VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Nhà Bếp > Recipes (Nấu Ăn)

Reply
 
Thread Tools Display Modes
LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2571
Old 10-09-2019 , 02:35 AM     LeThanhPhong est dconnect  search   Quote  
Bạn BonHat,

Bạn viết: "vô ngã vị tha".

Vô Ngã trong Phật giáo không đi đôi với "vị tha", bạn ạ.

Vô Ngã có nghĩa là "không có bản thể Tôi Ta", có nghĩa là "không có ai" trong câu nói "Tôi tư duy nên Tôi hiện hữu".

Có tiến trình của tư duy, của suy nghĩ, nhưng không có ai tư duy. Như robots có "diễn tiến nhìn", có "diễn tiến đi", nhưng robots không thể nói "tôi nhìn" hoặc "tôi đi" . Robots nhìn, đi được là do softwares và hardwares kết hợp làm việc.

Tóm lại, tất cả muôn loài chúng sinh (chư thiên, nhân loại, súc sinh, ngạ quỷ, a tu la, địa ngục) trong Tam Giới tương đương với những con robots tinh vi, không hơn không kém.

"Có Niết Bàn nhưng không có ai nhập Niết Bàn" là vậy.


BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7596
Old 10-09-2019 , 04:27 AM     BonHat est dconnect  search   Quote  bạn LeThanhPhong tu theo thầy nào hay đọc kinh sách gì thì đó là con đường của bạn đang đi, còn BH thì tu theo Thầy Viên Minh, những bài thầy giảng thấy "rất hạp" với mình nên .... học theo thầy thôi, mà thầy cũng học từ Phật Thích Ca chứ còn ai vào đây, tuy cách hiểu và giải thích của thầy hiện nay cũng "không mấy người chấp nhận" nhưng ......

tương lại thì ...... rất sáng lạng vì .....
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7596
Old 10-09-2019 , 04:31 AM     BonHat est dconnect  search   Quote  
thấy ra, hiểu rõ và sống đúng tốt, không hại mình hại người, gọi là tuỳ duyên thuận pháp, vô ngã vị tha


LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2571
Old 10-09-2019 , 07:59 AM     LeThanhPhong est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by BonHatbạn LeThanhPhong tu theo thầy nào hay đọc kinh sách gì thì đó là con đường của bạn đang đi, còn BH thì tu theo Thầy Viên Minh, những bài thầy giảng thấy "rất hạp" với mình nên .... học theo thầy thôi, mà thầy cũng học từ Phật Thích Ca chứ còn ai vào đây, tuy cách hiểu và giải thích của thầy hiện nay cũng "không mấy người chấp nhận" nhưng ......

tương lại thì ...... rất sáng lạng vì .....

Ủa, đó là lời dạy của Sư Viên Minh sao? Lạ thật. Nếu có thể, bạn cho LTP được nghe hoặc đọc bài nào Sư giảng về Vô Ngã.

Btw, "xán lạn" mới đúng. Đó là danh từ Hán Việt, bạn ạ. Nếu bạn không đồng ý về "xán lạn" không sao vì nó không quan trọng bằng những đề tài Phật Học chúng ta cần học và hiểu thật rõ ràng.
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35816
Old 10-09-2019 , 08:03 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha hahha ... [smile]


ĐẮC PHÁP và PHÁP NHÃN [smile]

Kinh điển Nguyên thuỷ ghi rằng:

“Chúng sanh

ái A-lại-da,

lạc A-lại-da,

hoan A-lại-da,

hỷ A-lại-da…

bi ....

thương

sầu

khổ


---> cho nên --> khó ngộ nhập được lý duyên khởi” - Kinh Trung bộĐẠI BI TÂM - CHƠN TÂM - NHƯ LAI TẠNG

Cái thấy .. bị khoả lấp bởi ... "ĐÓ LÀ ĐÔI MẮT" của "TÂM SANH DIỆT [smile]


Đôi mắt của tâm sanh diệt ... được sinh ra với TÂM SANH DIỆT .. và TÂM SANH DIỆT đó ...

