VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Nhà Bếp > Recipes (Nấu Ăn)

Reply
 
Thread Tools Display Modes
TrQuynhNhu
Platinum Member
Join Date: Mar 2004
Số Điểm: 7625
Old 08-27-2018 , 07:22 AM     TrQuynhNhu est dconnect  search   Quote  
guten morgen em (tiếng ger chaò buổi sáng đâý)

chị biết em bận, có nhiêù việc fải làm, fải giải quyết . chị sẽ đưa truyện vaò đây, mình đọc chung ok . em đọc tiếng việt nhiêù sẽ giúp em viết đúng chính tả, giúp em bớt na em biết chị muốn noí gì:-). à chị đăng truyện vui trước cho em dễ đọc không thâý chán rôì từ từ sẽ đăng nhiêù nhiêù , đăng chục trang một lúc hehe .

có thể em không thích đọc, thích chat và tranh cãi trong đây hơn, lý thú hơn, nhưng mỗi ngày em chỉ dành 5 fút để đọc truyện cũng được , rất có ích. đọc truyện thật ra cũng có khi rất lý thu´đó em . chị đăng truyện chị thâý hay hoặc chuyện ma dzô cho em đọc . em không hiểu gì có thể hỏi chị .

à có khi chị thấy baì viết , baì baó naò thú vị chị cũng sẽ đưa vaò đây cho em đọc, cho các sis các bros naò thích thì đọc .

chị thâý em còn trẻ mà có tinh thần yêu nước vn, chống cộng rất đáng khen . chị sẽ đăng ~ baì lịch sử vô đây cho em đọc .

Last edited by TrQuynhNhu; 08-27-2018 at 08:47 AM..
TrQuynhNhu
Platinum Member
Join Date: Mar 2004
Số Điểm: 7625
Old 08-27-2018 , 07:34 AM     TrQuynhNhu est dconnect  search   Quote  
hôm nay thứ hai chị oải lắm ghét tàn canh, có điêù bên chị cũng trưa rôì, cảm ơn trơì phật . em rảnh có hứng thì vaò trả lơì chị, noí chuyện, còn không thì em cứ làm việc em thích . em chỉ cần đọc baó đọc truyện việt mỗi ngày ít nhất 5 fút là chị thâý ok rôì hehe .

chị fải làm sao cho em hết mày tao may tớ là chị thâý rôì . hehe

có fải em buôn bán địa ốc không ? nêú fải chị vào pm thỉnh giaó em vaì chuyện .

Last edited by TrQuynhNhu; 08-27-2018 at 08:46 AM..
TrQuynhNhu
Platinum Member
Join Date: Mar 2004
Số Điểm: 7625
Old 08-27-2018 , 07:44 AM     TrQuynhNhu est dconnect  search   Quote  
để ít bị trùng hợp em đã đọc chuyện vui rôì, chị tìm chuyện vui tiếng ger rôì dịch sang tiếng việt

---

Patient: "Doktor, wie lange habe ich noch zu leben?"
-
Doktor: "Zehn."
-
Patient: "Wie zehn? Zehn Monate, Wochen, Tage?"
-
Doktor: "Neun..."

___

giờ nghỉ qua rôì ....còn tiếp ...

để tránh em học chị viết sai chính tả giờ chị viết qu chứ không viết w nữa hehe

---
bê.nh nhân: ba´c si~, tôi co`n sô´ng ddu*o*.c bao lâu nu*~a ?

ba´c si~: mu*o*ì

bê.nh nhân: mu*o*ì gi*`? mu*o*ì tha´ng, tuâ`n, nga`y ?

ba´c si~: chi´n ...

Last edited by TrQuynhNhu; 08-27-2018 at 11:00 AM..
TrQuynhNhu
Platinum Member
Join Date: Mar 2004
Số Điểm: 7625
Old 08-27-2018 , 11:02 AM     TrQuynhNhu est dconnect  search   Quote  
chi. sa(´p dzo.t rôì. he.n em lâ`n sau . chi. fa?i ddi tra? la.i mâý mo´n chi. mua o*? zara ma(.c không vu*à hehe .

