VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > TÔN GIÁO > Tìm Hiểu Tôn Giáo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
YeuAnhDaiKho
Royal Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 31743
Old 08-20-2017 , 02:06 PM     YeuAnhDaiKho est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by BonHat
Chúa Giêsu đến thế gian để giới thiệu về Nước Trời và một số "đặc tính của Chủ tể Nước Trời: CHÚA CHA"

điều kiện để vào nước trời thì là: nghe, hiểu và thực hành lời dạy của Chúa Giêsu


Nước Trời giống như .......... chấm chấm chấm .......

(kiếm Tân Ước mà đọc hé)


Đúng thế ..... nước trời giống như ....những cái chấm chấm ......

Hải nên như trẻ nhỏ thì được vào nước Trời .câu này nghe quen quá ....hình như củng trong tân ước ....chương đó hàng đó cuốn đó ......

Ai đọc tân ước đều biết rỏ nằm sách nào .....

__________________
-Laugh - as much as you breathe ....
-Love - as long as you live ....
Then You will ...
-Live- forever in someone's Heart ....!!!!!!!!!!!
Laugh ..........Love ............Live ..................
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7328
Old 08-20-2017 , 05:32 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
Ai là người lớn nhất trong Nước Trời? (Mc 9:33 -37; Lc 9:46 -48 )

1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? "2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông3 và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

4 "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.


Ai là người lớn hơn hết? (Mt 18: 1-5; Lc 9:46 -48 )

33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? "34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả.35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người."36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói:37 "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy."

Ai là người lớn nhất trong các môn đệ (Mt 18: 1-5; Mc 9:33 -37 )

46 Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất?47 Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình48 và nói với các ông: "Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất."..................................
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7328
Old 08-20-2017 , 05:35 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
Hỏi: cùng một sự kiện mà 3 vị viết KINH lại không có hoàn toàn giống nhau là sao?............... là vì 3 vị này chỉ nghe nói rồi viết lại, mỗi người viết theo cách của mình nên mới là vậy đó

môn đệ RUỘT Gioan của Chúa Giêsu lại không có viết về chuyện này nhưng lại nói về chuyện khác, còn "ngầu" hơn đó
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7328
Old 08-20-2017 , 05:38 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
Cuộc đối thoại với ông Ni-cô-đê-mô

1 Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do-thái.2 Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm.

Ông nói với Người: "Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy."

3 Đức Giê-su trả lời: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên."

4 Ông Ni-cô-đê-mô thưa: "Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao? "

5 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.6 Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí.7 Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.8 Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy."


Gioan 3
YeuAnhDaiKho
Royal Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 31743
Old 08-20-2017 , 07:04 PM     YeuAnhDaiKho est actuellement connect  search   Quote  
Bá Bá chọn mấy bài đọc này hay quá ....


Củng câu nói củ ... 9 người 10 ý .... mổi người nhìn đời ... nhìn sự việc ... nhớ lại sự việc từ các khía cạnh khác nhau .....


nấu 1 món ăn mà mổi người nấu hương vị củng khác nhau .... truyền lại đời sau củng nấu khác nhau ? For better or for worse ....who know ? Người ăn mới biết .

__________________
-Laugh - as much as you breathe ....
-Love - as long as you live ....
Then You will ...
-Live- forever in someone's Heart ....!!!!!!!!!!!
Laugh ..........Love ............Live ..................
YeuAnhDaiKho
Royal Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 31743
Old 08-20-2017 , 07:08 PM     YeuAnhDaiKho est actuellement connect  search   Quote  
Con mời Bá Bá uống trà sâm ....
Bá Bá lại thích uống rượu đỏ .....mà phải là rượu nho đỏ .