- do thức A ĐÀ NA .. A LẠI DA chấp chứa ...


cho nên .. nó sinh ra từ đó [smile]khi TÂM SANH DIỆT thuận duyên .. đầy đủ .. thành trụ thì đó là vui ... đôi mắt đó vui vẻ .. tỏa sáng

khi TÂM SANH DIỆT tới thời duyên tận .. hoại diệt .. thì đôi mắt đó nhỏ lệ ... u hoài .. [smile]

TẤM SANH DIỆT .. thì trước sau gì nó cũng SANH DIỆT THÔI [smile]

cho nên muôn đời ... ĐÁ CHÌM XUỐNG ĐÁY NƯỚC [smile]

- và đôi mắt đó .. đương nhiên .. sẽ ĐÁ mà chìm xuống đáy nước [smile]


GIỌT LỆ NÀY ... AI CHO EM ... nên tất cả [smile]cho nên .. NGƯỜI NHÌN THẤY --> "TỪNG PHÁP" ... SANH DIỆT NHƯ VẬY ...

"THẤY THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN" đó ... là người "ĐẮC PHÁP"

--> tức là có PHÁP NHÃN [smile]
ehhehheh .. hic hic . ehhehh
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35816
Old 10-09-2019 , 08:10 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha hahha .... [smile]


NGƯỜI TRƯỚC .. và NHỮNG KẺ ĐẾN SAU [smile]

TÌM --> 1 con đường


TÌM --> 1 lối đi


NGÀY QUA NGÀY ... còn nhiều vấn nghi


LẠC LOÀI CON TIM ... sống không ngày mai .. sống riêng không ai cần ai

CỨ VUI --> cho trọn đêm nay [smile]

rồi ... CUỘC VUI --> TÀN

mọi người ... BƯỚC ĐI

1 mình tôi về ...

--> NHIỀU LẦN ƯỚT MI


Người thấy người người bước đi .. buồn nhỏ lệ ---> là 1 NGƯỜI KHÁC ... là 1 ĐÔI MẮT KHÁC


Người thấy ... "NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC VUI .. ĐƯỢC BUỒN .. DUYÊN TỤ DUYÊN TAN" đó ... là người thấy khắp những hạt vi trần ... --> là 1 ĐÔI MẮT KHÁC [smile]

Người sau mới là người có "PHÁP NHÃN" [smile]
ehhehhehh .. hic hic . êhhhehhe
LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2571
Old 10-09-2019 , 08:31 AM     LeThanhPhong est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh
ha ha hahha ... [smile]


ĐẮC PHÁP và PHÁP NHÃN [smile]

Kinh điển Nguyên thuỷ ghi rằng:

“Chúng sanh
ái A-lại-da,
lạc A-lại-da,
hoan A-lại-da,
hỷ A-lại-da…
bi ....
thương
sầu
khổ

---> cho nên --> khó ngộ nhập được lý duyên khởi” - Kinh Trung bộ
Kinh Nguyên Thủy nào dạy về A lại da vậy bác?

Quote :
Originally Posted by khuclunglinh
ĐẠI BI TÂM - CHƠN TÂM - NHƯ LAI TẠNG

Cái thấy .. bị khoả lấp bởi ... "ĐÓ LÀ ĐÔI MẮT" của "TÂM SANH DIỆT [smile]

Đôi mắt của tâm sanh diệt ... được sinh ra với TÂM SANH DIỆT .. và TÂM SANH DIỆT đó ...

- do thức A ĐÀ NA .. A LẠI DA chấp chứa ...

cho nên .. nó sinh ra từ đó [smile]

khi TÂM SANH DIỆT thuận duyên .. đầy đủ .. thành trụ thì đó là vui ... đôi mắt đó vui vẻ .. tỏa sáng

khi TÂM SANH DIỆT tới thời duyên tận .. hoại diệt .. thì đôi mắt đó nhỏ lệ ... u hoài .. [smile]

TẤM SANH DIỆT .. thì trước sau gì nó cũng SANH DIỆT THÔI [smile]

cho nên muôn đời ... ĐÁ CHÌM XUỐNG ĐÁY NƯỚC [smile]

- và đôi mắt đó .. đương nhiên .. sẽ ĐÁ mà chìm xuống đáy nước [smile]

GIỌT LỆ NÀY ... AI CHO EM ... nên tất cả [smile]

cho nên .. NGƯỜI NHÌN THẤY --> "TỪNG PHÁP" ... SANH DIỆT NHƯ VẬY ...

