VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Nhà Bếp > Recipes (Nấu Ăn)

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Da Vinci.
Loyal Member
Join Date: Oct 2011
Số Điểm: 1028
Old 07-22-2019 , 12:40 AM     Da Vinci. est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by GioDauMua20
Công nhận con chó Giao Điểm này chịu khó bới rác. Có lời khen

Vậy mà nó đi gán chữ "bới rác" cho tao

Con mẹ nó thứ chó Giao Điểm... nó éo biết nó nói gì
HangHanng và Điếc què được nghỉ buổi học nầy, chỉ mình con chó GioDauBuoi học thôi

Lúc ấy, Mỹ còn nuôi hy vọng ăn đứt Việt Nam, dù cách gì đi nữa thì Diệm cũng vẫn ngồi vững ở ghế Tổng Thống như thường; ai cũng biết như vậy, kể cả Nguyễn Đình Quát; nhưng đã chót cưỡi lên lưng cọp rồi, Quát cứ phải liều, dù phải trả mắc tiền: Quát chưởi Diệm đã sướng miệng và kể từ lúc bấy giờ về trước, có lẽ không có ai dám khi quân chửi Diệm đau như thế, và hơn nữa lại công khai dám công bố ở rạp Thống Nhất một ý kiến mà cũng từ trước cho tới lúc đó không ai dám hé môi nói ra lời: ông hứa nếu đắc cử sẽ điều đình ngưng bắn, tái lập hoà bình ở Việt Nam!

Tất cả những tin tức liên quan đến cuộc vận động bầu cử Tổng Thống, chúng tôi cho vào một mục ở cuối trang nhất, không lấy gì làm long trọng…Phần chính của báo là đề cao Phật Giáo ngay giữa lúc Công Giáo đang lên hương, bọn Nhu Diệm làm chúa tể, Đức cha Nguyễn Văn Bình làm lễ nhậm chức Tổng giám mục ở Saigon mà Ngô Đình Cẩn thì bắt đầu ngấm ngầm chơi tăng ni, phật tử ở Huế. Chúng tôi đánh một trận hoả mù làm cho không ai hiểu đường lối của báo ra sao, nhắm mục đích là nếu có một số đọc giả cố định rồi thì quay về làm tin tức và chú tâm mổ xẻ, cưú xét các vấn đề thời sự, nhưng không thể được.

Riêng tôi thấy rằng làm báo ở dưới một chính thể độc tài độc đóan, thì dù muốn xoay sở thế nào, bịp bợm thế nào cũng vẫn không thể thoát khỏi được ra ngoài quỹ đạo cuả chế độ và cuối cùng đọc giả cũng biết ai ngay, ai gian. Báo nào mới ra đời cũng la thét ghê gớm lắm: nào dám nói, dám làm, dám chửi; nào phục vụ nhân dân, đứng hẳn về phiá đối lập, đòi công bằng xã hội, tranh đấu cho đồng bào có cơm no áo ấm; nào quét sạch thối tha, nhơ bẩn, dám làm, dám chết…nhưng rút cục trong một chính thể độc tài, nô lệ, dân chủ ngụy tạo như chính thể nhà Ngô, chẳng có một tờ báo nào thoát được ra ngoài quỹ đạo của chế độ Ngô Đình Diệm.

Sau cuộc đảo chánh hụt Ngô Đình Diệm, đa số dân chúng đều tỏ ý tịếc rẻ sao trung tá Đông không giết phắt Diệm đi lại cứ hội đàm vớ vẩn với Diệm làm gì, bàn tính chuyện chia đôi Saigon làm gì để cho ông ta lật lại được thế cờ, trở lại sống phây phây, ra ứng cử tổng thống nhiệm kỳ II. Do đó người dân lúc ấy theo sát thời cuộc để xem Mỹ đối phó ra sao, phe cách mạng còn làm gì nữa không, và Ngô Đình Diệm sẽ gẫy hay là cứ sống nhăn như thế mãi. Người ta lại càng tò mò muốn biết Ngô Đình Diệm, sau vụ sống sót này, có thay đổi thái độ đi không.

Ngay từ cuối năm Tý, đã có tin Diệm cải tổ chánh phủ. Thường thường nghe thấy tin cải tổ, người dân không để ý, vì họ cho là nội các nào cũng “hầm bà làng” giống như nhau, nhưng đặc biệt lần này họ chú ý nghe ngóng xem Diệm cải tổ ra sao, vì họ tin rằng cuộc đảo chánh vừa qua ít ra cũng mở mắt cho Diệm và Diệm cũng đỡ độc tài như trước.