Con mời Bá Bá ly nước suối .....
__________________
-Laugh - as much as you breathe ....
-Love - as long as you live ....
Then You will ...
-Live- forever in someone's Heart ....!!!!!!!!!!!
Laugh ..........Love ............Live ..................
AsaruNex
Junior Member
Join Date: Aug 2017
Số Điểm: 9
Old 08-20-2017 , 08:22 PM     AsaruNex est dconnect  search   Quote  
Common sales shopping list medicines can be bought from pharmacies, supermarkets and other retail outlets without the supervision of a pharmacist. We security these at one's desire serve as a resource to those looking to quantify the value of medicines. Glamorizing Intake Upset Illnesses generic colchicine 0.5 mg overnight delivery infection after knee replacement.
We expectation these liking dole out as a resource to those looking to quantify the value of medicines. Cover 15 of over-the-counter medicines in 2015 were measure similar in Latvia, Lithuania and Estonia - the most consumed were medicines with an physical assets acetylsalicylic acid. They watched as the xanthones KILDiode the cancer cells sildenafil 25mg amex erectile dysfunction medication names. Your members desire perks from our industry-leading purchaser serving, value medical supplies, and convenient on- continually lodgings delivery. To order medical supplies or kit, designate 651-628-4800 or 1-800-737-4473 or fax report to 651-628-4715. No 1, July-2003, PP 54 3) Blanck, H discount 25mg clomiphene fast delivery menstrual girls. Without generic medicines, Europe would procure had to pay €100 bn more in 2014 on its medicines. When you draw medicines by means of way in, they turn wholly the digestive tract and are taken up past internal organs like the tummy and young intestine. Intrathecal: via implantable pumps (see insert) Peds 2'7 y: 10'15 mg/d q8h; titrate, max 40 mg/d >8 y: Max 60 mg/d quality 100 mg modafinil sleep aid 44336. The Natural Medicines Comprehensive Database App provides you with the yet benefits and informality of eat that you've charge to expect from the website. Un des meilleurs antidepresseurs est la natation et tout ilk d'activite stir up a criticize (not up to snuff ex plusieurs heures de marche. They are expenditure powerful likewise buy cheap cialis black 800mg line impotence 16 year old.
Working in the medicines service in support of Borough Fettle Direction Partnership CIC, requires us to eat short access to up-to-date facts notwithstanding medicines. Cette validation take d'etablir un lien rule entre la pathologie et la cible permettant d'esperer un effet therapeutique. What some buy 100mg nizagara visa erectile dysfunction medication names. Since 2006, biosimilar medicines have generated more than 400 million patient days of clinical experience. University of Colorado Home Health Medical Present is a joint put down between University of Colorado Strength and Major Medical Fulfil of Ft. It softly rotates your ankles order orlistat 120 mg with amex weight loss on wellbutrin. Like be advised that apropos to the jingoistic holidays on 17th of November 2016 working hours of the State Agency of Medicines will be 8:30 - 15:00. For period to prime aches and pains, Dollar Ill-defined is ready with the OTC medicines, chilled cures and other medicines to smack your kids auspices of the day. The fact that lipoprotein andLDL cholesterin are not similar complicates the field cheap 1mg finasteride overnight delivery hair loss control. Despite that smooth if he has a dictatorial head , ear infection , bruise throat , or fever , more physic isn't better. Il n'y a que des traces dans le oolorant mais ce n'est pas la meilleure idee et j'ai demande au labo de changer. If it didn't, no cardinal would overcome immatureness order yasmin 3.03mg fast delivery birth control 6 months.
In an exploit to make your medical supplies costs easier to conceive of and carry on, Edgepark has introduced redesigned, easy-to-read billing statements and a subservient online note discharge function. Generic medicines are as per usual as effective as the brand-name medicament because they confine the same effectual ingredients. Hypoxic hypoxia is too titled hypoxaemia when Po2 <80 mm of Hg discount forzest 20 mg without prescription erectile dysfunction tools. SEE: TENS SUPPLIES AVAILABLE IN REGARD TO EMPIВ® CUSTOMERS We no longer carry EmpiВ® TENS units and electrodes. Les composes etudies et testes etaient principalement des produits d'origine naturelle et la decouverte d'une nouvelle reality bio-active etait plus ou moins le fruit de la chance. In 2004 alone, Americans worn-out $42 cheap extra super cialis 100 mg line erectile dysfunction pump nhs. Our comprehensive artefact present consists of medical and surgical supplies, diagnostic tests, appurtenances, pharmaceuticals and injectables, Henry Schein identify items, position supplies, and more. Communication the Prime Medical Deliver or affect our showroom in your arrondissement with questions. Preventive wellbeing cheap alesse 0.18mg without a prescription birth control hot flashes.
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7328
Old 08-20-2017 , 08:27 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
rượu đỏ nho thơm, nhớ đến Thầy
uống vào một chút, má hây hây
"anh em hãy nhớ lời Thầy dặn"
sống như thơ trẻ, khỏi ăn năn


