VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > TÔN GIÁO > Tìm Hiểu Tôn Giáo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
saigon4luv
Royal Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 26435
Old 01-02-2016 , 07:57 PM     saigon4luv est dconnect  search   Quote  


TÍN ĐỒ HỒI GIÁO, THIÊN CHÚA GIÁO, CƠ ĐỐC GIÁO, CAO ĐÀI, PHẬT GIÁO HOÀ HẢO ..V..V.. VIET NAM Coi Chừng Bị ĐẸO HEO THỜ, BÁI VONG LINH, GIAN TẶC VIET CONG Tru Diệt !!

===============
============================
====================


KỆ
=====
Lòng quảng ái xót thương nhân chúng,
Buổi lố lăng Phật Giáo suy đồi.
Kẻ tu hành ai nở yên ngồi,

Mà sớm kệ chiều kinh thong thả. ...https://sites.google.com/site/phuong...-sam-giang-q-5

---


22. Kinh ĐẠI NIỆM XỨ

(Mahà Satipatthàna-sutta)


Như vậy, tôi nghe :

1. Một thời nọ, Thế Tôn trú ngụ
Tại Câu Lâu – Ku-Rú (1) cũng là
Thành Kam-Ma-Sá-Tham-Ma (2)
( Tức là đô thị Kiếm-Ma-Sắt-Đàm )
Đức Kiều-Đàm (3)Thế Tôn Đại Giác
Triệu tập các Phích-Khú ( Tỷ Kheo ) (4)
Ngài gọi : “ Này các Tỷ Kheo !”
Các vị Phích-Khú vâng theo tức thời ,
Rồi lắng nghe những lời của Phật :

– “ Các Tỷ Kheo ! Duy nhất con đường
Đưa đến thanh tịnh vô lường
Đưa chúng sinh vượt sầu thương ngập tràn
Diệt khổ ưu , khóc than, uất ức
Diệt khổ thân, trừ dứt khổ tâm
Chứng ngộ Niết Bàn cao thâm
Bốn Niệm Xứ ấy, phải cần hiểu ngay :
Vị Tỷ Kheo ở đây tu tập


* Phải như thật “Quán Thân trên thân ”
Chánh niệm, tỉnh giác, tinh cần
Tham ưu chế ngự, muôn phần tịnh yên

* Rồi đến Quán Thọ trên các thọ
Luôn tỉnh giác và có tinh cần
Chế ngự tham ưu tự thân.

* Quán Tâm trên chính tâm , cần nhiệt tâm
Luôn tỉnh giác và thầm chánh niệm
Để chế ngự, dứt điểm ưu tham.

* Quán Pháp trên các pháp trần
Chánh niệm, tỉnh giác, tinh cần, nhiệt tâm
Để chế ngự ưu tham các thứ .
Đó là Bốn Niệm Xứ cần theo .
Hãy nghe , này các Tỷ Kheo !
Thế nào là quán thân đều trên thân ?


http://*******hoasen.org/images/uplo..._DaiNiemXu.pdf

===============


Kinh Tứ Niệm Xứ - Bốn đối tượng quán niệm - TT.Thích Nhật Từ
=============


http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/New...Trung_cap_khoahttp://giacngo.vn/

http://www.buddhismtoday.com/viet/di...t-thanhoc1.htm


_ỤC _ẠT MỢ CỨ TÒ TE
CÓ THÈNG GIAI BỰA NÓ "ĐÈ" SƯỚNGGGG ÊN
LÊNH ĐÊNH HƠI THỞ YEAH YEAH !!
THỞ DÀI, THỞ NGẮN TÒN TEN CỮ BUỒI
ĐẸO "BỰA" NÓ 'RỰA' NHƯ ĐIÊN
MẸ NẰM BANH HÁNG CON GIAI HÚ HỒN ! ..ehehe

THẾ DỒI NÓ LẠI CHÔM 'QUƠ' Y
THEO THÈNG HÀNG XÓM QUẤN "Y" VÀO "G" UỒI
TRỜI XUI NÓ CHẲNG "ĐỘI" QUẦN
CON CHIÊNMIT LÀNG CUỐI NÓ XUỒI BỌT RĂNG
LĂNG XĂNG VỚI KHÚC CŨ BUÔI
KHIẾN THÈNG KAIDZÙ NÓ HÚ LỘN GAN ...ehehehe....
NÓI RA THÌ THẬT ĐAU LÒNGGGGG
THÈNG GIAI NÓ "ĐÚ" MỢ GIÀ QUANH NĂM
HẾT "ĐÚ" BẬY THÌ "L" IỆM A _I _À chếch cha
ĐÚ BANH HÁNG BÀ THÌ ĐẾN HÁNG GÁI ÍT CON !
THÈNG GIAI NÓ KHOÁI "ĐÚ" NÀY
HỄ AI NHẮC ĐẾN CHÚNG LIỀN NỔI SÂN


NOI GƯƠNG MAO, CÁO HỒ BINH
HÁNG TO "Đại Hán" CHÚNG BÀNH CHO TO
LẤY ĐIỂM KIẾM CHÚT CÔNG TO
GẬM XƯƠNG ĐẸO TẶC MẶT MỪNG NHƯ RUÔI
THÈNG KAI NÓ DZU MỢ "HO"
TÂY ĐỘC NÓ BÀNH, DÚ VINCI* NÓ PHƠ
CON CHIÊNMÍT CHẠY LĂNG SĂN
KHÚC CŨ BUỔI NÓ "KÉ" HÍC HÀ KHEN "THƠM"
SÁN QUÍT NÓ "_ỊCH" MỢ HÒ
RUNG HOANG NÓ "ĐÚ" THÈNG _ICH _ẬT _Ừ "PHU_AKKA"
CHIMCANHDAI nó khóc oa ..oa ...
HAHA...NÓI RA ĐAUUUUUU HÁNG. VUI CHI ?
ÁC CHI MỢ TẠO GIAI BÀNH HÁNG TRU !

Huhuhu..............==============
ĐÚ DZAI _ÍCH _ẬT _Ừ

==================


ĐẸO "ĐÚ _KHỔ" CỦA_Í _Ẹ NỢN XUỐNG THÀNH CHIÊN là đây.

