VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Nhà Bếp > Recipes (Nấu Ăn)

Reply
 
Thread Tools Display Modes
VanLang76
Loyal Member
Join Date: Jan 2003
Số Điểm: 1879
Old 11-14-2019 , 02:16 PM     VanLang76 est actuellement connect  search   Quote  
Genesis 38


Tamar the Righteous
BY PETER LEITHART
10 months ago
Some observations about the story of Tamar and Judah, recorded in Genesis 38, inspired by a lively discussion of the narrative at the Theopolis Regional Course in Dallas last weekend.

1) The chapter has a chiastic structure:

A. Judah’s family, vv 1-5: take wife and conceive; births; replacement of firstborn

B. Sons die: Tamar returns to father’s house, vv 6-10

C. Judah sends Tamar back to father’s house, 11

D. Tamar prepares for her encounter with Judah by disguise as harlot, 12-14


E. Judah and Tamar, 15-18

D’. puts back on her widow’s clothes, 19

C’. Judah can’t find Tamar, 20-23

B’. Tamar pregnant, 24-26: harlotry

A’. Judah’s sons, 27-30: birth of twins: replacement of firstborn

The structure reinforces a fundamental theme of the chapter, the death and rebirth of the line of Judah. Judah’s line dies several times at the beginning of the chapter (as it does in the related genealogy in 1 Chronicles 2), but is finally revived.

Importantly, it’s revived by the incorporation of an outsider, Tamar, who is never identified as such but appears to be a Gentile (the same pattern reappears in Ruth and 1 Chronicles). The royal line rises from the dead only when the nations are incorporated.

2) Tamar’s deception is parallel to Rebekah’s deception of her husband Isaac. In both cases, a woman deceives an erring man in order to set him on track (see James Jordan’s comments on Rebekah in Primeval Saints).

Judah is a cad throughout the chapter. He separates from his brothers and marries a Canaanite. He mistreats Tamar at multiple levels. He denies Tamar marriage to his youngest son, Shelah. He sends her back to her father’s house, and treats her as if he has no obligation to her. Tamar not only loses husbands and the possibility of children, but the inheritance that should be hers through Judah’s sons. She is excluded from Israel’s line of descent, which seems to have been important to her. Why doesn’t Judah know his own daughter-in-law? Because he is, narratively if not literally, as blind as Isaac.


Tamar is clearly more concerned about the future of Judah’s family than Judah is. His ancestry is stillborn, but he does nothing to correct the situation. Tamar has to take things into her own hands, deceiving Judah into fulfilling his obligation to provide a seed for her and forcing him to recognize his sin. His confession “She is more righteous than I” shows that he, like Isaac, acknowledges his sin. He recognizes that he was responsible for ensuring that she had children, and Tamar has arranged things so that he fulfills this obligation in the most direct way imaginable. It’s a foreshadowing of Judah’s later transformation, from a brother-persecutor of Joseph to a brother-substitute for Benjamin.
3) Tamar’s conduct is scandalous; it’s not an example for women to follow! But Judah is right to judge her righteous. She’s a female Jacob, cunningly pursuing what is rightfully hers, cunningly seeking a place in the line of Israel’s kings. Her ploy is successful, as she secures a place in the ancestry of the Messiah (Matthew 1).

Typologically, she resembles the Bride of the Song of Songs, who seeks her lover in the streets, looking for all the world like Lady Folly of Proverbs. She is not a harlot, but she impersonates a harlot in pursuit of covenant blessing. She is willing to be mistaken for a prostitute, as Jacob was willing to disguise himself as Esau, if that was necessary for the fulfillment of promise.
VanLang76
Loyal Member
Join Date: Jan 2003
Số Điểm: 1879
Old 11-14-2019 , 02:35 PM     VanLang76 est actuellement connect  search   Quote  
Sáng Thế 38 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Giu-đa và Ta-ma
38 Lúc ấy Giu-đa rời khỏi các anh em ông và đến ở chung với một người bạn ở Thành A-đu-lam, tên là Hi-ra. 2 Tại đó Giu-đa gặp con gái của Su-a, một người Ca-na-an. Ông cưới nàng làm vợ và ăn ở với nàng. 3 Bà có thai và sinh một trai. Ông đặt tên con trai đó là Ê-rơ. 4 Bà lại có thai và sinh một trai nữa. Bà đặt tên nó là Ô-nan. 5 Sau đó bà lại có thai và sinh một trai nữa. Bà đặt tên là Sê-la. Vả, lúc bà sinh người con thứ ba thì ông đang ở tại Kê-xíp.

6 Giu-đa cưới vợ cho Ê-rơ con đầu lòng của ông. Nàng tên là Ta-ma. 7 Nhưng Ê-rơ con đầu lòng của Giu-đa là một kẻ gian ác trước mặt Chúa, nên Chúa khiến cậu ấy phải qua đời. 8 Giu-đa nói với Ô-nan, “Con hãy đến ăn ở với chị dâu con và làm tròn bổn phận của em chồng, để anh con có người nối dõi.” 9 Nhưng Ô-nan biết đứa con sinh ra sẽ không thuộc về mình, nên khi đến với chị dâu, cậu cố tình cho xuất tinh rơi xuống đất, để anh cậu sẽ không có con nối dõi. 10 Ðiều Ô-nan làm đó không đẹp lòng Chúa; vì thế Ngài cũng khiến cậu ấy phải qua đời. 11 Bấy giờ Giu-đa nói với Ta-ma con dâu ông, “Con hãy về ở góa bên nhà cha con cho đến khi Sê-la con trai cha khôn lớn,” vì ông nghĩ, “Kẻo nó cũng phải chết giống như các anh nó chăng.” Vậy Ta-ma trở về và sống trong nhà cha nàng.