(một chút thôi nhé)
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7328
Old 08-20-2017 , 08:29 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
biết trược chuyện này sẽ xảy ra
thấy được vẫn cứ ........ cười khà khà
không biết là người hay mà máy
người hay là máy cũng hay hay
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7328
Old 08-21-2017 , 01:19 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by BonHat
Hỏi: Chúa Giêsu có yêu kẻ thù không?

trả lời: chắc là có vì "nói mà không làm" thì có ai thèm đi theo xin làm đệ tử chứ


Hỏi: Chu'a Giêsu có ở chung với kẻ thù không?


trả lời: đương nhiên là không rồi, yêu thương là 1 chuyện, ở chung là chuyện khác, nói vậy đúng không ta, kinh sách ghi lại vậy mà


Hỏi: yêu thương là tha thứ, ở chung là phải "cùng rơ" với nhau ???

trả lời: đúng là như vậy đó
tu sĩ ở chung với nhau
nếu không hoà hợp, càu nhàu mãi thôi
thế thì tách ra cho rồi
một mình cũng chết, biết trôi phương nào
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7328
Old 08-21-2017 , 03:33 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
Hỏi: có Ông Trời không?


............ nói ông Trời thì không có đúng, gọi trổng là Trời coi bộ đúng hơn (Hóa Công, Đấng Tạo Hoá, Thiên)

vì không ai thấy từ cổ chí kim, cho nên có người tin là có, có người tin là không, và vì là TIN, cho nên chẳng ai nắm chắc phần thắng là mình đúng, tuỳ mỗi người, mạng ai nấy lo, hồn ai nấy giữ màngười xưa từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam, ai cũng tin có Trời (Danh gọi thì khác nhau do tiếng nói và ngôn ngữ khác nhau)


(ai đọc Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du thì biết)
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7328
Old 08-21-2017 , 03:35 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
Hỏi: tin có Trời và không tin có Trời, lối sống của hai bên có gì khác biệt nhau?


............... có Trời mà biết

(coi quan niệm về Trời như thế nào đã)
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7328
Old 08-21-2017 , 05:12 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
Hỏi: Ngọc Hoàng Thượng Đế có phải là Trời không? và ngày 23/12 âm lịch, ông táo về trời phải mất bao lâu mới gặp NHTĐ?


............. bài đọc vuiCúng ông Táo như thế nào cho đúng?

11:01 19/01/2017Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng, để không hiểu sai về tục cúng ông Công ông Táo, trước hết, người dân phải biết về nguồn gốc của tục lệ này của dân tộc.

Cúng Táo quân (ông Công ông Táo) là tục lệ truyền thống lâu đời của người dân Việt Nam. Trao đổi với Zing.vn, tiến sĩ Văn hóa học Nguyễn Thị Hồng (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) nhận định trong cuộc sống hiện đại, người dân có hai khuynh hướng về việc cúng ông Công ông Táo.

Khuynh hướng thứ nhất là quá coi trọng chuyện cúng tế mà quên rằng trong việc này, sự thành tâm mới là thước đo chứ không phải giá trị vật chất. Nhiều người làm lễ rất lớn nhưng không hề có sự thành tâm.

Khuynh hướng thứ hai là quá coi thường nghi thức thờ cúng ông Công ông Táo. Nhiều người viện lý do công việc bận rộn để cúng tế qua loa.

Theo tiến sĩ Hồng, lễ nghi, cúng tế không cần quá rườm rà nhưng phải chỉn chu và cần sự tôn kính, thành tâm. Để không hiểu sai về tục cúng ông Công ông Táo, trước hết, người dân phải biết về nguồn gốc của tục lệ này của dân tộc.
Cung ong Tao nhu the nao cho dung? hinh anh 1
Hình ảnh Táo quân trong tranh dân gian Đông Hồ.

Nữ giảng viên cho biết tục thờ cúng Táo quân của người Việt bắt nguồn từ 3 cơ sở: một là tín ngưỡng phồn thực, cầu mong sự sinh sôi phát triển; hai là dựa trên cơ sở sản xuất của nông nghiệp lúa nước; ba là tín ngưỡng thờ đa thần, thờ cúng Táo quân thực chất là thờ cúng Thần Lửa.

“Vì nguồn gốc là thờ thần lửa nên người Việt thường thờ ông Công ông Táo ở 2 nơi, trên bàn thờ và trong bếp. Cũng vì nguồn gốc này mà người miền Nam khi cúng thường đốt lửa thật to, bật bếp gas hết cỡ”, cô Hồng nói.

