VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Nhà Bếp > Recipes (Nấu Ăn)

Reply
 
Thread Tools Display Modes
PlumBlossom
Junior Member
Join Date: Aug 2016
Số Điểm: 144
Old 06-15-2019 , 06:31 PM     PlumBlossom est dconnect  search   Quote  
Finally #1 on something......read below to find out guys!!!

What is PsyFCangNgoe?

PsyF aka PsychoFuk main target is the central and peripheral nervous system. It will cause all the neurons in his body to go into nirvana within a number of years and if left untreated, will cost him his life.

First thing it’ll do is disconnecting his left cerebral hemisphere from the right causing his thoughts and perceptions to change in a short period of time. The separation of the 2 brain hemispheres will increase ions flow, causing an intense firing of neurons voltage leading to a surge of brain wave. This high voltage will eventually burn all the neuronal circuits and axons which will sever all connections; hence, leading to critical Psychosis where no psychedelic drugs can cure. Yep, it’s 10 times more lethal than the Fuktard serum. 😱

What will be his first signs and symptoms, you may ask?

Due to all the catastrophes in his life tracing back to the insufficient nutrition when he was still in his mother’s womb, to birth then his unfortunate life event like being beaten daily by his tiger parents and his unfortunate incident by crossing path with CrazyKingCrab has dramatically drained his intelligence to nil.

Now with these forceful bites from VuaBoDien’s and his mate, Giokhung intelligence will drop to the minus range that no human kind have had, even before the Homo Sapiens or the first hominids on earth. His IQ is -70 as of now, uniquely making him the 1st dumbest person in the world and standing #1 on the world Guinness record with the lowest IQ in the human race . 😱

Congrats Giokhung, at least you’re number 1 on something now. 👍🏻
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 2724
Old 06-15-2019 , 06:46 PM     Ông Hai est dconnect  search   Quote  
Google dịch:
Cuối cùng # 1 về một cái gì đó ...... đọc bên dưới để tìm hiểu các chàng trai !!!

PsyFCangNgoe là gì?

PsyF hay còn gọi là mục tiêu chính của PsychoFuk là hệ thần kinh trung ương và ngoại biên. Nó sẽ khiến tất cả các tế bào thần kinh trong cơ thể anh ta đi vào niết bàn trong một số năm và nếu không được điều trị, anh ta sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Điều đầu tiên nó sẽ làm mất kết nối bán cầu não trái của anh ấy từ bên phải khiến suy nghĩ và nhận thức của anh ấy thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn. Sự phân tách của 2 bán cầu não sẽ làm tăng dòng chảy, sự bắn dữ dội của điện thế nơ-ron dẫn đến sự đột biến của sóng não. Điện áp cao này cuối cùng sẽ đốt cháy tất cả các mạch thần kinh và sợi trục thần kinh sẽ cắt đứt mọi kết nối; do đó, dẫn đến rối loạn tâm thần nghiêm trọng, nơi không có thuốc ảo giác có thể chữa khỏi. Đúng, nó gây chết người gấp 10 lần so với huyết thanh Fuktard. 😱

Những dấu hiệu và triệu chứng đầu tiên của bạn là gì, bạn có thể hỏi?

Do tất cả những thảm họa trong cuộc đời anh bắt nguồn từ chế độ dinh dưỡng không đầy đủ khi anh còn trong bụng mẹ, sinh ra sự kiện không may trong cuộc đời do bị CrazyKingCrab đánh bại đã bị rút cạn đáng kể trí thông minh của mình đến con số không.

Bây giờ với những vết cắn mạnh mẽ từ VuaBoDien và người bạn đời của anh ta, trí thông minh Giokhung sẽ rơi vào phạm vi mà không có loài người nào có được, ngay cả trước Homo Sapiens hoặc vượn nhân hình đầu tiên trên trái đất. Chỉ số IQ của anh ấy là -70 tính đến thời điểm hiện tại, là người duy nhất ngu ngốc số 1 thế giới trong kỷ lục Guinness thế giới với chỉ số IQ thấp nhất trong loài người. 😱

Xin chúc mừng Giokhung, ít nhất bạn là số 1 về một cái gì đó bây giờ.


PlumBlossom
Junior Member
Join Date: Aug 2016
Số Điểm: 144
Old 06-15-2019 , 07:17 PM     PlumBlossom est dconnect  search   Quote  
Hi ong2, how are you today? Bua nay ong chiu he^’t noi? tha(ng mofo Giokhung tru Treo’(howling like a mad dog) nen phai turn your nick on phai ko?
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 2724
Old 06-15-2019 , 07:34 PM     Ông Hai est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by PlumBlossom
Hi ong2, how are you today? Bua nay ong chiu he^’t noi? tha(ng mofo Giokhung tru Treo’(howling like a mad dog) nen phai turn your nick on phai ko?
Nah, đang edit user control options.
PlumBlossom
Junior Member
Join Date: Aug 2016
Số Điểm: 144
Old 06-16-2019 , 11:00 AM     PlumBlossom est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Ông Hai
Google dịch:
Cuối cùng # 1 về một cái gì đó ...... đọc bên dưới để tìm hiểu các chàng trai !!!