"QUƠ Y" Với CŨ BUỒI QUỐC ROANH GÁO ĐỂ CHO CÁC MỆ CHÚNG NÓ ĐƯỢC PH_UKKA _THON , DÌ TƯ NÓI THẬT CHÚNG NÓ GIẬN LẪY DÌ TƯ ! LỤ MỆ BỌN CHIÊN ĐẦN BEBO
BÁN TRỜI CHẲNG MỜI THIÊN LÔI. LÙ MỆ PHẸT _Ử HEO NGU. PH_UKKA YOU ALL SINFUL PIGS ỐC NỢN


I. Dukkha, chân lý về sự khổ


ĐỊT MẸ BỌN ÓC NỢN CON LỘN CÔN ĐỒ GIÁO CỦA CHÚNG MÀY Mod Điếc aka Tây Nọc aka Thich Lai Rai, RUNGHOANG . GIÁO LÝ "Pháp Môn" THIỀN QUÁN @ CHÂN NGÃ NỘI TẠI của Đức THÍCH CA RÀNH MẠCH NHƯ VẬY MÀ BỌN ĐẦU BUỒI, ÓC HEO CỦA CHÚNG MÀY NGU ĐẦN MANG NÓ RA THAM CÔNG ÁN RÙI ĐI TÔN THỜ NHỮNG CÔNG CỤ TRỌC LUẬN ÁN DIỆT KHỔ; BÁI, LẠY NHỮNG THÈNG ĐỰC RỰA, ĐỒ TỂ ĐẦY TỚ CỦA NHÂN RÂN LÀ MẠT BA ĐỜI NHÀ MÀY ĐÓ NHE BỌN ĐẦU HEO ĐUÔI NỢN CHÚ_ÍA BÁN MẸ LÀM _Ĩ QUỐC RANH MÚA TRÒ "DIỆT" KHỔ CHO BỌN "CON LỘN" CHÚNG SƯỚNGGGG HA ! Kakakaka......


http://www.buddhismtoday.com/viet/di...t-thanhoc1.htm"Điều ác mình tự làm,
Tự mình sanh, mình tạo,
Nghiền nát kẻ ngu si,
Như kim cương, ngọc báu" (PC, 161)

Hay:

"Người ngu làm điều ác,
Không ý thức việc làm.
Do tự nghiệp người ngu,
Bị nung nấu như lửa" (PC, 136)Bà Mợ của chiên đần Da Vinci* aka Kaidzu aka chienmit aka chimcanhdai, Tây Độc hổng biết có Vạch CÁI GÌ đó của các Chiến Sỉ BUỒI _A _I _À _ẬT nọ ra Thấy được gì chưa mà chắc cú cho là _OÀ _ƯỢNG hay _HƯỢNG _OẠ mà cứ CHỖNG MÔNG LẠY RIẾT cho đến khi máu tuột, đầu óc bần thân tá hoả tam tinh mà vẫn còn mê đi _HÙA để HY VỌNG được NHÌN THẤY Cái BUỒI làm ấn chứng _ẬT _Ử _Í _Ẹ đỉnh cao hạng Buồi là vậy !


http://community.vietfun.com/showthr...1259034&page=3

"LÙ MỆ MÀY .. ÓC NỢN CÃI GÀN NGU
MẸ MÀY "LÚ" ĐẼ CON HÀNG LỢN THỐI
MANG Cũ BUỒI CHÊM LÁI CÁI MỒM "ĐU"
CÁI CÃNG CHÓ NHÉT VÀO TRONG MỒM _Ĩ
TÉ RA THÌ CHẤT "THÚ" THÍCH LÀM KHÔN !!


THÈNG _ICH LAI RAI aka Mod Điếc aka Da Vinci* ĐẦU BUỒI, MÕ CÁ CHÉP HAY 'PH_UKKHA' TRIỆT "SIN" CHO MỢ NÓ.*******************


Thèng SÁN QUÍT đang bị D4 dí CỦ BUỒI "VEGAN" vào họng cứng mồm Lol rùi hằng học mượn nick Vẹm Chú_Ía "sheepkito" aka Heo Da Vinci* vào BÊU XẤU cái 'Tênh' KHOA NGUYEN Lol của Dì Tư trông thật là wá đần lun. Địt mẹ bọn cáo non này chúng muốn mày chạy đạn về việc BÁN NƯỚC HẠI DÂN cho CHÚ_ ÍA ngay tình cảnh này he.

KHỔ NÃO rùi hả con !! Kakakaka

===================


[sheepkito;11493478]
Loài KHỈ PẮC PÓ, CHÓ NGHỆ AN CHƠI TRÒ ĐẸO HÔI HỌC TẬP TIẾN NHANH TIẾN MẠNH LÊN THÀNH NỢN TAI SAI CHO CHÚ_ÍA sai khiến trong GIA PHẢ của chúng nó !!
Kakakaka

=========
===================

Ezekiel 13:19
You have profaned me among my people for a few handfuls of barley and scraps of bread. By lying to my people, who listen to lies, you have killed those who should not have died and have spared those who should not live.

===========

LOÀI ĐỒNG CHÍ HEO ĐỈNH CAO TIẾN NHANH, TIẾN MẠNH LÊN THIÊN ĐÀNG XÃ HỤI CHỦ NGHĨA :


WTF!? Như chúng ta đều biết, tên của Thái tử là Tất-đạt-đa, Siddhàrtha, họ là Cồ-đàm, Gautama. Còn tên gọi Sakyamuni, Thích-ca-mâu-ni là tên hiệu mà người ta gọi Ngài sau khi thành Phật. Sakya là tên nước của Ngài, một nước phì nhiêu nhưng không lớn lắm. Còn Muni có nghiã là vị ẩn sĩ hay tu sĩ sống đời ẩn dật (?). Điều khác biệt là nếu như Muni theo quan niệm tiền Phật giáo là người ẩn dật lặng im thì theo Đức Phật, Muni là vị ẩn sĩ trạch pháp, như kệ Pháp cú dưới đây minh thị:

Im lặng như ngu si,
Đâu được gọi ẩn sĩ (Muni),
Như người nắm cán cân,
Muni trọn điều lành (PC, 268)

Muni phải là vị tu sĩ quán triệt được các điều ác, tinh tấn đoạn trừ và nhận chân được bản chất thời gian và cuộc sống:

Từ bỏ các ác pháp,
Mới thật là muni.
Ai thật hiểu hai đời,
Mới đáng gọi muni (PC, 269)

http://www.buddhismtoday.com/viet/di...t-thanhoc2.htm


http://giacngo.vn/
http://www.buddhismtoday.com/viet/di...t-thanhoc1.htmMẸ MÀY NGU VÁC _U CHO "BUỒI GIAI" QUỐC RANH TRÙ DẬP - KHỔ. PH_UKKA SÚC VẬT ! "


ehehehe....

