VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > TÔN GIÁO > Tìm Hiểu Tôn Giáo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Tam Dao
Platinum Member
Join Date: Nov 2008
Số Điểm: 4024
Old 03-19-2009 , 01:25 AM     Tam Dao est dconnect  search   Quote  
Sắp hết mùa chay rồi mà số lần đọc vẫn còn quá thấp. Không lẽ sách của vị Linh Mục này không làm cảm động ai sao?

Mỗi năm chỉ có một lần, hãy trở về ăn năn sám hối mọi lỗi lầm để được Ngài tha thứ. Chỉ biết lỗi mình, không nên nói lỗi người. Ý nghĩa của chay lòng là thế nào?


KINH ĂN NĂN TỘI : Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng .......... Amen.
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 34687
Old 03-19-2009 , 01:46 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Lạy Cha chúng con ở trên trời

chúng con nguyện danh cha cả sáng,

nước cha trị đến (ehehehe)---> Chúa dạy mình cầu thì mình cầu .. nhưng đọc đến đây thôi thì hiểu quá rùi (ehehehe)

rùi ... CHÚA cho rùi ... VÁC DAO ĐI CHINH PHỤC = CỰU ƯỚC !! (ehehehe)


rùi .. CHÚA phán tình yêu hay quá ... VÁC TÌNH YÊU ĐI CHINH PHỤC = TÂN ƯỚC !! (eheheh)


có ai biết đâu .. tình yêu cũng lắm kiểu mà cũng phân nhiều GIAI CẤP nữa chứ !!( ehehehe)


Nè: Vatican cũng Yêu Việt Nam dưới thời Pháp Thuộc lắm chớ bộ, nhưng tình yêu dành cho THUỘC ĐỊA khác với TÌNH YÊU DÀNH CHO MẪU QUỐC !! (ehhehee)

Quality của Tình Yêu chắc cũng là quan trọng !! (ehehehe)mà thôi,

NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN chắc vẫn còn ở tầng mây nào ... nên mình vẫn THANH QUY GIỚI LUẬT cho chắc ăn!! (ehehehe)
Có 1 cái gì đó là làn ranh THẦN BÍ giữa HỘI THÁNH HỮU HÌNH và HỘI THÁNH VÔ HÌNH ...

mà dường như, chỉ người ÔM CẢ Ổ BÁNH = người nắm trong tay cả GIÁO HỘI BÍ TÍCH mới biết thật rõ ... là phần nào của HỘI THÁNH ấy đang được đào luyện!!! (ehehehe)

bên này tập thế này !!

bên kia tập thế này !!

1 ĐẠO BINH CỤT ĐẦU (ehehehe)híc (cười nấc cục)

eheheheh .. híc híc . ehehehe

Last edited by khuclunglinh; 03-19-2009 at 01:49 AM..
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 34687
Old 03-19-2009 , 01:57 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Khi Hội Thánh Hữu Hình Cần Được Đào Luyện
Khuclunglinh

(có tiếng thét thật LỚN làm cả hội trường GIỰT CẢ MÌNH .. ehhehe)

AI CHO PHÉP (1 giọng nói sang sảng đầy tánh khí vang lên)


Ai cho phép các người giảng lại Ý NGHĨA của LỜI CHÚA ??

AI cho phép các người viết lại LUẬT GIÁO HỘI ??

Ai cho phép các người diễn giải dòng SINH TIẾN theo bước tiến của thời đại ??

AI CHO ??

AI CHO ??- nè: anh làm ơn nhỏ tiếng chút mất công bên kia người ta nghe !! (ehehehe)

- may quá gặp ông .. mí người làm gì đó ?? (ehehehe)


- anh mau quên quá ... đây là lúc PHẦN GIÁO HỘI HỮU HÌNH đang cần được đào luyện lại !! (ehehehe)

***(mà huấn luyện viên ---> chính là các yếu nhân của HỘI THÁNH VÔ HÌNH) ***


trong cuốn LỊCH SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO có đoạn viết đại ý rõ ràng như sau (trang mạng - nguoitinhuu.com):

cứ mỗi lần giáo hội hưng vong .. thì lại có các thánh (hữu hình) và các thần bí gia (vô hình) liên tục xuất hiện để canh tân và hoán cải hội thánh trong mọi lãnh vực (ehehehhe)


eheheheh .. híc híc .. ehhehee

Last edited by khuclunglinh; 03-19-2009 at 02:02 AM..
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 34687
Old 03-19-2009 , 03:08 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
THỦ PHÁP: A PERFECT REVERSAL
Khuclunglinh

***(trong Dịch Học .. có 1 hiện trạng TAM XUNG gọi là DẦN TỊ THÂN ... con Cọp thì Mạnh .. con Rắn thì Khôn .. con Khỉ thì lẹ ... khi mà con Khỉ nhanh tay LẬT ÚP BÀN CỜ .. thì đó chính là nguyên lý vận hành tâm trí và thời cuộc mà TRẠNG TRÌNH viết trong Chương 1 của Sấm Trạng Trình) ***

***( không có gì lạ đâu .. đây chỉ là 1 câu truyện nhỏ .. và là 1 thí dụ đơn sơ thôi .. ehehe)


- Anh nói cái gì HỮU HÌNH và VÔ HÌNH đây ?
- Trước giờ vẫn vậy anh quên rùi sao ?