Báo “Saigon Mai” đã nắm lấy cơ hội đưa ra những tin sốt dẻo lượm lặt được ở các nơi “có thẩm quyền” : một số chính khách, nhân sĩ nhóm họp để bàn việc lập Nghị Hội Đại Đoàn Kết toàn dân chống Cộng, có bác sĩ Phan Huy Quát, bác sĩ Lý Trung Dung, Đặng Văn Sung v.v…bà Ngô Đình Nhu đi các tỉnh cổ võ cho phong trào Phụ Nữ Liên Đới và Phụ Nữ Bán Quân Sự; các chính khách hầu hạ dưới trướng Diệm đang bí mật liên minh các đảng phái để đúc lại thành một đảng chánh quyền do ông Ngô Đình Nhu điều khiển.
GioDauMua20
Platinum Member
Join Date: Jul 2017
Số Điểm: 5599
Old 07-22-2019 , 12:44 AM     GioDauMua20 est actuellement connect  search   Quote  
Nhiều người nói: mấy con chó Giao Điểm bợ Cộng xứ Mỹ này phải bắt nhốt tụi nó hết & ship tụi nó về VN cho tụi nó bợ Cộng

Con mẹ mày con chó Giao Điếm bợ Cộng

Mở nick lên con chó
GioDauMua20
Platinum Member
Join Date: Jul 2017
Số Điểm: 5599
Old 07-22-2019 , 12:46 AM     GioDauMua20 est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Da Vinci.
HangHanng và Điếc què được nghỉ buổi học nầy, chỉ mình con chó GioDauBuoi học thôi

Lúc ấy, Mỹ còn nuôi hy vọng ăn đứt Việt Nam, dù cách gì đi nữa thì Diệm cũng vẫn ngồi vững ở ghế Tổng Thống như thường; ai cũng biết như vậy, kể cả Nguyễn Đình Quát; nhưng đã chót cưỡi lên lưng cọp rồi, Quát cứ phải liều, dù phải trả mắc tiền: Quát chưởi Diệm đã sướng miệng và kể từ lúc bấy giờ về trước, có lẽ không có ai dám khi quân chửi Diệm đau như thế, và hơn nữa lại công khai dám công bố ở rạp Thống Nhất một ý kiến mà cũng từ trước cho tới lúc đó không ai dám hé môi nói ra lời: ông hứa nếu đắc cử sẽ điều đình ngưng bắn, tái lập hoà bình ở Việt Nam!

Tất cả những tin tức liên quan đến cuộc vận động bầu cử Tổng Thống, chúng tôi cho vào một mục ở cuối trang nhất, không lấy gì làm long trọng…Phần chính của báo là đề cao Phật Giáo ngay giữa lúc Công Giáo đang lên hương, bọn Nhu Diệm làm chúa tể, Đức cha Nguyễn Văn Bình làm lễ nhậm chức Tổng giám mục ở Saigon mà Ngô Đình Cẩn thì bắt đầu ngấm ngầm chơi tăng ni, phật tử ở Huế. Chúng tôi đánh một trận hoả mù làm cho không ai hiểu đường lối của báo ra sao, nhắm mục đích là nếu có một số đọc giả cố định rồi thì quay về làm tin tức và chú tâm mổ xẻ, cưú xét các vấn đề thời sự, nhưng không thể được.

Riêng tôi thấy rằng làm báo ở dưới một chính thể độc tài độc đóan, thì dù muốn xoay sở thế nào, bịp bợm thế nào cũng vẫn không thể thoát khỏi được ra ngoài quỹ đạo cuả chế độ và cuối cùng đọc giả cũng biết ai ngay, ai gian. Báo nào mới ra đời cũng la thét ghê gớm lắm: nào dám nói, dám làm, dám chửi; nào phục vụ nhân dân, đứng hẳn về phiá đối lập, đòi công bằng xã hội, tranh đấu cho đồng bào có cơm no áo ấm; nào quét sạch thối tha, nhơ bẩn, dám làm, dám chết…nhưng rút cục trong một chính thể độc tài, nô lệ, dân chủ ngụy tạo như chính thể nhà Ngô, chẳng có một tờ báo nào thoát được ra ngoài quỹ đạo của chế độ Ngô Đình Diệm.

Sau cuộc đảo chánh hụt Ngô Đình Diệm, đa số dân chúng đều tỏ ý tịếc rẻ sao trung tá Đông không giết phắt Diệm đi lại cứ hội đàm vớ vẩn với Diệm làm gì, bàn tính chuyện chia đôi Saigon làm gì để cho ông ta lật lại được thế cờ, trở lại sống phây phây, ra ứng cử tổng thống nhiệm kỳ II. Do đó người dân lúc ấy theo sát thời cuộc để xem Mỹ đối phó ra sao, phe cách mạng còn làm gì nữa không, và Ngô Đình Diệm sẽ gẫy hay là cứ sống nhăn như thế mãi. Người ta lại càng tò mò muốn biết Ngô Đình Diệm, sau vụ sống sót này, có thay đổi thái độ đi không.

Ngay từ cuối năm Tý, đã có tin Diệm cải tổ chánh phủ. Thường thường nghe thấy tin cải tổ, người dân không để ý, vì họ cho là nội các nào cũng “hầm bà làng” giống như nhau, nhưng đặc biệt lần này họ chú ý nghe ngóng xem Diệm cải tổ ra sao, vì họ tin rằng cuộc đảo chánh vừa qua ít ra cũng mở mắt cho Diệm và Diệm cũng đỡ độc tài như trước.