Last edited by TrQuynhNhu; 08-27-2018 at 11:05 AM..
TrQuynhNhu
Platinum Member
Join Date: Mar 2004
Số Điểm: 7625
Old 08-28-2018 , 03:39 AM     TrQuynhNhu est dconnect  search   Quote  
Doktor: Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche möchten Sie zuerst hören?
-
Patient: Die Gute.
-
Doktor: Ich wollte Ihnen mitteilen, dass Sie nur noch eine Woche zu leben haben.
-
Patient: Und die Schlechte?
-
Doktor: Ich versuche Sie seit einer Woche zu erreichen.

--

chi. ddo.c chuyê.n vui cu*o*ì ma` không da´m cu*o*ì lo*´n ta.i ddang o*? trong ha~ng
TrQuynhNhu
Platinum Member
Join Date: Mar 2004
Số Điểm: 7625
Old 08-28-2018 , 03:58 AM     TrQuynhNhu est dconnect  search   Quote  
ba´c si~: tôi co´ 1 tin mu*`ng va` mô.t tin xâú cho anh . anh muô´n nghe tin naò tru*o*´c ?

bê.nh nhân : tin mu*`ng

ba´c si~: tôi muô´n baó cho anh biê´t, anh co`n sô´ng ddu*o*.c 1 tuâ`n .

bê.nh nhân: va` tin xâú

ba´c si~: tu*` 1 tuâ`n nay tôi ti`m ca´ch liên la.c vo*í anh .

Last edited by TrQuynhNhu; 08-28-2018 at 05:18 AM..
TrQuynhNhu
Platinum Member
Join Date: Mar 2004
Số Điểm: 7625
Old 08-28-2018 , 05:21 AM     TrQuynhNhu est dconnect  search   Quote  
chi. không biê´t em co´ thi´ch mode hiê.u zara không . chi. la` fan cu?a zara nên vu*à mo*í mua râ´t nhiêù ddô`sale o*? zara . chi. ddu*a lên khoe em vo*í mâý sis lun .

mâ´y caí vaý chi. mua 5,99 € mô.t caí .

1.
chi. mua caí vaý na`y va` cho*´p ddu*o+.c caí aó cu ~ng va?i na`y kiê?u na`y lun . chi. thi´ch cho*i mô.t bô.

https://www.zara.com/de/en/skirt-wit...6067&v2=634540

2.
chi. mua vaý maù va`ng na`y, ma` chi. thâý chi. ma(.c dde.p ho*n trong pix lun

tro*ì no´ng qua´chi. thi´ch ma(.c vaý nên na(m nay mua wa´ chu*`ng va´y ddê? ma(.c ddi la`m . kiê?u va?i maù lâ´p la´nh, choí nhiêù chi. cho*i lun, ma(.c dzô ha~ng lun

https://www.zara.com/de/en/pleated-m...9664&v2=634540

3.
chi. thi´ch vaý sale na(m nay cu?a zara ta.i vi` la` midi va` maxi nhiêù hoa(.c kiê?u pencil-skirt, co´ thê? ma(.c ddi la`m vi`không nga(´n ho*? hang qua´.

https://www.zara.com/de/en/checked-s...535&v2=1090268

4.
aó ddâ`m na`y ...

https://www.zara.com/de/en/floral-pr...092&v2=1090390

chi. ma(.c thâý thi´ch ho*.p vo*í ~ ngu*o*i mâ.p nhu* chi., ta.i va?i ru~. chi. mua thêm chu.c caí aó ddâ`m nu*~a ma`không thâý trong online shop . mai na`y chi. hu*´ng lên se~ chu.p pix ddu*a lên khoe . ddê? em thâý chi. da.o na`y mâ.p co*~ naò hehe .

chi. ddang nghi? tru*a . hôm nay chi. lu*o*ì:-))) cha(´c la`m thêm 1 1/2 hay 2 tiê´ng sau nghi? tru*a la` chi. dzo.t .