- Tui có biết bao giờ đâu ?
- Thì bi giờ cho anh thấy nhé !! (ehehehe)


APOSTOLIC LETTER
OF POPE PAUL VI
ON
MIXED MARRIAGES

MATRIMONIA MIXTA
Effective October 1, 1970
Mixed marriages, that is to say marriages in which one party is a Catholic and the other a non-Catholic, whether baptized or not, have always been given careful attention by the Church in pursuance of her duty. Today the Church is constrained to give even greater attention to them, owing to the conditions of present times.

In the past Catholics were separated from members of other Christian confessions and from non-Christians by their situation in their community or even by physical boundaries. In more recent times, however, not only has this separation been reduced, but communication between men of different regions and religions has greatly developed and, as a result, there has been a great increase in the number of mixed marriages.

Also, a great influence in this regard has been exercised by the growth and spread of civilization and industry, urbanization and consequent rural depopulation, migrations in great numbers and the increase in numbers of exiles of every kind.

The Church is indeed aware that mixed marriages, precisely because they admit differences of religion and are a consequence of the division among Christians, do not, except in some cases, help in re-establishing unity among Christians. There are many difficulties inherent in a mixed marriage, since a certain division is introduced into the living cell of the Church, as the Christian family is rightly called. And in the family itself the fulfillment of the Gospel teachings is more difficult because of diversities in matters of religion, especially with regard to those matters which concern Christian worship and the education of the children.

For these reasons the Church, conscious of her duty, discourages the contracting of mixed marriages, for she is the most desirous that Catholics be able in matrimony to attain to perfect union of mind and full communion of life. However, since man has the natural right to marry and beget children, the Chruch, by her laws, which clearly show her pastoral concern, makes such arrangements that on the one hand the principles of divine law be scrupulously observed and that on the other the said right to contract marriages be respected.

The Church vigilantly concerns herself with the education of the young and their fitness to undertake their duties with a sense of responsibility and to perform their obligations as members of the Church, and she shows this both in preparing for marriage those who intend to contract a mixed marriage and in caring for those who have already contracted such a marriage.

Although in the case of baptized persons of different religious confessions, there is less risk of religious indifferentism, it can be more easily avoided if both husband and wife have a sound knowledge of the Christian nature of marital partnership, and if they are properly helped by their respective Church authorities. Even difficulties arising in marriage between a Catholic and an unbaptized person can be overcome through pastoral watchfulness and skill.

Neither in doctrine nor in law does the Church place on the same level a marriage between a Catholic and a baptized non-Catholic, and one between a Catholic and an unbaptized person for, as the Second Vatican Council declared, men who, though they are not Catholics, "believe in Christ and have been properly baptized are brought into a certain, though imperfect, communion with the Catholic Church." [Decree on Ecumenism, Unitatis Redintegratio, 3, AAS (1965), P. 93. Cf. Dogmatic Constitution on the Church, Lumen Gentium, AAS 57 (1965), pp. 19-20.]

Moreover, although Eastern Christians who have been baptized outside the Catholic Church are separated from communion with us, they possess true sacraments, above all the priesthood and the Eucharist, whereby they are joined to us in a very close relationship. [Cf Second Vatican Council: Decree on Ecumenism, Unitatis Redintegratio, 13-18, 1.c., pp. 100-104.] Undoubtedly there exists in a marriage between baptized persons, since such a marriage is a true sacrament, a certain communion of spiritual benefits which is lacking in a marriage entered into by a baptized person and one who is not baptized.

Nevertheless, one cannot ignore the difficulties inherent even in mixed marriages between baptized persons. There is often a difference of opinion on the sacramental nature of matrimony, on the special significance of marriage celebrated within the Church, on the interpretation of certain moral principles pertaining to marriage and the family, on the extent to which obedience is due the Catholic Church, and on the competence that belongs to ecclesiastical authority. From this it is clear that difficult questions of this kind can only be resolved when Christian unity is restore.

The faithful must therefore be taught that, although the Church somewhat relaxes ecclesiastical discipline in particular cases, she can never remove the obligation of the Catholic party, which, by divine law, namely by the plan of salvation instituted through Christ, is imposed according to the various situations.

The faithful should therefore be reminded that the Catholic party to a marriage has the duty of preserving his or her own faith. Nor is it ever permitted to expose oneself to a proximate danger of losing it.

Furthermore, the Catholic partner in a mixed marriage is obliged, not only to remain steadfast in the faith, but also, as far as possible, to see to it that the children be baptized and brought up in that same faith and receive all those aids to eternal salvation which the Catholic Church provides for her sons and daughters.

The problem of the children's education is a particularly difficult one, in view of the fact that both husband and wife are bound by that responsibility and may by no means ignore it or any of the obligations connected with it. However the Church endeavors to meet this problem, just as she does the others, by her legislation and pastoral care.