Báo “Saigon Mai” đã nắm lấy cơ hội đưa ra những tin sốt dẻo lượm lặt được ở các nơi “có thẩm quyền” : một số chính khách, nhân sĩ nhóm họp để bàn việc lập Nghị Hội Đại Đoàn Kết toàn dân chống Cộng, có bác sĩ Phan Huy Quát, bác sĩ Lý Trung Dung, Đặng Văn Sung v.v…bà Ngô Đình Nhu đi các tỉnh cổ võ cho phong trào Phụ Nữ Liên Đới và Phụ Nữ Bán Quân Sự; các chính khách hầu hạ dưới trướng Diệm đang bí mật liên minh các đảng phái để đúc lại thành một đảng chánh quyền do ông Ngô Đình Nhu điều khiển.


Ê, con chó Giao Điểm bợ đít Cộng

Mày đem mấy cái "lịch sử Giao Điểm bợ đít Cộng" này nhét vào đít mày (shove it up your ass)

"Lịch sứ" cái con ỉ mẹ mày
GioDauMua20
Platinum Member
Join Date: Jul 2017
Số Điểm: 5599
Old 07-22-2019 , 12:48 AM     GioDauMua20 est actuellement connect  search   Quote  
Tao chuẩn bị đi ngủ để mai đi cày.

Mai tao vào đập vào mặt con chó Giao Điểm bợ Cộng chửi VNCH (tay sai Vatican) tiếp

I hate mấy con chó Giao Điểm bợ Cộng so much (gấp 100 lần bọn VC bên VN)
Da Vinci.
Loyal Member
Join Date: Oct 2011
Số Điểm: 1028
Old 07-22-2019 , 01:07 AM     Da Vinci. est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by GioDauMua20
Tao chuẩn bị đi ngủ để mai đi cày.

Mai tao vào đập vào mặt con chó Giao Điểm bợ Cộng chửi VNCH (tay sai Vatican) tiếp

I hate mấy con chó Giao Điểm bợ Cộng so much (gấp 100 lần bọn VC bên VN)
GioDauBuoi hết chử lâu rồi, giờ thì chửi đi chửi lại thôi, có 1 cục cức Gió nuốt vô rồi nhả ra nuốt vô rồi nhả rồi dzảy đành đạch dzẩy đành đạch thế thôi.

Dốt nát, thiếu kiến thức thì làm sao tranh luận
GioDauMua20
Platinum Member
Join Date: Jul 2017
Số Điểm: 5599
Old 07-22-2019 , 01:17 AM     GioDauMua20 est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Da Vinci.
GioDauBuoi hết chử lâu rồi, giờ thì chửi đi chửi lại thôi, có 1 cục cức Gió nuốt vô rồi nhả ra nuốt vô rồi nhả rồi dzảy đành đạch dzẩy đành đạch thế thôi.

Dốt nát, thiếu kiến thức thì làm sao tranh luận


"Tranh luận" cắt dán "sử Cộng" & "sứ cúa Giao Điểm bợ Cộng" hả?

Lịt mẹ mày con chó Giao Điểm toàn chơi trò cắt dán "sử Cộng" & "sử Giao Điếm bợ Cộng"

"Sử" của tụi mày nói 10 thì tin 1 còn hớ

Lịt mẹ mày. Ông mày đi ngủ. Mai ông đạp vào mặt mày tiếp con chó.

Ông mày là khắc tinh của mấy con chó Giao Điểm chửi VNCH (tay sai Vatican)
Da Vinci.
Loyal Member
Join Date: Oct 2011
Số Điểm: 1028
Old 07-22-2019 , 01:22 AM     Da Vinci. est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by GioDauMua20
Tao chuẩn bị đi ngủ để mai đi cày.

Mai tao vào đập vào mặt con chó Giao Điểm bợ Cộng chửi VNCH (tay sai Vatican) tiếp

I hate mấy con chó Giao Điểm bợ Cộng so much (gấp 100 lần bọn VC bên VN)
Mấy con chó chống cộng chết bỏ như con ChoDauBuoi thì chỉ có nước làm hùng hổ đ me đ bà con đ ỉ mẹ mài để hù hè thôi.

Chớ trình độ chì cũng chỉ ngang lưng quần trở xuống như Điếc què với HangHang.

Thời buổi nầy mà còn học đòi thằng súc sinh Ngô Đình Diệm liệng nón cối, ngày xưa nó còn có cái máy chém và bao bố, chớ con ChoDauBuoi mài thì chỉ có cái tà lỏn lận lưng
Da Vinci.
Loyal Member
Join Date: Oct 2011
Số Điểm: 1028
Old 07-23-2019 , 11:08 PM     Da Vinci. est dconnect  search   Quote  
Thằng súc sinh GioDauBuoi bị hồn ma thằng súc sinh Ngô Đình Diệm nhập vô học lịch sử Đệ Nhất Cộng Hòa tiếp nè

ĐÀN ÁP PHẬT GIÁO: BÁO GIỚI KHÔNG HO HE MỘT TIẾNG

Hai năm 1962 và 1963 là hai năm xui xẻo nhất của Ngô Đình Diệm. Dinh Độc Lập bị hai phi cơ Việt Nam ném bom và bắn phá làm hư phía tay trái, gây tổn thất nặng cho tư thất của cố vấn Ngô Đình Nhu, và phòng giấy của bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần. Trong khi bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vẫn gia công tuyên bố tình hình Việt Nam vẫn vững; trong khi nhà Ngô làm ra bộ phớt tỉnh và tiếp tục đàn áp các nhà ái quốc tiến bộ, thì kinh tế trong nước bắt đầu suy sụp: gạo tăng giá, thịt heo khan tăng từ 30 lên 50 đồng một ký mỡ, từ 60 lên 90 đồng một ký nạc, dân chúng bắt đầu thấy reo neo; nhưng toàn dân, không phân biệt giai cấp, phải góp tiền để tái thiết dinh Độc lập. Số Kiến Thiết từ 1.600.000 in tăng lên 3 triệu.

