VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Nhà Bếp > Recipes (Nấu Ăn)

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3302
Old 08-11-2019 , 06:19 PM     Ông Hai est actuellement connect  search   Quote  
Hiện nay đang có phong trào người Việt khắp nơi đổ xô qua Ấn Độ tầm đạo để hy vọng trở thành một đấng nào đó ở cõi trên. Có người đi bộ, có người đi xe đạp hoặc xe lửa xui ngược các nẽo đường từ nam chí bắc, từ đông sang tây, lên núi xuống biển để truy tầm minh sư theo học đạo giống như bà phật sống Thanh Hải và cu nhóc tì Trần Tâm.

Phần đông các chúng sanh mê thành tiên thành phật nầy tìm đến những nơi mà đức phật Thích Ca lúc sanh thời cũng như sau khi đắc đạo đã đi qua và để lại dấu ấn như cội bồ đề mà ngài ngồi suốt 49 ngày và đột ngột giác ngộ thoát ách luân hồi sinh lão bịnh tử. Điều khó hiểu là bên Ấn Độ có gần hai tỷ dân và là thánh địa của đạo phật, vậy mà không nghe thấy ai thành phật mà chỉ có người Việt qua đó một thời gian rất ngắn đã đột ngột trở thành phật sống như bà Thanh Hải và cu Trần Tâm. Cũng có thể người Viêt thông minh hơn người Ấn hoặc có căn tu từ nhiều kiếp trước cho nên trăm hoa đua nhau nở rộ trên xứ người.

Ông Hai đang dự định tổ chức đi tour dẫn thiên Tinhoi2 đi qua Ấn Độ thuyết pháp dạy cho hai tỷ dân Ấn cách tu sao thành phật nhanh chóng như mì ăn liền giống như người Việt.
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 6145
Old 08-11-2019 , 06:44 PM     tinhoi2 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Ông Hai
Hiện nay đang có phong trào người Việt khắp nơi đổ xô qua Ấn Độ tầm đạo để hy vọng trở thành một đấng nào đó ở cõi trên. Có người đi bộ, có người đi xe đạp hoặc xe lửa xui ngược các nẽo đường từ nam chí bắc, từ đông sang tây, lên núi xuống biển để truy tầm minh sư theo học đạo giống như bà phật sống Thanh Hải và cu nhóc tì Trần Tâm.

Phần đông các chúng sanh mê thành tiên thành phật nầy tìm đến những nơi mà đức phật Thích Ca lúc sanh thời cũng như sau khi đắc đạo đã đi qua và để lại dấu ấn như cội bồ đề mà ngài ngồi suốt 49 ngày và đột ngột giác ngộ thoát ách luân hồi sinh lão bịnh tử. Điều khó hiểu là bên Ấn Độ có gần hai tỷ dân và là thánh địa của đạo phật, vậy mà không nghe thấy ai thành phật mà chỉ có người Việt qua đó một thời gian rất ngắn đã đột ngột trở thành phật sống như bà Thanh Hải và cu Trần Tâm. Cũng có thể người Viêt thông minh hơn người Ấn hoặc có căn tu từ nhiều kiếp trước cho nên trăm hoa đua nhau nở rộ trên xứ người.

Ông Hai đang dự định tổ chức đi tour dẫn thiên Tinhoi2 đi qua Ấn Độ thuyết pháp dạy cho hai tỷ dân Ấn cách tu sao thành phật nhanh chóng như mì ăn liền giống như người Việt.


Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3302
Old 08-11-2019 , 07:05 PM     Ông Hai est actuellement connect  search   Quote  
Không xạo sự như Chúa Jesus hứa lèo sẽ trở lại trần gian lần nữa nhưng đã hơn 2000 năm mà đếch thấy trở lại, Phật Thích Ca sau khi giác ngộ thành phật đã ở lại trần gian suốt 45 năm dài đăng đẳng thuyết pháp để dẫn dắt chúng sanh theo con đường tìm về cõi phật, sau đó ngài đã nhập niết bàn cho đến nay.
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3302
Old 08-11-2019 , 07:12 PM     Ông Hai est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tinhoi2
Có gì đâu mà khó hiểu. Trước lúc nhập niết bàn, Phật Thích Ca đã phán rằng ai có tâm niệm và lòng thành đi viếng 4 địa danh thì sau khi chết sẽ được sanh vô cõi phật như sau:

Ðức Thế Tôn dạy rằng:

"Sau khi Như Lai diệt độ rồi, chúng đệ tử còn 4 chỗ nên coi, nên thấy, gọi là 4 chỗ động tâm:

1. Là chỗ của Ðức Như Lai sanh ra khỏi lòng Phật mẫu.

2. Là chỗ của Như Lai chứng quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

3. Là chỗ của Như Lai chuyển Pháp luân.

4. Là chỗ của Như Lai nhập Vô dư Niết Bàn.

Bốn nơi ấy là nơi đáng coi, đáng thấy, làm cho tín đồ phát sanh động tâm, tinh tấn tu hành. Trong hàng tứ chúng, người nào có đức tin đến bốn nơi động tâm ấy và nhớ tưởng rằng: Ðây là nơi Ðức Thế Tôn giáng sanh; đây là nơi Ðức Thế Tôn thành đạo Vô thượng Bồ Ðề; đây là nơi Ðức Thế Tôn chuyển Pháp luân; đây là nơi Ðức Thế Tôn nhập vô lượng thọ Niết Bàn. Ananda này! Người nào hằng đi tới bốn nơi động tâm ấy luôn, là người có đức tin trong Phật giáo sau khi chết sẽ được sanh về cõi Trời".
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 6145
Old 08-11-2019 , 07:46 PM     tinhoi2 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Ông Hai
Không xạo sự như Chúa Jesus hứa lèo sẽ trở lại trần gian lần nữa nhưng đã hơn 2000 năm mà đếch thấy trở lại, Phật Thích Ca sau khi giác ngộ thành phật đã ở lại trần gian suốt 45 năm dài đăng đẳng thuyết pháp để dẫn dắt chúng sanh theo con đường tìm về cõi phật, sau đó ngài đã nhập niết bàn cho đến nay.


Vậy là ông Hai lầm rồi. Chúa đang có mặt và đang canh me cái trang Web Vietfun này từ mấy tháng nay. Còn Phật lặn đâu mất tiêu chẳng thấy mặt mũi ở đâu. Mấy mạng cà chớn cà cháo trong Vietfun bị bóp cổ trong mấy tháng qua là Chúa bóp cổ đấy.
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 6145
Old 08-11-2019 , 08:10 PM     tinhoi2 est dconnect  search   Quote  
Nhân dịp ông Hai tán dương Đức Phật. Tinhoi mời các bạn vô bàn luận đề tài:


Mục đích của Đức Phật là gì ?


Cầu danh , cầu lợi ? Hay là gì ?
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3302
Old 08-11-2019 , 09:14 PM     Ông Hai est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tinhoi2
Vậy là ông Hai lầm rồi. Chúa đang có mặt và đang canh me cái trang Web Vietfun này từ mấy tháng nay. Còn Phật lặn đâu mất tiêu chẳng thấy mặt mũi ở đâu. Mấy mạng cà chớn cà cháo trong Vietfun bị bóp cổ trong mấy tháng qua là Chúa bóp cổ đấy.
Chúa cái giề??? Đức Phật tái sanh hiện đang có mặt trong bếp ra tay chấn chỉnh giang hồ mấy tháng nay, Chúa Cha Chúa Con có ai thấy mặt mày mô nah?????
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 6145
Old 08-11-2019 , 09:18 PM     tinhoi2 est dconnect  search   Quote  
Mọi người ai cũng trọng sức mạnh hơn lẽ phải đúng không ? Nhưng nếu muốn có sức mạnh, các bạn phải đi theo lẽ phải, tức là phải sống theo chánh đạo. Khi có sức mạnh rồi, bạn muốn làm chi thì làm chẳng ai cản được. Do đó mà bạn phải có chánh đạo trước, sau đó bạn có tất cả mọi thứ. Vì lý do ấy mà Tinhoi thường đem chánh đạo ra bàn. Phật, Chúa mà không có chánh đạo thì sẽ không có sức mạnh, là yếu như sên. Yếu như thế chắc chắn các bạn coi thường và không nghe lời. Phật, Chúa nếu cầu danh, cầu lợi thì trở thành yếu. Nhưng tại sao có những người theo Phật , Chúa cầu danh cầu lợi. Họ cầu các thứ ấy cho Phật, Chúa hay cho họ ? Chắc chắn là cho họ. Do đấy những kẻ ấy mới thành kẻ yếu. Nói đến đây các bạn biết căn bản để mình có sức mạnh là gì chưa ? Ai chưa hiểu cứ hỏi tiếp.
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 6145
Old 08-11-2019 , 09:22 PM     tinhoi2 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Ông Hai
Chúa cái giề??? Đức Phật tái sanh hiện đang có mặt trong bếp ra tay chấn chỉnh giang hồ mấy tháng nay, Chúa Cha Chúa Con có ai thấy mặt mày mô nah?????