With all this in mind, no one will be really surprised to find that even the canonical discipline on mixed marriages cannot be uniform and that it must be adapted to the various cases in what pertains to the juridical form of contracting marriages, its liturgical celebration, and, finally, the pastoral care to be given to the married people, and the children of the marriage, according to the distinct circumstances of the married couple and the differing degrees of their ecclesiastical communion.

It was altogether fitting that so important a question should receive the attention of the Second Vatican Council. This occurred several times as occasion arose. Indeed, in the third session the Council Fathers voted to entrust the question to us in its entirety.

To meet their desire, the Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith, on March 18, 1966, promulgated an instruction on mixed marriages, entitled Matrimonii Sacramentum, [Cf AAS 58 (1966), pp. 235-239.] which provided that, if the norms laid down therein stood the test of experience, they should be introduced in a definite and precise form into the Code of Canon Law which is not being revised. [Cf. ibidem 1.c., p. 237.]

When certain questions on mixed marriages were raised in the first general meeting of the Synod of Bishops, held on October, 1967, [CF. Argumenta de quibus disceptabitur in primo generali coetu Synodi Episcoporum, pars altera, Typis Polyglottis Vaticanis, 1967, pp. 27-37.] and many useful observations had been made upon them by the Fathers, we decided to submit those questions to examination by a special commission of cardinals which, after diligent consideration, presented us with its conclusions.

At the outset we state that Eastern Catholics contracting marriage with baptized non-Catholics or with unbaptized persons are not subject to the norms established by this letter. With regard to the marriage of Catholics of whatsoever rite with Eastern, non- Catholic Christians, the Church has recently issued certain norms, [Cf. Second Vatican Council: Decree on Eastern Catholic Churches, Orientalium, Ecclesiarum, 18, AAS 57 (1965), p. 82, Sacred Congregation for the Eastern Churches: Decree Crescens Matrimoniorum, AAS 59 (1967), pp. 165-166.] which we wish to remain in force.

Accordingly, in order that ecclesiastical discipline on mixed marriages be more perfectly formulated and that, without violating divine law, canon law should have regard for the different circumstances of married couples, in accordance with the mind of the Second Vatican Council expressed especially in the decree Unitatis Redintegratio [AAS 57 (1965), pp. 90-112.] and in the declaration Dignitatis Humanae, [AAS 58 (1966), pp. 929-946.] and also in the Synod of Bishops, we, by our own authority, and after mature deliberation, establish and decree the followings norms:

1. A marriage between two baptized persons, of whom one is a Catholic, while the other is a non-Catholic, may not licitly be contracted without the previous dispensation of the local Ordinary, since such a marriage is by its nature an obstacle to the full spiritual communion of the married parties.

2. A marriage between two persons of whom one has been baptized in the Catholic Church or received into it, while the other is unbaptized, entered into without previous dispensation by the local Ordinary, is invalid.

3. The Church, taking into account the nature and circumstances of times, places and persons, is prepared to dispense from both impediments, provided there is a just cause.

4. To obtain from the local Ordinary dispensation from an impediment, the Catholic party shall declare that he is ready to remove dangers of falling from the faith. He is also gravely bound to make a sincere promise to do all in his power to have all the children baptized and brought up in the Catholic Church.

5. At an opportune time the non-Catholic party must be informed of these promises which the Catholic party has to make, so that it is clear that he is cognizant of the promise and obligation on the part of the Catholic.

6. Both parties are to be clearly instructed on the ends and essential properties of marriage, not to be excluded by either party.

7. Within its own territorial competence, it is for the bishops' conference to determine the way in which these declarations and promises, which are always required, shall be made: whether by word of mouth alone, in writing, or before witnesses, and also to determine what proof of them there should be in the external forum, and how they are to be brought to the knowledge of the non-Catholic party, as well as to lay down whatever other requirements may be opportune.

8. The canonical form is to be used for contracting mixed marriages, and is required for validity, without prejudice, however, to the provisions of the decree Crescens Matrimoniorum, published by the Sacred Congregation for the Eastern Churches on February 22, 1967. [(9) Cf. AAS 59 (1967), p. 166.]

9. If serious difficulties stand in the way of observing the canonical form, local Ordinaries have the right to dispense from the canonical form in any mixed marriage. But the bishops' conference is to determine norms according to which the said dispensation may be granted licitly and uniformly within the region or territory of the conference, with the provision that there should always be some public form of ceremony.

10. Arrangements must be made that all validly contracted marriages be diligently entered in the books prescribed by canon law. Priests responsible should make sure that non-Catholic ministers also assist in recording in their books the fact of a marriage with a Catholic.

Episcopal conferences are to issue regulations determining, for their region or territory, a uniform method by which a marriage that has been publicly contracted after a dispensation from the canonical form was obtained, is registered in the books prescribed by canon law.

11. With regard to the liturgical form of the celebration of a mixed marriage, if it is to be taken from the Roman ritual, use must be made of the ceremonies in the rite of celebration of marriage promulgated by Our authority, whether it is a question of a marriage between a Catholic and a baptized non-Catholic (39-54) or of a marriage between a Catholic and an unbaptized person (55- 66). If, however, the circumstances justify it, a marriage between a Catholic and a baptized non-Catholic can be celebrated, subject to the local Ordinary's consent, according to the rites for the celebration of marriage within Mass (19-38), while respecting the prescription of general law with regard to eucharistic communion.