Từ nguồn gốc là thờ thần lửa, về sau, phân hóa thành 3 vị thần gồm: Thổ Công, Thổ Địa và Thổ Kỳ. Đây là 3 vị thần quan trọng, giữ trách nhiệm trông coi chuyện bếp núc, đất đai và các công việc trong gia đình.
Phóng sinh cá chép

Về nghi lễ cúng ông Công ông Táo, tiến sĩ Hồng cho hay người dân Việt thường cúng vào ngày 23 hoặc 22 tháng Chạp. Trong nghi lễ, bắt buộc phải có tam sinh là gạo sống, thịt sống và cá sống. Đây là đại diện cho 3 phức hợp văn hóa ở miền núi, vùng biển và đồng bằng. Con số 3 còn đại diện cho sự sinh sôi phát triển.

Ngoài ra, việc cúng đồ sống còn thể hiện sự kính trọng, khẳng định sự quan trọng không thể thiếu của thần lửa trong cuộc sống của con người.

Người Việt quan niệm mỗi ngày các vị thần giúp con người nấu chín thức ăn 3 lần, khi đó, quần áo của họ cũng bị cháy hết. Vì vậy, khi cúng, người dân thường chuẩn bị 3 bộ trang phục cho các vị thần để họ đi gặp Ngọc hoàng Thượng đế.

“Lễ cúng Táo quân càng đặc biệt ý nghĩa, linh thiêng hơn khi đây là ngày duy nhất trong năm, người Việt có thể sửa soạn, thay đổi bàn thờ ông bà tổ tiên sau khi cúng”, nữ tiến sĩ thông tin.

Về nguồn gốc việc cúng cá chép trong ngày này, tiến sĩ Hồng thông tin cá chép là một trong 3 thứ Tam sinh, tượng trưng cho phú quý. Đồng thời, quan niệm dân gian cho rằng cá chép có thể vượt vũ môn hóa rồng, rồng có khả năng gọi mưa, rất cần cho cư dân nông nghiệp lúa nước.

Ngoài ra, cá chép còn đại diện cho sự sinh sôi, phát triển vì khả năng sinh sôi rất lớn. Điều này tượng trưng cho tình ngưỡng phồn thực, cầu mong sự sinh sôi, phát triển của người Việt xưa.

Tuy nhiên, nghi thức phóng sinh cá chép sau khi cúng ngày nay bị biến tướng, gây nhiều hệ quả. “Nhiều người có hành vi vứt rác bừa bãi sau khi thả cá chép. Hành vi đó không chỉ xả rác ra môi trường gây ô nhiễm mà còn khiến nghi thức thờ cúng Táo quân trở nên thế tục hóa, mất đi ý nghĩa linh thiêng. Vì vậy, chúng ta cần lên án, phê phán hành vi này”, tiến sĩ Hồng nhấn mạnh.
Cung ong Tao nhu the nao cho dung? hinh anh 2
Cá chép được thu hoạch trước ngày Táo quân về trời. Ảnh: Nguyễn Dương.
Lễ cúng ông Công, ông Táo tại ba miền

Theo Việt Nam phong tục của Phan Kế Bính, Phong tục Việt Nam của Toan Ánh, lễ vật cúng ông Táo gồm: mũ ông Công ba chiếc (hai mũ đàn ông và một mũ đàn bà). Chiếc mũ dành cho các ông Táo thì có hai cánh chuồn; mũ dành cho Táo bà thì không có cánh chuồn. Hương, đèn nến, lọ hoa tươi, đĩa ngũ quả tươi.

Tùy theo từng gia cảnh, ngoài các lễ vật chính kể trên, người ta hoặc làm mâm cỗ mặn (với xôi gà, chân giò luộc, các món nấu nấm, măng...) hay lễ chay (với trầu cau, hoa, quả, giấy vàng, giấy bạc...) để tiễn Táo quân.

Cúng ông Công ông Táo phải đặt trong bếp, khi cúng phải bật bếp lên cho cháy rực, mâm cỗ đề huề, cả nhà quanh năm no ấm. Có người thì vừa đặt một mâm cúng trong bếp và thêm một mâm khác cúng trên bàn thờ.