"THẤY THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN" đó ... là người "ĐẮC PHÁP"

--> tức là có PHÁP NHÃN [smile]


ehhehheh .. hic hic . ehhehh
LTP thật tình không hiểu bác nói gi.

khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35816
Old 10-09-2019 , 08:48 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by LeThanhPhong
Kinh Nguyên Thủy nào dạy về A lại da vậy bác?LTP thật tình không hiểu bác nói gi.


ha ha hâh ... uhhhhmmmmmmm


lại KINH ĐÂU nữa hả ?? [smile]*** người không biết QUÁN NHÂN DUYÊN .. sẽ không tới được những chỗ đó đâu ...

--> đòi hỏi phải ĐẮC PHÁP và có PHÁP NHÃN mà [smile]
ehhehheh .. hic hic . êhhhehhe
LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2571
Old 10-09-2019 , 09:12 AM     LeThanhPhong est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh
chữ "SIN" = nền tảng của Triết Học Aquinas .. tức là

SIN .. là khi người ta có ƯỚC MUỐN --> TRÁI NGƯỢC --> với những ĐỊNH LUẬT THUẦN NHIÊN
Cám ơn bác đã giải thích.

khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35816
Old 10-09-2019 , 09:14 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha hâhh a... [smile]

Duy Thức nói điều này nè:

Tóm lại,Thức thứ Tám này vì trải qua ba giai đoạn, nên có ba tên khác nhau:

Từ phàm phu cho đến mãn Thất địa, thí gọi Thức này là Tàng thức (A lại da) hay “Dị thục thức”.

Từ Bát địa đến Đẳng giác thì không còn gọi là “Tàng thức” --> mà chỉ gọi là “Dị thục thức”.

Đến quả vị Phật, thì tên “Dị thục” cũng không còn, mà chỉ gọi là “Vô cấu thức” hay “Bạch tịnh thức”.Thức Di Thục .. Quả Dị Thục được nhắc tới nhiều lần trong KINH TRUNG BỘ [smile]

- vì đây mà một giáo lý khó ... dính liền tới THIÊN NHÃN [smile]

--> tức là PHẬT NHÃN [smile]


nên đức Phật cũng nói vậy:

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, cư sĩ báu xuất hiện cho vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh,

chứng được thiên nhãn,

--> do nghiệp dị thục sanh

và nhờ thiên nhãn này có thể thấy châu báu chôn cất có chủ hay không có chủ.*** và nhờ thiên nhãn này có thể thấy châu báu chôn cất có chủ hay không có chủ.

đoạn sau này ... có nghĩa là "THẤY ĐƯỢC " ... CÓ MẮT HAY KHÔNG CÓ MẮT ... CÓ CHỦ HAY KHÔNG CÓ CHỦ trong .... tư tưởng ... luôn [smile]


***
PHÁP NHÃN và THẬP NHI NHÂN DUYÊN ... thì KINH TRUNG BỘ nói đầy ... [smile]ehhehhehh .. hic hic .. ehhehhêhh
Thichcaico
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2852
Old 10-09-2019 , 10:31 AM     Thichcaico est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh
ha a ahhah .... [smile]

Đất thì có 10 loại đất ... trái hạt và hoa quả mỗi đất trồng ... lại khác nhau .. . [smile]


--> nhưng lối vào "DỊ THỤC" = là chỗ "TỰ LỢI --> LỢI THA"


đó là vì NGÃ CHẤP --> dẫn tới hiện tượng "CÂU SANH" 1 chủng tử -> lập đi lập lại hoài là DO TỰ LỢI [smile]

tức là người ta TƯ MÌNH QUYẾT ĐỊNH [smile]


nếu bi giờ ngay lúc CÂU SANH ... CU SINH ĐÓ [smile]

- lại không thấy có lơi ...