Báo chí không lúc nào ngưng suy tôn Ngô tổng thống. Mọi việc đều trơn tru, êm đẹp. Nếu không có Ngô tổng thống thì toàn dân chết không còn một mống. Muôn năm, muôn năm. Hơn 300 căn nhà cháy ở Xóm Chiếu; 100 nóc nhà khác bị kéo sập; không ngày nào không bắt được những tên châm lửa đốt nhà.

Một ngàn rưởi căn nhà cháy rụi ở đường Trần Quốc Toản; 30 nhà khác ra tro ở đường Trương Minh Giảng; lại ba vụ khác nữa gây thiệt hại không nhỏ ở Khánh Hội; đó là nhờ ơn đức của Ngô Đình Diệm nữa. Muôn năm, muôn năm. Nhưng báo chí bắt đầu tăng cường muôn năm, muôn năm Ngô Đình Diệm dữ dội nhất từ lúc cảnh sát hạ cờ Phật Giáo ở Huế nhân ngày Phật Đản, các lực lượng an ninh giải tán các cuộc tụ họp của Phật Giáo ở Huế cũng như ở Saigon.

Một phái đoàn gồm sáu thượng toạ và đại đức yết kiến Ngô Đình Diệm đưa ra năm nguyện vọng: bãi bỏ lịnh cấm treo cờ Phật Giáo; cho Phật Giáo hưởng chế độ ngang hàng với các hội truyền giáo Thiên Chúa; chấm dứt khủng bố và bắt bớ phật tử; để Tăng ni và Phật tử tự do truyền đạo và hành đạo; bồi thường cho các gia đình nạn nhân và trừng trị những nhân viên có lỗi làm đổ máu.

Cuộc tranh chấp bắt đầu găng từ đó. Nay, Phật tử biểu tình ờ Huế. Có xô xát. Một số lớn bị thương. Mai, Phật tử biểu tình ở Saigon. Hơi cay xịt ra tứ tung làm cho dân chúng sưng cả mắt. Mốt, ruồng bắt các chùa chiền, cảnh sát cho biết là bắt được nhiều lựu đạn và súng ống.

Thế rồi, trước một số đông tăng ni, tại ngã tư đường Lê Văn Duyệt – Phan Đình Phùng, Thượng Toạ Thích Quảng Đức tự thiêu bằng dầu xăng. Cả thế giới rung động. Có nhiều người khóc. Lòng căm thù oán trách Ngô Đình Diệm bay cao thấu trời. Việt Nam Cộng Hòa, như nhà có tang, một mặt phải lo chống Cộng, một mặt phải đối phó với cao trào Phật Giáo mỗi ngày một găng hơn: Ngô Đình Diệm gửi thông điệp kêu gọi dân chúng bình tĩnh. Paulus Hiếu – cũng nhận là họ Ngô - thề bán sống bán chết không tuyên bố điều gì vu khống hay công kích Phật Giáo; Nguyễn Ngọc Thơ mời Hoà Thượng Thích Tịnh Khiết tới họp với Ủy Ban liên bộ, nhưng tất cả đều vô ích.


(còn tiếp)

Vũ Bằng
Da Vinci.
Loyal Member
Join Date: Oct 2011
Số Điểm: 1028
Old 07-23-2019 , 11:19 PM     Da Vinci. est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by GioDauMua20
Mày đăng hình tội ác của lính Mỹ, lính VNCH ... lên đây làm chi vậy con chó VC tị nạn?

Doo má mày, mày đừng để tao tóm được mày nhá con đỉ chó VC tị nạn ớ đất Hoa Kỳ

Con đ ỉ mẹ mày con chó VC
Hăm he y như thằng súc sinh Ngô Đình Diệm hiện hồn về, nhưng hồi xưa cụ có cái máy chém và bao bố, còn ngày nay thì thằng súc sinh GioDauBuoi chỉ có cái miệng chó sủa và cái quần tà lỏn

Hăm bắn chết mẹ, đòi lấy báng súng dọng nát mặt, đăng hình súng để hăm dọa, toàn là tội đại hình ở tù mút chỉ cà tha nghe con chó điên GioDauBuoi.

Hình ảnh chiến tranh VN thì dù có thích hay ghét cũng là sự thật lịch sử, dù hình đó có xuất xứ từ Giao Điểm hay Mỹ cũng vậy thôi.