THIÊN ĐÀNG XÃ HỤI CHỦ NGHĨA và MA CÔ + Đ_Ĩ ĐIẾM "DIỆT" KHỔ "ĐÚ_ BẬY_ PHUCKK _A _THON" http://www.buddhismtoday.com/viet/di...t-thanhoc1.htm THÀNH SƯỚNGGG CỦA ĐÁM SÚC SINH TÀN DƯ PHẢN ĐỘNG CỘNG NÔ TAI SAI CHO BỌN GIAN THƯƠNG BÀNH TRƯỚNG CHÚ_ÍA CHINA LÀ ĐÂY :


[Hoangyhiepsi;11489416]


*******************

http://giacngo.vn/
==========
===================

Kakakaka ..__________________
“The essence of life is in remembering God.” (Kabir)

Last edited by saigon4luv; 01-07-2016 at 09:31 AM..
saigon4luv
Royal Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 26435
Old 01-02-2016 , 08:40 PM     saigon4luv est dconnect  search   Quote  
Supreme Master Ching Hai Urgently Advises COP21 World Leaders to Implement Vegan Law to Stabilize the Climate and Save Countless Lives.


Today, December 12, following two weeks of talks during the COP21 in Paris, France, world leaders have proposed a new climate agreement, including stopping the increase of greenhouse gases as quickly as possible, keeping global temperatures below two degrees Celsius, and adopting a US$100 billion climate finance plan for developing countries, committing to more in the future. Nearly 200 delegates from the parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change will decide today to accept or reject the proposal.

Hearing about this new climate proposal, Supreme Master Ching Hai was profoundly concerned that not enough was being done to stabilize the climate and protect present and future life on Earth.

In recent years, the scientific evidence supporting the change to a vegan diet as the fastest way to solve climate change is plentiful and keeps increasing everyday. There is a worldwide consensus in many fields of science about the viability of global adoption of a plant-based diet not only to help resolve climate change but for the improvement of vital issues such as health, world hunger and economic stability, among many others.

Supreme Master Ching Hai urgently advised the world leaders to implement Vegan Law as the solution, and referred them to the tremendous amount of evidence and information in From Crisis to Peace – The Organic Vegan Way Is the Answer.

We sincerely pray that COP21 leaders will heed the important recommendation of Supreme Master Ching Hai and experts throughout the world to save life on Earth, now and for coming generations.


Above is Supreme Master Ching Hai’s letter to respected COP21 world leaders.

=====================
====================================

http://www.crisis2peace.org/au/


Lối dinh dưỡng thuần chay sẽ mang lại sức mạnh vật chất để ngăn chặn hâm nóng toàn cầu, bởi vì giải pháp này có năng lực đạo đức và sức mạnh khoa học, cũng như “đồng thanh tương ứng” vậy. Chúng ta phải tôn trọng sự sống để có được sự sống. #THVTS


============
========================

#‎cop21‬ ‪#‎climatechange‬ ‪#‎vegan‬

Read this article at:


https://news.gods--directcontact.net...er-cop21-v…/

Read and download the book - From Crisis to Peace – The Organic Vegan Way Is the Answer:

http://www.crisis2peace.org


==========


__________________
“The essence of life is in remembering God.” (Kabir)
saigon4luv
Royal Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 26435
Old 01-02-2016 , 08:41 PM     saigon4luv est dconnect  search   Quote  


Those Who Have Love Are Nearest To God


Supreme Master Ching Hai shares Her deep concern for the refugees and Her heartfelt gratitude to all the countries helping.

By News Team | Special News | December, 2015


Supreme Master Ching Hai has often expressed Her deep concern for refugees around the world. To help ease their suffering, She continually offers significant financial contributions and lovingly instructs our international Association members to render aid. The following flyer shares Master’s words of comfort for the refugees and Her heartfelt expression of gratitude to all countries assisting them in their time of need.

You can download the flyer file on the links below. More languages will be added soon.

About SMCHIA.COM: The QR code on the flyer links to SMCHIA.COM, an URL easy to type and remember, this mobile web portal facilitates access to videos, links and news updates regarding the refugee relief activities, as well as the The Key of Immediate Enlightenment Sample Booklet available for reading online.FYI:


https://smchia.com/

https://news.gods--directcontact.net...earest-to-god/

===__________________
“The essence of life is in remembering God.” (Kabir)
saigon4luv
Royal Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 26435
Old 01-03-2016 , 09:57 AM     saigon4luv est dconnect  search   Quote  
============
======================


https://smchia.com/#

-----


__________________
“The essence of life is in remembering God.” (Kabir)
saigon4luv
Royal Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 26435
Old 01-05-2016 , 08:32 AM     saigon4luv est dconnect  search   Quote  
================

The Examples of True Brotherhood

Excerpted from Master’s lecture in Europe, Sept 20, 2015


http://www.thepeaceseekers.org/house-of-books.html

Last time I told them to send 1 million to the countries that accept the refugees. So I said, “Send wherever they accept.” But sometimes they don’t accept. They think I am bad person or something. I know I am good and I know my money is clean. So that’s all that’s important, and God knows it. So if they take it, then it’s good. If they don’t take, we send somewhere else. That’s all. No hard feelings.

They did very well. The Hsihu, they sit together and decide. It depends on how many refugees a country takes, and they share it. So up to now... And today, I tell you also, because I want you to also
pray for these countries.

Continue reading:

http://www.thepeaceseekers.org/uploa...tio_englin.pdf


------
__________________
“The essence of life is in remembering God.” (Kabir)
saigon4luv
Royal Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 26435
Old 01-22-2016 , 07:14 PM     saigon4luv est dconnect  search   Quote  


DM ~~ con chó đẹo hôi "sheep kito" & đám CON LỘN _ẬT _Ử QUỐC RANH SÚC SANH Chưa TIẾN HOÁ: Khuc đầu heo, đầu buồi Kaidzu aka cong_giao aka Thich Lai Rai aka Tay Doc aka Heo Da Vinci* aka chienmit aka tienlenchien aka Runghoang aka Mod Diec ghiền RẮM "VEGAN" của D4 hơn là rắm "NỢN" thối của Chú_Ía rùi đa !! Kakaka .........