Đức Phật và Chúa mỗi người mang nhiệm vụ khác nhau. Đức Phật giảng về chánh đạo. Chúa thực thi công lý, tức là làm nhiệm vụ của ông cảnh sát. Phật giảng về chánh đạo nên địa vị là Tổng Thống. Tổng Thống thì không bao giờ đi vòng vòng để bắt cướp. Bắt cướp là bổn phận của cảnh sát, tức là Chúa.
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3302
Old 08-11-2019 , 10:12 PM     Ông Hai est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tinhoi2
Đức Phật và Chúa mỗi người mang nhiệm vụ khác nhau. Đức Phật giảng về chánh đạo. Chúa thực thi công lý, tức là làm nhiệm vụ của ông cảnh sát. Phật giảng về chánh đạo nên địa vị là Tổng Thống. Tổng Thống thì không bao giờ đi vòng vòng để bắt cướp. Bắt cướp là bổn phận của cảnh sát, tức là Chúa.
Ông Hai đồng ý điểm nầy với chư thiên Tinhoi2, thời buổi nầy khác với mấy ngàn năm trước, Đức Phật chỉ chửi cho chúng sanh giác ngộ bằng lời còn Đức Chúa thì đánh chúng sanh bằng cán búa.
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 6145
Old 08-11-2019 , 10:46 PM     tinhoi2 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Ông Hai
Ông Hai đồng ý điểm nầy với chư thiên Tinhoi2, thời buổi nầy khác với mấy ngàn năm trước, Đức Phật chỉ chửi cho chúng sanh giác ngộ bằng lời còn Đức Chúa thì đánh chúng sanh bằng cán búa.


Chuyện này Tinhoi không nói đùa giởn vì nó có thật. Tinhoi chỉ vì dựa hơi Chúa nên mới có gan vô Vietfun trấn áp mấy đứa cắc ké. Dù đám đó là mấy đứa cắc ké nhưng cũng là members nên được luật Vietfun bảo vệ. Ăn hiếp members thì bị luật Vietfun xử, người thực thi luật là Mods. Nhưng vì có chổ chống lưng là Chúa nên được quyền phá luật trần gian. Chuyện này cũng là nằm trong luật, mà đã nằm trong luật là không ai làm gì được.
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 6145
Old 08-12-2019 , 09:31 AM     tinhoi2 est dconnect  search   Quote  
Ông Hai,


Dù cho Phật có địa vị là Tổng Thống nhưng Chúa lại là người cảnh sát thực thi luật pháp. Do đó, người có quyền trực tiếp với con người là Chúa. Ví dụ cụ thể: Tinhoi dựa oai Chúa đàn áp một vài người nói mà không hành trong này ( Tinhlang, Lê thanh Phong, HangHang 9 ). Mấy nick này dựa vô Phật và quyền hành thế gian, Tinhoi dựa vô Chúa. Kết quả người dựa vô Chúa đuổi được mấy người dựa vô Phật, dựa vô quyền hành thế gian chạy có cờ. Bạn dựa vô Phật nhưng Phật không hộ vệ cho bạn vì Phật không có quyền hành trên trần gian này. Phật chỉ là một người thầy dạy học cho mọi người. Ông thầy dạy học được mọi người kính nể nhưng làm sao so sánh với ông cảnh sát trong việc bảo vệ người dân được. Mà ông cảnh sát là Chúa . Chúa vì là cảnh sát nên hộ vệ cho.
bạn cũng được, đánh bạn cũng được. Đó là lý do mà Tinhoi đánh được người khác, vì Tinhoi có Chúa hậu thuẫn. Do đó nếu bạn muốn mạnh, bạn có thể học Phật để hiểu đạo nhưng phải nhờ Chúa bảo vệ. Tinhoi là đệ tử Phật đấy chứ, nhưng muốn vô Vietfun làm trời làm đất như các bạn đã thấy thì phải có Chúa chống lưng. Không có thì chết ngay với Mods. Khi bạn có Chúa chống lưng, bạn có thế phá luật trần gIan. Luật trời cho phép như vậy.