PsyFCangNgoe là gì?

PsyF hay còn gọi là mục tiêu chính của PsychoFuk là hệ thần kinh trung ương và ngoại biên. Nó sẽ khiến tất cả các tế bào thần kinh trong cơ thể anh ta đi vào niết bàn trong một số năm và nếu không được điều trị, anh ta sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Điều đầu tiên nó sẽ làm mất kết nối bán cầu não trái của anh ấy từ bên phải khiến suy nghĩ và nhận thức của anh ấy thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn. Sự phân tách của 2 bán cầu não sẽ làm tăng dòng chảy, sự bắn dữ dội của điện thế nơ-ron dẫn đến sự đột biến của sóng não. Điện áp cao này cuối cùng sẽ đốt cháy tất cả các mạch thần kinh và sợi trục thần kinh sẽ cắt đứt mọi kết nối; do đó, dẫn đến rối loạn tâm thần nghiêm trọng, nơi không có thuốc ảo giác có thể chữa khỏi. Đúng, nó gây chết người gấp 10 lần so với huyết thanh Fuktard. 😱

Những dấu hiệu và triệu chứng đầu tiên của bạn là gì, bạn có thể hỏi?

Do tất cả những thảm họa trong cuộc đời anh bắt nguồn từ chế độ dinh dưỡng không đầy đủ khi anh còn trong bụng mẹ, sinh ra sự kiện không may trong cuộc đời do bị CrazyKingCrab đánh bại đã bị rút cạn đáng kể trí thông minh của mình đến con số không.

Bây giờ với những vết cắn mạnh mẽ từ VuaBoDien và người bạn đời của anh ta, trí thông minh Giokhung sẽ rơi vào phạm vi mà không có loài người nào có được, ngay cả trước Homo Sapiens hoặc vượn nhân hình đầu tiên trên trái đất. Chỉ số IQ của anh ấy là -70 tính đến thời điểm hiện tại, là người duy nhất ngu ngốc số 1 thế giới trong kỷ lục Guinness thế giới với chỉ số IQ thấp nhất trong loài người. 😱

Xin chúc mừng Giokhung, ít nhất bạn là số 1 về một cái gì đó bây giờ.


Google translate ra cung -dung’ qua’ ha ong2?
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 2724
Old 06-16-2019 , 01:47 PM     Ông Hai est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by PlumBlossom
Google translate ra cung -dung’ qua’ ha ong2?
Bây giờ thằng Googlel dịch khá đạt, lúc mới bắt đầu nó dịch đọc thấy mắc cười lắm.
PlumBlossom
Junior Member
Join Date: Aug 2016
Số Điểm: 144
Old 07-22-2019 , 12:31 PM     PlumBlossom est dconnect  search   Quote  
It’s not exactly correct but good enough for many to understand what the story is about, Ong2.
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 2724
Old 07-22-2019 , 01:25 PM     Ông Hai est dconnect  search   Quote  
Rồi, thằng junkyard dog Gió khùng bị bé Ché Rì thả bom diệt chủng.
NgoDinhKhoi
Senior Member
Join Date: Jan 2012
Số Điểm: 811
Old 07-23-2019 , 12:41 AM     NgoDinhKhoi est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Ông Hai
Nah, đang edit user control options.
nah no way to go back to invisible
ông hai sụp hầm rồi còn chơi ác
cho thiên hạ mở nick theo
NgoDinhKhoi
Senior Member
Join Date: Jan 2012
Số Điểm: 811
Old 07-23-2019 , 12:49 AM     NgoDinhKhoi est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by PlumBlossom
It’s not exactly correct but good enough for many to understand what the story is about, Ong2.
vắn tắt là thằng chó đẽ lại cái giodaumua dê em cheri
dê kg được chưỡi
kg chỉ ở VF mà các web khác
chưa từng có đàn ông nào de gái chó má như gió càng cua
PlumBlossom
Junior Member
Join Date: Aug 2016
Số Điểm: 144
Old 07-23-2019 , 09:08 AM     PlumBlossom est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by NgoDinhKhoi
vắn tắt là thằng chó đẽ lại cái giodaumua dê em cheri
dê kg được chưỡi
kg chỉ ở VF mà các web khác
chưa từng có đàn ông nào de gái chó má như gió càng cua


Ive done my job to forewarn all the ladies to keep away from him due to his disturbing and erratic behavior. We all can see his wife left him for a reason. Any ladies who still think he’s a good person can pursue their dreams and find out the hard way. 😱

Just a thought to all the ladies: Neu muon ket ban voi 1 nguoi khung, lun, va xau giong no’, at least find someone who has money cuz when he go psycho on you, you can divorce him with half of his assets. As for this crazy mofo, he got nothing other than being a junkyard crab, dogs are man’s best friends and cute so he doesn’t deserve to be even a dog, but just a ngoe-less crab is all I can say about him. :

Alright, im done with him from now on. He can have a happy ngoeless crab life for all I care cho nen whatever no’ noi’ gi thi will all come back to him 100 folds.

Thank you and
.............that’s all folks!!!!
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -4. The time now is 05:17 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.