[Hoangyhiepsi;11508611]

Rợn người với “lò sát thai nhi” ở Hà Nội… kẻ được gọi “Bàn Tay Vàng” thai 28 tuần 3 ngày tuổi vẫn dám giết !Bí ẩn về phòng phá thai khủng khiếp nhất Hà Nội bị tiết lộ

********************

Ezekiel 13:19
You have profaned me among my people for a few handfuls of barley and scraps of bread. By lying to my people, who listen to lies, you have killed those who should not have died and have spared those who should not live.
===========
Những mùi hôi tanh đặc biệt ấy hàng ngày vẫn bốc mùi xú uế thoang thoảng nhưng chẳng mấy người phát hiện ra nó ở đâu. Đơn giản vì nó đã được ngụy trang khá kỹ càng mà nếu không ai động đến có lẽ mãi mãi chẳng bao giờ bị phanh phui….

Thực hư về vị bác sĩ có… “bàn tay vàng”

Nói đến sự xuất hiện của những phòng phá thai ở Hà Nội, có lẽ chẳng ai lạ lẫm gì những con phố nức tiếng nhất Hà Thành như ‘phố phá thai’ ở Phùng Hưng – Hà Đông (gần bệnh viện 103), dốc Phụ sản Hà Nội. Đặc biệt là phố phá thai dài ngun ngút trên đường Giải Phóng (Hà Nội).

Tuy nhiên, có một con phố ngay sát đó với một phòng khám tư nhân ở phố Trương Định (Hoàng Mai – Hà Nội) mà ít người bình thường để ý. Nhưng đây lại là địa chỉ “tin cậy” cho những người có ý định từ bỏ những đứa con còn chưa kịp thành hình của mình.

Lần theo những thông tin nhận được, chúng tôi không mấy khó khăn tìm được đến địa chỉ phòng khám này. Theo tìm hiểu của phóng viên và những thông tin từ người dân trong khu vực đường Trương Định, vị bác sĩ tên C. là chủ của phòng khám nổi tiếng này, với biệt danh “bàn tay vàng”. Vì bác sĩ C có thể xử lý “mọi trường hợp” mà không phải vị bác sỹ sản khoa nào cũng dám làm.

Để tìm hiểu rõ hơn về phòng khám tư nhân chuyên về sản khoa của bác sĩ C, phóng viên đã quyết định dành một quãng thời gian không phải ngắn để tìm hiểu thực hư về “tài năng” của vị bác sĩ với biệt danh ấy.

Theo quan sát của phóng viên liên tục trong hơn 2 tháng, phòng khám của bác sĩ C ngày nào cũng khá đông khách ra vào tấp nập. Thậm chí, ngay cả ban đêm, dường như phòng khám này cũng vẫn sáng đèn làm việc như bình thường.

Tuy nhiên, sự tò mò của chúng tôi chỉ thực sự được đẩy lên cao điểm khi nghe một người dân trong khu vực tiết lộ: “Tới đây vào ban ngày thì làm sao thấy được cảnh những người đi phá, nạo, hút thai. Phải tới vào ban đêm…” Người phụ nữ này nói nhưng dường như sợ sệt một điều gì đó nên lại nhanh chóng đánh trống lảng: “Nhưng thôi, chị không nói gì đâu, chẳng phải việc của mình rồi lại “tai bay vạ gió”.

Thôi, các em đừng hỏi chị, chị không nói gì đâu…”. Với cái nhún vai thật mạnh rồi những cái lắc đầu, những cái xua tay cùng với nét mặt khá căng thẳng của người phụ nữ đó càng thêm thúc giục chúng tôi phải tìm ra những “bí ẩn” bên trong phòng khám sản khoa của vị bác sĩ tên C. này.

Những manh mối đầu tiên

Trong suốt quãng thời gian quan sát hoạt động của phòng khám tư nhân ở phố Trương Định của bác sĩ C, nhóm phóng viên được biết, đây là một cơ sở phòng khám sản khoa tư nhân hoạt động theo hình thức “gia đình”.

Khi trời còn chưa rõ mặt người, cô y tá mang theo những bọc nylon màu đen đầy “bí ẩn” bước vội ra rồi đặt ngay ngắn trước cửa phòng khám số 934 – 936 Trương Định

Theo quan sát của phóng viên, hàng ngày, trước cửa phòng khám của vị bác sỹ C này đều xuất hiện những bọc màu đen. Thông thường, hàng ngày, các bọc đen này được đưa ra vào mỗi buổi sáng sớm, trưa và chiều và được đặt ngay ngắn trước cửa phòng khám ở phố Trương Định. Trong khi các bọc rác sinh hoạt của các hộ dân gần đó đều rất dễ nhận ra bên trong có gì thì bọc màu đen trước cửa phòng khám của bác sĩ C. thực sự là một dấu hỏi chấm.


Để tìm hiểu rõ bên trong bọc màu đen đó có gì, phóng viên đã dành nhiều ngày quan sát. Theo những thông tin thu nhận được thì từ những bọc màu đen ấy khi lại gần có mùi hôi tanh ngai ngái đến nghẹt thở. Đặc biệt, nếu vào những hôm trời mưa gió, từ các bọc màu đen ấy lại có một thứ nước ri rỉ chảy ra màu đỏ như màu máu…

Chính những thông tin này càng khiến chúng tôi tò mò hơn về câu hỏi: “Liệu những chiếc túi kia chứa chất gì hay bên trong đó là những hình hài bé bỏng đã bị chính cha mẹ chúng chối bỏ, hay kết quả của những mối tình “ăn cơm trước kẻng” đã được gói gọn lại để mang đi xử lý như những thứ rác thải sinh hoạt???”.

Quyết định tiến lại gần để thử “kiểm tra” xem trong túi có gì thì cánh cửa của phòng khám bất chợt kéo lên rất nhanh. Cơ hội tưởng chừng như đã mất khi phòng khám này vẫn sáng đèn ở các tầng trên. Tuy nhiên, sau khi cánh cửa cuốn kéo lên, lúc đó còn chưa rõ mặt người, một cô y tá bước ra, tay mang thêm một chiếc túi nylon màu đen vứt ra trước cửa, mắt không quên liếc nhìn xung quanh.

Thấy không có động tĩnh gì, cô gái ấy mới quay trở vào trong. Cả căn phòng và mọi hoạt động bên trong phòng khám lại được che chắn bởi cánh cửa đóng im lìm trong đêm tối. Tất cả đều bí ẩn như chính chiếc túi nylon màu đen vừa được mang ra.