12. The episcopal conferences shall inform the Apostolic See of all decisions which, within their competence, they make concerning mixed marriages.

13. The celebration of marriage before a Catholic priest or deacon and a non-Catholic minister, performing their respective rites together, is forbidden. Nor is it permitted to have another religious marriage ceremony before or after the Catholic ceremony, for the purpose of giving or renewing matrimonial consent.

14. Local Ordinaries and parish priests shall see to it that the Catholic husband or wife and the children born of a mixed marriage do not lack spiritual assistance in fulfilling their duties of conscience. They shall encourage the Catholic husband or wife to keep ever in mind the divine gift of the Catholic faith and to bear witness to it in gentleness and reverence, and with a clear conscience. [CF. 1 Peter 3:16.] They are to aid the married couple to foster the unity of their conjugal and family life, a unity which, in the case of Christians, is based on their Baptism too. To these ends it is to be desired that those pastors should establish relationships of sincere openness and enlightened confidence with ministers of other religious communities.

15. The penalties decreed by canon 2319 (see below) of the Code of Canon Law are all abrogated. For those who have already incurred them the effects of those penalties cease, without prejudice to the obligations mentioned in number 4 of these norms.

Canon 2319, § 1:

"Catholics are under an excommunication latae sententiae reserved to the Ordinary:

(1) who contract marriage before a non-Catholic minister contrary to canon 1063, § 1, 1:

(2) who contract marriage with an explicit or implicit agreement that all children or any child be educated outside the Catholic Church;

(3) who knowingly presume to present their children to non-Catholic ministers to be baptized;

(4) who, being parents or taking their place, knowingly present their children to be educated or trained in a non-Catholic religion.

16. The local Ordinary is able to give a "sanatio in radice" of a mixed marriage, when the conditions spoken of in number 4 and 5 of these norms have been fulfilled, and provided that the conditions of the law are observed.

17. In case of a particular difficulty or doubt with regard to the application of these norms, recourse is to be made to the Holy See.

We order that what we have decreed in this letter, given in the form of "motu proprio," be regarded as established and ratified, notwithstanding any measure to the contrary, and is to take effect from the first day of October of this year (1970).


không cần bàn vội ĐÚNG và SAI .. NẶNG và NHẸ ...

--> đây rõ ràng là 1 THỦ PHÁP QUEN THUỘC của VATICAN

... cũng không phải chỉ riêng ở 1 vấn đề .. 1 đề tài, 1 lãnh vực

mà tồn tại ở khắp mọi lãnh vực: dân chủ, tiến hoá, khoa học, chính trị, y tế, xã hội ... eheheh

thành ra, đôi khi GIÁO DÂN khi involves vào 1 tí tí cũng nên hiểu hiểu 1 tí tí ... để cho NGƯỜI CÓ ĐẠO

khi tham gia vào HÀNH ĐẠO và GIỮ ĐẠO trong môi trường và xã hội (khi có tiếp xúc với cả HỮU HÌNH và VÔ HÌNH)

BỚT CAY CÚ với nhau hơn !!(ehehhee)

híc (cười nấc cục)

eheheheh .. híc híc .. eheheeh

Last edited by khuclunglinh; 03-19-2009 at 03:15 AM..
Tam Dao
Platinum Member
Join Date: Nov 2008
Số Điểm: 4024
Old 03-23-2009 , 10:27 PM     Tam Dao est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by BonHat
35. ĐỨC GIÊSU - ÁNH SÁNG THẾ GIAN

Người Hy Lạp đã từng gắn trên cổng đề thờ Delphes câu châm ngôn; ''Bạn hãy biết chính mình'' và họ coi sự biết mình như là khởi điểm của khôn ngoan. Tuy nhiên, kinh nghiêm cho thấy rằng, nhìn vào cõi lòng mình, đó là điều khó thấy nhất, bởi vì, theo quy luật tự nhiên, cái gì gần ta nhất lại là cái khó thấy nhất, ví như lông mày, lông mi chẳng hạn và về phương diện tâm lý cái khó thấy nhất là chính bản thân mình.

Vì thế, nhìn vào mình và biết mình là ai đó là điều cực khó, nhưng cũng cực kỳ cần thiết. Cha Anthony de Mello, trong cuốn; ''Song of the Bird'' đã kể câu chuyện này; '' Có người nọ nhặt được quả trứng đại bàng, đem bỏ vào ổ gà đang ấp trong chuồng . Chú đại bàng con nở ra và lớn lên cùng lứa với đàn gà con. Cứ thế, suốt đời, đại bàng con chỉ làm những việc mà lũ gà con vẫn làm, và cứ tưởng mình là một con gà. Nó cũng bới đất tìm sâu bọ, cũng kêu cục tác như các ả gà mái.

