngài đang hiện diện trọn vẹn giữa chúng ta. Qua bí tích này, Chúa Giêsu trở thành lương thực mọi nơi và mọi thời cho linh hồn người ta. Và chúng ta là những người được hưởng dụng. Chúng ta hãy tiến tới với bàn tiệc của Chúa để lãnh nhận thứ lương thực quí giá này.

- suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations by Pope John Paul II
__________________
-Laugh - as much as you breathe ....
-Love - as long as you live ....
Then You will ...
-Live- forever in someone's Heart ....!!!!!!!!!!!
Laugh ..........Love ............Live ..................
YeuAnhDaiKho
Royal Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 31497
Old 10-01-2017 , 02:58 AM     YeuAnhDaiKho est actuellement connect  search   Quote  
Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

1 THÁNG MƯỜI

Tình Yêu Hóa Thành Lương Thực
Thánh Thể là điểm hẹn đặc biệt để chúng ta gặp gỡ tình yêu của Đức Kitô. Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”. (Ga 15,9). Đây là một tình yêu lạ lùng, một tình yêu tự mở ra cho mỗi người chúng ta. Đây là một tình yêu chuyển hóa thành của ăn của uống lấp đầy cơn đói khát sự sống thiêng liêng đích thực. Vâng, chính Đức Giêsu mời gọi chúng ta “uống … rượu của cây nho” (Mc 14,25).

“Ở lại” trong Đức Kitô, đó là điều kiện tiên vàn và thiết yếu để trổ sinh hoa quả. Cũng như Đức Giêsu chỉ sinh hoa kết quả khi Ngài vâng theo ý muốn cứu độ của Cha, các môn đệ của Ngài chỉ sinh hoa quả khi họ sẵn sàng đón nhận thánh ý Thiên Chúa và loại trừ tội lỗi ra khỏi đời sống mình.

- suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations by Pope John Paul II
__________________
-Laugh - as much as you breathe ....
-Love - as long as you live ....
Then You will ...
-Live- forever in someone's Heart ....!!!!!!!!!!!
Laugh ..........Love ............Live ..................
YeuAnhDaiKho
Royal Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 31497
Old 10-02-2017 , 12:20 AM     YeuAnhDaiKho est actuellement connect  search   Quote  
Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

2 THÁNG MƯỜI

Được Người Làm Vườn Cắt Tỉa
Nhìn trong ánh sáng của dụ ngôn cây nho và cành nho, chúng ta thấy Thánh Thể trở thành tiêu điểm chính trong công trình cứu chuộc của Thiên Chúa đối với con người. Công trình này được tóm tắt trong những lời sau đây: “Cha Thầy là người trồng nho” (Ga 15,1). Người trồng nho ấy quan tâm chăm sóc từng cành nho. Là Đấng Tạo Hóa và đồng thời là Cha chúng ta, Ngài muốn tất cả mọi người – vốn được dựng nên giống hình ảnh Ngài – sẽ nhận được sự sống của Ngài qua Chúa Con.

Từ khi tạo dựng, công việc của Chúa Cha là chăm sóc và đáp ứng cho tất cả những gì Ngài đã dựng nên. Ngài chăm sóc ưu tiên nhất cho con người mà Ngài đã dựng nên giống hình ảnh Ngài. Trong dụ ngôn, con người được gọi là những cành nho mà Chúa Cha cắt tỉa để có thể lớn lên và có được sự sống dồi dào.

Người Trồng Nho ấy tự tỏ hiện chính Ngài là Thiên Chúa tình yêu. Ngài đối xử với chúng ta như một người Cha và Ngài muốn chúng ta đáp lại bằng tấm tình con thảo. Tất cả điều này nhắc nhở chúng ta về tính cao cả của đời sống thiêng liêng chúng ta, về sự sung mãn của ơn cứu độ.

Như vậy, Thiên Chúa vẫn không ngừng quan tâm và thúc đẩy chúng ta biết khao khát tình yêu thông truyền sức sống của Ngài. Với sự quan tâm của người Cha, Ngài nhắc chúng ta nhớ rằng mình không hề sống trong một vũ trụ với định mệnh mù quáng. Không, chúng ta luôn sống dưới đôi mắt của Cha trên Trời, Đấng luôn mong muốn điều tốt lành cho chúng ta. Ngài vẫn luôn gần gũi và sẵn sàng giúp đỡ chúng ta.