- lại biết không thấy có lợi đó ..


CHỌN TRỒNG 1 LOẠI HẠT GIỐNG KHÁC .. 1 THÂN NGHIỆP KHÁC .. 1 cái gì đó ...

hoan hỷ hơn .. thì gọi là HOAN HỈ ĐỊA [smile]


một cái gì đó .. bớt cáu cặn hơn .. thì gọi là LI CẤU ĐỊA [smile]


cho nên ... NGAY TỪ CHỖ CÂU SANH --> cũng là CHỖ "CHÍN MÙI" thì đổi được [smile]

tức là ÁP DỤNG của DỊ THỤC QUẢ [smile]
ehhehheh .. hic hic . ehhêhhhe
Sư huynh giãng đạo dỡ như hạch!
OXOXO
Senior Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 647
Old 10-09-2019 , 11:02 AM     OXOXO est dconnect  search   Quote  
chẳng có liên quan gì với nhau vì trái đất và mặt trời cũng di chuyển liên tục, hoa sen chi trong o noi co nuoc
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35816
Old 10-09-2019 , 11:08 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha hâh ha hah ... thông minh ... [smile]

- chỗ đó chỉ có 1 CÂY CẦU CHỜ NGƯỜI ĐI QUA ... bi giờ nó hỏng nghe .. thì nói với ai bi giờ ?? [smile]


nhưng CÂY CẦU NÀY BIẾT ĐI ... ha ha hahhâhh a


cho nên hồi xưa có 1 ông thiền sư cũng đoán ra [smile]:

TAY không cầm --> CÂY CUỐC [smile]

ĐI BỘ --> cưỡi --> CON TRÂU [smile]

người ĐI dưới lồng cầu [smile]

CẦU TRÔI .... NƯỚC KHÔNG TRÔI
[smile]


Lợi ích của nước thì còn đó .. bi giờ NƯỚC CHẢY QUA ĐÂY

thì CÂY CẦU TRÔI QUA ĐÂY [smile]
ehhêhhhe .. hic hic .. êhhhehheh
Thichcaico
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2852
Old 10-09-2019 , 11:10 AM     Thichcaico est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by OXOXO
chẳng có liên quan gì với nhau vì trái đất và mặt trời cũng di chuyển liên tục, hoa sen chi trong o noi co nuoc
Bạn 3O2X nói có lý ghê nha. Từ xưa đến nay, 2 sự đó đều là như vậy. Nhưng con đường tu đạo, thì lại khác! Chỉ có những người biết rõ về mình nhất, mới tự vạch ra được con đường để mình đi mà thành công thôi. Bạn có bao giờ tự hỏi cũng bao nhiêu kinh pháp, kinh sách, và ngôn từ đó, vậy mà người đi sau không thể học, và thực hành được như người đi trước không?
Thichcaico
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2852
Old 10-09-2019 , 11:14 AM     Thichcaico est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh
ha hâh ha hah ... thông minh ... [smile]

- chỗ đó chỉ có 1 CÂY CẦU CHỜ NGƯỜI ĐI QUA ... bi giờ nó hỏng nghe .. thì nói với ai bi giờ ?? [smile]


nhưng CÂY CẦU NÀY BIẾT ĐI ... ha ha hahhâhh a


cho nên hồi xưa có 1 ông thiền sư cũng đoán ra [smile]:

TAY không cầm --> CÂY CUỐC [smile]

ĐI BỘ --> cưỡi --> CON TRÂU [smile]

người ĐI dưới lồng cầu [smile]

CẦU TRÔI .... NƯỚC KHÔNG TRÔI
[smile]


