VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Nhà Bếp > Recipes (Nấu Ăn)

Reply
 
Thread Tools Display Modes
GioDauMua20
Platinum Member
Join Date: Jul 2017
Số Điểm: 6241
Old 09-23-2019 , 08:57 AM     GioDauMua20 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Ông Hai
Địt bố tiên sư cha địt mẹ tiên sư má thằng khùng súc vật chó đẻ xà mâu ghẻ lở ngu dốt Chó Đậu Mùa chống cộng phải chờ cho có người lấy cây chọt đít nó mới chịu chui vô sủa ăng ăng như cha chết. Địt mẹ mầy thằng chó đẻ ba đời trốn lính tị nạn kinh tế ăn bám xã hội ngủ bờ chết bụi bị gái tộng quần hòe đách đẻ cứt đái vô họng vì lén lút pm thả dê mất dạy ép coi hình bản mặt như cụt cứt chó xấu đau xấu đớn xấu má nhận không ra giống hệt con khỉ già bị bỏ đói nhe răng vẩu khọt khẹt móc cứt mũi đưa vô miệng nhai. Địt bố tiên sư cha tiên sư má tiên sư nộ ngoại cố tổ họ hàng dòng giống chó đẻ mất dạy 80 đời nhà mầy thằng khùng khí chuột có cơn chó nghĩa địa chó dại chó chết chó má chó đẻ.


Tiên sư đ éo nhà thằng đ ỉ chó 2 Già. Lập luận con chó này: "dân chống Cộng thứ thiệt phải vô đây tru, rống sủa hằng ngày no stop. Nếu không làm vậy thì là dân chống Cộng giả mạo, dân tị nạn chính trị / Cộng Sản giả mạo ..."

Lập luận gượng ép, ấu trĩ để vớt vát bản mặt chó đẻ bưng bô cho Cộng (gọi mấy thằng Bắc Cộng (Ngô Đình, Vinci ...) chửi nó còn hơn 1 con chó ghẻ là bà con, xóm giềng, đồng minh, đồng chí), gọi nhân dân Hồng Kông chống Tàu Cộng là làm chuyện "ruồi bu ... rác rến" ...

Việc gì tao phải vào Nhà Bếp nấu ăn này hàng ngày, hàng giờ để tru/rống "chống Cộng" non-stop thì mới được gọi là dân tị nạn CS thứ thiệt & chống Cộng thứ thiệt?

Lịt con mẹ mày thằng con chó súc sanh, tị nạn vì miếng ăn nhưng bây giờ cũng nô rob

Sao mày không chết mẹ mày đi?

Tao sẽ đập cho mày thành 1 con chó luôn thằng súc vật, vô não, ganh tị
VanLang76
Loyal Member
Join Date: Jan 2003
Số Điểm: 1829
Old 09-23-2019 , 10:45 AM     VanLang76 est actuellement connect  search   Quote  
Genesis 11


From Shem to Abram

10 This is the account of Shem’s family line.

Two years after the flood, when Shem was 100 years old,
he became the father[d] of Arphaxad. 11 And after he
became the father of Arphaxad, Shem lived 500 years
and had other sons and daughters.
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3612
Old 09-23-2019 , 02:34 PM     Ông Hai est dconnect  search   Quote  
Địt con gái mẹ thằng khùng chó đẻ bại não đầu bùi mất dạy óc thúi mỏm chó mắt khỉ đít miệng ống nhổ khùng khí chuột Chó Đậu Mùa tị nạn kinh tế ăn bám xã hội chết bờ trốn bụi đâu rồi bây???????