Thiên Chúa mời gọi ta cộng tác phần mình trong chương trình yêu thương và cứu độ của Ngài. Ngài biến đổi chúng ta nên mới bằng ân sủng tái sinh của các bí tích tinh luyện và canh tân. Đó là Bí Tích Hoà Giải và Thánh Thể. Qua các bí tích này, Ngài cắt tỉa chúng ta và thể hiện lại mầu nhiệm Vượt Qua vĩ đại là cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Con Một Ngài.

- suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations by Pope John Paul II
__________________
-Laugh - as much as you breathe ....
-Love - as long as you live ....
Then You will ...
-Live- forever in someone's Heart ....!!!!!!!!!!!
Laugh ..........Love ............Live ..................
YeuAnhDaiKho
Royal Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 31497
Old 10-02-2017 , 11:32 PM     YeuAnhDaiKho est actuellement connect  search   Quote  
Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

3 THÁNG MƯỜI

Khuôn Mặt Nhân Loại Của Thiên Chúa

Thánh Kinh đưa ra câu trả lời rất phong phú cho câu hỏi: “Con người là ai?” Chúng ta tìm thấy câu trả lời này trong Sách Huấn Ca : “Đức Chúa tạo dựng con người từ bùn đất, và Ngài tạo nên họ giống hình ảnh Ngài. Ngài cho họ sống đời tạm trên trần gian và rồi lại trở về với đất bụi. Ngài ban tặng con người sức mạnh của Ngài, Ngài trao cho họ quyền thống trị mọi sự trên mặt đất.” (Hc 17,1-3)

Ở đây chúng ta có câu trả lời cho vấn nạn con người và định mệnh của họ. “Ngài tạo nên con người giống hình ảnh Ngài”. Vì thế, theo cách diễn tả rất khéo của thánh Gregory thành Nyssa (PG 44,446), con người là “khuôn mặt nhân loại của Thiên Chúa”. Để hiểu biết đúng đắn về con người, chúng ta không bao giờ được phép đánh mất quan điểm này của mạc khải Thánh Kinh; từ Sách Sáng Thế đến Sách Khải Huyền, Thánh Kinh khai mở đầy đủ chiều kích đích thực của con người. Con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Và để cứu độ và giải phóng con người khỏi tội lỗi, Thiên Chúa đã đi vào thân phận con người.

- suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations by Pope John Paul II
__________________
-Laugh - as much as you breathe ....
-Love - as long as you live ....
Then You will ...
-Live- forever in someone's Heart ....!!!!!!!!!!!
Laugh ..........Love ............Live ..................
YeuAnhDaiKho
Royal Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 31497
Old 10-04-2017 , 12:03 AM     YeuAnhDaiKho est actuellement connect  search   Quote  
Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

4 THÁNG MƯỜI

Thánh Phanxicô Assisi, Một Kiến Trúc Sư Của Hoà Giải
Khuôn mặt Thánh Phanxicô Assisi đem lại cho cuộc hành trình nhân loại của chúng ta một sắc thái Kitô giáo. Ngài tranh thủ ơn phúc hòa bình của Phúc Aâm, và qua đó ngài giúp những tâm hồn ly cách được hòa giải với Giáo Hội và xã hội.

Lối sống nghèo của Asissi thật vô cùng phong phú giữa những nẻo đường nên thánh của Kitô giáo. Không thể chối cãi rằng một trong những sứ điệp cảm kích – mà Thánh Phan-xi-cô vừa sống cách triệt để vừa tiếp tục làm vang dội trong lương tâm của con người thời đại – đó là nỗi khát khao bỏng cháy đối với hòa bình.

Sau khi toàn tâm dấn mình theo tiếng gọi của Thiên Chúa, ngài và các môn đệ đầu tiên của ngài rảo qua các thành thị, làng mạc. Thầy trò dừng lại ở các quảng trường và các khu dân cư, lặp đi lặp lại mấy tiếng hết sức đơn sơ nhưng vô cùng hàm súc: an bình và hạnh phúc. Mấy tiếng ấy được nói lên không chỉ đơn thuần như một điều khát khao, nhưng còn như một lời cam kết dấn thân thúc bách các thính giả của ngài, những người thường bị rơi vào tình trạng phân hóa và xung đột: tôn giáo này chống tôn giáo kia, thành phố này đối đầu với thành phố nọ, xung đột giữa các xóm thôn, các gia đình.