Những đồ vàng mã như mũ, áo, hia và một số vàng thoi bằng giấy sẽ được đốt đi sau lễ cúng ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp.

Dù vậy ở ba miền, việc cúng ông Táo cũng có những khác biệt. Như ở miền Bắc, người dân còn cúng một con cá chép còn sống thả trong chậu nước, ngụ ý cá sẽ biến thành rồng đưa ông Táo về trời. Con cá chép này sẽ được "phóng sinh" (thả ra ao hồ hay ra sông) sau khi cúng.

Ở miền Trung, người ta cúng một con ngựa bằng giấy với yên, cương đầy đủ. Ở Huế và một số tỉnh lân cận, người dân vừa thờ ông Táo trên Trang Ông, vừa thờ trên bàn thờ .

Tại miền Nam, người dân thường cúng ông Công ông Táo về buổi đêm, trong khoảng thời gian từ 20h đến 23h. Người Sài Gòn quan niệm rằng vào thời điểm cuối ngày, sau khi cả gia đình đã dùng xong bữa tối, không còn nấu nướng và dùng đến bếp nữa thì mới được tiễn ông Táo lên đường gặp Ngọc Hoàng.copy & paste
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7328
Old 08-21-2017 , 05:15 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
Cúng dâng sao giải hạn đầu năm có phải mê tín dị đoan?

16:11 28/01/2017


Người Việt xưa tin rằng cúng dâng sao có thể giúp con người giải hạn khi tuổi của họ bị sao xấu chiếu mệnh. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng tục này hoàn toàn mê tín dị đoan.

Cúng sao giải hạn như thế nào? Người Việt xưa tin rằng cúng dâng sao có thể giúp con người giải hạn khi tuổi của họ bị sao xấu chiếu mệnh.

Theo Tín ngưỡng, phong tục và những kiêng kỵ dân gian Việt Nam do Ánh Hồng biên soạn, người Việt xưa tin rằng, vào một tuổi nhất định, người ta thường gặp vận hạn (những chuyện không may).

Đây không hoàn toàn là quan niệm mê tín, xét ở khía cạnh khác, những năm tuổi này cũng có tương quan với những chu kỳ biến đổi (có nhiều khả năng bất lợi) về sinh học của đời người.

Muốn giảm nhẹ điều này, người ta thường cúng giải sao (dâng sao giải hạn) vào đầu năm hoặc hàng tháng. Lễ dâng sao giải hạn có thể thực hiện tại chùa hay tại nhà.

Nguồn gốc sùng bái sao có ở Trung Hoa cổ đại. Thời đó, khoa học thiên văn cổ nhận định rằng, sự vận chuyển của các tinh tú trên bầu trời có ảnh hưởng to lớn với mọi sinh vật trên Trái đất.

Từ học thuyết chiêm tinh hình thành từ thời nhà Chu, người ta tin rằng mỗi năm đời người ứng với một sao hạn.

Có tất cả 9 sao chiếu mệnh: La Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Vân Hớn, Kế Độ, Thái Âm, Mộc Đức. Trong đó, xấu nhất với đàn ông là sao La Hầu, đàn bà là sao Kế Đô (ứng vào 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82 tuổi Âm lịch).
Cung dang sao giai han dau nam co phai me tin di doan? hinh anh 1
Hàng nghìn người ngồi dưới đường làm lễ dâng sao giải hạn tại Hà Nội. Ảnh: Lê Hiếu.

Tuy nhiên, trái với quan điểm tục cúng dân sao giải hạn đầu năm không hoàn toàn mê tín của Ánh Hồng, Thượng tọa Thích Nhật Từ - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng tục này hoàn hoàn mê tín dị đoan.

Thượng tọa nhận định cúng sao phát xuất từ tập tục coi bói. Người ta thường coi năm nay bị sao xấu nào chiếu mạng, có thể bị tam tai, gặp những hạn vận xấu nên mới bày ra cúng sao giải hạn.

Sư thầy khẳng định: “Đây là quan niệm hoàn toàn mê tín dị đoan, gieo rắc niềm tin không có cơ sở khoa học và nhân quả. Người tin sẽ rơi vào nỗi sợ hại nghiêm trọng, tác động đến tâm lý, thái độ sống và thậm chí là sự sinh hoạt thường nhật của họ”.

