VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Nhà Bếp > Recipes (Nấu Ăn)

Reply
 
Thread Tools Display Modes
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7680
Old 11-09-2019 , 02:33 AM     BonHat est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by BonHat

lý thuyết về Phật học rất nhiều nhưng thực hành thì chỉ có vài chiêu
phần thực hành thì chỉ cần có vài chiêu của thầy Viên Minh là đủ:

thận trọng chú tâm quan sát
sáng suốt định tĩnh trong lành
thấy biết phản ứng của tâm khi tiếp xúc với cảnh một cách tự nhiên


khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35597
Old 11-09-2019 , 08:38 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha hâhh .... [smile]


THẤY KHÔNG .. THẤY CÓ

nhưng phần thực hành thì LÃO TỬ lại nói khác .... sau đoạn "ĐẠO KHẢ ĐẠO ... ĐẠO PHI THƯỜNG ĐẠO" ... thì LÃO lại nói:


--> DANH --> thiên địa CHI THỦY [smile]

HỮU --> DANH --> vạn vật CHI MẪU [smile]


có nghĩa là:

KHÔNG .... là tên gọi ... là danh hiệu của sự "LƯU CHUYỂN CỦA TRỜI ĐẤT"

CÓ .... là tên gọi ... là danh hiệu của "NGUỒN GỐC, NGUYÊN NHÂN" của vạn vật


cho nên người ta .. thường chỉ thấy một:

HỎI: ỐC VÍT từ đâu ra ?

ĐÁP: sắt và thép [smile]


HỎI: MÂY MƯA từ đâu ra ?

ĐÁP: TRỜI SINH RA THẾ .... [smile]


cho nên ... "THẤY KHÔNG" ... thì khó ... thấy CÓ "THÌ CŨNG THƯỜNG" ...như là khoa học .. như là nhân quả ..

còn THẤY KHÔNG = chỗ chuyển hoá .. xoay chuyển không ngăn ngại ... thì KHÓ [smile]
ehhehheh .. hic hic . hehhêhhhêh
OXOXO
Senior Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 659
Old 11-11-2019 , 10:49 AM     OXOXO est dconnect  search   Quote  
Thấy buồn ngủ á …
Bất Tăng
Senior Member
Join Date: Sep 2016
Số Điểm: 608
Old 11-11-2019 , 12:06 PM     Bất Tăng est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by OXOXO
Thấy buồn ngủ á …
Ý bạn 302X nói sư huynh Khúc Lung Linh giãng đạo dỡ như hạch nên buồn ngủ hả?
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7680
Old 11-11-2019 , 04:47 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
Hỏi: J. Krishnamurti có phải là triết gia về Phật học không?
OXOXO
Senior Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 659
Old 11-11-2019 , 06:37 PM     OXOXO est dconnect  search   Quote  
Copy & paste


"Charles Darwin’s theory of evolution claimed we had come from a less sophisticated model and evolved through natural selection and genetic mutations to become the human beings we are today. The Australian Aborigines believe in the distant past when Gods walked the earth they created humans, Hindus talk of the Rig Veda where a cosmic man was sacrificed to create humans, Christianity and Judaism believe God made humans on the sixth day of creation, Muslims similarly believe in Adam and Hawa (Eve), and multiple other civilizations such as the Mayans had their own beliefs. With several theories to explain how we came to exist, we can’t confidently prove any of them to be true."
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7680
Old 11-12-2019 , 03:03 AM     BonHat est dconnect  search   Quote  
Ngộ Nhập bao sâu?P: Thưa ngài, ta có thể ngộ nhập bao sâu?
Ngộ Nhập bao sâu?

K: Chúng ta có thể đặt câu hỏi như vầy hay không? Đa số chúng ta có một đời sống cực kỳ nông cạn và có thể sống với chiều sâu thăm thẳm và cũng có thể sinh hoạt bề mặt hay không? Tôi không chắc chắn là tất cả chúng ta đang cùng truy vấn cùng một sự việc. Chúng ta hướng đến một cuộc sống hời hợt và hầu hết chúng ta thỏa nguyện với hiện tượng đó.