Ở nước Ý thời Trung Cổ có một từ ngữ được khơi lên và gây âm vang rất lớn, một từ rất đơn sơ tầm thường song cũng cưu mang rất nhiều sức mạnh, sức mạnh của Tin mừng. Đó là một từ của Thánh Phan-xi-cô Assisi. Ngài là một con người được Bà Chúa Nghèo yêu mến, một con người thực sự là anh em chân tình của bất cứ ai mà ngài gặp gỡ.

Người tu sĩ khiêm tốn này được những người đương thời đánh giá là “con người mới, được gởi xuống từ trời cao” (FF 1212). Trong tinh thần của Đức Kitô, ngài thậm chí tự nguyện trở thành nhịp cầu nối giữa Kitô giáo và Hồi giáo, đến độ ngài đã đi viếng thăm vua Ai cập, Melek-el-Kamel. Ngài mong muốn đảm nhận vai trò của một ngôn sứ đích thực để loan báo cho nhà vua sứ điệp của Con Thiên Chúa nhập thể.

Chúng ta có thể nói rằng thánh Phanxicô không chỉ là một sứ giả. Bởi hơn thế nữa, ngài là nhà xây dựng và là kiến trúc sư của hoà giải và hoà bình. Ngài nói: “Chúa đã mặc khải cho tôi lời chào mà chúng tôi vẫn sử dụng, đó là ‘Xin Chúa ban bình an cho bạn’” (FF 121). Tôma Celano, người viết tiểu sử của ngài, đã khắc họa dung mạo nghèo khó nơi ngài như sau: “Trong các bài giảng, trước khi chia sẻ lời Chúa cho mọi người, ngài luôn diễn tả khát vọng hòa bình, ngài nói: ‘Xin Chúa ban bình an cho anh chị em! Ngài loan báo sự bình an này cách chân thành cho mọi người nam cũng như nữ, cho tất cả những ai ngài gặp gỡ. Bằng cách đó, nhờ ân sủng Chúa, ngài thường thành công trong việc giúp cho những người chống lại hòa bình và chống lại ơn cứu độ của chính họ trở thành con cái của hoà bình và biết khát khao ơn cứu rỗi đời đời” (FF 359).

- suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations by Pope John Paul II
__________________
-Laugh - as much as you breathe ....
-Love - as long as you live ....
Then You will ...
-Live- forever in someone's Heart ....!!!!!!!!!!!
Laugh ..........Love ............Live ..................
YeuAnhDaiKho
Royal Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 31497
Old 10-04-2017 , 11:36 PM     YeuAnhDaiKho est actuellement connect  search   Quote  
Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

5 THÁNG MƯỜI

Tính Nhân Bản Của Thánh Kinh

Từ khi Thiên Chúa tự biểu lộ chính Ngài cho Abraham – nghĩa là tái lập cuộc đối thoại giữa con người với Đấng Sáng Tạo vốn đã bị gãy đổ do tội Adam – tính nhân bản đích thực theo Thánh Kinh không ngừng khẳng định phẩm giá độc đáo nơi mỗi con người. Mỗi người đều được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh Ngài. Mỗi người đều được Chúa Kitô cứu chuộc và mời gọi đi vào trong mối hiệp thông với Ngài.

Đó là địa vị của con người trong thế giới này và trong bậc thang giá trị. Đành rằng văn chương và nghệ thuật thường đề cập đến tính yếu đuối, mỏng dòn, thú nhục dục, thói đạo đức giả và tính thô bạo của con người. Nhưng chúng ta cũng biết rằng, trên hết, con người thật kỳ diệu với lối suy nghĩ sáng sủa, với những khám phá khoa học, với những cảm hứng trữ tình trong thi ca, với những sáng tạo nghệ thuật trác tuyệt, với tính cách đạo đức anh hùng, và quan trọng nhất là với những chứng tá thánh thiện trong Đức Kitô.

- suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations by Pope John Paul II
__________________
-Laugh - as much as you breathe ....
-Love - as long as you live ....
Then You will ...
-Live- forever in someone's Heart ....!!!!!!!!!!!
Laugh ..........Love ............Live ..................
YeuAnhDaiKho
Royal Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 31497
Old 10-06-2017 , 02:36 AM     YeuAnhDaiKho est actuellement connect  search   Quote  
Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

6 THÁNG MƯỜI

Bánh Nuôi Nhiệm Thể Đức Kitô

Thánh Thể là bí tích của sự hiệp thông sự sống với Chúa Kitô. Đó cũng là bí tích xây dựng cộng đoàn. Cây nho và những cành nho là hình ảnh của cộng đoàn này, bao gồm tất cả những ai được liên kết trong Đức Kitô nhờ ân sủng và sự thật. Hình ảnh cây nho và các cành nho nhắc chúng ta về nhu cầu phải sống thực tại Giáo Hội trong mối hiệp thông sâu xa với Đức Kitô và với anh chị em mình. Giáo Hội là Nhiệm Thể của những nguời tin – trong đó Chúa Kitô là Đầu và tất cả các tín hữu là những chi thể.

Sự sống của thân thể này đến từ mạch nhựa sống siêu nhiên là ân sủng và thân thể này lớn lên nhờ ánh sáng của Chúa Thánh Thần. “i” (2 Tm 3,5) của đức tin chúng ta nằm trong chính thân thể này; cũng chính trong thân thể này chứa đựng các mô liên kết giúp đem lại ý nghĩa và mối hiệp nhất cho các cộng đoàn Kitô hữu trên khắp cùng thế giới.

Chân lý này được minh họa bằng một hình ảnh rút ra từ một kỹ thuật nông nghiệp, gọi là “ghép”. Nhờ Phép Rửa, chúng ta được ghép vào với Đức Kitô (Rm 1,17). Chúng ta trở nên những cành nho, được nuôi sống bởi cây nho. Vì thế chúng ta đuợc mời gọi sống hiệp nhất với Đức Kitô và với anh chị em mình. Như vậy, chúng ta là cộng đoàn của những người đã được nhận Phép Rửa và được cứu chuộc. Chúng ta vẫn còn thuộc về cộng đoàn này bao lâu chúng ta còn ở lại trong mối hiệp thông với Đức Kitô và với anh chị em mình. Đức Giêsu vạch cho chúng ta thấy rõ điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta tự tách mình ra khỏi Ngài và anh chị em. Hình ảnh minh họa của Thánh Kinh giải thích điều này hết sức rõ: Nếu cành nho không ở lại trong mối liên kết với thân nho thì nó sẽ khô héo đi. Nó bị chặt đi và bị quăng vào lửa.

Nhưng Thánh Thể không chỉ hàm chứa mối tương quan mật thiết giữa Đức Kitô và mỗi người tín hữu. Thánh Thể còn được thiết lập để hiệp nhất mọi Kitôhữu trong tư cách là thân thể của Chúa. Thánh Thể tạo lập trong chúng ta một ý thức sâu xa về mối dây hiệp nhất, về tình huynh đệ, về sự liên đới trong Đức Kitô. Thánh Thể tác động trong chúng ta một cảm thức sâu xa mối gắn bó thiêng liêng, bởi lẽ chúng ta là những người được nuôi dưỡng bởi cùng một bánh để làm nên một thân thể duy nhứt trong Đức Kitô.

- suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations by Pope John Paul II
__________________
-Laugh - as much as you breathe ....
-Love - as long as you live ....
Then You will ...
-Live- forever in someone's Heart ....!!!!!!!!!!!
Laugh ..........Love ............Live ..................
YeuAnhDaiKho
Royal Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 31497
Old 10-06-2017 , 11:21 PM     YeuAnhDaiKho est actuellement connect  search   Quote  
Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

7 THÁNG MƯỜI

Kiên Vững Trong Niềm Tin Của Chúng Ta

Tất cả chúng ta phải xác tín rằng trong hiện tình của đời sống Giáo Hội, chúng ta phải tin tưởng vào Thiên Chúa và không thối chí nản lòng trước bao khó khăn mà mình phải đương đầu. Rất dễ có nguy cơ chúng ta đâm bối rối, ngay cả tuyệt vọng và cay đắng. Chúa vẫn luôn dẫn dắt Giáo Hội của Người. Người dùng Giáo Hội để hoàn tất các mục đích của Người, nhưng Người không hề chước miễn cho Giáo Hội khỏi những khó khăn, nghịch cảnh và lo âu trong cuộc đời này.