Last edited by TrQuynhNhu; 08-28-2018 at 06:40 AM..
TrQuynhNhu
Platinum Member
Join Date: Mar 2004
Số Điểm: 7625
Old 08-28-2018 , 06:45 AM     TrQuynhNhu est dconnect  search   Quote  
a`em co´ nha(´c to*í cây si online cu?a em nick phat gi` ddo´. hôì ddo´ chi. co`n diê~u ông ta la`lâý nick phâ.t chuá la` chi. thâý hmmm hmmm không co´ thi´ch . sau ddo´ chi. co´ lâ`n go.i anh lw alias fh ma` anh âý giâ.n không the`m tra? lo*ì , không the`m nhi`n chi. ông fan phâ.t cu?a em co´pm trâ´n an chi. , mô.t câu gi` ddo´ chi. quên rôì . to´m la.i chi. thâý ông ta cu~ng tô´t vo*í chi. cha(´c ta.i chi. quen em .

em không nga.i thi` kê? cho chi. nghe rôì gio*` em va` ông ta co`n liên la.c không ? em co´ bao gio*`qua u´c tha(m ông ta chu*a . chi. to` mo`he´n:-)))) em nga.i thi` không câ`n kê? ok .
TrQuynhNhu
Platinum Member
Join Date: Mar 2004
Số Điểm: 7625
Old 08-28-2018 , 06:49 AM     TrQuynhNhu est dconnect  search   Quote  
chi. ddu*a ke´nha.c dzô ddây ddê? nghe. cho nick greedy gi` ddo´nghe ke´ . hi`nh nhu* greedy thi´ch nha.c ma` anh lw thi´ch .
ông hay ba` greedy co´ nick râ´t â´n tu*o*.ng, hy vo.ng o*? ngoaì ddo*ì không nhu* caí nick nghe ca´ch noí chuyê.n la` "giô´ng caí, faí ke.p to´c" thi` fa?i .

baì na`y khi xu*a anh lw ddu*a dzô ddây, chi. râ´t thi´ch baì na`y ...anh lw biê´t dda´nh dda`n, biê´t sa´ng ta´c nha.c nên anh âý co´ thâ?m my~ vê` âm nha.c . anh âý không co´ nghe nha.c sê´n nhu* chi. ddâu, anh âý nghe nha.c kiê?u vn go.i la` ha`n lâm . anh lw va` chi. traí ngu*o*.c nhau vê`so*? thi´ch âm nha.c

-~-


Last edited by TrQuynhNhu; 08-28-2018 at 08:41 AM..
TrQuynhNhu
Platinum Member
Join Date: Mar 2004
Số Điểm: 7625
Old 08-28-2018 , 08:34 AM     TrQuynhNhu est dconnect  search   Quote  


-~-

baì na`y cu~ng nho*` anh lw ma` chi. biê´t . chi. thi´ch câu ...
nêú fa?i ca´ch xa em anh chi? co`n ba~o tô´....

-~-


Last edited by TrQuynhNhu; 09-05-2018 at 08:11 AM..
$$Cam$$
Gold Member
Join Date: Sep 2017
Số Điểm: 2340
Old 08-28-2018 , 12:41 PM     $$Cam$$ est dconnect  search   Quote  
Chi QN,

Yes, em thich do cua Zara...nhung sao ben cua chi re qua dzi.....nguoi o ben My co’ mua dc gia do’ ko?
Nguoi tinh si online chi nhac do’ nick cua him cung la ten that cua him do’...ko phai la Phat ma la Phat’.......

Vay a FH ko phai la a iu quy LW cua chi vay sao a ay ko vo choi nua..hay a ay choi nick khac?