P: Chúng tôi không thỏa mãn. Nhưng chúng ta không biết cách an trú thâm sâu

K: Hầu hết chúng ta đều chấp nhận nó. Lúc này, làm thế nào cái trí thâm nhập vào chiều sâu vô cùng? Liệu chúng ta đang bàn luận chiều sâu phụ thuộc vào sự đo lường? Chiều sâu liên quan đến sự đo lường. Tôi muốn rõ ràng rằng chúng ta không đang sử dụng từ ngữ trong ý nghĩa c ủa đo lường hay trong ý nghĩa của thời gian, nhưng như cái gì đó thăm thẳm. Những từ ngữ này có ý nghĩa th ời gian, nhưng chúng ta sẽ xóa sạch tất cả ý nghĩa của thời gian và đo lường. Chúng ta đang hỏi liệu cái trí mà thường sống một cách hời hợt có thể thâm nhập vào chiều sâu vô cùng? Đó là câu hỏi. Tôi nói nó cần một tập hợp của năng lượng, động lực, và hỏi làm thế nào năng lượng này sẽ tập hợp?

P: Tôi không biết kích thước còn lại. Tôi cần một tập hợp của năng lượng mà xuyên qua. Làm thế nào năng lượng này sẽ được tập hợp, hay liệu nó là một câu hỏi sai lầm?
K: Đa số chúng ta chỉ biết cách chịu đựng. Tâm trí xuyên thấu chiều sâu thăm thẳm đó như thế nào? Có phải chúng ta đang bàn thảo chiều sâu theo định nghĩa đo lường? Chiều sâu liên hệ đến sự đo lường. Tôi muốn rõ là chúng ta không dùng từ ngữ theo ý nghĩa đo lường hoặc theo ý nghĩa thời gian, nhưng mà là một hiện tượng gì thâm thúy hơn. Những từ ngữ này sở hữu ý nghĩa thời gian, nhưng chúng ta sẽ gột rửa đi tất cả mọi ý nghĩa của thời gian và sự đo lường. Chúng ta đặt câu hỏi là một tâm trí vốn bình thường sống rất hời hợt có thể xuyên suốt được chiều sâu thăm thẳm này hay không? Đó là câu hỏi. Tôi cho là nó cần xây dựng năng lượng, nỗ lực và nên hỏi là năng lượng này được xây dựng như thế nào?

P: Làm thế nào điều này sẽ được thực hiện? Liệu suy nghĩ có thể thâm nhập nó? Liệu suy nghĩ có thể trở nên thăm thẳm?

K: Làm ơn, thưa các bạn, hãy lắng nghe điều này. Chúng ta hãy nên gạt qua một bên “năng lượng” vào lúc này. Tôi sống rất bề ngoài và tôi thấy được vẻ đẹp trên mặt tinh thần hoặc ngôn ngữ của một cuộc đời, của một tâm trí đã ngộ nhập cực kỳ sâu thẳm vào tự thân của nó. Bây giờ, tôi tự nhủ với chính mình là tôi thấy được vẻ đẹp của nó. Tôi thấy được phẩm chất của nó. Nó được thành tựu như thế nào? Chúng ta hãy theo sát điều đó thay vì mang lại vấn đề năng lượng và tất cả mọi vấn đề đó. Hiện tượng này được thành tựu như thế nào? Ý niệm có thể xuyên phá được nó hay không? Ý niệm có thể trở nên thâm thúy hay không? Xin làm ơn, thưa ngài, hãy lắng nghe vấn đề. Tôi sống một cuộc đời nông cạn. Tôi muốn sống một cuộc đời khác hơn, an trú chiều sâu thăm thẳm. Tôi hiểu là chiều sâu có nghĩa không phải là sự đo lường hoặc thời gian xuống thấp, nhưng chiều sâu như một vực thẳm không đáy; Kinh nghiệm đó là điều mà bạn không thể tưởng tượng được và tôi muốn tìm thấy nó và sống với nó. Bây giờ, hãy cho tôi biết tôi phải làm gì? Tôi không biết. Tôi đang hỏi là mặc dù ý niệm là thời gian, vốn là quá khứ, ý niệm có thể nào xuyên thấu được chiều sâu đó hay không? Hãy lắng nghe tôi nói. Tôi thấy rất rõ ràng là bất kỳ chiều sâu nào có thể được đo lường thì vẫn còn là một sự đo lường nhỏ nhoi. Tôi thấy sự xuống thấp liên hệ với thời gian, có lẽ phải cần nhiều năm, và tôi thấy trên phương diện tinh thần, nếu suy luận ra, tôi thấy chiều sâu có nghĩa là phi thời gian, phẩm chất bất khả đo lường, sự vô hạn mà không bao giờ có thể đến được tận đáy. Nó không phải là một khái niệm. Nó không phải là ngôn ngữ đối với tôi. Tôi chỉ truyền đạt nó với bạn. Do đó, nó trở thành một khái niệm đối với bạn.