Tò mò trước những hành động của cô y tá, chúng tôi tiếp tục tìm cách khám phá chiếc túi nylon đầy “bí ẩn” ấy. Khoảng 6h sáng, chiếc túi nylon cạnh phòng khám của bác sĩ C. được một chị lao công nhặt đi và bỏ lẫn vào cùng với hàng trăm loại rác thải sinh hoạt khác. Bánh xe của chị lại lăn đều trên con đường Trương Định, mang theo những bịch nylon màu đen mà chúng tôi đang tìm cách kiểm tra bên trong.

Để tránh bị phát hiện, chúng tôi cuối cùng cũng đã chọn được một địa điểm hợp lý để mở những chiếc túi đen từ chiếc thùng rác của người lao công. Khi chiếc túi được mở ra, trước mắt chúng tôi là đủ thứ bông băng, dịch truyền, kim tiêm… vẫn còn dính máu tươi, được vứt lẫn vào nhau thành một đống “phế thải”. Chưa kể đến những chất nhầy nhầy còn bám lại trên thành túi. Mùi tanh của máu, của chất nhầy ấy phả vào mũi khiến ai đứng cạnh cũng phải nhanh chóng đặt chiếc túi xuống rồi quay đi.

Sau đó, chúng tôi đã kịp nhặt lại quyển sổ y bạ của một phụ nữ bỏ lại lẫn trong đống rác thải y tế ấy. Trên quyển sổ vẫn còn những vệt máu tươi, trong đó có ghi rõ thai nhi khám ở dốc Phụ Sản (Hà Nội) đã được 28 tuần 3 ngày…

Trên tay chúng tôi vẫn là cuốn sổ y bạ còn dính máu. Sau khi xem xong nội dung được ghi trong sổ, chúng tôi không khỏi bị ám ảnh bởi hình ảnh bụng bầu của người phụ nữ, rồi cái môi chúm chím của những đứa trẻ vừa sinh ra, chúng được cưng nựng trên tay của các cô y tá, ai nấy đều rạng ngời hạnh phúc…

Nhưng tại đây thì… Quyển sổ trước mặt và những gương mặt thất thần, thiếu sức sống của những thai phụ vừa trải qua ca phẫu thuật để đưa những hài nhi ra khỏi cơ thể mình. Niềm hạnh phúc được làm cha, làm mẹ đã bị rũ bỏ. Nhiều thai nhi còn chưa kịp thành hình hài.

Những manh mối đầu tiên ấy càng thúc đẩy chúng tôi thâm nhập để tìm hiểu rõ những “bí ẩn” về số phận của các thai nhi đã bị chính người mẹ của chúng tước đi quyền làm người ở phòng khám của bác sĩ C. sẽ được xử lý như thế nào???

https://exodusforvietnam.wordpress.c...et/#more-24950****************************

We ask the Chinese Government for the immediate introduction of ANIMAL PROTECTION laws.!!!!


http://www.thepetitionsite.com/143/3...6365&cid=fb_na

*************


In China, dogs and cats be boiling alive by Chinese butcher !!!!


Dogs peeling alive, cook alive, buried alive, epilation alive (being scalded with boiling water) vivisection (without injection of anesthetic) ..... these extremely terrible things happenIt is common in China. Especially in the provinces what maximum number of people eating dog meat. Such as Jiangsu, Zhejiang, Guangxi, Heilongjiang Guangdong (eat dogs and cats) etc..

Please report! please show this to the world!
https://www.facebook.com/nathalie.qi...2961220555808/

Wish this video posted to stop inhuman cruelty& slaughtering in China !


NHỮNG TÊN CÔN AN BÒ VÀNG Và LŨ CÁN NGỐ ĂN BẨN + BỌM HỦI _Í _Ẹ ĐÂU BUỒI THÍCH HỬI RẮM CHÓ HÀ HIẾP DÂN LÀNH BÊN NHÀ SAU NÀY CŨNG RỒI SẼ BỊ DÂN OAN TRỪNG TRỊ MỘT CÁCH THÍCH ĐÁNG NHƯ VẦY:


http://www.dailymail.co.uk/news/arti...-FOR-FOOD.html

***********

Chinese dog thieves get their comeuppance as duo are caught and savagely beaten for drugging and stealing pets FOR FOOD


WARNING: GRAPHIC CONTENT

Two dog-thieves beaten by angry mob in village in southern China
Pair caught red-handed stealing a pet to sell to a restaurant
Angry villagers beat the men bloody and refused to hand them over
'Set free' when their family members turned up to pay compensation
By DAILY MAIL REPORTER
PUBLISHED: 09:34 EST, 15 April 2014 | UPDATED: 05:42 EST, 26 November 2014Two Chinese men caught stealing dogs to sell to restaurants were savagely beaten by a vigilante mob after they stole four pets while in a southern village.

The two men are accused of several pet dog thefts in and around Guilin City in southern China's Guangxi Autonomous Region, which they would sell as meat to cafes and eateries.
However, when the pair was caught red-handed by one angry villager, it did not take long before a large crowd were attacking them with bricks and bats, beating them bloody.


http://www.dailymail.co.uk/news/arti...-FOR-FOOD.html

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/arti...#ixzz3yrK5ac2s
Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook


****************************

(1242-18) -19 *** In this Dark Age of Kali Yuga, people have faces like dogs; they eat rotting carcasses for food.
They bark and speak, telling only lies; all thought of righteousness has left them.
-- Guru Granth Sahib --

https://www.sikhiwiki.org/index.php/...habad_page_723The poor animals are waiting for people
to survive! China need an !!
International pressure is the only hope for them !
Your kind help would be keenly appreciated by animal rights activists of China!
.........
Please email to the following address:

【A few International medias and animal protection organizations】
Daily Telegraph: dtnews@telegraph.co.uk
Sunday Telegraph: stnews@telegraph.co.uk
HSIdonorcare@humanesociety.org
The New York Times :letters@nytimes.com


========

http://community.vietfun.com/showthr...1#post11518401

__________________
“The essence of life is in remembering God.” (Kabir)

Last edited by saigon4luv; 01-31-2016 at 06:45 AM..
saigon4luv
Royal Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 26435
Old 01-23-2016 , 04:10 AM     saigon4luv est dconnect  search   Quote  

TIM QO TU CHĂM SÓC NHỮNG VỊ SƯ Tín Đồ Phật - Giáo XUẤT GIA NAM HÀN TẠI TRUNG TÂM THIỀN BÊN PHÁP TRONG VÀI NGÀY QUA

**********************

Ezekiel 13:19
You have profaned me among my people for a few handfuls of barley and scraps of bread. By lying to my people, who listen to lies, you have killed those who should not have died and have spared those who should not live.