Thời gian thấm thoát trôi, đại bàng ta rồi cũng già. Bữa khi, nó trông thấy một con chim thật đẹp bay phía trên nó trên bầu trời lồng lộng thênh thang. Với dáng vẻ uy nghi dũng mãnh, cánh chim ấy nhẹ nhàng băng giữa cuồng phong . Đại bàng ta nhìn lên kinh hãi. Nó hỏi; ''Cái gì vậy?'' Một bạn gà của nó trả lời; ''Đó là đại bàng, vua của càc loại chim. Đại bàng thuộc về trời cao, còn mình thuộc về mặt đất. Bọn mình chỉ là loại gà''. Cứ vậy, Đại bàng ta sống và chết như một chú gà, vì nó cứ đinh ninh nó chỉ là gà.

Nếu ta không thức tỉnh, không nhìn vào mình để biết mình là ai thì ta cũng chẳng biết được những tầm cao mà ta được mời gọi vươn tới. Nếu ta không nhìn vào bên trong tâm hồn mình, ta cũng sẽ không tìm được khuôn mặt thật của mình, mà đã không tìm thấy khuôn mặt thật của mình, ta sẽ không biết cuộc đời ta phải đi đến đâu. Vì thế, nhìn vào lòng mình để tìm ra chân tướng đích thực, đó là việc làm thiết yếu, mà mỗi người phải tự làm và phải làm thường xuyên mỗi ngày.

Muốn tìm về chính mình, để nhận ra mình và để tha thứ, ta phải nhìn về phía Đức Kitô, gắn bó và kết hợp với Ngài, bởi vì như Lời Chúa hôm nay đã công bố cho ta Đức Giêsu là ánh sáng cho trần gian. Nơi Ngài, ta sẽ biết được con đường ta phải đi . Nơi Ngài, ta sẽ có được đỡ nâng cần thiết cho những bước đi của cuộc đời và cho những lúc mà cuộc đời bị màn đêm bao phủ. Cũng vậy, nơi Đức Giêsu, ta sẽ tìm ra chân lý và nẻo đường đưa ta tới chân lý.
Tui muốn làm tí phước, đem thread này lên

trên 1000 lần đọc, tốt

lần sau tui trở lại, hy vọng con số sẽ là ngàn rưỡi !!!!!!
Tam Dao
Platinum Member
Join Date: Nov 2008
Số Điểm: 4024
Old 03-26-2009 , 11:26 AM     Tam Dao est dconnect  search   Quote  
KINH BAN MAI

Lạy Chúa,

Trong thinh lặng của sáng sớm hôm nay, con đến xin Chúa

sự bình an,
đức khôn ngoan và
sức mạnh.

Hôm nay, con muốn

nhìn đời với đôi mắt yêu thương,
biết nhẫn nại,
thông cảm,
hiền hòa và
minh mẫn.


Xuyên qua các hình dáng bên ngoài, con muốn

nhìn các con cái Chúa như chính Chúa nhìn họ.

Như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt nơi mỗi người mà thôi.

Xin Chúa giúp con tránh nghe những lời vu cáo,
xin giữ miệng lưỡi con đừng nói những lời ác ý.
Xin cho tâm trí con thấm nhuần các tư tưởng tốt lành,

xin cho con biết hoà nhã vui vẻ, để những ai đến với con, đều cảm thấy sự hiện diện của Chúa, hầu con biểu lộ Chúa suốt cả ngày hôm nay với mọi người.

AmenTam Dao
Platinum Member
Join Date: Nov 2008
Số Điểm: 4024
Old 03-28-2009 , 01:24 AM     Tam Dao est dconnect  search   Quote  
SỐNG ĐỜI THA THỨ

Hẳn ta không thể không cảm thấy đau xót , bị thương tổn khi có môt người nào đó cư xử với ta một cách thật tội tệ , bất công , hoặc có thái độ xúc phạm , phản bội ta . Điều đó là lẽ tự nhiên ! Một người vợ bị chồng ruồng bỏ nhiều khi khó có thể thắng vuợt được cảm giác sâu sắc là mình bị phản bội .

Thông thường trong các trường hợp như thế , cho dù là hoàn cảnh có thể là rất khác biệt nhau , thì hậu quả vẫn giống nhau ; ta đều cảm thấy xót xa tức giận . Chúng ta muốn trả đũa lại những người đã gây ra cho chúng ta biết bao nhiêu đau khổ , mà những người ấy đôi khi lại là những người thân quen của ta ; những người ấy có thể là cha mẹ , vợ chồng , anh chị em , bạn hữu ...có khi là xã hội và có khi là chính Thiên Chúa nữa .

Những cảm xúc bực dọc , khó chịu đó làm cho ta nhức nhối và bị hao mòn trong tận thâm sâu của bản thân . Và , một khi vấn vương với cảm xúc đó , ta khó có thể tha thứ cho ai được . Càng không muốn tha thứ , ta càng làm cho những hờn giận và những mưu toan trả đũa lại người khác thêm sôi sục hơn , mãnh liệt hơn .

Vậy , chúng ta phải xử trí ra sao trong trường hợp như thế ? ''Hảy tha thứ!'' Đó câu trả lời của Sách Thánh . Thật vậy , khi thánh Phêrô hỏi Chúa ; phải tha thứ mấy lần cho những người xúc phạm đến mình , Chúa trả lời ; tha đến bảy mươi lần bảy , nghĩa là tha thứ luôn mãi , tha thứ một cách vô hạn định .