Chối bỏ lịch sử, không chấp nhận vì chưa thích nghi được với sự thật lịch sử, điên tiết cắn sủa lung tung, thì đi chết đi con chó đầu buồi.
GioDauMua20
Platinum Member
Join Date: Jul 2017
Số Điểm: 5599
Old 07-23-2019 , 11:21 PM     GioDauMua20 est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Da Vinci.
Thằng súc sinh GioDauBuoi bị hồn ma thằng súc sinh Ngô Đình Diệm nhập vô học lịch sử Đệ Nhất Cộng Hòa tiếp nè

ĐÀN ÁP PHẬT GIÁO: BÁO GIỚI KHÔNG HO HE MỘT TIẾNG

Hai năm 1962 và 1963 là hai năm xui xẻo nhất của Ngô Đình Diệm. Dinh Độc Lập bị hai phi cơ Việt Nam ném bom và bắn phá làm hư phía tay trái, gây tổn thất nặng cho tư thất của cố vấn Ngô Đình Nhu, và phòng giấy của bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần. Trong khi bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vẫn gia công tuyên bố tình hình Việt Nam vẫn vững; trong khi nhà Ngô làm ra bộ phớt tỉnh và tiếp tục đàn áp các nhà ái quốc tiến bộ, thì kinh tế trong nước bắt đầu suy sụp: gạo tăng giá, thịt heo khan tăng từ 30 lên 50 đồng một ký mỡ, từ 60 lên 90 đồng một ký nạc, dân chúng bắt đầu thấy reo neo; nhưng toàn dân, không phân biệt giai cấp, phải góp tiền để tái thiết dinh Độc lập. Số Kiến Thiết từ 1.600.000 in tăng lên 3 triệu.

Báo chí không lúc nào ngưng suy tôn Ngô tổng thống. Mọi việc đều trơn tru, êm đẹp. Nếu không có Ngô tổng thống thì toàn dân chết không còn một mống. Muôn năm, muôn năm. Hơn 300 căn nhà cháy ở Xóm Chiếu; 100 nóc nhà khác bị kéo sập; không ngày nào không bắt được những tên châm lửa đốt nhà.

Một ngàn rưởi căn nhà cháy rụi ở đường Trần Quốc Toản; 30 nhà khác ra tro ở đường Trương Minh Giảng; lại ba vụ khác nữa gây thiệt hại không nhỏ ở Khánh Hội; đó là nhờ ơn đức của Ngô Đình Diệm nữa. Muôn năm, muôn năm. Nhưng báo chí bắt đầu tăng cường muôn năm, muôn năm Ngô Đình Diệm dữ dội nhất từ lúc cảnh sát hạ cờ Phật Giáo ở Huế nhân ngày Phật Đản, các lực lượng an ninh giải tán các cuộc tụ họp của Phật Giáo ở Huế cũng như ở Saigon.

Một phái đoàn gồm sáu thượng toạ và đại đức yết kiến Ngô Đình Diệm đưa ra năm nguyện vọng: bãi bỏ lịnh cấm treo cờ Phật Giáo; cho Phật Giáo hưởng chế độ ngang hàng với các hội truyền giáo Thiên Chúa; chấm dứt khủng bố và bắt bớ phật tử; để Tăng ni và Phật tử tự do truyền đạo và hành đạo; bồi thường cho các gia đình nạn nhân và trừng trị những nhân viên có lỗi làm đổ máu.

Cuộc tranh chấp bắt đầu găng từ đó. Nay, Phật tử biểu tình ờ Huế. Có xô xát. Một số lớn bị thương. Mai, Phật tử biểu tình ở Saigon. Hơi cay xịt ra tứ tung làm cho dân chúng sưng cả mắt. Mốt, ruồng bắt các chùa chiền, cảnh sát cho biết là bắt được nhiều lựu đạn và súng ống.

Thế rồi, trước một số đông tăng ni, tại ngã tư đường Lê Văn Duyệt – Phan Đình Phùng, Thượng Toạ Thích Quảng Đức tự thiêu bằng dầu xăng. Cả thế giới rung động. Có nhiều người khóc. Lòng căm thù oán trách Ngô Đình Diệm bay cao thấu trời. Việt Nam Cộng Hòa, như nhà có tang, một mặt phải lo chống Cộng, một mặt phải đối phó với cao trào Phật Giáo mỗi ngày một găng hơn: Ngô Đình Diệm gửi thông điệp kêu gọi dân chúng bình tĩnh. Paulus Hiếu – cũng nhận là họ Ngô - thề bán sống bán chết không tuyên bố điều gì vu khống hay công kích Phật Giáo; Nguyễn Ngọc Thơ mời Hoà Thượng Thích Tịnh Khiết tới họp với Ủy Ban liên bộ, nhưng tất cả đều vô ích.