Q: Trong trường hợp đó thì chúng ta không thể dùng công cụ rồi. R: Làm thế nào ta có thể thấu suốt được chiều sâu đó mà không dùng công cụ chứ?

K: Tôi sống một cuộc đời rất là, rất là nông cạn hời hợt và tôi muốn tự mình tìm hiểu là nếu có bất kỳ chiều sâu nào bất khả đo lường và tôi thấy ý niệm không thể đạt đến nó bởi vì ý niệm là một sự đo lường, ý niệm là một thời gian, ý niệm là sự đáp ứng của quá khứ; Do đó, ý niệm không thể nào xúc chạm đến nó được và đó là công cụ duy nhất mà con người sở hữu. Nếu thế thì họ phải làm sao đây? Ý niệm trong sự vận hành của nó, trong sinh hoạt của nó, đã tạo ra thế giới nông cạn mà tôi đang sống, vốn là cái tôi. Điều này hiển nhiên. Có thể nào đối với tâm trí, ngoài sự ứng dụng ý niệm ra, có thể tiếp xúc với một cái gì không thể dò đến được? Không chỉ những khoảnh khắc trong giấc ngủ của tôi hoặc là khi bản thân tôi đang tản bộ, nhưng là để trú xứ ở đó. Tâm trí của tôi cho là chiều sâu đó nhất định phải được khám phá, để tâm trí trở thành phẩm chất của kinh nghiệm đó… Tôi nhất định phải ý thức chiều sâu không dò được đến đáy của một cái gì vô danh và kỳ diệu.

P: Ngộ nhập vào một cái gì mà ta có thể xuyên thấu và đào sâu?
K: Tôi sẽ không dùng những chữ như vậy.

P: Không, thưa ngài. Ý niệm là công cụ của sự đo lường. Phải có đặc quyền nào đó trong bộ máy đo lường.
K: Không, không. Hãy đơn giản một chút.

P: Ngài có thể đào sâu vào cái gọi là ý niệm hay không?
K: Chúng ta đang đào sâu vào nó đây. Ý niệm là thời gian. Ý niệm là sự đo lường. Ý niệm là sự đáp ứng của ký ức. Ý niệm là kiến thức, kinh nghiệm, quá khứ, do đó quá khứ là thời gian. Ý niệm đó chắc chắn luôn hoạt động một cách hời hợt. Đó là một chuyện đơn giản.

P: Những lời ngài chia sẻ bây giờ lại kết cuộc thành một điều trừu tượng lớn lao.
K: Không có.

P: Nó như vậy đó, thưa ngài.
K: Nó không phải là một điều trừu tượng. Nó là một thực tại. Nhưng ý niệm là gì?

P: Ngài dạy rằng ý niệm là thời gian. Ngài đã trừu tượng hóa nó từ ý niệm. Ý niệm không thể xuyên thấu nó. Chỉ có vậy. Hãy để nó như vậy. Nếu như một công cụ có thể đo lường, ngài có thể xuyên thấu được công cụ này hay không?