=================


THIÊN ĐÀNG XÃ HỤI CHỦ NGHĨA VẸM NGHỆ AN, CON HÔI DIỆT KHỔ NGỮI RẮM BIẾN THÀNH NÔ LỆ CHO CHÚ_ ÍA BẮC KINH


Một lần NGỮI RẮM trăm lần Mạt
Khoái Hát nâng bi Đại Hán"g" phơ
Đẹo Cuội "Đú_ kkà" em chẳng chịu
Thôi thì _I _À _ẬT Sướngggg đi con ..
-- DÌ TƯ HẠNH NGỘ


Kakakaka ..__________________
“The essence of life is in remembering God.” (Kabir)
saigon4luv
Royal Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 26435
Old 01-23-2016 , 05:11 AM     saigon4luv est dconnect  search   Quote  


Thân

Nguyễn Thùy Trang

**************

https://www.facebook.com/drthuytrangnguyen?_rdr=p


******************

ĐỊT MẸ BỌN ĐẦU HEO BÊ ĐÊ NẰM NGỬA CHÚNG MÀY TRONG NI CHƯA ĐỦ "HƠI" HỬI RẮM CỦA THUỲ TRANG NÓI CHI LÀ HƯỞNG ĐƯỢC MÙI RẮM "VEGAN" CỦA DÌ TƯ NHA. Thèng vẹm BÊ ĐÊ Kaidzu aka Da Vinci* aka tienlenchien KIA SAO KHÔNG CHỊU ĐI HỬI RẮM PHÙ DU ĐỂ MÉC BAN NICK CỦA NHỮNG DLV DIỆT CỘNG NÔ TRONG NÀY LẦN NỬA ĐI CON. ĐM MÀY THÈNG HÈN MẠT Da Vinci* ! BỌN MÀY LẬP LỘNG CHO LÀ "VÔ THẦN" vậy là mày thích ăn phân chú_ía và ngủ với mẹ và con gái, em gái của heo tienlenchien, chúng bạn mày ah ??

CÚT KHỎI CHỐN NÀY ĐI CON CHÓ HOANG ! LOÀI GIUN SÁN DỐT ĐẶC Ý THỨC HỆ NHÂN BẢN MÀ BÀY ĐẶC GÓP Ý VỚI CHỐNG CHỌI VỚI D4 !! Kakakaka*******THIÊN ĐÀNG XÃ HỤI CHỦ NGHĨA và MA CÔ + Đ_Ĩ ĐIẾM "DIỆT" KHỔ THÀNH SƯỚNGGG CỦA ĐÁM SÚC SINH TÀN DƯ PHẢN ĐỘNG CỘNG NÔ TAI SAI CHO BỌN GIAN THƯƠNG BÀNH TRƯỚNG CHÚ_ÍA CHINA LÀ ĐÂY :


[Hoangyhiepsi;11489416]


*******************

http://giacngo.vn/==========
===================

Kakakaka ..

****

Ezekiel 13:19
You have profaned me among my people for a few handfuls of barley and scraps of bread. By lying to my people, who listen to lies, you have killed those who should not have died and have spared those who should not live.

===========


LỢN "BÍN_H", CĂN GỐC CỦA KHỔ "PHU_CKKHA TẬP THỂ " ... hàhàhà....

===================


Một đời chồng còn dạy con cái nó không ra nết ra hồn khiến cho chúng càng ngày trở thành hạng đần độn bán Chúa, bỉ Phật rùi cạo sữa giáo lý kinh kệ theo tà ma ngoại đạo "DỬ KIỆN VÉ SỐ ĐÃ ĐƯỢC CẠO SỬA" LOL ;mang ra GIÁO HUẤN lại cho những bà mẹ của mình hồ hỡi nghe theo mà tôn, bái những Thèng 'Mất dạy' kia "Bỏ Mẹ, ké Chùa" theo hùa nhau một đống như là một "BÃI PHÂN LỢN GIÁO ĐIỀU" hì hụp nhau mà CHỖNG MÔNG Khoe Tài Tinh Tấn, DÂNG SỚ $$$$ ĐỂ ĐƯỢC CHÚNG RỮA SIN, PHÙ HỘ ĐI VỀ CÕI THIÊN ĐÀNG CỰC LẠC "LMAO" SAU KHI ĐƯỢC CHẾCH !! Kakakak chứ có gì mà ca ngợi cho là Thánh thiện và Từ bi đó he !


FYI:


“CHÚA THÁNH THẦN” HAY THÁNH MA [Holy Ghost]


Ngôi Ba Trong “Bộ Ba Thiên Chúa”
*************************************************Trần Chung Ngọc


http://giaodiemonline.com/2009/06/holy.htm

http://giaodiemonline.com/2009/03/god.htm

http://giaodiemonline.com/2007/03/kitogiao.htm


--------


Quote :
Originally Posted by Da Vinci *
Flower ngu mà TV cũng chẳng khôn bao nhiêu, có vậy mà cũng không thấy, khi Chúa nói : "Every moving thing that liveth shall be meat for you; even as the green herb have I given you all things."

Tức là "Every moving thing that liveth" không phải là "green herb" (thực vật) vì nếu như Flower và sifu TH nghỉ thì đã không có đoạn sau "even as the green herb have I given you all things"

Em Da Vinci* so stupid không hiểu "Every moving thing that liveth" ám chỉ là FRUITS "QUẢ" 'NHUỴ - NỞ HOA' và RAU, CẢI theo câu sau đó, chứ không nói về Thịt 'NỢN NON' trong GIÁO HÔI của các em đâu ha !!


NẾU NHƯ MÀ KHÔNG CÓ "EVERY MOVING THING 'TINH TRÙNG' " DI ĐỘNG CỦA TÍA EM THÌ LÀM SAO CÓ ĐƯỢC EM VÀO "ĐẬU" @ NƠI BUỒNG TRỨNG CỦA MẸ EM HA. Nhỉ ?

'EVERY MOVING THING THAT DEAD' HAY SAO. HA ??

ÓC NỢN !!TỪ KHỔ "Chien" XUỐNG THÀNH NỢN !!
CÁI TỪ "MEAT" ĐI ĐÔI VỚI "THỰC VẬT" CỦA CÂU SAU CÓ NGHĨA LÀ "CÁI" DỪA, DẦY CƠM "Thịt" của QUẢ, Ý là TINH CHẤT THỊT CỦA TRÁI CÂY VÀ RAU QUẢ THỰC VẬT MÀ CHÚA ĐÃ BAN PHƯỚC LÀNH CHO CON NGƯỜI. CHẤT THỊT KẾT TINH THÀNH QUẢ của THIÊN NHIÊN ĐƯỢC VUNG MỌC NGOÀI ĐỒNG. Chả phải trong CHUỒNG NỢN đa !

hé hé hé ...........

