VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Nhà Bếp > Recipes (Nấu Ăn)

Reply
 
Thread Tools Display Modes
7hien!
Platinum Member
Join Date: Aug 2016
Số Điểm: 4342
Old 06-12-2018 , 10:59 AM     7hien! est dconnect  search   Quote  
Tai sao Lan Mâp hay có cãm nghi mø thread choi thì hù doa. moi nguoi là môt lát nuã tau sĕ delete cái thread cuã mình...

Theo tôi đoán ... con lan mâp này là mot nguoi bât tài vô dung. không dám đuong đâu voi su thuc và khong có trách nhiêm. moi măt trong cong viêc. Khong muón nghe su phê bình, trao đõi nhung cái hay, cái tót đê đuoc hoc hõi tro thành 1 nguoi tién hoá có bãn lînh huu it trong xã hôi lúc bây gio

Là môt nguoi ha. tâng xão nguyêt. hay làm nhieu đièu sai trái khong có luong tâm, khong hoà nhâp ký năng thông minh hoá voi loài nguoi hiên. đai. Thì suôt đoi này chi có thĕ làm 1 nguoi nô lê. ..nô tì


Sau đây tôi xin đua ra nhung cái đøn giãn mà con Lan Mâp đã làm sai tránh né su thuc và tu làm nhuc nhã chính bãn thân nó

1. ... môt lát tau ăn xong tau sĕ vô delete cái thread này
Néu mot nguoi sóng that thà, ngay thãng thi khong gi phãi so

2. ... môt lű, môt đám tui bây nói xâu tau ..
Néu là 1 nguoi hièn ngoan có trình đô. Và hiĕu biét ...thì ai dám nói xâu hay biĕu tình chui ruã mài làm gi

3. ... tau có đá đông. gi tói mài hong mà sao chay theo hui đit thúi tau hoài vây ?

là môt nguoi phu nu sóng trong xã hôi văn minh nhu thê này mà ăn nó thô tuc ... dùng nhung phãn tu kém văn hoá ...kém thông minh nhu vây .. tôi đê nghi. là nên lùi vô rung rú mà sóng cho hét kiép
HuơngThừa
Senior Member
Join Date: Mar 2017
Số Điểm: 611
Old 06-12-2018 , 11:13 AM     HuơngThừa est dconnect  search   Quote  
Mợ Lan mập đang chửi anh 7Hien bên XTL đó anh 7 . Chửi dơ mắc ói luôn .
SuTuNui
Super Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 15178
Old 06-12-2018 , 03:33 PM     SuTuNui est dconnect  search   Quote  
Chỉ dám chạy qua đây chửi bên kia, rồi chạy qua kia chửi lại bên đây.

AĐiếc gài bẩy cho Núi dập con mồng đó nhưng nếu Núi vô đó trả lời nó bảo Núi chạy theo hửi đit thúi của nó, hôi ghê quá, biết đâu có mấy con dòi chui ra lắc ngoắc chắc Núi chết quá.

7 đọc xong Núi sẽ xoá thread này nha 7
@Anh Điếc
Gold Member
Join Date: Aug 2017
Số Điểm: 2530
Old 06-12-2018 , 03:38 PM     @Anh Điếc est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by SuTuNui
Chỉ dám chạy qua đây chửi bên kia, rồi chạy qua kia chửi lại bên đây.

AĐiếc gài bẩy cho Núi dập con mồng đó nhưng nếu Núi vô đó trả lời nó bảo Núi chạy theo hửi đit thúi của nó, hôi ghê quá, biết đâu có mấy con dòi chui ra lắc ngoắc chắc Núi chết quá.

7 đọc xong Núi sẽ xoá thread này nha 7
...Chậc chậc ... Gài qua gài lại chửi nhẹ nhàng qua lại cho vui thôi chứ đừng chém thẳng tay quá nghen Núi

Ơh ... Mà tại răng Núi xoá thread ni được rứa ? Núi có uống rượu không rứa ?
Hảo Hảo
Loyal Member
Join Date: Feb 2018
Số Điểm: 1454
Old 06-12-2018 , 03:40 PM     Hảo Hảo est dconnect  search   Quote  


Cười thôi .......heheheehheehehehehehehee
vào góp cục gạch cho xôm tụ ......
SuTuNui
Super Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 15178
Old 06-12-2018 , 03:42 PM     SuTuNui est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by @Anh Điếc
...Chậc chậc ... Gài qua gài lại chửi nhẹ nhàng qua lại cho vui thôi chứ đừng chém thẳng tay quá nghen Núi

Ơh ... Mà tại răng Núi xoá thread ni được rứa ? Núi có uống rượu không rứa ?
Núi đã học được từ 1 người bạn là, đánh kẻ thù cho nó ngất ngư thâu, vì đánh nó chết mình hết người chơi. Vì thế nên Núi chỉ dập đến khi nó le lưởi ra thì Núi ngưng.

Quên, tưởng thrad này là của Núi, sorry nha 7.
HuơngThừa
Senior Member
Join Date: Mar 2017
Số Điểm: 611
Old 06-12-2018 , 03:43 PM     HuơngThừa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by SuTuNui
Chỉ dám chạy qua đây chửi bên kia, rồi chạy qua kia chửi lại bên đây.

AĐiếc gài bẩy cho Núi dập con mồng đó nhưng nếu Núi vô đó trả lời nó bảo Núi chạy theo hửi đit thúi của nó, hôi ghê quá, biết đâu có mấy con dòi chui ra lắc ngoắc chắc Núi chết quá.