12 Ngày qua tháng lại, con gái của Su-a vợ Giu-đa qua đời. Sau khi đã nguôi ngoai nỗi buồn,[a] ông đi thăm các thợ hớt lông chiên của ông ở Tim-na; có bạn ông là Hi-ra ở A-đu-lam đi với ông. 13 Người ta báo cho Ta-ma hay rằng, “Nầy, cha chồng cô sắp đến Tim-na để hớt lông chiên.” 14 Nàng liền cởi bộ y phục góa phụ của nàng ra, lấy khăn che mặt lại, rồi hóa trang che kín người, và đến ngồi ở phía trước cổng Thành Ê-na-im, trên con đường đi đến Tim-na, vì nàng thấy Sê-la đã khôn lớn mà người ta chưa cho nàng làm vợ chàng.

15 Khi Giu-đa thấy nàng, ông tưởng nàng là một gái *******, vì nàng đã che mặt lại. 16 Ông tẻ bước đến gần nàng bên lề đường và nói, “Nầy, cô cho tôi đến với cô đi,” vì ông không biết nàng là dâu ông.

Nàng đáp, “Ông sẽ cho tôi thứ gì để tôi cho ông đến với tôi?”

17 Ông đáp, “Tôi sẽ gởi cho cô một con dê tơ trong bầy của tôi.”

Nàng nói, “Ông có vật gì cho tôi để làm tín vật cho đến khi tôi nhận được con dê đó chăng?”

18 Ông đáp, “Tôi phải cho cô món gì để làm tín vật bây giờ?”

Nàng nói, “Con dấu, sợi dây, và cây gậy ông đang có trong tay cũng đủ rồi.”

Ông trao cho nàng những món đó, rồi đến với nàng, và nàng có thai với ông. 19 Ðoạn nàng đứng dậy và ra đi. Nàng gỡ bỏ khăn che mặt và mặc lại những y phục của góa phụ.

20 Giu-đa nhờ bạn ông là người ở Thành A-đu-lam mang con dê tơ đến, để chuộc lại những tín vật nơi tay người phụ nữ, nhưng ông ấy không tìm được nàng. 21 Bấy giờ ông ấy hỏi những người ở đó, “Cô gái ******* đền thần đã ngồi bên đường trước cổng Thành Ê-na-im đâu rồi?”

Họ đáp, “Ở đây đâu có cô gái ******* đền thần nào.”

22 Ông ấy trở về nói với Giu-đa, “Tôi không thể tìm được cô ấy. Hơn nữa dân ở đó bảo địa phương họ không có cô gái ******* đền thần nào cả.”

23 Giu-đa nói, “Nếu vậy, thôi để cô ấy giữ mấy món đó, miễn sao chúng ta không bị chê cười là được rồi. Nầy, tôi đã giữ lời hứa mà gởi con dê tơ đến, và anh cũng đã tìm kiếm mà không tìm ra nàng.”

24 Thời gian trôi qua, khoảng ba tháng sau, có người báo cho Giu-đa rằng, “Ta-ma dâu của ông đã làm *******, và hơn nữa, vì làm ******* cô ấy đang mang thai.”

Giu-đa nói, “Lôi nó ra và thiêu sống nó đi!”

25 Khi người ta đem nàng ra, nàng nhờ người chuyển lời đến nói với cha chồng nàng rằng, “Do ăn nằm với người đàn ông có những vật nầy mà con đã có thai.” Nàng lại nói, “Xin cha xem, cha có thể nhận ra con dấu, sợi dây, và cây gậy nầy là của ai không?”

26 Giu-đa nhìn nhận những món đồ đó là của ông và nói, “Nàng đúng hơn tôi, vì tôi đã không đưa Sê-la con trai tôi cho nàng.” Rồi ông không bao giờ ăn ở với nàng nữa.

27 Ðến ngày sinh, nầy, trong dạ nàng có thai đôi. 28 Ðến lúc sinh, một đứa thò tay ra trước, bà mụ lấy một sợi chỉ đỏ cột vào tay nó và nói, “Ðứa nầy ra trước.” 29 Nhưng nó lại thụt tay vào, và nầy, anh nó ra. Bà mụ nói, “Làm sao mà mày phá rào chui ra trước được vậy?” Vì thế họ đặt tên nó là Pê-rê.[b] 30 Sau đó em nó ra, có sợi chỉ đỏ cột nơi tay, và họ đặt tên nó là Xê-ra.[c]

Footnotes:

Sáng Thế 38:12 nt: Sau khi đã được an ủi rồi; ctd: Sau khi đã mãn tang vợ
Sáng Thế 38:29 nghĩa là phá ngang vọt ra
Sáng Thế 38:30 nghĩa laø đỏ điều
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Copyright © 2011 by Bau Dang
VanLang76
Loyal Member
Join Date: Jan 2003
Số Điểm: 1879
Old 11-14-2019 , 03:37 PM     VanLang76 est actuellement connect  search   Quote  
15 Khi Giu-đa thấy nàng, ông tưởng nàng là một gái *******, vì nàng đã che mặt lại. 16 Ông tẻ bước đến gần nàng bên lề đường và nói, “Nầy, cô cho tôi đến với cô đi,” vì ông không biết nàng là dâu ông.
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -4. The time now is 01:00 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.