Để đương đầu với những thách đố ấy, chúng ta cần phải gặp gỡ, thảo luận và lập chương trình cho tương lai. Chúng ta phải nghĩ ra những ý tưởng mới và tìm kiếm những phương thế mới, hầu có thể củng cố Giáo Hội và đẩy mạnh việc thánh hóa các linh hồn, không ngừng rao giảng cho mọi người Tin Mừng của Đức Kitô. Tiềm ẩn bên trong các khó khăn của chúng ta là sứ điệp đầy năng lực đổi mới của Đức Kitô.

Đám đông dân chúng hỏi Đức Giêsu: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện việc Thiên Chúa muốn?” Đức Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn các ông làm, đó là tin vào Đấng Người sai đến" (Ga 6,28-29). Đây là mệnh lệnh nền tảng cho chúng ta, một mệnh lệnh vẫn còn hiệu lực cho mọi người mọi nơi mọi lúc.

Những lời tâm huyết mà Thánh Phaolô viết cho môn đệ Timôthê của Ngài cũng thật ý nghĩa cho chúng ta: “Hãy công bố Lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện ; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ” (2 Tm 4,2).

- suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations by Pope John Paul II
__________________
-Laugh - as much as you breathe ....
-Love - as long as you live ....
Then You will ...
-Live- forever in someone's Heart ....!!!!!!!!!!!
Laugh ..........Love ............Live ..................
YeuAnhDaiKho
Royal Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 31497
Old 10-08-2017 , 05:52 AM     YeuAnhDaiKho est actuellement connect  search   Quote  
Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

8 THÁNG MƯỜI

Về Lòng Đạo Đức Bình Dân

Có một điểm đặc biệt tôi muốn đề cập với anh chị em, đó là lòng đạo đức bình dân và mối quan hệ của nó với đời sống phụng vụ trong Giáo Hội.

Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh của Công Đồng Vatican II có nhắc đến vấn đề này khi nói đến “việc thực hành đạo đức của quần chúng Kitô hữu”. Những việc đạo đức bình dân được Công Đồng khen ngợi và khuyến khích miễn là chúng “tuân theo những qui luật và những chuẩn mực của Giáo Hội”. Vì thế chúng ta không nên thờ ơ hay coi thường những thực hành đạo đức vẫn đang sống động giữa lòng đại chúng Kitôhữu. Tôi đang nghĩ tới những lễ hội mừng các thánh bổn mạng, những cuộc hành hương đến các nơi thánh, và vô số những hình thức sùng kính các thánh.

Quả thật, như Đức Phaolô VI đã ghi nhận trong Tông Huấn Evangelii nuntiandi, lòng đạo đức hay sùng kính bình dân có ý nghĩa rất phong phú. “Nó biểu lộ nỗi khát khao Thiên Chúa mà chỉ những người đơn sơ nghèo khó mới hiểu được ; nó làm cho người ta biết quảng đại và hy sinh – đến mức anh hùng – khi việc biểu lộ đức tin bị đe dọa; nó cưu mang trong mình nó một cảm thức sâu sắc về những phẩm tính của Thiên Chúa: Thiên Chúa là Cha, Thiên Chúa là Đấng Quan Phòng, Thiên Chúa luôn luôn hiện diện đầy yêu thương; nó làm nảy sinh những tâm tình bên trong không kém sâu đậm: lòng kiên nhẫn, cảm thức về thập giá trong đời sống hàng ngày, sự gắn bó và cởi mở với người khác, thái độ dấn thân…” (EN 48).

Chắc chắn không phải tất cả những thực hành đạo đức này đều có giá trị cao ngang nhau. Vì chủ thể thực hành chúng là những con người, nên các động lực thực hành của họ có thể bị pha trộn với cảm tính và với hướng đích đơn thuần có tính cầu an hơn là để diễn tả đức tin hay để bày tỏ lòng biết ơn và tôn thờ Thiên Chúa. Bên cạnh đó, những việc đạo đức bình dân được phô bày qua những dấu hiệu, cử điệu và những nghi tiết đôi khi xem ra quá quan trọng, thậm chí chỉ để tạo cảm xúc. Tuy nhiên, tự bản chất chúng là những biểu hiện nội tâm sâu thẳm của con người. Chúng cho thấy rằng con người – là một tạo vật – tự nền tảng phải lệ thuộc vào Đấng Tạo Hóa.

- suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations by Pope John Paul II
__________________
-Laugh - as much as you breathe ....
-Love - as long as you live ....
Then You will ...
-Live- forever in someone's Heart ....!!!!!!!!!!!
Laugh ..........Love ............Live ..................
YeuAnhDaiKho
Royal Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 31497
Old 10-10-2017 , 11:43 AM     YeuAnhDaiKho est actuellement connect  search   Quote  
Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

10 THÁNG MƯỜI

Lòng Tôn Sùng Đích Thực Đối Với Chúa Kitô

Trong một quốc gia có truyền thống Kitô giáo lâu đời như nước Ý, lòng đạo đức bình dân có một đặc tính Kitô giáo không thể phủ nhận được. Rất nhiều tập tục của quốc gia này bắt nguồn từ các lễ mừng của Giáo Hội và vẫn còn được nối kết với các dịp lễ ấy. Cần phải lưu ý đến nguồn gốc của các tập tục này. Trong trường hợp một số tập tục có vẻ đi lệch khỏi các nguồn gốc nguyên thủy, cần phải cố gắng để trả lại cho chúng ý nghĩa ban đầu.

Đối với những sự sùng ngưỡng có tính cá nhân, chúng ta cần liệu sao để chúng không bao giờ bị méo mó trở thành một thứ đạo đức sai lạc, mê tín dị đoan, hay những thực hành ma thuật. Như vậy, lòng sùng kính các thánh – vốn được thể hiện trong các lễ kính thánh quan thầy, trong các cuộc hành hương, rước kiệu và trong rất nhiều hình thức đạo đức khác – không được bị giảm trừ đến chỉ còn là chuyện cầu xin sự bảo vệ, cầu xin cho được những sở hữu vật chất, hoặc cho sự lành mạnh thể xác. Tiên vàn các tín hữu phải xem các thánh như là những mẫu gương sống và bắt chước Chúa Kitô. Các thánh phải được giới thiệu như là một con đường dẫn tới lòng sùng mộ lớn lao hơn đối với Chúa Kitô.

Phương cách tốt nhất để chống lại những lạm dụng là đưa những lời Tin Mừng vào trong các cử hành đạo đức bình dân. Đối với các tín hữu ưa chuộng những hình thức sùng ngưỡng bình dân, chúng ta cần hướng dẫn họ đi từ một dạng thái đức tin mơ hồ đến những biểu lộ của niềm tin Kitô giáo đích thực. Chúng ta phải tìm cách Phúc Aâm hoá lòng đạo đức bình dân, qua đó chúng ta có thể giúp tháo gỡ những khuyết điểm của nó, gạn đục khơi trong nó, làm cho những yếu tố ‘hàm hồ’ trở nên có ý nghĩa minh bạch hơn trong bối cảnh của đức tin, đức cậy và đức ái Kitô giáo đích thực.

- suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations by Pope John Paul II
__________________
-Laugh - as much as you breathe ....
-Love - as long as you live ....
Then You will ...
-Live- forever in someone's Heart ....!!!!!!!!!!!
Laugh ..........Love ............Live ..................
YeuAnhDaiKho
Royal Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 31497
Old 10-10-2017 , 11:47 PM     YeuAnhDaiKho est actuellement connect  search   Quote  
Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

11 THÁNG MƯỜI

Bài Sai Muôn Thuở

Lời Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ chúng ta, vẫn luôn vang vọng: ”Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm Phép Rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và này đây, Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 19-20).

Đó là những lời sau cùng của Chúa trước khi Ngài rời bỏ mặt đất cách hữu hình để trở về với Cha. Những lời ấy, trong sức mạnh và hiệu năng của nó, cho thấy rõ căn tính của Giáo Hội – đó là một Giáo Hội được ủy thác kho tàng sự thật và ơn cứu độ thần linh không phải để giữ cho riêng mình nhưng là để thông chia cho mọi người khác nữa. Những lời ấy của bản văn Tin Mừng theo Thánh Matthêu là hiến pháp của Giáo Hội, vì Giáo Hội, tự bản chất của mình, là một cơ chế truyền giáo.