K: Không, tôi quan tâm đến chiều sâu, không với bộ máy đo lường. Bộ máy đo lường này hiển nhiên khá tốt. Tôi không phải đào sâu vào tất cả điều đó nữa.

P: Nếu ngài cho là như vậy thì tôi xin được hỏi là bình diện nào mà ta có thể xuyên thấu? Nếu ngài không sở hữu được cái đó, và ý niệm là công cụ duy nhất mà chúng ta biết, vậy bình diện nào mà ta có thể xuyên suốt mà không cần ý niệm?
K: Ở đây không có vấn đề xuyên suốt.

P: Nếu vậy thì nó là gì?

Q: Chúng ta vẫn còn bị ràng buộc bởi cấu trúc bộ máy mà chúng ta sẵn có, vốn không nằm trong vị trí để hiển bày trạng thái sâu thẳm không đáy mà chúng ta muốn trú xứ, bởi vì ngôn ngữ rất là mỏng manh. Công cụ đó cũng cực kỳ dễ vỡ. Tôi không thể nói với bạn là “như thế nào” khi tôi là trạng thái đó.

K: Chúng ta đang lưu tâm đến ngôn ngữ truyền đạt hoặc là chúng ta đang lưu tâm đến tiến trình xúc chạm vực sâu đó?

Q: Tôi biết là thỉnh thoảng tôi tiếp xúc được nó. Làm sao tôi có thể kể cho bạn nghe về trạng thái đó đây?
P: Ngài nói rằng ngài không sử dụng công cụ mà ngài đang hiện có, vốn là ý niệm.
R: Nhưng tôi nghĩ là Krishnaji đã chỉ ra sự khác biệt: Đó không phải là vấn đề của cảm giác thỉnh thoảng xuất hiện nhưng là làm sao để an trú trong nó, để sống trong nó.

K: Như khi bạn ăn vì bạn đói bụng. Ta thường sống một cuộc đời hời hợt nông cạn, như mọi con người khác đang sống. Tôi tự nhủ với chính mình là tôi sẽ muốn khám phá vực sâu đó, nơi chốn bao la rộng lớn và mỹ lệ, một cái gì vô hạn. Bây giờ, tôi phải làm gì đây? Có hoạt động khác hoặc sự chuyển động nào khác xảy ra khi ý niệm không hoạt động hay không? Tâm trí có thể bất khả đo lường hay không?

P: Câu hỏi đặt ra là: Trạng thái đó có thể hình thành nơi mà bất khả đo lường?

K: Chỉ có vậy. Tất cả những gì bạn sở hữu trong cuộc đời là bạn biết cách đo lường. Bây giờ tôi muốn hỏi bạn là: Tâm trí có thể nào không thể đo lường hay không?

P: Nếu tôi hỏi ngài là “phải như thế nào”, ngài sẽ nói là “không biết.” Vấn đề duy nhất còn lại là quan sát tâm trí đo lường của bạn bởi vì không có cách nào khác.
K: Bạn đã làm điều đó chưa? Bạn có quan sát, tâm trí có quan sát dòng vận hành của nó và sự đo lường của nó hay không?

P: Tôi có làm.
K: So sánh, đo lường và kết thúc. Sau đó thì?

P: Sau đó thì có sự rỗng rang thanh tịnh.
K: Bạn nói là sự đo lường đã kết thúc? Như vậy có đúng hay không? Bạn có thể nào thành thật, thật sự cho rằng sự vận hành của sự đo lường đã đến hồi kết thúc?

P: Chỉ bây giờ nó đã đến hồi kết thúc.
K: Điều đó vẫn không đủ. Chỉ vừa đủ có nghĩa là qua sự đo lường sự sống của tôi đã đến hồi kết thúc.