Last edited by tinhoi2; 08-12-2019 at 09:34 AM..
bebo
Super Member
Join Date: Jul 2003
Số Điểm: 15500
Old 08-12-2019 , 10:22 AM     bebo est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tinhoi2
Ông Hai,


Dù cho Phật có địa vị là Tổng Thống nhưng Chúa lại là người cảnh sát thực thi luật pháp. Do đó, người có quyền trực tiếp với con người là Chúa. Ví dụ cụ thể: Tinhoi dựa oai Chúa đàn áp một vài người nói mà không hành trong này ( Tinhlang, Lê thanh Phong, HangHang 9 ). Mấy nick này dựa vô Phật và quyền hành thế gian, Tinhoi dựa vô Chúa. Kết quả người dựa vô Chúa đuổi được mấy người dựa vô Phật, dựa vô quyền hành thế gian chạy có cờ. Bạn dựa vô Phật nhưng Phật không hộ vệ cho bạn vì Phật không có quyền hành trên trần gian này. Phật chỉ là một người thầy dạy học cho mọi người. Ông thầy dạy học được mọi người kính nể nhưng làm sao so sánh với ông cảnh sát trong việc bảo vệ người dân được. Mà ông cảnh sát là Chúa . Chúa vì là cảnh sát nên hộ vệ cho.
bạn cũng được, đánh bạn cũng được. Đó là lý do mà Tinhoi đánh được người khác, vì Tinhoi có Chúa hậu thuẫn. Do đó nếu bạn muốn mạnh, bạn có thể học Phật để hiểu đạo nhưng phải nhờ Chúa bảo vệ. Tinhoi là đệ tử Phật đấy chứ, nhưng muốn vô Vietfun làm trời làm đất như các bạn đã thấy thì phải có Chúa chống lưng. Không có thì chết ngay với Mods. Khi bạn có Chúa chống lưng, bạn có thế phá luật trần gIan. Luật trời cho phép như vậy.
Hình như bệnh tâm thần của Tin hỏi ngày càng nặng !!!
__________________
bbbbb
bebo
Super Member
Join Date: Jul 2003
Số Điểm: 15500
Old 08-12-2019 , 02:29 PM     bebo est dconnect  search   Quote  
Tặng TH mấy câu kinh PG :

Nếu dùng sắc thấy ta
Dùng âm thanh cầu ta
Người ấy hành đạo tà
Không thể thấy Như Lai.

__________________
bbbbb
Listen&Learn
Diamond Member
Join Date: May 2008
Số Điểm: 10117
Old 08-12-2019 , 05:22 PM     Listen&Learn est dconnect  search   Quote  
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3302
Old 08-12-2019 , 06:27 PM     Ông Hai est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Listen&Learn
Vụ án gì đây?????????
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 6145
Old 08-12-2019 , 07:14 PM     tinhoi2 est dconnect  search   Quote  
Trường hợp nhiều phật tử thấy được Phật cứu nạn thì sao ? Thực ra những hình ảnh đó do Chúa giả dạng ra Phật để cứu các phật tử này. Phật chỉ lo tu thôi, chẳng cứu ai hết. Nhưng khi phật tử kêu cứu Phật thì Chúa nhào vô giúp, nhưng nếu hiện hình Chúa ra thì phật tử la làng tưởng là Ma, cho nên Chúa mới giả hình Phật cứu nạn cho phật tử. Phật tử được giúp và cử ngỡ là được Phật của mình cứu. Thế gian này thuộc quyền cai quản của MA Vương và Chúa ( Chúa chỉ ăn ké Ma Vương ) . Vậy làm gì tới phần của Phật . Chúa có quyền làm chuyện giả dạng Phật này. Nó cũng giống việc Tinhoi mượn danh Chúa để giúp các bạn.