Nhưng vì sao chúng ta lại phải tha thứ cho anh em mình , nhất là những người đã xúc phạm đến ta ? Thưa là bởi vì , như Chúa nói ;" Nếu anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình , thì Cha của anh em ở trên trời , cũng sẽ đối xử với anh em như vậy ''. Như vậy , ta phải tha thứ cho anh em mình , thì Chúa mới có thể tha thứ cho ta .Chúng nên nhớ chúng ta luôn là tội nhân với tha nhân và với chính mình cơ mà !

Mùa Chay là mùa tha thứ . Vì thế mà lời Chúa hôm nay , mời gọi ta hãy quảng đại , nhân từ , sẵn sàng tha thứ cho anh em mình , tha thứ một cách nhanh chóng vui vẻ và vô hạn định , như Chúa đã từng khuyên dạy và từng tha thứ cho ta .

Tha thứ đó là điều Chúa muốn , nhưng tha thứ cũng chính là con đường giúp con người hạnh phúc.
Một Linh Mục Công Giáo
Tam Dao
Platinum Member
Join Date: Nov 2008
Số Điểm: 4024
Old 03-28-2009 , 03:28 PM     Tam Dao est dconnect  search   Quote  
SỐNG ĐỜI CẦU NGUYỆN

Tại sao tôi cầu nguyện mãi mà chẳng được gì, trong khi Chúa bảo rằng: "cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ gặp, cứ gõ thì sẽ mở cho" ???

Tại sao nhiều khi ta cầu nguyện mà không được nhận lời??? Để trả lời cho câu hỏi này, ta thử xem Chúa Giêsu đã cầu nguyện cùng Chúa Cha như thế nào.

Lạy Cha là chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha.....
Lạy Cha, con xin cảm tạ Cha......
Lạy Cha, xin Cha tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm, Con xin phó thác linh hồn con ở trong tay Cha.

Đó là những lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dâng lên Cha của ngài và cũng là CHA CỦA CHÚNG TA, vì Chúa đã dạy các môn đệ cầu nguyện như sau:

Cầu nguyện nơi kín đáo

"Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.


LM Nguyễn Nam Phong
Nhat Giang
Member
Join Date: May 2006
Số Điểm: 565
Old 03-28-2009 , 06:23 PM     Nhat Giang est dconnect  search   Quote  
Có cỏ lùng mới biết được lúa tốt .
Có điều bất hảo mới nhận ra sự ngay lành .

Lạy Chúa xin cho con có được 1/3 tấm lòng bao dung của anh Tam Dao
DayTrad
Banned
Join Date: Sep 2006
Số Điểm: 2569
Old 03-29-2009 , 07:39 AM     DayTrad est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Tam Dao
KINH BAN MAI

Lạy Chúa,

Trong thinh lặng của sáng sớm hôm nay, con đến xin Chúa

sự bình an,
đức khôn ngoan và
sức mạnh.

Hôm nay, con muốn

nhìn đời với đôi mắt yêu thương,
biết nhẫn nại,
thông cảm,
hiền hòa và
minh mẫn.


Xuyên qua các hình dáng bên ngoài, con muốn

nhìn các con cái Chúa như chính Chúa nhìn họ.

Như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt nơi mỗi người mà thôi.

Xin Chúa giúp con tránh nghe những lời vu cáo,
xin giữ miệng lưỡi con đừng nói những lời ác ý.
Xin cho tâm trí con thấm nhuần các tư tưởng tốt lành,

xin cho con biết hoà nhã vui vẻ, để những ai đến với con, đều cảm thấy sự hiện diện của Chúa, hầu con biểu lộ Chúa suốt cả ngày hôm nay với mọi người.

Amen
hay quá, cho xài ké nhen
Tam Dao
Platinum Member
Join Date: Nov 2008
Số Điểm: 4024
Old 03-29-2009 , 05:07 PM     Tam Dao est dconnect  search   Quote  
Các bạn Công Giáo có để ý về kinh trên không? Không biết tác giả là ai mà có một tổng hợp rất cao siêu về tương quan giữa Chúa và con người.


Các bạn cứ đọc đi đọc lại nhiều lần đi, các chữ quan trọng sẽ in sâu vào tâm trí các bạn về các đề mục:

Thinh lặng = Thiền hay chiêm niệm

sự bình an = từ bi (có cái này sẽ có cái kia)
đức khôn ngoan = trí tuệ và
sức mạnh = dũng lực

Bi Trí và Dũng là 3 món tuyệt chiêu của Phật giáo được gói gọn ở đây.


còn nữa nè,

Xin Chúa giúp con tránh nghe những lời vu cáo,
xin giữ miệng lưỡi con đừng nói những lời ác ý.
Xin cho tâm trí con thấm nhuần các tư tưởng tốt lành,

đâu có khác gì bên Phật giáo nói nên giữ gìn thân khẩu ý đâu


mỗi một chữ là một hạt châu ngọc mà các bạn nên góp nhặt và chùi bóng mỗi ngày.