EM KAIDZU AKA DA VINCI* aka VẸM LAI RAI, Mod Điếc, Sán Quít NHAM NHỠ, HEO NGU BEBO aka CHIEN KIEN-TANH NGHE AN LÁO CÁ VỤNG ... ĐÃ BỊ DÌ TƯ OÁNH CHO CHẠY TỐC VÁY LÊN .... ĐẦU LẦN NỮA ÁH !! eheheeh


===


LÙ MỆ THÈNG HỬI RẮM THIẾN NỌC CHÓ Bebo, KAIDZU AKA ĐẦU BUỒI DA VINCI* NÀY NGU NHƯ BỐ CỦA NÓ OUT THERE. ĐẦN TRÍ KHÔN LẠI HAY THÍCH CHƯỞI BẬY CŨNG NHƯ LÀ D4 BẢO NÓ NẾU CÓ CÚNG ÔN BÀ NÓ THÌ CŨNG NÊN CÚNG ĐỒ CHAY CHO ĐƯỢC THÍCH HỢP VỚI TƯ DUY TIẾN HOÁ CON NGƯỜI VÀ VỆ SINH HƠN, NHƯNG NGƯỢC LẠI CHÚNG NÓ NGHE LỜI EM SÁN QUÍT XÚI BẬY "TÀO PHỰA" MANG PHÂN CHÓ, RẮM HEO VÌA DỌN TRÊN BÀN THỜ CỦA TỔ TIÊN CỦA NÓ THIẾT ĐÃI RÙI LẠI ĐI MÉC VỚI D4 LÀ ÔN BÀ TỔ TIÊN CỦA CHÚNG NÓ CHÊ ĐỒ ĂN TRÊN BÀN THỜ HÔI RẮM CỦA D4 Là Chuyện Thế Lào con ??


ĐÙ MỆ cái THÈNG DA VINCI* ÓC NÃO BỊ DÍNH RẮM HEO CHÚ_ÍA CỦA KHÚC CỦ BUỒI VÀ EM SÁN QUÍT LÀM CHO HƯ HAO GIÁC THỨC, TƯNG TỬNG SỦA CÀN TRONG MỤC THTG ni! Kakakaka .....
__________________
“The essence of life is in remembering God.” (Kabir)

Last edited by saigon4luv; 01-23-2016 at 06:26 AM..
saigon4luv
Royal Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 26435
Old 01-24-2016 , 04:39 AM     saigon4luv est dconnect  search   Quote  


THÈNG TÂY NỌC VÀ CÁC ĐẸO CON _ ẶC _Ữ QUỐC RANH CỨNG MỒM, LÚ VÍA VỚI CÁI THREAD ĐỈNH CÁO PHÁT HUY Của ÔN "_HẬT" BÓNG, ĐẸO HÁT CẢI LƯƠNG _HA _HI _HÀ _ẬT THẾ NI :


http://community.vietfun.com/showthr...0#post11528410


*****************
**************


CỬA HÀNG CHIÊU PHƯƠNG


http://tuongphatchieuphuong.com/tranh-bon-su/

************


ĐẸO _Í _Ẹ PHÁT HUY TINH THẦN XÃ HỤI CHÚ _ÍA BỊP TRONG GIAI TRÒ GIAN THƯƠNG TÔN GIÁO QUỐC RANH - CHÔM CHỈA GIAI THOẠI VÀ HÌNH ẢNH TÀI LIỆU CỦA MINH SƯ KRISHNA ẤN - GIÁO LÀM CŨA HỒI MÔN CHO ĐÁM CON LỘN BÊN NHÀ !


Kakakaka ..........
__________________
“The essence of life is in remembering God.” (Kabir)
saigon4luv
Royal Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 26435
Old 01-25-2016 , 05:49 PM     saigon4luv est dconnect  search   Quote  


Thày _ùa trên gõ, mắt láo lia
Phía dưới i a gái "đú _kkha"
Bàn Thiên Phật đá ngồi một đống
Chen nhau mông chỗng RẮM xì hơi ...
Vãi TRÙM dấu kín mùi RẮM THỚM
Đầu tróc "BÁI" vào CÁI _Ỗ KHÔNG !! ..ehehe

Con vện, con heo tru ngoài xóm
Đám bọm vô thần khoái tỉ tê
Mân mê giặc trọc .. phét tư duy

Mà nhỡ nó Nghi liền sũa, chửi
Theo trò chụp mũ .. MỘT LŨ ĐIÊN !!

Thèng Hèn, Thèng Mất Dạy đều đè cổ
Cởi lưng CON BÀ NÓ để SƯỚNGGGGG ....NƯ !


MỘT ĐỐNG "VÀNG KHÈ" RUỒI, MUỖI BU. ..huhuhuh. Bull sh!!!t !!!

__________________
“The essence of life is in remembering God.” (Kabir)
saigon4luv
Royal Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 26435
Old 02-01-2016 , 04:10 PM     saigon4luv est dconnect  search   Quote  


http://community.vietfun.com/showthread.php?t=1275714


NHỮNG THÈNG CON NỢN, ĐẦU BUỒI ĐIẾM CHẨY CHỬI CHA, MẸ CHÚNG NÓ LÀ LOÀI CHÓ CÁI, ĐẦU BUỒI ,, SO VỚI ĐỀ TÀI CHỬI RỦA ĐẠO GIẢI THOÁT NƠI TRANG THTG ni.

NHỮNG THÈNG CÔ HỒN SÚC SANH MANG DANH VÔ THẦN BỊ MA NHẬP ĐANG CHỬI RŨA ĐẠO "PHỊT" CỦA CHÚNG NÓ KHÔNG LINH ỨNG, KÉM TƯ DUY TRÍ HUỆ ĐỈNH CAO. Kakaka
Lù mẹ mày thèng ĐẦU BUỒI BÊ ĐÊ HEO NỌC SÁN QUÍT, Thich lai rai aka mod điêc aka Kaidu ĐỘI QUẦN QUÈ của VNCH chui qua Mỹ để ĂN BÒN EO PHE, CÁM XÚ của "Đế Quốc" THÍ CHO. Chỉ có PHÂN + RẮM Chó Pắc pó và của NỢN Bắc kinh là ĐỒ BỔ cho TỔ TIÊN BA ĐỜI của chúng mày he !