(còn tiếp)

Vũ BằngTheo trang wikipedia tiếng Việt thì sau này Vũ Bằng lộ mặt là 1 VC nằm vùng cho VC "Tháng 3 năm 2000, Cục Chính trị thuộc Tổng cục 2 - Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có văn bản xác nhận nhà văn Vũ Bằng là chiến sĩ quân báo"

https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A...3%A0_v%C4%83n)

Tổ mẹ con chó Vũ Bằng

Ê, con chó Giao Điểm: mày lấy "nịch sử Giao Điểm này" shove it up your ass & ass cúa con chó VC Ngô Đình
Da Vinci.
Loyal Member
Join Date: Oct 2011
Số Điểm: 1028
Old 07-23-2019 , 11:35 PM     Da Vinci. est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by GioDauMua20
Theo trang wikipedia tiếng Việt thì sau này Vũ Bằng lộ mặt là 1 VC nằm vùng cho VC "Tháng 3 năm 2000, Cục Chính trị thuộc Tổng cục 2 - Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có văn bản xác nhận nhà văn Vũ Bằng là chiến sĩ quân báo"

https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A...3%A0_v%C4%83n)

Tổ mẹ con chó Vũ Bằng

Ê, con chó Giao Điểm: mày lấy "nịch sử Giao Điểm này" shove it up your ass & ass cúa con chó VC Ngô Đình
VNCH đã chết sau ngày 30-4-1975, mà con chó đầu buồi nầy cứ tôn thờ hoài là sao ???

CS là lẻ chiến thắng, là chính phủ của nước VN hiện nay, thì quyền viết sử là thuộc về họ, chẳng lẻ thuộc về đám hàng binh bại tướng chạy sút quần hay con chó trốn quân dịch chưa từng đi lính GioDauBuoi.
GioDauMua20
Platinum Member
Join Date: Jul 2017
Số Điểm: 5599
Old 07-23-2019 , 11:40 PM     GioDauMua20 est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Da Vinci.
VNCH đã chết sau ngày 30-4-1975, mà con chó đầu buồi nầy cứ tôn thờ hoài là sao ???

CS là lẻ chiến thắng, là chính phủ của nước VN hiện nay, thì quyền viết sử là thuộc về họ, chẳng lẻ thuộc về đám hàng binh bại tướng chạy sút quần hay con chó trốn quân dịch chưa từng đi lính GioDauBuoi.

Mày muốn nói "VNCH chết .... VNCS muôn năm .... Bác Hồ & Đảng muôn năm..." thì kệ con đ ỉ mẹ mày.

Tao là dân VNCH. Cờ cúa tao là CỜ VÀNG 3 SỌC ĐỎ

Ụ ẹ con đỉ chó Giao Điểm bợ đít CS & con đỉ chó VC Ngô Đình

Cút về VN đi con đỉ chó Giao Điểm bợ đít CS & con đỉ chó VC Ngô Đình
GioDauMua20
Platinum Member
Join Date: Jul 2017
Số Điểm: 5599
Old 07-23-2019 , 11:43 PM     GioDauMua20 est actuellement connect  search   Quote  
Ụ ẹ con đỉ chó Giao Điểm b\ợ đít CS.

Tao đi ngủ, mai đi cày.

Mai tao vào đào mồ cuốc mả 2 con đỉ chó Giao Điểm bợ đít CS & con đỉ VC Ngô Đình tị nạn cho 2 con đỉ mày nhục mặt với thiên hạ luôn
Da Vinci.
Loyal Member
Join Date: Oct 2011
Số Điểm: 1028
Old 07-24-2019 , 10:53 PM     Da Vinci. est dconnect  search   Quote  
Bữa nay tới phiên sử gia học giả ngoại quốc Bernard Newman dạy lịch sử cho bé chống cộng bị giựt kinh phong GioDauBuoi

"Background to Vietnam" by Bernard Newman. Signet Books, New York 1965, p. 117:

Bất kể hiến pháp viết như thế nào, Diệm cai trị như là một nhà độc tài. Triết lý chính trị của ông ta dẫn xuất từ một nhóm Công giáo Pháp, những người đã đặt ra thuyết Nhân Vị. Thuyết này nhấn mạnh đến nhân cách để chống với quan niệm đưa quần chúng vào kỷ luật của Cộng Sản. (Thực ra, đây chỉ là một chiêu bài chống Cộng vì trong cấu trúc toàn trị của Công Giáo thì tín đồ chỉ có quyền vâng phục các bề trên, do đó làm gì có Nhân Vị). Chi tiết về thuyết này phức tạp, khó hiểu đối với mọi người trừ một triết gia. Một chuyên gia Mỹ được mời đến để cố vấn cho hệ thống thuế má địa phương mô tả thuyết Nhân Vị như là “một pha trộn lộn xộn của những sắc lệnh của giáo hoàng và kinh tế mẫu giáo, tổ hợp với một sự nghi ngờ những tư nhân thương gia, một sự e ngại đầu tư ngoại quốc, và một quan niệm là không thể thành đạt được gì nhiều ở Việt Nam nếu không có sự kiểm soát của chính phủ.”

Trên thực tế chính phủ đây là chính phủ Diệm.

...Ngày tháng qua, cách cai trị của Diệm càng ngày càng trở nên không thể chịu được, và tới năm 1963 hắn là một nhà độc tài hoàn toàn, chỉ nghe những thân nhân trong gia đình. Hắn hoàn toàn xa lạ với quần chúng. Người ta phàn nàn là hắn đã trao những chức vụ tốt nhất cho người Công giáo: nhưng những người Công giáo là “người ngoại quốc” – những người di cư từ ngoài Bắc vào. Sự bất mãn đưa đến phong trào chính trị của Phật Giáo.”