Trong câu chuyện này Chúa bị thiệt thòi nhất, người ngồi yên không làm gì nhưng được hưởng lợi là Phật.

.

Last edited by tinhoi2; 08-12-2019 at 07:19 PM..
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 6145
Old 08-12-2019 , 07:45 PM     tinhoi2 est dconnect  search   Quote  
Các phật tử bị nạn được Chúa cứu nhưng sau đó thì quay sang chửi Chúa, vì họ không biết người cứu gia đình mình là Chúa. Chuyện này rất hỡi ôi nhưng Chúa phải cắn răng chịu nhịn. Phật chẳng có thì giờ cứu ai hết, cũng chẳng có quyền gì trong thế giới này. Nghề chính của Phật là giảng đạo, ngoài ra là hết. Việc nặng nhọc Chúa phải nai lưng ra thay Phật mà làm. Đời bất công là như vậy.

Last edited by tinhoi2; 08-12-2019 at 07:47 PM..
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 6145
Old 08-13-2019 , 05:35 AM     tinhoi2 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tinhoi2
Các phật tử bị nạn được Chúa cứu nhưng sau đó thì quay sang chửi Chúa, vì họ không biết người cứu gia đình mình là Chúa. Chuyện này rất hỡi ôi nhưng Chúa phải cắn răng chịu nhịn. Phật chẳng có thì giờ cứu ai hết, cũng chẳng có quyền gì trong thế giới này. Nghề chính của Phật là giảng đạo, ngoài ra là hết. Việc nặng nhọc Chúa phải nai lưng ra thay Phật mà làm. Đời bất công là như vậy.

Giờ các bạn đã biết Chúa phải làm con sen đi ở đợ cho Phật rồi phải không. Phật chỉ ngồi không chỉ tay năm ngón sai bảo Chúa làm mọi việc nặng nhọc, còn mình ngồi không hưởng phước. Việc đó giống như chư thiên Tinhoi phải đi ở đợ cho Chúa. Chúa sai vị chư thiên này vô Vietfun nghe các bạn chửi. Chúa thì ngồi không hưởng phước. Ba ngôi Phật, Chúa, chư thiên cõi trời này tuy việc làm giống nhau nhưng địa vị không bằng nhau, vì người này ngồi trên đầu người kia.
LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2569
Old 08-13-2019 , 07:44 AM     LeThanhPhong est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Ông Hai
Có gì đâu mà khó hiểu. Trước lúc nhập niết bàn, Phật Thích Ca đã phán rằng ai có tâm niệm và lòng thành đi viếng 4 địa danh thì sau khi chết sẽ được sanh vô cõi phật như sau:

Ðức Thế Tôn dạy rằng:

"Sau khi Như Lai diệt độ rồi, chúng đệ tử còn 4 chỗ nên coi, nên thấy, gọi là 4 chỗ động tâm:

1. Là chỗ của Ðức Như Lai sanh ra khỏi lòng Phật mẫu.

2. Là chỗ của Như Lai chứng quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

3. Là chỗ của Như Lai chuyển Pháp luân.

4. Là chỗ của Như Lai nhập Vô dư Niết Bàn.

Bốn nơi ấy là nơi đáng coi, đáng thấy, làm cho tín đồ phát sanh động tâm, tinh tấn tu hành. Trong hàng tứ chúng, người nào có đức tin đến bốn nơi động tâm ấy và nhớ tưởng rằng: Ðây là nơi Ðức Thế Tôn giáng sanh; đây là nơi Ðức Thế Tôn thành đạo Vô thượng Bồ Ðề; đây là nơi Ðức Thế Tôn chuyển Pháp luân; đây là nơi Ðức Thế Tôn nhập vô lượng thọ Niết Bàn. Ananda này! Người nào hằng đi tới bốn nơi động tâm ấy luôn, là người có đức tin trong Phật giáo sau khi chết sẽ được sanh về cõi Trời".

Ông Hai giỏi.

Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -4. The time now is 05:40 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.