P: Làm sao tôi có thể biết được điều đó?
K: Tôi sẽ tìm hiểu. Tôi muốn tìm hiểu là nếu tâm trí của tôi đã được ước định trong hoạt động của sự đo lường… Đo lường tức là cân bằng sự so sánh, bắt chước, chấp thủ, khái niệm, một sự chống chọi để che chở nó từ sự bất khả đo lường… Có thể tâm trí đang bảo là, “Bây giờ tôi đã thấu hiểu toàn bộ vận hành của sự đo lường và tôi thấy vị trí chính đáng của nó và nơi nó chẳng hề có được vị trí?

P: Làm sao tâm trí thấu hiểu được điều đó khi vô ý niệm?
K: Chính nhận biết nó, đó là, đang thấy là đang hành động và đang kết thúc. Đang thấy rằng chuyển động này là thời gian, là đo lường, đang thấy toàn cái bản đồ của nó, bản chất của nó, cấu trúc của nó, chính nhận biết đó hành động trong đang kết thúc nó. Vì vậy, đang thấy là đang kết thúc. Không có nỗ lực bị dính dáng trong tất cả nó.

Trích: EXPLORATION INTO INSIGHT
J. KRISHNAMURTI
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35597
Old 11-12-2019 , 01:22 PM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha hah a... [smile]

nhưng đê tử của K [smile] --> hổng hề có CẤU TRÚC gì hết [smile]

--> cũng như là NGƯỜI NẮM ÁO THẦY VM [smile]ehhehheh .. hic hic .e hehhêhh
Bất Tăng
Senior Member
Join Date: Sep 2016
Số Điểm: 608
Old 11-12-2019 , 05:45 PM     Bất Tăng est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh
ha ha hah a... [smile]

nhưng đê tử của K [smile] --> hổng hề có CẤU TRÚC gì hết [smile]

--> cũng như là NGƯỜI NẮM ÁO THẦY VM [smile]ehhehheh .. hic hic .e hehhêhh
Sao sư huynh lại nói vậy được khi trong tay sư huynh cũng nắm chặc?
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35597
Old 11-13-2019 , 10:49 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha hah aha a... [smile]

có THAM --> tham VỌNG --> ..mà HỎNG BIẾT ĐI ĐÂU [smile]

--> thì mới nắm áo thầy VM [smile]
ehhêhhheh .. hic hic . êhhhehhêh
Bất Tăng
Senior Member
Join Date: Sep 2016
Số Điểm: 608
Old 11-13-2019 , 11:32 AM     Bất Tăng est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh
ha hah aha a... [smile]

có THAM --> tham VỌNG --> ..mà HỎNG BIẾT ĐI ĐÂU [smile]

--> thì mới nắm áo thầy VM [smile]
ehhêhhheh .. hic hic . êhhhehhêh
A di Đà Phật, sư huynh nói vậy không được rồi.
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35597
Old 11-13-2019 , 03:33 PM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha hâhh [smile]

Bất Tăng .. Bất Giới ... --> ĐẮM SẮC --> tham VỌNG --> mà A DI ĐÀ PHẬT mới là hỏng xong ... [smile]

chỗ BẤT LỰC của YOU --> là hỏng CÓ THẬT [smile]


bởi vì GIẢ .. mới gọi là DUY ĐẮC --> ĐA CẦU [smile]

- 1 trong bát đại nhân giác ... [smile]
ehhehheh .. hic hic . ehhehhe
Bất Tăng
Senior Member
Join Date: Sep 2016
Số Điểm: 608
Old 11-13-2019 , 03:44 PM     Bất Tăng est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh
ha ha hâhh [smile]

Bất Tăng .. Bất Giới ... --> ĐẮM SẮC --> tham VỌNG --> mà A DI ĐÀ PHẬT mới là hỏng xong ... [smile]

chỗ BẤT LỰC của YOU --> là hỏng CÓ THẬT [smile]


bởi vì GIẢ .. mới gọi là DUY ĐẮC --> ĐA CẦU [smile]

- 1 trong bát đại nhân giác ... [smile]
ehhehheh .. hic hic . ehhehhe
Chòy ơi, sao sư huynh lại nghĩ đệ đắm sắc lẫn tham vọng được chứ?