Sure ,chi thich chuyen gi thi cu’ tu nhien post...e se doc.
greedy
Junior Member
Join Date: Jan 2018
Số Điểm: 10
Old 08-28-2018 , 09:14 PM     greedy est dconnect  search   Quote  
Nếu có cái kẹp nào cute thì cho tớ mượn!  

Tớ post nhạc trả nợ nè:  
Nghe xong trẻ ra ít lắm cũng được... chục tuổi, và cũng đừng quên we are all fragile.


Sting - Fragile
Fragile

If blood will flow when flesh and steel are one
Drying in the color of the evening sun
Tomorrow's rain will wash the stains away
But something in our minds will always stay
Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument
That nothing comes from violence and nothing ever could
For all those born beneath an angry star
Lest we forget how fragile we are

[Chorus]
On and on the rain will fall
Like tears from a star
Like tears from a star
On and on the rain will say
How fragile we are, how fragile we are
...
TrQuynhNhu
Platinum Member
Join Date: Mar 2004
Số Điểm: 7625
Old 08-29-2018 , 05:54 AM     TrQuynhNhu est dconnect  search   Quote  
greedy noí chuyện, có sở thích giống giống tên giodaumua . có họ hàng không ?

---

em $cam$,

em không trả lơì mâý câu hỏi của chị nhé . có điêù không trả lơì cũng là một câu trả lơì .

nghe noí bên us mua hàng sale zara cũng mắc hơn bên ger đó em . mỗi năm chị luôn đợi đến đợt chót mơí hốt hàng sale zara tại vì chị có nhiêù quần aó, giầy, tuí xách, thật ra không cần gì nữa, chỉ là thích mode kiểu mơí mà thôi . chị thích mặc đồ, đi giầy hay đeo tuí thay đổi, không thích mâý năm trơì chỉ có mâý thứ mặc đi mặc lại, đeo đi đeo lại .

em sang tây ban nha mua hàng zara cũng rẻ hay em coi trang zara.com xem zara có gửì hàng qua us không .

em không đọc kỹ những gì chị viết nhé , chị giận đâý
noí chơi thôi, chị không giận em đâu . bro lw alias bro fh ...
alias có nghĩa là: nôm na, tên kha´c, tên cu´ng cơm khác v.v...

có lẽ em không biết chữ alias .

em có vẻ quan tâm bro fh nhỉ . chị ghen đâý
chị noí vui thôi, em còn nhớ đến ngươì quen trong net chứng tỏ em có trí nhớ tốt, có tình có nghĩa . anh fh vẫn chơi trong này, nhưng mà có lẽ em sẽ khó nhận ra anh âý :-))) chị không bật mí cho em anh âý lâý nicks gì được đâu, anh âý hay giận lắm :-)))

Last edited by TrQuynhNhu; 08-29-2018 at 06:09 AM..
TrQuynhNhu
Platinum Member
Join Date: Mar 2004
Số Điểm: 7625
Old 08-29-2018 , 07:30 AM     TrQuynhNhu est dconnect  search   Quote  
anh LW, baì này thì em thích câu: em là tôi và tôi cũng là em và câu: em hồn nhiên rôì em sẽ bình minh...

-~-


Last edited by TrQuynhNhu; 08-30-2018 at 03:20 AM..
TrQuynhNhu
Platinum Member
Join Date: Mar 2004
Số Điểm: 7625
Old 08-29-2018 , 07:53 AM     TrQuynhNhu est dconnect  search   Quote  
Mann erwacht aus dem Koma. Frau zieht sich die schwarzen Sachen wieder aus und sagt genervt: "Auf dich kann man sich auch gar nicht verlassen"
$$Cam$$
Gold Member
Join Date: Sep 2017
Số Điểm: 2340
Old 08-29-2018 , 01:16 PM     $$Cam$$ est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by TrQuynhNhu
greedy noí chuyện, có sở thích giống giống tên giodaumua . có họ hàng không ?