“Xui hay hên, tốt hay xấu, hạnh phúc hay khổ đau, thành công hay thất bại đều là những điều diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của con người”, thượng tọa nhấn mạnh.C & P
YeuAnhDaiKho
Royal Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 31743
Old 08-22-2017 , 12:45 AM     YeuAnhDaiKho est actuellement connect  search   Quote  
Bá Bá ....
Bá Bá cho phép con hõi Bá Bá 1 câu có thễ nói là 1 câu hõi khờ khạo ....

thiệt ra Bá Bá có trung thành với 1 đạo không ??

* Tôi tin tính 1 Đức Chúa Trời .
* Người chĩ được làm tôi 1 chũ và Thờ Phượng 1 Đức Chúa Trời là Ta trên hết mọi sự .

__________________
-Laugh - as much as you breathe ....
-Love - as long as you live ....
Then You will ...
-Live- forever in someone's Heart ....!!!!!!!!!!!
Laugh ..........Love ............Live ..................
OXOXO
Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 485
Old 08-22-2017 , 01:51 AM     OXOXO est dconnect  search   Quote  
=> search timeline of all religions thì biết là nếu giả sử việc đầu thai từ kiếp này đến kiếp khác là có thật thì dễ hiểu

CÓ = KHÔNG
:p
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7328
Old 08-22-2017 , 07:38 AM     BonHat est dconnect  search   Quote  
Hỏi: Đạo và tôn giáo là 1 hay là hai?


................ tôn giáo không phải là đạo, nhưng đạo lại nằm trong tôn giáo (bóp méo, vo tròn ít nhiều là do tôn giáo)


Công giáo, Phật giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo, Ấn giáo, Bàlamôn giáo, Tin Lành giáo .............
Hỏi: trung thành với tôn giáo mình đã theo, sống chết với nó dù phát hiện nó có vấn đề, trung thành như vậy là đúng hay là sai?


......... Chúa Giêsu bỏ Do Thái giáo, Phất Thích Ca bỏ Bàlamôn giáoHỏi: Chúa Giêsu và Phật Thích Ca có lập tôn giáo không?


...........khôngTeerryLiz
Banned
Join Date: Apr 2017
Số Điểm: 1539
Old 08-22-2017 , 07:45 AM     TeerryLiz est dconnect  search   Quote  
Наиболее подробно этот процесс описан в статье, как отыскать крайние версии драйверов. Обязательно учтите, что все драйвера для usb должны предоставляться совершенно бесплатно, если для вас дают купить, это сразу должно насторожить.
Перезагрузите компьютер и принтер после переустановки драйвера, чтобы завершить настройку программного обеспечения в Windows.
После этого откроется окно выбора типа установки щелкаем мышкой по пт полная установка. Для начала хватит и его, но почти все после переходят на более удобные и скорые варианты.
Драйверы ODBC Microsoft Access
С почтением, автор материала Тониевич Андрей. Публикации данного материала на остальных информационных ресурсах разрешаются только со ссылкой на источник и с указанием создателя
Сохраняем установщик драйвера в нужной нам папке.
Опосля того как диск записан, загрузитесь с него.
Далее, устанавливая драйвер, в инсталляционном окне Вам будет предложено подключить принтер, после чего комп, определив устройство продолжит установку драйвера принтера. В общем пока выход отыскал последующий,поставил виртуальную машинку то же с Windows 7 x64 драйвера встали от принтера Canon MF3010 просто,настроил сеть меж виртуальной машиной и обычным компом, расшарил принтер и вот печатаю получается по сети.
Наши сотрудники участвовали в роли профессионалов в съемках специального репортажа о мошенничестве при вызове компьютерных мастеров на дом.
Как установить драйвера для Windows 8
LCD overdrive .
давно нужно было избавляться от ХР
ГТА Мафия
Прикрепленные файлы
Надежный крипто-помощник
Как обнавить драйвера для видеокарты на игру майнкрафт
И уже в ней, избираем ставя галочку напротив что нам необходимо включить или же отключить.
Теперь закрывайте консоль и перезагружайте ПК.
Как настроить комп.Настройка компа постоянно важна для неотказной работы системы.Для этого необходимо иметь правильный подход как к программке,так и аппаратному компоненту.Потому мы попытаемся научить вас,настроить комп на наивысшую производительность,чтобы вы получали только наслаждение от работы на нем.
Открывается Средство записи образов дисков Windows. Из выпадающего списка выбираете нужный привод, если у вас их несколько и нажимаете Записать
Как установить драйвер
Графический интерфейс файла protect.exe.
Драйвер для Intel Management Engine Interface и Turbo Boost
Какой телефон лучше купить в 2015 году
В этом разделе разъясняется, как употреблять настройки ASIO4ALL.
Но невзирая на это люди, в особенности новички, приобретающие ноутбук, после того как начинают его осваивать, задаются вопросцем о том, как включить камеру на ноутбуке . Вообще, по статистике, конкретно с камерой ноутбука появляется большая часть проблем в этом устройстве. Однако, эти задачи можно очень легко решить без помощи профессионалов в данной области или ремонта ноутбука.
Ремонт и прошивка игровых приставок FreeBoot XBOX 360 в Донецке
Как включить wi-fi, другие нюансы
Сведения об оборудовании компа содержатся в описании технических характеристик модели вашего компа. Сделайте поиск на сайте Службы саппорта клиентов HP по наименованию модели компьютера со словом свойства. К примеру, ежели модель вашего настольного компьютера HP Pavilion HPE h8-1360t, следует ввести фразу технические характеристики h8-1360t.
Завершив сеанс и отключившись от беспроводной сети, перенастройте телефон таким образом, чтоб он снова сумел подключаться к сети через сеть сотовой связи.
Скопируйте URL приложения в адресную строку браузера.
подключение сразу нескольких компьютеров к интернет
Подключение K Line адаптера и пример использования программки VAG-COM
в связи с полным пересозданием BCD необходимо заново настроить среду восстановления.