Đó là kinh ruột của tui và tui đọc mỗi buổi sáng............. tuy tui tạm thời không còn tham gia thánh lễ nữa vì ............ đang loay hay tìm Chúa


Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài ...........

chừng nào mặt giáp mặt mới gọi là CÓ ĐẠO !!!!!!


Tam Dao
Platinum Member
Join Date: Nov 2008
Số Điểm: 4024
Old 03-30-2009 , 01:11 AM     Tam Dao est dconnect  search   Quote  
LỜI CẦU CỦA NGƯỜI ÐAU YẾU

Một lời cầu rất quen thuộc đối với mọi người chúng ta, đó là: "Lạy Chúa, xin thương xót chúng con".

Phụng vụ thánh lễ đọc lời cầu đó nhiều lần. Các "kinh cầu" như kinh cầu Trái Tim Chúa, kinh cầu Ðức Mẹ, kinh cầu thánh Giuse, kinh cầu các thánh, là những chuỗi dài thảm thương "xin thương xót chúng con".

Nhiều người có thói quen cầu nguyện vắn tắt chỉ bằng lời cầu: "Xin Chúa thương xót con". Ðọc hằng ngày. Ðọc khắp nơi. Như một hơi thở. Như một tiếng gọi của người con bé nhỏ.

Riêng tôi, tôi đọc lời cầu đó rất nhiều lần, mỗi khi tôi đau yếu. Ðọc một cách tha thiết. Ðọc với tất cả tấm lòng đơn sơ và tập trung vào lòng thương xót Chúa.


"Lạy Chúa, xin thương xót con". Lời cầu vắn tắt này có thể đưa ta đi rất xa, khi ta cầu nguyện dưới sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.

Tiên vàn, nên nhớ cầu nguyện là một ơn Chúa. Nên, khởi đầu, ta cần xin Chúa giúp ta cầu nguyện: "Lạy Chúa, xin đến giúp con" (Tv 70,2).

Bình thường, chúng ta vẫn cần ơn Chúa để cầu nguyện được thực hiện tốt. Phương chi lúc ta đau yếu. Lúc đó, thể xác và tâm hồn ta rơi vào tình trạng rã rời, yếu đuối. Nhưng tình trạng đó sẽ được ổn định, khi Chúa Thánh Thần đến với ta. Như lời thánh Phaolô nói: "Bây giờ, chính Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính Chúa Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, bằng những tiếng rên xiết khôn tả" (Rm 8,26).


Chúa Giêsu đã coi sự vâng theo ý Chúa Cha là quan trọng nhất. Hiểu như vậy, nên, khi đau yếu, càng cầu nguyện, tôi càng được thúc giục hãy để ý đến việc xin ơn vâng theo ý Chúa, "Lạy Chúa, xin thương xót con". Lúc ấy, Chúa Thánh Thần dùng ý hướng đó để kêu gọi người đau yếu hãy dâng mình cho Chúa.


Họ dâng cho Chúa trót con người của mình, dâng sức khoẻ và bệnh tật của mình, dâng những thành công và thất bại, dâng những gì đã làm và những gì còn dang dở, dâng cả những tội lỗi của mình. Mặc dầu mình chẳng là gì, mình chẳng đáng gì, mình chẳng có gì ngoài những ước mơ, những cố gắng, những khuyết điểm và khổ cực. Nhưng nhất là dâng tình yêu và đau khổ. Dâng hết cho Chúa nhân lành. Tình Chúa xót thương và vô cùng toàn năng có thể dùng tất cả những sự đó để góp phần nào làm nên công trình của Chúa, cho giáo phận, cho Nước Trời, theo thánh ý Ngài. Xin cảm tạ. Xin dâng hiến. Xin sẵn sàng sống ơn gọi sau cùng của con người.


Chia sẻ của Giám Mục Bùi Tuần
Tam Dao
Platinum Member
Join Date: Nov 2008
Số Điểm: 4024
Old 03-31-2009 , 01:26 AM     Tam Dao est dconnect  search   Quote  
12345678910

10987654321

Last edited by Tam Dao; 03-31-2009 at 01:29 AM..
DayTrad
Banned
Join Date: Sep 2006
Số Điểm: 2569
Old 03-31-2009 , 05:26 AM     DayTrad est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Tam Dao
12345678910

10987654321

Bác TD đang ngủ mơ
Tam Dao
Platinum Member
Join Date: Nov 2008
Số Điểm: 4024
Old 03-31-2009 , 05:30 PM     Tam Dao est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by DayTrad
Bác TD đang ngủ mơ

Post bài lộn chỗ nên xóa, không biết nói gì, đếm số chơi dzậy đó


Sắp đến ngày xa Thày rồi, các bạn Công giáo có xé lòng chưa, xé lòng chứ đừng xé áo nhé. Đừng có tự ái vì lời nhắc nhở của kẻ lạc Đạo nhé


ANHCADEPTRAI
Member
Join Date: Jan 2006
Số Điểm: 278
Old 03-31-2009 , 05:38 PM     ANHCADEPTRAI est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Tam Dao
Các bạn Công Giáo có để ý về kinh trên không? Không biết tác giả là ai mà có một tổng hợp rất cao siêu về tương quan giữa Chúa và con người.


