VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > VietFun Chat > For VietFun ChatRoom Only

Reply
 
Thread Tools Display Modes
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27639
Old 11-10-2017 , 03:31 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Mat 6:31-33

31 Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì?
32 Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi.
33 Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.


Mat 7:9-11

9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?
10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?
11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?

Thi thiên 103:2-5

2 Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Ðức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài.
3 Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi bịnh tật ngươi,
4 Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, Lấy sự nhơn từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi.
5 Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, Tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng-hoàng.

2 Praise the LORD, my soul, and forget not all his benefits
3 who forgives all your sins and heals all your diseases,
4 who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion,
5 who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagle’s.
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27639
Old 11-11-2017 , 01:56 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Thi thiên 107 ... vì bản chất chúng ta vốn phạm tội cùng Chúa , Ngài mang hoạn nạn tới cho chúng ta , để chúng ta biết quay trở về Ngài .. sau khi chúng ta quay trở về Ngài , thì Ngài ban phước cho chúng ta ... ĐÂY LÀ CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỔI MÀ NGÀI DÀNH CHO CHÚNG TA , ĐỂ KHI CHÚNG TA CHẾT ĐI , CHÚNG TA ĐƯỢC Ở CẠNH NGÀI


1 Hãy ngợi khen Ðức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời.
2 Các người Ðức Giê-hô-va đã chuộc Khỏi tay kẻ hà hiếp hãy nói đều đó,
3 Tức là các người Ngài đã hiệp lại từ các xứ; Từ phương đông, phương tây, phương bắc, phương nam.
4 Họ lưu lạc nơi đồng vắng, trong con đường hiu quạnh, Không tìm thành ở được;
5 Họ bị đói khát, Linh hồn bèn nao sờn trong mình họ.
6 Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Ðức Giê-hô-va; Ngài bèn giải cứu họ khỏi đều gian nan,
7 Dẫn họ theo đường ngay thẳng, Ðặng đi đến một thành ở được.
8 Nguyện người ta ngợi khen Ðức Giê-hô-va vì sự nhơn từ Ngài, Và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người!
9 Vì Ngài làm cho lòng khao khát được thỏa thích, Khiến cho hồn đói được đầy dẫy vật tốt.
10 Những kẻ ở trong tối tăm và bóng sự chết, Bị khốn khổ và xích sắt bắt buộc,
11 Bởi vì đã bội nghịch lời Ðức Chúa Trời, Và khinh dể sự khuyên dạy của Ðấng Chí cao.
12 Nhơn đó Ngài lấy sự lao khổ hạ lòng họ xuống; Họ vấp ngã không ai giúp đỡ.
13 Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Ðức Giê-hô-va; Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan,
14 Rút họ khỏi sự tối tăm và bóng sự chết, Cũng bẻ gãy xiềng của họ.
15 Nguyện người ta ngợi khen Ðức Giê-hô-va vì sự nhơn từ Ngài, Và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người!
16 Vì Ngài đã phá cửa đồng, Và gãy các song sắt.
17 Kẻ ngu dại bị khốn khổ Vì sự vi phạm và sự gian ác mình;
18 Lòng chúng nó gớm ghê các thứ đồ ăn; Họ đến gần cửa sự chết.
19 Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Ðức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan.
20 Ngài ra lịnh chữa họ lành, Rút họ khỏi cái huyệt.
21 Nguyện người ta ngợi khen Ðức Giê-hô-va vì sự nhơn từ Ngài, Và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người!
22 Nguyện chúng dâng của lễ thù ân, Lấy bài hát vui mừng mà thuật các công việc Ngài.
23 Có người đi xuống tàu trong biển, Và làm việc nơi nước cả;
24 Kẻ ấy thấy công việc Ðức Giê-hô-va, Xem phép lạ Ngài trong nước sâu.
25 Ngài biểu, bèn có trận gió bão, Nổi các lượn sóng lên.
26 Ðưa cao đến các từng trời, rồi hụp xuống tới vực sâu: Lòng họ tiêu tan vì khốn khổ.
27 Họ choáng váng xiêu tó như một người say, Sự khôn ngoan họ đều mất hết.
28 Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Ðức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan.
29 Ngài ngừng bão-tố, đổi nó ra bình tịnh, Và sóng êm lặng.
30 Họ bèn vui mừng vì sóng êm lặng; Chúa dẫn họ vào bến họ ước ao.
31 Nguyện người ta ngợi khen Ðức Giê-hô-va vì sự nhơn từ Ngài, Và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người!
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy

Last edited by tuyếtvân; 11-12-2017 at 04:41 PM..
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27639
Old 11-11-2017 , 11:12 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Khi gặp hoạn nạn hay đối diện với khó khăn, phản ứng của mình thường là

- than trời trách đất (dĩ nhiên đây là phản ứng tự nhiên, mình khó lòng tránh được)

- why me? (trước đây Vân có đặt câu hỏi này với người bạn.. thì anh ta trả lời..why not you? Ai cũng gặp hoạn nạn, thì chuyện mình gặp hoạn nạn cũng chẳng có điều gì phải làm lạ)