Lợi ích của nước thì còn đó .. bi giờ NƯỚC CHẢY QUA ĐÂY

thì CÂY CẦU TRÔI QUA ĐÂY [smile]
ehhêhhhe .. hic hic .. êhhhehheh
Hỏi thiệt sư huynh nè: có bao giờ sư huynh có thắc mắc và ngồi bứt râu suy nghĩ vì sao lúc trước mình thường kêu sư huynh vất bỏ cái bát cổ lỗ sỉ, và chê huynh giãng đạo dỡ như hạch hay không? Sư huynh có nghĩ 2 điều đó có liên quan hay không?
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35816
Old 10-09-2019 , 11:20 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha âhh âhh a... [smile]

CẦU --> TRÔI .... NƯỚC --> KHÔNG TRÔI


trong mối quan hệ .. CẦU và NƯỚC ... [smile]

- không có nước ... thì chẳng có cầu [smile]cho nên .. chỗ nào có NƯỚC .. thì CẦU TRÔI TỚI đó ...


vì vậy, sự thật đó mới gọi là: CẦU TRÔI --> NƯỚC KHÔNG TRÔI [smile]


cho nên ... chỗ không CÓ NƯỚC --> CÂY CẦU SẼ BỊ TRÔI [smile]
ehhehheh .. hic hic . êhhhehhe
Thichcaico
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2852
Old 10-09-2019 , 11:26 AM     Thichcaico est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh
ha ha âhh âhh a... [smile]

CẦU --> TRÔI .... NƯỚC --> KHÔNG TRÔI


trong mối quan hệ .. CẦU và NƯỚC ... [smile]

- không có nước ... thì chẳng có cầu [smile]cho nên .. chỗ nào có NƯỚC .. thì CẦU TRÔI TỚI đó ...


vì vậy, sự thật đó mới gọi là: CẦU TRÔI --> NƯỚC KHÔNG TRÔI [smile]


cho nên ... chỗ không CÓ NƯỚC --> CÂY CẦU SẼ BỊ TRÔI [smile]
ehhehheh .. hic hic . êhhhehhe
Hihi, chỗ nào không có nước mà cây cầu bị trôi...thì sư huynh chỉ cho mình biết để đến thử cho biết đi.
bebo
Super Member
Join Date: Jul 2003
Số Điểm: 15497
Old 10-09-2019 , 11:32 AM     bebo est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Thichcaico
Hihi, chỗ nào không có nước mà cây cầu bị trôi...thì sư huynh chỉ cho mình biết để đến thử cho biết đi.
Thì khi dòng sông cạn nước thì cầu phải dẹp thôi .
__________________
bbbbb
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35816
Old 10-09-2019 , 11:44 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha hâhh ... [smile]

có người XÂY CÂY CẦU ... chỗ không có nước ... [smile]

https://www.amusingplanet.com/2014/0...out-river.html

cho nên ... CẦN PHẢI DỜI CÂY CẦU ... qua chỗ "CÓ NƯỚC" đã [smile]


*** cũng chẳng phải tình cờ gì .. vì A ĐÀ NA THỨC --> thường gọi là DÒNG NƯỚC CHẢY ... ẦM ẦM NHƯ LÀ THÁC ĐỔ [smile]
êhhhehhe .. hic hic . êhhhehhêh
Thichcaico
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2852
Old 10-09-2019 , 11:51 AM     Thichcaico est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh
ha ha hâhh ... [smile]

có người XÂY CÂY CẦU ... chỗ không có nước ... [smile]

https://www.amusingplanet.com/2014/0...out-river.html

cho nên ... CẦN PHẢI DỜI CÂY CẦU ... qua chỗ "CÓ NƯỚC" đã [smile]


*** cũng chẳng phải tình cờ gì .. vì A ĐÀ NA THỨC --> thường gọi là DÒNG NƯỚC CHẢY ... ẦM ẦM NHƯ LÀ THÁC ĐỔ [smile]
êhhhehhe .. hic hic . êhhhehhêh
Bởi vậy mình chê sư huynh giãng đạo dỡ như hạch chẳng oan chút nào! Sư huynh phải chỉ thẳng vào chỗ tâm thức, biến chuyển như nước, thì cho dù đối diện với bất cứ vấn đề gì, thì vật trôi chứ người không trôi.
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -4. The time now is 06:42 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.