Các bạn cứ đọc đi đọc lại nhiều lần đi, các chữ quan trọng sẽ in sâu vào tâm trí các bạn về các đề mục:

Thinh lặng = Thiền hay chiêm niệm

sự bình an = từ bi (có cái này sẽ có cái kia)
đức khôn ngoan = trí tuệ và
sức mạnh = dũng lực

Bi Trí và Dũng là 3 món tuyệt chiêu của Phật giáo được gói gọn ở đây.


còn nữa nè,

Xin Chúa giúp con tránh nghe những lời vu cáo,
xin giữ miệng lưỡi con đừng nói những lời ác ý.
Xin cho tâm trí con thấm nhuần các tư tưởng tốt lành,

đâu có khác gì bên Phật giáo nói nên giữ gìn thân khẩu ý đâu


mỗi một chữ là một hạt châu ngọc mà các bạn nên góp nhặt và chùi bóng mỗi ngày.

Đó là kinh ruột của tui và tui đọc mỗi buổi sáng............. tuy tui tạm thời không còn tham gia thánh lễ nữa vì ............ đang loay hay tìm Chúa


Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài ...........

chừng nào mặt giáp mặt mới gọi là CÓ ĐẠO !!!!!!
Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài??? Hỏi gì kỳ cục. Chúa tìm con người chứ con người làm gì có KHẢ NĂNG đi tìm Chúa.
ANHCADEPTRAI
Member
Join Date: Jan 2006
Số Điểm: 278
Old 03-31-2009 , 05:41 PM     ANHCADEPTRAI est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Tam Dao
Post bài lộn chỗ nên xóa, không biết nói gì, đếm số chơi dzậy đó


Sắp đến ngày xa Thày rồi, các bạn Công giáo có xé lòng chưa, xé lòng chứ đừng xé áo nhé. Đừng có tự ái vì lời nhắc nhở của kẻ lạc Đạo nhéXa Thày là xa ai, lý do gì xa...? Thế nào là xé lòng vậy Tam Dao.

Last edited by ANHCADEPTRAI; 03-31-2009 at 05:49 PM..
Tam Dao
Platinum Member
Join Date: Nov 2008
Số Điểm: 4024
Old 03-31-2009 , 07:57 PM     Tam Dao est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by ANHCADEPTRAI
Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài??? Hỏi gì kỳ cục. Chúa tìm con người chứ con người làm gì có KHẢ NĂNG đi tìm Chúa.Con muốn đi tìm Ngài trong cuộc sống

1. Con muốn đi tìm Ngài trong cuộc sống, lối Ngài xưa con chưa tới một lần, biết về đâu cho con gặp được Ngài. Ngài ở đâu trong tiếng hát lời kinh. Ngài ở đâu trong ánh sáng niềm tin.

ÐK: Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài. Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài: Trong yêu thương hay trong thù hận, trong tim anh hay trong lòng tôi.

2. Con muốn đi tìm Ngài trong buổi sớm, ánh bình minh lên cao chiếu rạng ngời, cõi trần gian say sưa còn miệt mài. Ngài ở đâu sao con thấy quạnh hiu. Ngài ở đâu cho chút tình thương.

3. Con muốn đi tìm Ngài trong chiều úa, lúc hoàng hôn buông lơi lúc ngày tàn, những hồi chuông vang xa Ngài đợi chờ. Ngài ở đâu sao con vẫn làm ngơ. Ngài chờ con sao con vẫn thờ ơ.

4. Con muốn đi tìm Ngài trên đường vắng, lúc màn đêm âm u quá lạnh lùng, có người vui say sưa người buồn phiền. Ngài ở đâu xin thương bé mồ côi. Ngài ở đâu xin thương những bệnh nhânTHƯ VIỆN LỜI NHẠC THANHLINH.NET
Tam Dao
Platinum Member
Join Date: Nov 2008
Số Điểm: 4024
Old 03-31-2009 , 08:01 PM     Tam Dao est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by ANHCADEPTRAI
Xa Thày là xa ai, lý do gì xa...? Thế nào là xé lòng vậy Tam Dao.

Đức Giê-su loan báo Người sẽ mau trở lại


16 "Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy."

17 Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-su hỏi nhau: "Người muốn nói gì khi bảo chúng ta: "Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy" và "Thầy đến cùng Chúa Cha"? "18 Vậy các ông nói: ""Ít lâu nữa" nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu Người nói gì! "19 Đức Giê-su biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông: "Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói: "Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy".20 Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.21 Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian.

22 Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được.23 Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.

25 Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở.26 Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em.27 Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến.28 Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha."

29 Các môn đệ Người thưa: "Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa.30 Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến."31 Đức Giê-su đáp: "Bây giờ anh em tin à?32 Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy.33 Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian."http://www.conggiaovietnam.net/kinhthanh/tanuoc.htm
Tam Dao
Platinum Member
Join Date: Nov 2008
Số Điểm: 4024
Old 03-31-2009 , 08:03 PM     Tam Dao est dconnect  search   Quote  
Thế nào là xé lòng? Suông miệng nói chơi chứ tui chưa thử qua


đi hỏi ông Lam Than đi
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -7. The time now is 06:14 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.