---

em $cam$,

em không trả lơì mâý câu hỏi của chị nhé . có điêù không trả lơì cũng là một câu trả lơì .

nghe noí bên us mua hàng sale zara cũng mắc hơn bên ger đó em . mỗi năm chị luôn đợi đến đợt chót mơí hốt hàng sale zara tại vì chị có nhiêù quần aó, giầy, tuí xách, thật ra không cần gì nữa, chỉ là thích mode kiểu mơí mà thôi . chị thích mặc đồ, đi giầy hay đeo tuí thay đổi, không thích mâý năm trơì chỉ có mâý thứ mặc đi mặc lại, đeo đi đeo lại .

em sang tây ban nha mua hàng zara cũng rẻ hay em coi trang zara.com xem zara có gửì hàng qua us không .

em không đọc kỹ những gì chị viết nhé , chị giận đâý
noí chơi thôi, chị không giận em đâu . bro lw alias bro fh ...
alias có nghĩa là: nôm na, tên kha´c, tên cu´ng cơm khác v.v...

có lẽ em không biết chữ alias .

em có vẻ quan tâm bro fh nhỉ . chị ghen đâý
chị noí vui thôi, em còn nhớ đến ngươì quen trong net chứng tỏ em có trí nhớ tốt, có tình có nghĩa . anh fh vẫn chơi trong này, nhưng mà có lẽ em sẽ khó nhận ra anh âý :-))) chị không bật mí cho em anh âý lâý nicks gì được đâu, anh âý hay giận lắm :-)))
E nhiu quan áo lắm chi ơi..e hỏi vây chứ ko muốn mua quần áo nữa...mua rồi đưa cho ....mệt .

E đọc một hơi rồi tra lời một hơi luôn..nếu e missed thì chác tai e ko quan tâm or muốn trà lới ơ đây đó.........chị thấy rồi ở đây toàn là thiên tài ko àh...bài mình viết còn nằm ìn ìn ngay đó mà nó lây nó sữa ra môt hồi ko biết là nó viết gì luôn ..cho nên e chose not to answer những personal questions ...

Còn câu hỏi nữa là chị muốn biết e co' bán nhà ko? E ko phải là realtor...e là investor...e mua rồi e cho thuê..khi nhà lên thì e bán....nhưng e cũng có realtor license vì vậy e cũng hiểu luật chút chút...e học để biết cách đầu tư thôi chứ ko làm....e rất có hứng thú về thị trường stock market và real estate. Ở Germany nha cửa ra sao và đời sống như thế nào...chị viết về topics này e sẽ hứng thú đọc lắm đó...chi rảnh viết nhé.

Chị nói a FH PMed nói với chi "Toi ko phải là a LW của cô" mà...sao lại ghen...e confuse ...nhìu lúc e ko biết khi nào chị nói giởn khi nào chị nói thật...nhưng lúc đó là chị nói thật tại chị có nói "những gì chi nói với em là thành thật"....cho nen e tin...bây giờ thì e ko biết chị nói thật hay giỡn....e chỉ wonder what's happend to him...
vậy a FH and a LW của chi là một người or not...nếu là 1 thi e ko nhắc nữa....
TrQuynhNhu
Platinum Member
Join Date: Mar 2004
Số Điểm: 7625
Old 08-30-2018 , 08:52 AM     TrQuynhNhu est dconnect  search   Quote  
sis $cam$,

chị đã noí ...
...chị ghen đâý , chị noí vui thôi ...
mà hehe . chị không ghen vơí em đâu em $cam$ .