Nhưng nếu mình suy nghĩ về Chúa thì mình sẽ có 1 cái nhìn khác

- Nếu đời sống mình bình an, thì mình sẽ không bao giờ nghĩ tới Chúa. Mình sẽ chạy theo cái gọi là ĐỜI NÀY, để khi đối diện với cái chết, mình mới thấy những gì ĐỜI NÀY MÀ MÌNH CHẠY THEO BÂY GIỜ CHẲNG GIÚP ÍCH GÌ CHO MÌNH CẢ, CỨ NHƯ DÃ TRÀNG XÂY CÁT BIỂN ĐÔNG, MÌNH ĐỐI DIỆN VỚI SỰ PHÁN XÉT TRƯỚC MẮT... LÀ CÁI CHẾT ĐỜI ĐỜI TRONG ĐỊA NGỤC.


- Nếu đời sống mình gặp hoạn nạn, mình trông cậy vào Chúa, giao cuộc đời mình cho Chúa hướng dẫn, thì khi đối diện với cái chết, MÌNH KHÔNG CÓ GÌ HỐI TIẾC, CÂY MÌNH ĐÃ TRỒNG, BÂY GIỜ CHẾT LÀ THỜI ĐIỂM MÌNH THU GẶT HÁI TRÁI, ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI BÊN CẠNH CHÚA


Bây giờ giả sử mình nhìn LỜI LỖ

- hoạn nạn có mấy chục năm sống ở trần gian, chính vì vậy mình trông cậy, giao cuộc đời mình cho Chúa, để chết sống ĐỜI ĐỜI bên cạnh Ngài, so với MẤY CHỤC NĂM, thì mình cũng còn lời chán


- còn hơn sung sướng mấy chục năm, không trông cậy vào Chúa, phung phí cuộc đời chạy theo phù du, tới lúc chết, thì bị sống ĐỜI ĐỜI TRONG ĐỊA NGỤC, mấy chục năm phí phạm, THÌ THIỆT LÀ LỔ
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27639
Old 11-12-2017 , 02:28 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Vậy ở đây, chúng ta chọn cái nào ??


a. MẤY CHỤC NĂM hoạn nạn ⇒ nhờ chính vào hoạn nạn mà mình trông cậy vào Chúa , chứ không trông cậy vào sức riêng của mình ⇒ để mình được gần gủi Chúa , trồng cây , chăm sóc cây ⇒ tới lúc chết là lúc mình gặt hái trái , được sống ĐỜI ĐỜI BÊN CẠNH CHÚA


b. hay ngược lại , MẤY CHỤC NĂM sung sướng ⇒ chạy theo những gì thuộc về đời này , trông cậy vào sức riêng của mình , dã tràng xây cát biển đông ⇒ tới lúc chết mình mới thấy LÃNG PHÍ MẤY CHỤC NĂM đời sống của mình chẵng giúp ích gì cho mình khi mình phải đối diện với cái chết trước mắt ⇒ mình sẻ đối diện với ĐỜI ĐỜI TRONG ĐỊA NGỤC- mấy chục năm hoạn nạn (trông cậy vào Chúa) cho mình đời đời trên thiên đàng sau khi chết

versus

- mấy chục năm sung sướng (trông cậy vào sức riêng của mình) cho mình đời đời trong địa ngụcrất rỏ ràng cho chúng ta thấy được cái nào tốt hơn cái nào
vậy thì thế nào

ĐỨNG TRƯỚC HOẠN NẠN , MÌNH CÓ NÊN

a. than trời trách đất?
b. tự hỏi ... why me?


HAY MÌNH NÊN TRÔNG CẬY VÀO CHÚA , GIAO CUỘC ĐỜI MÌNH CHO CHÚA , TRỒNG CÂY

ĐỂ KHI ĐỨNG TRƯỚC CÁI CHẾT , MÌNH BIẾT ĐẢ TỚI THỜI ĐIỂM CHO MÌNH GẶT HÁI TRÁI TỪ CÁI CÂY MÌNH ĐẢ TRỒNG BÂY LÂU NAY ??
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27639
Old 11-12-2017 , 02:34 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Thi thiên 139:13-16


13 Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.
14 Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.
15 Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, Chịu nắn nên cách xảo lại nơi thấp của đất, Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa.
16 Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Ðã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.