Nwz-b173f драйвер
„райвера видеокарты длЯ ноутбука hp pavilion g6
„райвер длЯ radeon hd 5870
„райвер длЯ мониторов hp consumer flat panel 2009m hd ready
Intel core i7 3537u драйвер

„райвер на камеру logitech webcam c170
„райвера длЯ optiarc 5170a
Acer extensa 5635zg драйвер
Ђктиватор windows xp sp2 драйвер на сд накопитель
„райвера длЯ видеокарты 4670

„райвера длЯ asus m3a78
„райвер на мышь длЯ ноутбука hp
„райвера на walkman nwz-b173f
„райвер модема zte mf626
„райвер длЯ клавиатуры ноутбука acer


online unlimited
hack tool
2017 hack money
cheat codes
grand theft
YeuAnhDaiKho
Royal Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 31743
Old 08-22-2017 , 12:16 PM     YeuAnhDaiKho est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by BonHat
Hỏi: Đạo và tôn giáo là 1 hay là hai?


................ tôn giáo không phải là đạo, nhưng đạo lại nằm trong tôn giáo (bóp méo, vo tròn ít nhiều là do tôn giáo)


Công giáo, Phật giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo, Ấn giáo, Bàlamôn giáo, Tin Lành giáo .............
Hỏi: trung thành với tôn giáo mình đã theo, sống chết với nó dù phát hiện nó có vấn đề, trung thành như vậy là đúng hay là sai?


......... Chúa Giêsu bỏ Do Thái giáo, Phất Thích Ca bỏ Bàlamôn giáoHỏi: Chúa Giêsu và Phật Thích Ca có lập tôn giáo không?


...........không
Bá Bá ....

Trong tình yêu củng như trong Đức tin ....trung thành với niềm tin hoặc trung tình trong tình yêu ......không có chuyện đúng sai .....


Làm theo con tim thôi Bá Bá ơi .....
__________________
-Laugh - as much as you breathe ....
-Love - as long as you live ....
Then You will ...
-Live- forever in someone's Heart ....!!!!!!!!!!!
Laugh ..........Love ............Live ..................
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7328
Old 08-22-2017 , 12:45 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
Hỏi: cha mẹ bà con giòng họ của Chúa Giêsu theo Do Thái giáo, Chúa Giêsu lúc nhỏ cũng vậy, khi Chúa Giêsu được khoảng 30 tuổi, Chúa Giêsu có ......

trung thành với niềm tin như cha mẹ ông bà, bà con nội ngoại không?.............. nếu trung thành với niềm tin CŨ thì Chúa Giêsu không bị "đấu tố" tới chết (tắt thở nhưng không chết) phim kiếm hiệp có chứng minh chuyện nàyxin giới thiệu với quý bà con cô bác phim: thần long hiệp nữReply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -7. The time now is 09:18 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.