Địt bố tông đường súc vật chó đẻ nhà nó 3 đời việt gian trốn lính vnch xin tị nạn kinh tế để ăn bám nguyên băng không biết nhục còn bày đặt giở trò dở hơi chống cộng lếu láo kiểu khùng có cơn bữa đực bữa cái.
GioDauMua20
Platinum Member
Join Date: Jul 2017
Số Điểm: 6241
Old 09-23-2019 , 03:28 PM     GioDauMua20 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by GioDauMua20
Chỉ có mấy con chó ghẻ bẩn thỉu, già cằn cổi nhưng chó đẻ, tị nạn vì miếng ăn (đ éo phải tị nạn chính trị) mới gọi cuộc đấu tranh chống Tàu Cộng của nhân dân & giới trẻ Hồng Kông "ruồi bu cu ngựa"

Lịt bố mấy con chó ghẻ bợ Cộng & tị nạn kinh tế tụi mày. Sao tụi mày không chết mẹ tụi mày đi (thằng đ ỉ chó 2 Già chửi dơ bẩn, thằng 6 Quít)


Thằng đ ỉ chó 2 Già chửi dơ còn hơn mấy con đ ỉ hạ lưu mù chữ xóm Nhà Đèn bị bịnh Tiêm La,

Sao mày không chết mẹ mày đi?

Chạy qua Mỹ tị nạn kinh tế (tị nạn vì miếng ăn) nhưng bây giờ cũng nô rob

Last edited by GioDauMua20; 09-23-2019 at 03:31 PM..
GioDauMua20
Platinum Member
Join Date: Jul 2017
Số Điểm: 6241
Old 09-23-2019 , 03:53 PM     GioDauMua20 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by GioDauMua20
Tiên sư đ éo nhà thằng đ ỉ chó 2 Già. Lập luận con chó này: "dân chống Cộng thứ thiệt phải vô đây tru, rống sủa hằng ngày no stop. Nếu không làm vậy thì là dân chống Cộng giả mạo, dân tị nạn chính trị / Cộng Sản giả mạo ..."

Lập luận gượng ép, ấu trĩ để vớt vát bản mặt chó đẻ bưng bô cho Cộng (gọi mấy thằng Bắc Cộng (Ngô Đình, Vinci ...) chửi nó còn hơn 1 con chó ghẻ là bà con, xóm giềng, đồng minh, đồng chí), gọi nhân dân Hồng Kông chống Tàu Cộng là làm chuyện "ruồi bu ... rác rến" ...

Việc gì tao phải vào Nhà Bếp nấu ăn này hàng ngày, hàng giờ để tru/rống "chống Cộng" non-stop thì mới được gọi là dân tị nạn CS thứ thiệt & chống Cộng thứ thiệt?

Lịt con mẹ mày thằng con chó súc sanh, tị nạn vì miếng ăn nhưng bây giờ cũng nô rob

Sao mày không chết mẹ mày đi?

Tao sẽ đập cho mày thành 1 con chó luôn thằng súc vật, vô não, ganh tị


Đi biểu tình bên ngoài mà mình còn không có thời gian đi

Kẻ có lập trường: khi nói (chuyện) về Cộng Sản thì rạch ròi

Còn mấy con chó ghẻ tị nạn kinh tế (vì miếng ăn) như thằng đ ỉ chó chửi dơ 2 Già, thằng Quít ... thì mập mờ, không rõ ràng, tụi nó chẳng thật sự hiểu Cộng Sản là gì, sự khác biệt giữa Cộng Sản và Cộng Hòa (let alone chủ nghĩa Mác ...), gió chiều nào thì ngã theo chiều đó, sẵn sàng bưng bô cho Cộng anytime...

Thằng Quít là thằng quá thiên Cộng rõ ràng thì ai cũng thấy bao lâu nay

Còn con chó đ ỉ 2 Già là thằng ngu dốt, mập mờ, đ éo hiểu biết về chính trị, sẵn sàng bưng bô cho Cộng, sẵn sàng ngả theo bất cứ chiều nào .... ===> LỊT BỐ MÀY CON CHÓ Đ Ỉ 2 GIÀ CHỨI DƠ HƠN MẤY CON Đ Ỉ XÓM NHÀ ĐÈN MÙ CHỮ BỊ BỊNH LẬU. SAO MÀY KHÔNG CHẾT MẸ MÀY ĐI?
GioDauMua20
Platinum Member
Join Date: Jul 2017
Số Điểm: 6241
Old 09-23-2019 , 04:02 PM     GioDauMua20 est dconnect  search   Quote  
Tao nói mày rồi thằng đ ỉ chó 2 Già: gặp bố mày thì mày tránh đi. Nhào vào gỡ gạc cho đỡ quê thì mặt mày càng thành 1 con chó bấn bị bịnh lậu luôn
GioDauMua20
Platinum Member
Join Date: Jul 2017
Số Điểm: 6241
Old 09-23-2019 , 06:22 PM     GioDauMua20 est dconnect  search   Quote  
Mình rất bực khi có những đứa gọi việc nhân dân khắp nơi trên thế giới vùng lên chống Tàu Cộng là chuyện "RUỒI BU CXC NGỰA".