Cái vụ thật giả giả thật này coi bộ hấp dẫn và rộng nha sư huynh. Đâu sư huynh thử dắt đệ đi sâu từng chi tiết 1 đi sư huynh.
OXOXO
Senior Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 659
Old 11-13-2019 , 09:59 PM     OXOXO est dconnect  search   Quote  
https://www.businessinsider.nl/models-wear-bucket-hats-handbags-paris-fashion-week-2019-9/
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35597
Old 11-14-2019 , 08:41 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha hah a... [smile]

khi đã gọi là VỌNG --> tức là "KHÔNG CÓ" ...

KHÔNG CÓ ... mà CỨ HAM ...thì gọi là THAM --> VỌNG [smile]Do đó ... bản chất của "SẮC" là --> VỌNG .... bởi vì nó "HỎNG CÓ NHƯ NHƯ BẤT ĐỘNG"

cho nên ... cứ ĐẮM SẮC .. thì là THAM VỌNG ... và cũng là RẤT LÀ VÔ MINH [smile]


Phàm sở hữu tướng

hư thị --> GIAI --> VỌNG

nhược kiến chư tướng phi tướng

tức kiến --> NHƯ LAI
- kinh Kim Cang
ehhehheh .. hic hic.. êhhhehhe
OXOXO
Senior Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 659
Old 11-14-2019 , 10:18 AM     OXOXO est dconnect  search   Quote  
https://en.wikipedia.org/wiki/Dashavatara

• Matsya - fish (Paleozoic era)
• Kurma - amphibious tortoise (Mesozoic era)[43][44]
• Varaha - boar (Cenozoic era)[43][44]
• Narasimha - man-lion, the last animal and semi-human avatar (Cenozoic era)[43][44]
• Vamana - growing dwarf and first step towards the human form
• Parasurama - a hero, but imperfect human form
• Rama - another hero, physically perfect, befriends a speaking monkey deity Hanuman
• Krishna[43][44] - son of Devaki[45][43][44]
• Buddha - the Buddhism founder
• Kalki - yet to happen and the savior, and is like Christian Advent, which Madame Blavatsky believed Christians "undoubtedly copied from the Hindus"[43][44]
OXOXO
Senior Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 659
Old 11-14-2019 , 10:47 AM     OXOXO est dconnect  search   Quote  
………………………………
Bất Tăng
Senior Member
Join Date: Sep 2016
Số Điểm: 608
Old 11-14-2019 , 11:24 AM     Bất Tăng est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh
ha ha hah a... [smile]

khi đã gọi là VỌNG --> tức là "KHÔNG CÓ" ...

KHÔNG CÓ ... mà CỨ HAM ...thì gọi là THAM --> VỌNG [smile]Do đó ... bản chất của "SẮC" là --> VỌNG .... bởi vì nó "HỎNG CÓ NHƯ NHƯ BẤT ĐỘNG"

cho nên ... cứ ĐẮM SẮC .. thì là THAM VỌNG ... và cũng là RẤT LÀ VÔ MINH [smile]


Phàm sở hữu tướng

hư thị --> GIAI --> VỌNG

nhược kiến chư tướng phi tướng

tức kiến --> NHƯ LAI
- kinh Kim Cang
ehhehheh .. hic hic.. êhhhehhe

A di Đà Phật! Sắc tức thị không, không tức thị sắc...sao sư huynh lại có ý nghĩ về đệ xấu đến thế nhỉ?
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35597
Old 11-14-2019 , 12:14 PM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha hah ... [smile]

YOU thì chỉ có SẮC tức là ---> ĐẮM TÀU chứ thị không cái gì [smile]

--> mà đòi DIỆC PHỤC --> NHƯ THỊ [smile]

thấy hết tât cả .. [smile]ehhehheh .. hic hic .. ehhêhhhe
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7680
Old 11-14-2019 , 05:55 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
Suckhoedoisong.vn - Theo Đông y, móng chân lợn vị cam, tính bình, không độc, tác dụng thanh thấp nhiệt, thông ứ, tiêu viêm, bổ khí huyết...