Cũng như là Dì Tư bảo mày có cúng kiến ôn bà, cha mẹ của mày thì nên cúng bằng đồ chay, mày cãi gàn D4.. lại mang PHÂN CHÓ Pac po, DÁI BÒ nghệ an ra thiết đãi ÔN và BÀ của mày trên BÀN THỜ trễn để được DIỆT ĐÓI, TRỊ KHÁT http://www.baonuocviet.org/nguoi-vie...-ly-o-san-bay/ khiến cho đám bọn chúng sinh SÚC VẬT chúng mày nó cười cho khằng khặc như khỉ mắc phong rùi mày đi méc Phù Du là D4 xúi mày mang PHÂN của D4 TRÉT vào MẶT GIA PHẢ của chúng mày là chiệng nàm thao con hả !

Mày gọi thèng KAIDZU nó tới BÁI - GỌI HỒN THIÊNG của ôn, bà mày lên xét xử lại xem nào !? MTF -U !! Kakakaka . DM, MÀY PHẢN BIỆN NGU ĐẦN CÒN HƠN MẸ _Ĩ của thèng Heo Da Vinci* aka Runghoang aka Sán Quít trong ni ! .....hé hé hé ..


Địt mẹ mày, bản chất điên điên khùng khùng của mày dầu có thở chậm thở nhanh gì cách mấy cũng là một hạng BA TRỢN, như là một thói quen hữi RẮM của CHÓ NGHỆ AN thôi SÁN QUÍT hà :


MƯỢN ĐẠO TẠO RA LOÀI HEO, CHÓ ! Đúng như Thánh Kinh đã có NÓI qua


http://community.vietfun.com/showthr...6#post11539966


Một Đời DIỆT KHỔ BA THỜI MẠT

CẠO, SỮA Và CHÔM thở DÓC trâu !

TẾ, BÁI, ÔN BÀ mày MÚA LỬA
Thôi thì .. Thịt, Cá thở mùi tanh
Quốc Ranh theo đó hùa TRIỆT ĐÓI
_Í _Ẹ nhà bây bu "CỦ" BUỒI Bắc kinh !!

Tiềm năng kinh tế, là độc tố
Óc Lú bọn mày buôn xác dân
Để cho Chú _Ía vào Chọn món
Gan, Tim, Phèo, Thận .. thiến từ dân
Đù Má mày hư, chẳng dạy mày
Mèo mã gà đồng cũng CHỖNG MÔNG
Cả đời CHÓ, NỢN KIẾP CẦM QU !!


ĐỊT MẸ CÁI BỌN CON LỘN, CHÁU LÚ SÚC SANH TÍN ĐỒ ĐẸO HEO - DIỆT KHỔ BIẾN THÀNH TRỘM; CHIẾN SĨ ĐI ĂN MÀY CÒ MỒI NHÀ CUỘI BỌN MÀY ! THÈNG SÁN QUÍT AKA KAIDZU NHÃY VÀO BÊNH GIỰC CHO BỐ GHẼ HEO NỌC AKA TÂY ĐÓC CỦA NÓ KIA ! Kakakaka

SỈ DIỆN NHÀ MÀY: THÍCH RẮM HEO !!


---------------

THÈNG CHÓ ĐẦU HEO TÂY NỌC Và HEO KAIDZU, LŨ THÍCH HỬI RẮM, CHẦU RÌA .. ĂN KÉ VÀO NGHE MẸ MÀY DẠY NÈ CON :

SƯỚNGGGGGGGG ...

__________________
“The essence of life is in remembering God.” (Kabir)
WadimHoT
Junior Member
Join Date: Nov 2017
Số Điểm: 118
Old 11-08-2017 , 11:19 PM     WadimHoT est dconnect  search   Quote  
prescription viagra written

buy viagra

<a href="http://viagralkp.com/">viagra cheap</a>

drug stores in montreal viagra
WadimHoT
Junior Member
Join Date: Nov 2017
Số Điểm: 118
Old 11-10-2017 , 03:45 AM     WadimHoT est dconnect  search   Quote  
viagra online kwikmed

viagra cheap

<a href="http://viagralkp.com/">cheap viagra</a>

best cialis levitra viagra
SokowaHoT
Junior Member
Join Date: Nov 2017
Số Điểm: 101
Old 11-11-2017 , 10:49 AM     SokowaHoT est dconnect  search   Quote  
viagra 25mg online discount

buy generic viagra

<a href="http://viagragenericvas.com/">buy viagra</a>

is viagra 50mg better or 100mg
WadimHoT
Junior Member
Join Date: Nov 2017
Số Điểm: 118
Old 11-11-2017 , 01:50 PM     WadimHoT est dconnect  search   Quote  
only here professional viagra

generic viagra online

<a href="http://viagralkp.com/">online viagra</a>

viagra und cialis kombinieren
YapparovaHoT
Junior Member
Join Date: Nov 2017
Số Điểm: 60
Old 11-13-2017 , 03:42 AM     YapparovaHoT est dconnect  search   Quote  
mexican viagra online.

buy viagra

<a href="http://viagraonline100mgs.com/">buy viagra online</a>

can i buy viagra in malaysia
YapparovaHoT
Junior Member
Join Date: Nov 2017
Số Điểm: 60
Old 11-13-2017 , 03:49 PM     YapparovaHoT est dconnect  search   Quote  
viagra london boots

buy viagra

<a href="http://viagraonline100mgs.com/">buy viagra</a>

viagra hilft nicht
YapparovaHoT
Junior Member
Join Date: Nov 2017
Số Điểm: 60
Old 11-14-2017 , 02:29 AM     YapparovaHoT est dconnect  search   Quote  
free sample viagra mail,

buy viagra

<a href="http://viagraonline100mgs.com/">buy viagra online</a>

venta de viagra en uk
IgorHoT
Junior Member
Join Date: Nov 2017
Số Điểm: 37
Old 11-17-2017 , 05:11 AM     IgorHoT est dconnect  search   Quote  
generic cialis pictures

generic cialis

<a href="http://cialisbuyhaq.com/">generic cialis</a>

cialis generic rx
IgorHoT
Junior Member
Join Date: Nov 2017
Số Điểm: 37
Old 11-19-2017 , 02:11 AM     IgorHoT est dconnect  search   Quote  
cialis generico da mg on line

generic cialis

<a href="http://cialisbuyhaq.com/">cialis online</a>

cialis generico precos
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -7. The time now is 05:09 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.