Last edited by Da Vinci.; 07-25-2019 at 12:01 AM..
freed()m
Gold Member
Join Date: Nov 2003
Số Điểm: 2001
Old 07-25-2019 , 09:33 PM     freed()m est dconnect  search   Quote  
Thôi đi bác - Thời tổng thống NĐ D nói là độc tài, đàn áp tôn giáp vậy thử hỏi thời cọng sản VN bây giờ chắc có tự do ?? Bây giờ để cho những người nằm vùng, thân cọng , làm theo sự giật day của CS BẮC VIỆT lúc đó sang mắt ra ... coi tụi CSVN hiện nguyên hình là một tổ chức nhà nước chính trị độc tài khác máu , sẵn sàngg dùngg tất cả các thủ đoạn để duy trì quyền lực dù cắt nhượng đất đai, lãnh hải cho TQ .

Lịch sử sau hơn nửa thế kỷ chúng ta giờ mới biết ai là người Yêu nước - Ông TT Diệm hay HCM và tập đoàn lãnh đạo CSVN .
Quote :
Originally Posted by Da Vinci.
Bữa nay tới phiên sử gia học giả ngoại quốc Bernard Newman dạy lịch sử cho bé chống cộng bị giựt kinh phong GioDauBuoi

"Background to Vietnam" by Bernard Newman. Signet Books, New York 1965, p. 117:

Bất kể hiến pháp viết như thế nào, Diệm cai trị như là một nhà độc tài. Triết lý chính trị của ông ta dẫn xuất từ một nhóm Công giáo Pháp, những người đã đặt ra thuyết Nhân Vị. Thuyết này nhấn mạnh đến nhân cách để chống với quan niệm đưa quần chúng vào kỷ luật của Cộng Sản. (Thực ra, đây chỉ là một chiêu bài chống Cộng vì trong cấu trúc toàn trị của Công Giáo thì tín đồ chỉ có quyền vâng phục các bề trên, do đó làm gì có Nhân Vị). Chi tiết về thuyết này phức tạp, khó hiểu đối với mọi người trừ một triết gia. Một chuyên gia Mỹ được mời đến để cố vấn cho hệ thống thuế má địa phương mô tả thuyết Nhân Vị như là “một pha trộn lộn xộn của những sắc lệnh của giáo hoàng và kinh tế mẫu giáo, tổ hợp với một sự nghi ngờ những tư nhân thương gia, một sự e ngại đầu tư ngoại quốc, và một quan niệm là không thể thành đạt được gì nhiều ở Việt Nam nếu không có sự kiểm soát của chính phủ.”

Trên thực tế chính phủ đây là chính phủ Diệm.

...Ngày tháng qua, cách cai trị của Diệm càng ngày càng trở nên không thể chịu được, và tới năm 1963 hắn là một nhà độc tài hoàn toàn, chỉ nghe những thân nhân trong gia đình. Hắn hoàn toàn xa lạ với quần chúng. Người ta phàn nàn là hắn đã trao những chức vụ tốt nhất cho người Công giáo: nhưng những người Công giáo là “người ngoại quốc” – những người di cư từ ngoài Bắc vào. Sự bất mãn đưa đến phong trào chính trị của Phật Giáo.”
Da Vinci.
Loyal Member
Join Date: Oct 2011
Số Điểm: 1028
Old 07-26-2019 , 12:52 AM     Da Vinci. est dconnect  search   Quote  
Có tiến bộ, hôm qua giờ đếch nghe em nó sủa, có tiến bộ có tiến bộ Gió ra học lịch sử với sử gia Loren Baritz tiếp nè cưng

"Backfire: Vietnam - The Myths That Made Us Fight, the Illusions That Help Us Lose, The Legacy That Haunts Us Today" by Loren Baritz, Ballantine Books, New York 1985, pp. 83-85:

Công giáo Việt Nam phát triển do chính sách kỳ thị Phật Giáo một cách có hệ thống của Ngô Đình Diệm. Người Công giáo được dùng trong các dịch vụ dân sự, trong khi những người Công giáo sống trong những làng mạc thường không bắt buộc phải làm những công việc nặng nhọc làm đường xá và những việc công cộng.

Không giống như những Chùa Phật Giáo, nhà thờ Công giáo được đặc quyền sở hữu tài sản đất đai, cũng như trong thời Pháp thuộc. Với thời gian, sự kỳ thị đối với tuyệt đại đa số dân chúng này đưa đến những phản đối chính trị chống Diệm của những nhà sư Phật Giáo.

...Diệm làm cho người Mỹ khó chịu không chỉ vì đường lối cai trị của hắn. Hắn thích thú trong việc đàn áp những đối lập chính trị mà hắn đã bắt giữ lên tới 40000 người. Đầu năm 1959, Diệm hợp thức hóa sự tàn bạo của mình bằng sự thiết lập những tòa án quân sự để xử những đối lập chính trị và xử tử hình trong vòng ba ngày. Những tòa án này bắt giữ, điều tra, và tuyên án những kẻ phạm tội.