Một khi Tàu Cộng mà suy yếu & xụp thì Việt Cộng sẽ xụp theo & VN thoát ách Hán Cộng (biển, đáo, đất ... VN đang bị Hán Cộng chiếm). Hán Cộng đang càng ngày càng hung hãn, bành trướng, thôn tính đất đai / biển đảo... của các nước lân bang (nhất là của VN)

Những đứa này già đầu, chạy qua Mỹ sống (tị nạn, whatever ...) mình càng bực

Tụi mày là lũ cặn bả, tị nạn vì miếng ăn, don't give a phuck về Việt Cộng/Tàu Cộng, vô ý thức ... thì tụi mày câm mõm chó tụi mày lại đi.

Đằng này vào xỉ vả những người ghét Hán Cộng & Việt Cộng, xỉ vả những người ủng hộ mọi phong trào chống Tàu Cộng? Phuck you
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3612
Old 09-23-2019 , 06:55 PM     Ông Hai est dconnect  search   Quote  
Đù má con đi~ chó bóng lại cái bịnh lậu tim la lở mồm long móng Chó Đậu Mùa chống cộng như con kẹt họ. Cả dòng họ 3 đời của con đi~ chó bóng junk yard dog nầy chuyên trốn lính vnch, đếch có một đứa đi lính, qua Mỹ tị nạn kinh tế ăn tiền bịnh sống bám như loài ký sinh trùng cặn bã của xã hội, no Ín nịt no rob no girl friend no money ngủ bờ chết bụi lăn lóc đầu đường xó chợ đá cá lăn dưa dốt nát mà hay nổ. Lén pm gái gú bị lôi đầu ra chửi như đồ súc vật chó đẻ không biết nhục, mặt dầy hơn đít con ugly monkey mofo facker sì tú bịt dumba$$.
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3612
Old 09-23-2019 , 07:10 PM     Ông Hai est dconnect  search   Quote  
Con đi~ ngựa bầu trời bóng lác tiêm la lậu mủ Chó Đậu Mùa trốn đâu rồi bây?????? Bộ chưa tới giờ có cơn để chống cộng nên đi kiếm gầm cầu nằm chỏng bốn vó lên trời mầng một giấc cho phẻ chăng???????
GioDauMua20
Platinum Member
Join Date: Jul 2017
Số Điểm: 6241
Old 09-23-2019 , 09:55 PM     GioDauMua20 est dconnect  search   Quote  
Có người đề xướng: Con đ ỉ chó Hai Già giựt giải con đ ỉ chửi dơ vô địch lậu Tiêm La của Việt Fun Nhà Bếp

Con đ ỉ này nó giựt được giải này thôi. Ngoài ra, con đ ỉ Hai Già này éo biết gì hết (chính trị, ý thức, tị nạn, Cộng Sản, họa mất nước ...)

Tao chúc mừng mày nhá: con đ ỉ 2 Già Việt Fun chửi dơ lậu Tiêm La. Tiên sư éo nhà mày thứ súc sanh

Last edited by GioDauMua20; 09-23-2019 at 09:58 PM..
GioDauMua20
Platinum Member
Join Date: Jul 2017
Số Điểm: 6241
Old 09-23-2019 , 10:23 PM     GioDauMua20 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Ông Hai
Con đi~ ngựa bầu trời bóng lác tiêm la lậu mủ Chó Đậu Mùa trốn đâu rồi bây?????? Bộ chưa tới giờ có cơn để chống cộng nên đi kiếm gầm cầu nằm chỏng bốn vó lên trời mầng một giấc cho phẻ chăng???????