Loan báo Tin Mừng, đó là công bố cho toàn thế giới ơn cứu độ trong Đức Kitô Giêsu, Đấng đã chết và sống lại để làm Chúa của kẻ sống và người chết. Từ bối cảnh đó, chúng ta hiểu ý tưởng của Thánh Augustinô, như được Công Đồng Vatican II lặp lại: “Các Tông Đồ, là nền móng của Giáo Hội, bắt chước mẫu gương của Chúa Kitô, đã rao giảng lời chân lý và xây dựng các giáo đoàn” (AG, 1).

- suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations by Pope John Paul II
__________________
-Laugh - as much as you breathe ....
-Love - as long as you live ....
Then You will ...
-Live- forever in someone's Heart ....!!!!!!!!!!!
Laugh ..........Love ............Live ..................
YeuAnhDaiKho
Royal Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 31497
Old 10-11-2017 , 11:47 PM     YeuAnhDaiKho est actuellement connect  search   Quote  
Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

12 THÁNG MƯỜI

Muối Và Ánh Sáng Cho Trần Gian.

Trước khi được tung vào khắp thế giới, các Tông Đồ đã cùng với Đức Maria, Mẹ Giáo Hội, cầu nguyện và chờ đợi để đón nhận Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu đã hứa gởi Thánh Thần, Đấng Phù Trợ, đến đưa dẫn các Tông Đồ vào toàn bộ chân lý và ban cho các ngài ân sủng để đáp lại tiếng gọi của Tin Mừng. Thật vậy, phải có sức mạnh của Thánh Thần, Giáo Hội mới có thể soi sáng cho mọi người. Chỉ nhờ Thánh Thần, Giáo Hội mới có thể trở thành muối và ánh sáng cho trần gian (Mt 5, 13-14). Chỉ nhờ Thánh Thần, Giáo Hội mới có thể canh tân và cứu độ mọi người, đem họ đến cùng Chúa Kitô.

Khi Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin lần đầu tiên được chính thức thành lập, đó cũng là giai đoạn sôi động của những khám phá lớn lao về các vùng đất mới. Những thế giới mới mở ra vẫy gọi bước chân các nhà truyền giáo của Giáo Hội. Và nhu cầu thiết lập một cơ chế để phục vụ cho mục đích rao giảng Tin Mừng trở thành cấp thiết hơn bao giờ.

Ngày nay, chúng ta đang ở trong một thời đại khác hẳn. Công cuộc thám hiểm trái đất đã hoàn tất. Tất cả các lục địa đều đã mở ra sẵn sàng đón nhận sứ điệp của Tin Mừng, với những giáo hội tươi trẻ và đầy triển vọng. Một mùa gặt bội thu đang mời gọi những thợ gặt có khả năng là ánh sáng và muối cho trần gian.

Hai ngàn năm lịch sử Giáo Hội, xét về mặt địa dư thì Tin Mừng đã được loan báo cho toàn thể thế giới. Nhưng trong bối cảnh sứ vụ loan báo Tin Mừng của mình, Giáo Hội không quên bổn phận thăng tiến con người, phát triển xã hội và bảo vệ các quyền của con người.

- suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations by Pope John Paul II
__________________
-Laugh - as much as you breathe ....
-Love - as long as you live ....
Then You will ...
-Live- forever in someone's Heart ....!!!!!!!!!!!
Laugh ..........Love ............Live ..................
YeuAnhDaiKho
Royal Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 31497
Old 10-13-2017 , 02:17 AM     YeuAnhDaiKho est actuellement connect  search   Quote  
Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

13 THÁNG MƯỜI

Một Thời Đại Khẩn Trương

Thật bi đát là còn nhiều vùng trên thế giới, người ta vẫn chưa biết hoặc đã lãng quên Tin Mừng. Xã hội hiện đại vốn tự hào là một xã hội thông tin, nhưng có hàng triệu con người mong mỏi được nghe Tin Mừng mà chỉ mới được biết loáng thoáng hoặc chẳng biết gì cả về Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế. Và trong thế giới cũ, vốn in đậm truyền thống đức tin Kitô giáo hàng bao thế kỷ, đang tồn tại những ý thức hệ sai lạc và tư tưởng duy vật quá tràn ngập đến nỗi nhiều người sợ rằng thế giới có nguy cơ bị nhận chìm vào trong vực thẳm đen tối của chủ nghĩa vô thần. Vì thế, song song với nhu cầu Phúc Aâm hóa, chúng ta nhận ra một nhu cầu cấp bách không kém, đó là tái rao giảng Tin Mừng.