Móng chân lợn rất giàu protid, lipid, Ca, Fe... vitamin B1, B2, B3... và acid amin đều là dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Từ lâu, móng chân lợn và các bộ phận khác như thịt, xương, nội tạng của lợn đều được người dân dùng làm thuốc...

Theo Đông y, móng chân lợn vị cam, tính bình, không độc, tác dụng thanh thấp nhiệt, thông ứ, tiêu viêm, bổ khí huyết... trị chứng trường ung (viêm đại tràng), viêm nhiễm lâu ngày, nóng trong ruột, da khô nhăn, vết sẹo lâu lành, hư nhược gân cơ yếu, khí huyết hư...

Móng lợn hầm rau củ: móng chân lợn, cà rốt, khoai tây, hành, ngò, gia vị vừa đủ, hầm ăn. Công dụng: thanh thấp nhiệt, dưỡng khí huyết, tiêu viêm... Trị viêm dạ dày và ruột, sản phụ ít sữa.

Móng lợn hầm ý dĩ: móng chân lợn, ý dĩ, hạt sen, nấm hương, hành ngò, gia vị vừa đủ, hầm ăn. Công dụng: bổ khí huyết kiện tỳ trừ thấp nhiệt... Dùng tốt cho người khí huyết hư ứ trệ, tay chân tê nhức mỏi, viêm phổi, viêm ruột phù thũng, trĩ, polyp đại tràng.
mon-an-thuoc-tu-mong-chan-lon-1Móng giò lợn hầm rau củ thanh nhiệt, dưỡng huyết, tiêu viêm, rất tốt cho sản phụ ít sữa, người viêm dạ dày, ruột.Móng lợn hầm đu đủ: móng chân lợn, đu đủ, hành ngò, gia vị vừa đủ, hầm ăn. Công dụng: thanh nhiệt, thông ứ, tiêu viêm... dùng tốt cho sản phụ huyết hư ít sữa, tắt sữa, táo bón, viêm đại tràng, viêm khớp, viêm da, sỏi gan mật, da khô nám.

Móng lợn hầm bí đao: móng chân lợn, bí đao, hành, ngò, gia vị vừa đủ, hầm ăn. Công dụng: thanh nhiệt, mát can, ích vị sinh tân... Trị chứng huyết hư phong ngứa, vẩy nến tổ đỉa, da khô nhăn, vết sẹo, ngoài da viêm nhiễm lâu lành.

Móng nhỏ chân lợn hầm rau má: móng chân lợn, rau má, hành ngò, gia vị vừa đủ, hầm ăn. Tác dụng thanh thấp nhiệt, mát gan, giải độc, lợi thấp... Người mắc chứng thấp nhiệt viêm gan vàng da, tiểu bí, tiểu buốt, tiểu vàng, da khô mụn nám, viêm phổi, dạ dày ruột ăn rất tốt.

Móng lợn hầm rau ngót: móng chân lợn hầm nhừ, rau ngót, hành, ngò, gia vị vừa đủ nấu canh ăn. Công dụng: thanh thấp nhiệt dưỡng âm bổ huyết, lợi tiểu... Trị chứng trẻ em còi, nhiều mồ hôi, người lớn gầy nhức mỏi.

Móng lợn nấu cháo: móng chân lợn, gạo mới, đậu xanh, hành, ngò, gia vị vừa đủ nấu cháo ăn. Công dụng: kiện tỳ hóa thấp, thanh nhiệt... Dùng tốt cho người tỳ hư, mệt mỏi, phù ăn kém, suy nhược.

Móng lợn khoai môn: móng chân lợn, khoai môn, rau nhút, hành ngò, gia vị vừa đủ, hầm ăn. Công dụng: bổ khí huyết, thông ứ, trừ thấp nhiệt... Trị chứng đau mỏi cơ khớp do loãng xương, trẻ em còi chậm lớn, ngoài da khô sần.

Lương y: Minh Phúc


Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -4. The time now is 05:07 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.