Ngủ gầm cầu nè con đ ỉ chửi dơ lậu tiêm la chó 2 Già:Hình như laptop screen displays trang VF Nhà Bếp
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3612
Old 09-24-2019 , 12:00 PM     Ông Hai est dconnect  search   Quote  
Con đi~ chó đít lỏ bóng lại cái mất dạy Chó Đầu Mùa trốn đâu rồi bây????? Mấy ngày nay làm cái đách chó gì mà nó không lôi video clips biểu tình bên Hongkong dán lên để thể hiện tinh thần ruồi bu cu ngựa chống cộng bằng mồm??????? Đúng là con đi~ chó cái lậu mủ tiêm la súc vật tập làm người.
GioDauMua20
Platinum Member
Join Date: Jul 2017
Số Điểm: 6241
Old 09-24-2019 , 06:36 PM     GioDauMua20 est dconnect  search   Quote  
Con đ ỉ chó 2 Già chửi dơ đệ nhất đắng xóm Tiêm La thích đàn bà mà mặt mày dấu giếm như chó.

Chắc nó sợ chưng hỉnh ra là đàn bà bỏ chạy hết nên thà chọn phương cách KHÔNG CHÂN DUNG.

Tiên sư mày con đ ỉ chó chửi dơ đệ nhất đẳng huyền đai xóm Tiêm La Lậu Mú
GioDauMua20
Platinum Member
Join Date: Jul 2017
Số Điểm: 6241
Old 09-24-2019 , 06:45 PM     GioDauMua20 est dconnect  search   Quote  
Con đ ỉ chó 2 Già xóm Nhà Bếp Nấu Ăn là nổi tiếng toàn thế giới luôn về tài chứi dơ đệ nhất đẳng huyền đai xóm Tiêm La Lậu Mủ

Con đ ỉ chó 2 Già còn vỗ ngực hãnh riện "đoo mẹ tụi bay (cái lẫn đực) ... tui bay thấy tài chửi dơ vô địch xóm Tiêm La Lậu Mủ của tao chưa ... Tao giật giải vô địch chửi dơ toàn thế giới luôn ... Tao mở khóa dạy chửi dơ ... tụi bay (cái & đực) đăng ký đóng tiền học ..."

Doo má, tao chúc mừng mày nghe con đ ỉ chó 2 Già
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3612
Old 09-24-2019 , 07:55 PM     Ông Hai est dconnect  search   Quote  
Rồi, sáng giờ chạy rong ngoài đường kiếm khách Mỹ đen lấp đít giá rẻ bèo ... tới giờ con đi~ chó đít lỏ bóng lại cái Chó Đậu Mùa chui gầm cầu chỏng bốn vó lên trời mầng một giấc cho phẻ.

Địt má tiên sư bố con đi~ chó đậu mùa lại cái mặt mày xấu như con ugly monkey mà hay lén lút pm gái gú ép coi hình và trao đổi hình bị đập vô mặt ê càng cua trốn chui trốn nhủi như con dog xà mâu ghẻ lở tiêm la lậu mủ hột xoài bị tạt nước sôi vô háng.
GioDauMua20
Platinum Member
Join Date: Jul 2017
Số Điểm: 6241
Old 09-24-2019 , 08:47 PM     GioDauMua20 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Ông Hai
Rồi, sáng giờ chạy rong ngoài đường kiếm khách Mỹ đen lấp đít giá rẻ bèo ... tới giờ con đi~ chó đít lỏ bóng lại cái Chó Đậu Mùa chui gầm cầu chỏng bốn vó lên trời mầng một giấc cho phẻ.

Địt má tiên sư bố con đi~ chó đậu mùa lại cái mặt mày xấu như con ugly monkey mà hay lén lút pm gái gú ép coi hình và trao đổi hình bị đập vô mặt ê càng cua trốn chui trốn nhủi như con dog xà mâu ghẻ lở tiêm la lậu mủ hột xoài bị tạt nước sôi vô háng.
Thiên hạ để ý coi: con đ ỉ chó 2 Già này trước giờ chuyên môn ăn cắp vocabularies của mình. Nhục hơn 1 con chó ghẻ

Bởi thế có mấy đàn bà nói "tại sao cứ đi bắt chước ..."