13 For you created my inmost being;
you knit me together in my mother’s womb.
14 I praise you because I am fearfully and wonderfully made;
your works are wonderful,
I know that full well.
15 My frame was not hidden from you
when I was made in the secret place,
when I was woven together in the depths of the earth.
16 Your eyes saw my unformed body;
all the days ordained for me were written in your book
before one of them came to be.
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27639
Old 11-12-2017 , 02:42 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Cát bụi cuộc đờiTruyền đạo (Ecclesiastes) 3:20

20 Cả thảy đều qui vào một chỗ; cả thảy do bụi đất mà ra, cả thảy sẽ trở về bụi đất.Sáng thế ký (Genesis) 3:19

19 ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27639
Old 11-12-2017 , 02:45 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Kinh thánh nói chúng ta làm từ bụi đất , rồi sẽ trở về với bụi đất


Có nhiều người không đồng ý với Lời Kinh thánh này .... nhưng họ cũng không thể nào chứng minh khác đi được ..... họ không thể nào nói ... họ sẽ không trở về với bụi đất
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27639
Old 11-12-2017 , 02:48 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
PG không tin vào Kinh thánh , nhưng chính PG củng phải tin vào CÁT BỤI CUỘC ĐỜI ... là những gì đả được nói trong Kinh thánh mấy ngàn năm về trước__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27639
Old 11-12-2017 , 03:10 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Ở đây Vân xin mở 1 cái ngoặc nhỏ


có nhiều người cho rằng PG có trước TCG , như vậy có thật không ??


- tạm thời mình cho PG có từ lúc Phật thích ca sanh ra đời đi ... vậy năm 2017 này là năm thứ mấy của phật đản ?? 2561 tức 544 năm trước dương lịch

- TCG có từ lúc nào ?? đúng ra TCG có từ lúc con người mới được dựng nên (Adam và Eva vì lúc đó họ đả có sự liên hệ với Chúa rồi)

- nói về việc Chúa Jesus giáng sinh làm người , thì cho là 2017 năm về trước ... sự kiện này là sự kiện CHÚA JESUS GIÁNG SINH LÀM NGƯỜI

- nhưng Cựu ước đả cho chúng ta thấy Chúa Jesus hiện ra TRƯỚC KHI NGÀI GIÁNG SINH LÀM NGƯỜI , tức là Chúa Jesus có trước từ buổi ban đầu

mình đọc 2 đoạn Kinh thánh này , thì mình sẻ thấy được 2 lần Chúa Jesus hiện ra trong Cựu ước , tức là trước khi ngày GIÁNG SINH LÀM NGƯỜI


1. Sáng thế ký 18

https://wordproject.org/bibles/vt/01/18.htm#02. Sáng thế ký 32

https://wordproject.org/bibles/vt/01/32.htm#0
Vậy nếu nói theo "Phật sanh vs. Chúa Jesus giáng sanh làm người" .. thì Phật sanh trước sự kiện Chúa Jesus giáng sanh làm người


Nhưng nếu nói theo "PG vs. TCG củng như Kinh thánh" ... thì TCG và Kinh thánh đi trước PG rất rất rất rất nhiềumình phải hiểu rỏ về vấn đề này , khi nói PG có trước TCG , là 1 điều rất là sai lầm
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27639
Old 11-12-2017 , 03:32 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
a. "Phật sanh vs. Chúa Jesus giáng sanh làm người"

yes, Phật sanh TRƯỚC sự kiện Chúa Jesus giáng sanh làm ngườib. "PG vs TCG ... cái nào có trước?"

TCG có trước ... ngay từ buối ban đầu

- Adam và Eva được Chúa dựng nên , và họ đả có relationship với Chúa ngay từ buổi ban đầu

- Kinh thánh được viết từ lúc nào ?? Moses là người viết 5 cuốn sách đầu tiên trong Cựu ước , ông ở vào giai đoạn 1500-1300 BC .. trong khi đó Phật ở vào giai đoạn 544 BC .. vậy Phật ở vào giai đoạn sau Moses

- Chúa Jesus giáng sanh làm người trong Tân ước . Nhưng Ngài đả hiện ra nhiều lần trong Cựu ước . Tức là Ngài có ngay từ buổi ban đầu , chứ không phải bắt đầu có ... từ khi Ngài giáng sanh làm người
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27639
Old 11-12-2017 , 04:47 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Giăng 14:13-16

13 Các ngươi nhơn danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con.
14 Nếu các ngươi nhơn danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho.
15 Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta.

16 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Ðấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời,

Êphêsô 3:16-19

16 tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng;
17 đến nỗi Ðấng Christ nhơn đức tin mà ngự trong lòng anh em;
18 để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào,
19 và được biết sự yêu thương của Ðấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Ðức Chúa Trời.
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27639
Old 11-12-2017 , 04:50 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Thành Tín Chúa rất lớn thay__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27639
Old 11-12-2017 , 05:14 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Thánh thay! Thánh thay! Thánh thay!__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27639
Old 11-12-2017 , 05:17 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
In Jesus' Name


__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27639
Old 11-12-2017 , 05:21 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Rôma 8:31

31 Ðã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Ðức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta?
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27639
Old 11-12-2017 , 05:27 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Xuất Ê díp tô ký 14:14

14 Ðức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng.__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27639
Old 11-12-2017 , 05:31 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Giê-rê-mi 32:17

17 Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va! Chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất; chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả.__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27639
Old 11-12-2017 , 05:35 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Shine, Jesus shine__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27639
Old 11-12-2017 , 05:39 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
You are My All in All__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27639
Old 11-12-2017 , 05:45 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Here I am to Worship__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -7. The time now is 03:57 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.