Diệm hăng say đóng cửa những nhà báo không ủng hộ hắn. Tệ hơn cả, hắn dẹp bỏ cấp lãnh đạo trong các làng mạc và thay thế họ bằng những người của Diệm. Hắn đã trở thành một nhà độc tài.
GioDauMua20
Platinum Member
Join Date: Jul 2017
Số Điểm: 5599
Old 07-26-2019 , 04:14 AM     GioDauMua20 est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Da Vinci.
Có tiến bộ, hôm qua giờ đếch nghe em nó sủa, có tiến bộ có tiến bộ Gió ra học lịch sử với sử gia Loren Baritz tiếp nè cưng

"Backfire: Vietnam - The Myths That Made Us Fight, the Illusions That Help Us Lose, The Legacy That Haunts Us Today" by Loren Baritz, Ballantine Books, New York 1985, pp. 83-85:

Công giáo Việt Nam phát triển do chính sách kỳ thị Phật Giáo một cách có hệ thống của Ngô Đình Diệm. Người Công giáo được dùng trong các dịch vụ dân sự, trong khi những người Công giáo sống trong những làng mạc thường không bắt buộc phải làm những công việc nặng nhọc làm đường xá và những việc công cộng.

Không giống như những Chùa Phật Giáo, nhà thờ Công giáo được đặc quyền sở hữu tài sản đất đai, cũng như trong thời Pháp thuộc. Với thời gian, sự kỳ thị đối với tuyệt đại đa số dân chúng này đưa đến những phản đối chính trị chống Diệm của những nhà sư Phật Giáo.

...Diệm làm cho người Mỹ khó chịu không chỉ vì đường lối cai trị của hắn. Hắn thích thú trong việc đàn áp những đối lập chính trị mà hắn đã bắt giữ lên tới 40000 người. Đầu năm 1959, Diệm hợp thức hóa sự tàn bạo của mình bằng sự thiết lập những tòa án quân sự để xử những đối lập chính trị và xử tử hình trong vòng ba ngày. Những tòa án này bắt giữ, điều tra, và tuyên án những kẻ phạm tội.

Diệm hăng say đóng cửa những nhà báo không ủng hộ hắn. Tệ hơn cả, hắn dẹp bỏ cấp lãnh đạo trong các làng mạc và thay thế họ bằng những người của Diệm. Hắn đã trở thành một nhà độc tài.

Ê, thằng Cộng Giao Điểm,

Nói chuyện chế độ công an trị tàn bạo ở miền Bắc của thằng bác hồ éo chó của mày đi thằng Cộng Giao Điểm

Bernard Newman là thằng viết sách thiên Cộng. Kêu nó sao không ra miền Bắc viết về sự tự ro, rân chủ của chế độ Cộng Sản công an trị cúa thằng Hồ Chí Minh

Còn thằng gọi là sử ra Loren Baritz thì trang wikepedia Anh Ngữ không biết thằng rác sử ra này là thằng nào (quá tệ)

Thằng Cộng Giao Điểm này quá nhục
GioDauMua20
Platinum Member
Join Date: Jul 2017
Số Điểm: 5599
Old 07-26-2019 , 04:18 AM     GioDauMua20 est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Da Vinci.
Có tiến bộ, hôm qua giờ đếch nghe em nó sủa, có tiến bộ có tiến bộ Gió ra học lịch sử với sử gia Loren Baritz tiếp nè cưng


Ê, con chó Cộng Giao Điểm,

tao còn phải đi travel around làm lụng vớ va vớ vẩn chứ không phải vô công rồi nghề như mấy thằng Cộng Giao Điểm dog
Da Vinci.
Loyal Member
Join Date: Oct 2011
Số Điểm: 1028
Old 07-26-2019 , 02:31 PM     Da Vinci. est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by GioDauMua20
Ê, thằng Cộng Giao Điểm,

Nói chuyện chế độ công an trị tàn bạo ở miền Bắc của thằng bác hồ éo chó của mày đi thằng Cộng Giao Điểm

Bernard Newman là thằng viết sách thiên Cộng. Kêu nó sao không ra miền Bắc viết về sự tự ro, rân chủ của chế độ Cộng Sản công an trị cúa thằng Hồ Chí Minh

Còn thằng gọi là sử ra Loren Baritz thì trang wikepedia Anh Ngữ không biết thằng rác sử ra này là thằng nào (quá tệ)

Thằng Cộng Giao Điểm này quá nhục


QLVNCH chuẩn bị tụt quần ...... chạy

Giao Điểm viết cái gì đều có dẫn chứng bằng hình

1 tấm hình bằng ngàn lời nghen GioDauBuoi
GioDauMua20
Platinum Member
Join Date: Jul 2017
Số Điểm: 5599
Old 07-26-2019 , 02:35 PM     GioDauMua20 est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Da Vinci.


QLVNCH chuẩn bị tụt quần ...... chạy

Giao Điểm viết cái gì đều có dẫn chứng bằng hình

1 tấm hình bằng ngàn lời nghen GioDauBuoi

So what? Cuộc chiến đã tàn. Tăng Cộng đã vào tận dinh Độc lập

Tao có vô số hình VC giơ tay đầu hàng ... nhưng tao nghĩ chưng ra làm gì? Chuyện bình thường

Tao đ éo biết sao con chó Giao Điểm này nó cho đó là chuyện lớn & đem ra sỉ nhục.

Ê, cút về VN bợ Cộng đi con chó
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -4. The time now is 09:27 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.