Con đ ỉ chó 2 Già nó nhục lắm. Nó ganh với tao (sợ tao giựt đàn bà của nó?), nó tức tao, nhưng đồng thời nó cũng thích ăn cắp ngôn ngữ của tao...

Mày có biết nhục là gì không hả con đ ỉ 2 Già chửi dơ huyền đai đệ nhất đẳng Tiêm La Lậu Mủ nổi danh toàn thế giới? Ỉ mẹ mày thứ súc sanh chuyên thói cọp dê ngôn ngữ của tao
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3612
Old 09-24-2019 , 08:53 PM     Ông Hai est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by GioDauMua20
Thiên hạ để ý coi: con đ ỉ chó 2 Già này trước giờ chuyên môn ăn cắp vocabularies của mình. Nhục hơn 1 con chó ghẻ

Bởi thế có mấy đàn bà nói "tại sao cứ đi bắt chước ..."

Con đ ỉ chó 2 Già nó nhục lắm. Nó ganh với tao (sợ tao giựt đàn bà của nó?), nó tức tao, nhưng đồng thời nó cũng thích ăn cắp ngôn ngữ của tao...

Mày có biết nhục là gì không hả con đ ỉ 2 Già chửi dơ huyền đai đệ nhất đẳng Tiêm La Lậu Mủ nổi danh toàn thế giới? Ỉ mẹ mày thứ súc sanh chuyên thói cọp dê ngôn ngữ của tao
Đù má mầy ăn cắp văn của Ông Hai rõ ràng, mầy dốt nát ngu đần như heo chỉ biết có chữ tiêm la trong khi Ông Hai xài cụm từ tiêm la lậu mủ mà mầy ăn cắp rồi la làng như con chó junk yard dog ăn vụng bị bộp tai sủa như cha chết.
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3612
Old 09-24-2019 , 09:10 PM     Ông Hai est dconnect  search   Quote  
Đếch biết đôi súc vật nào sanh ra thằng bóng lại cái súc sanh chó đẻ ngu đần như con đi~ chó bóng lại cái dít lở tè le junkyard dog Chó Đậu Mùa?????
GioDauMua20
Platinum Member
Join Date: Jul 2017
Số Điểm: 6241
Old 09-24-2019 , 09:18 PM     GioDauMua20 est dconnect  search   Quote  
Thay vì mày bỏ thời gian ganh ghét, dìm, đả phá thiên hạ (nhất là mấy thằng đực khác) thì mày ráng đi kiếm việc làm (ra tiệm VN bưng phở, quét chợ ...) kiếm ít bạc để dành

Đồng thời ráng trau dồi đạo đức & nhận thức: tránh chuyện vô lập trường chính trị, gió thổi chiều nào thì quay theo chiều đó & thích bưng bô cho Cộng.

Hiểu chưa con đ ỉ chó già chửi dơ đệ nhất đắng Tiêm La Lậu Mủ? Ỉ mẹ mày thứ súc sanh nô rob. Sao mày không ở bên VN với VC chết mẹ mày đi cho rồi
GioDauMua20
Platinum Member
Join Date: Jul 2017
Số Điểm: 6241
Old 09-24-2019 , 09:31 PM     GioDauMua20 est dconnect  search   Quote  
Ỉ mẹ mày thứ ganh tị, vô não, ngu dốt, vô lập trường.

Nhừng ngày kế 30 tháng 4, mình viết bài về miền Nam (VNCH) & quân nhân VNCH, thì con đ ỉ chó vô não, tị nạn vì miếng ăn này sợ mình viết bài hay & giựt hết đàn bà của nó. Nó nhào vào xỉa xói

Ỉ mẹ mày con chó súc sanh, vô não

Sao mày không ở bên VN với VC chết mẹ mày đi cho rồi?

Thích đàn bà mà đ éo dám chưng nhan sắc (vì quá xấu xí?) & đành chọn phương pháp KHÔNG CHÂN DÚNG

Ỉ mẹ mày con chó. Mày có biết nhục là gì không?
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -4. The time now is 06:01 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.