Tất cả chúng ta – linh mục cũng như giáo dân – đều được mời gọi khơi lại ý thức trong Giáo Hội về nhu cầu khẩn thiết của việc Phúc Âm hóa và tái Phúc Aâm hóa. Đặc biệt, chúng ta phải giúp cho thế hệ trẻ nắm bắt sứ điệp này. Tâm hồn các bạn trẻ thường bị phân tán bởi những hy vọng trống rỗng. Chúng ta phải nhấn mạnh với họ về tính khẩn thiết của công việc truyền giáo, là lời tiếng gọi thách đố tất cả những ai đã lãnh nhận Phép Rửa. Chúng ta cũng cần phải làm cho các cộng đoàn Kitô hữu trở nên liên đới mật thiết với những nhu cầu những thử thách của các anh em tại các vùng truyền giáo.

- suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations by Pope John Paul II
__________________
-Laugh - as much as you breathe ....
-Love - as long as you live ....
Then You will ...
-Live- forever in someone's Heart ....!!!!!!!!!!!
Laugh ..........Love ............Live ..................
YeuAnhDaiKho
Royal Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 31497
Old 10-13-2017 , 11:53 PM     YeuAnhDaiKho est actuellement connect  search   Quote  
Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

14 THÁNG MƯỜI

Loan Báo Tin Mừng, Một Nhu Cầu Cấp Bách Và Toàn Diện

Công Đồng Vatican II, trong Sắc Lệnh Truyền Giáo, đã tổng hợp một cách tuyệt vời cả lý do lẫn trách nhiệm loan báo Tin Mừng. Sắc Lệnh này đề cập đến các hoạt động truyền giáo của Giáo Hội : “Lý do của sứ mạng truyền giáo phát xuất từ ý định của Thiên Chúa, Ngài ‘muốn tất cả mọi người được cứu độ và được biết sự thật. Và sự thật là: Thiên Chúa là Đấng Duy Nhất. Cũng chỉ có một Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người, đó là Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người, Đấng đã trao hiến chính mình làm giá chuộc cho mọi người’ (1Tm 2,4-6), và ‘không có ơn cứu độ nơi bất cứ ai khác’ (Cv 4,12). Do đó, mọi người phải trở về với Ngài sau khi đã nhận biết Ngài nhờ lời rao giảng của Giáo Hội, và phải kết hiệp mật thiết với Ngài cũng như với Giáo Hội là thân thể của Ngài qua Phép Rửa…”

“Đành rằng Thiên Chúa – bằng những cách thế chỉ một mình Ngài biết – có thể dẫn dắt những người có lương tâm ngay thẳng nhưng không biết Tin Mừng đến với đức tin – ‘bởi người ta không thể làm hài lòng Thiên Chúa được nếu không có đức tin’ (Dt 11,6); tuy nhiên, bổn phận tất yếu của Giáo Hội phải là rao giảng Tin Mừng, nghĩa là hoạt động truyền giáo của Giáo Hội luôn luôn còn đầy đủ tính khẩn thiết của nó – hôm nay và mãi mãi” (TG, 7).

Loan báo Tin Mừng là công việc thường xuyên của Giáo Hội. Nó luôn khẩn thiết và không bao giờ có thể chước miễn. Ơn cứu độ của con người luôn là vấn đề nóng bỏng. Đó là lý do tại sao Đức Phao-lô VI, trong Tông Huấn Evangelii nuntiandi, đã viết: “Người tông đồ phải hiến dâng tất cả thời giờ, tất cả sức lực, và nếu cần, hy sinh cả sự sống mình cho việc loan báo Tin Mừng” (EN, 5).

- suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEART
Daily Meditations by Pope John Paul II
__________________
-Laugh - as much as you breathe ....
-Love - as long as you live ....
Then You will ...
-Live- forever in someone's Heart ....!!!!!!!!!!!
Laugh ..........Love ............Live ..................
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -7. The time now is 03:13 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.