7 đọc xong Núi sẽ xoá thread này nha 7
Con Mồng mất nết .
SuTuNui
Super Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 15178
Old 06-12-2018 , 03:52 PM     SuTuNui est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by HuơngThừa
Con Mồng mất nết .
Nó chửi người ta nhưng lại làm y chang những gì người ta làm. Chửi lộn mà cứ hăm he, đánh phủ đầu (lát nữa bầy cho hùa kéo vào).....Ai đọc mà không thấy bực là người đó sắp được bay lên Trời rồi.
HuơngThừa
Senior Member
Join Date: Mar 2017
Số Điểm: 611
Old 06-12-2018 , 04:00 PM     HuơngThừa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by SuTuNui
Nó chửi người ta nhưng lại làm y chang những gì người ta làm. Chửi lộn mà cứ hăm he, đánh phủ đầu (lát nữa bầy cho hùa kéo vào).....Ai đọc mà không thấy bực là người đó sắp được bay lên Trời rồi.
Anh 7 Hien tả hình dáng của Lan Mập là vừa mập, vừa đen miệng thì hôi mùi rượu . Vậy mà ghanh tỵ với Chị Núi, chê chị Núi già .
HuơngThừa
Senior Member
Join Date: Mar 2017
Số Điểm: 611
Old 06-12-2018 , 04:03 PM     HuơngThừa est dconnect  search   Quote  
Thấy Anh MyViêtHoa vô là Mợ Lan Mập dẹo tới dẹo lui thấy mắc cười .
SuTuNui
Super Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 15178
Old 06-12-2018 , 04:58 PM     SuTuNui est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by HuơngThừa
Anh 7 Hien tả hình dáng của Lan Mập là vừa mập, vừa đen miệng thì hôi mùi rượu . Vậy mà ghanh tỵ với Chị Núi, chê chị Núi già .
Chị già nhưng chị có văn bằng chứng nhận của chánh phủ đàng hoàng, còn nó trẻ là do nó tự phong thậu
HuơngThừa
Senior Member
Join Date: Mar 2017
Số Điểm: 611
Old 06-12-2018 , 05:01 PM     HuơngThừa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by SuTuNui
Chị già nhưng chị có văn bằng chứng nhận của chánh phủ đàng hoàng, còn nó trẻ là do nó tự phong thậu
Lan mập uống rượu nhiều nên già trước tuổi .
sunflower03
Junior Member
Join Date: Jun 2016
Số Điểm: 131
Old 06-13-2018 , 12:49 PM     sunflower03 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by HuơngThừa
Con Mồng mất nết .
Hi chị Núi, Hương Thừa,

Ngoài con Mồng ra, Sf thấy nó còn giống con kền kền nữa.
Tu*-Khoai
Senior Member
Join Date: Jan 2018
Số Điểm: 980
Old 06-13-2018 , 12:52 PM     Tu*-Khoai est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by sunflower03
Hi chị Núi, Hương Thừa,

Ngoài con Mồng ra, Sf thấy nó còn giống con kền kền nữa.
hehheh, con mồng hay con kền kền là loại sinh vật gì vậy Sunflower03 ?

Có hình minh họa không ?
sunflower03
Junior Member
Join Date: Jun 2016
Số Điểm: 131
Old 06-13-2018 , 12:56 PM     sunflower03 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Tu*-Khoai
hehheh, con mồng hay con kền kền là loại sinh vật gì vậy Sunflower03 ?

Có hình minh họa không ?
Anh Tư Khoai google thì hình gì cũng ra hết mà
HuơngThừa
Senior Member
Join Date: Mar 2017
Số Điểm: 611
Old 06-13-2018 , 01:07 PM     HuơngThừa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by sunflower03
Hi chị Núi, Hương Thừa,

Ngoài con Mồng ra, Sf thấy nó còn giống con kền kền nữa.
Hi sis Sunflower.
Chu_Du
Loyal Member
Join Date: Sep 2017
Số Điểm: 1644
Old 06-13-2018 , 07:49 PM     Chu_Du est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by 7hien!
Tai sao Lan Mâp hay có cãm nghi mø thread choi thì hù doa. moi nguoi là môt lát nuã tau sĕ delete cái thread cuã mình...

Theo tôi đoán ... con lan mâp này là mot nguoi bât tài vô dung. không dám đuong đâu voi su thuc và khong có trách nhiêm. moi măt trong cong viêc. Khong muón nghe su phê bình, trao đõi nhung cái hay, cái tót đê đuoc hoc hõi tro thành 1 nguoi tién hoá có bãn lînh huu it trong xã hôi lúc bây gio

Là môt nguoi ha. tâng xão nguyêt. hay làm nhieu đièu sai trái khong có luong tâm, khong hoà nhâp ký năng thông minh hoá voi loài nguoi hiên. đai. Thì suôt đoi này chi có thĕ làm 1 nguoi nô lê. ..nô tì


Sau đây tôi xin đua ra nhung cái đøn giãn mà con Lan Mâp đã làm sai tránh né su thuc và tu làm nhuc nhã chính bãn thân nó

1. ... môt lát tau ăn xong tau sĕ vô delete cái thread này
Néu mot nguoi sóng that thà, ngay thãng thi khong gi phãi so

2. ... môt lű, môt đám tui bây nói xâu tau ..
Néu là 1 nguoi hièn ngoan có trình đô. Và hiĕu biét ...thì ai dám nói xâu hay biĕu tình chui ruã mài làm gi

3. ... tau có đá đông. gi tói mài hong mà sao chay theo hui đit thúi tau hoài vây ?

là môt nguoi phu nu sóng trong xã hôi văn minh nhu thê này mà ăn nó thô tuc ... dùng nhung phãn tu kém văn hoá ...kém thông minh nhu vây .. tôi đê nghi. là nên lùi vô rung rú mà sóng cho hét kiép
Chậc chậc ... Tại sao anh 7 biết Lan mập ... có gặp qua rầu sao ...
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -4. The time now is 01:04 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.