à, câu chị noí đây là sự thật là chị noí chị vaò tìm anh lw rôì có lần nhắc tơí em . dzị là chị noí gì trong đây em cũng nghĩ là thật tại chị serious ernst nghiêm trang wá:-) .

anh lw là ông fh hay tán gaí noí dzỡn vơí gaí trong vf đó em
chị noí như thế này anh âý nổi sùng la hét um sùm nữa cho mà xem hehe . anh âý có thể rất đạo mạo trong này mà cũng có thể là fh noí chiện nham nhở vơí gaí . tại anh lw như dzị trong net chứ ngoaì đơì thì có lẽ là ngươì đạo mạo hehe .

em chỉ noí sự thật thôi đó nha bro lw yêu wý . em hiểu anh mà, anh yêu em nhất trong 30 cô online tặng thơ tình cho ả x trong pm mà ra ngoaì pub làm thơ hôn môi em tóm lại, em mất tích thì sau đó anh cũng "mất tích" là em thâý ok hay anh mất tích vơí ả x,y,z mà lại hiện diện chơi vơí em trong này em cũng thâý ok lun

Last edited by TrQuynhNhu; 08-30-2018 at 10:19 AM..
TrQuynhNhu
Platinum Member
Join Date: Mar 2004
Số Điểm: 7625
Old 08-30-2018 , 11:32 AM     TrQuynhNhu est dconnect  search   Quote  
sorry sis $cam$, chị mượn baì này cà kê vơí anh lw lun .

mâý tuần nay làm fu khiêng vác quá là nhiêu khê bro . giờ em ra tù 2 tuần sau đó dzô tù lại . em nghĩ em cày kiểu này chắc em ngỏm sớm , chưa cu`ng anh đi vòng quanh thế giơí đã tiêu diêu

mí sis dzà mí bros nhắc tơí anh vơí lơì lẽ thiệt là thắm thiết . anh không mủi lòng sao
$$Cam$$
Gold Member
Join Date: Sep 2017
Số Điểm: 2340
Old 08-30-2018 , 02:18 PM     $$Cam$$ est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by TrQuynhNhu
sis $cam$,

chị đã noí ...
...chị ghen đâý , chị noí vui thôi ...
mà hehe . chị không ghen vơí em đâu em $cam$ .

à, câu chị noí đây là sự thật là chị noí chị vaò tìm anh lw rôì có lần nhắc tơí em . dzị là chị noí gì trong đây em cũng nghĩ là thật tại chị serious ernst nghiêm trang wá:-) .

anh lw là ông fh hay tán gaí noí dzỡn vơí gaí trong vf đó em
chị noí như thế này anh âý nổi sùng la hét um sùm nữa cho mà xem hehe . anh âý có thể rất đạo mạo trong này mà cũng có thể là fh noí chiện nham nhở vơí gaí . tại anh lw như dzị trong net chứ ngoaì đơì thì có lẽ là ngươì đạo mạo hehe .

em chỉ noí sự thật thôi đó nha bro lw yêu wý . em hiểu anh mà, anh yêu em nhất trong 30 cô online tặng thơ tình cho ả x trong pm mà ra ngoaì pub làm thơ hôn môi em tóm lại, em mất tích thì sau đó anh cũng "mất tích" là em thâý ok hay anh mất tích vơí ả x,y,z mà lại hiện diện chơi vơí em trong này em cũng thâý ok lun

OK ...sure...I got it ..............
TrQuynhNhu
Platinum Member
Join Date: Mar 2004
Số Điểm: 7625
Old 09-05-2018 , 08:44 AM     TrQuynhNhu est dconnect  search   Quote  
EM $cam$,

Truoc khi chi sua soan, Chuan bi dzot ddi Shopping va cat toc chi mach cho EM ( va Anh lw, tai EM Biet Anh ranh) dzo vnexpress ddoc muc Tim Ban trai, Ban gai, Tim nguoi Ket hon kha Thu vi. Chi ddoc Thay Tay...nhuc nhich , mun Viet Bai gop y nhieu chien , tai nho toi Ngay xua tui Minh Hay dzo Forum Slp y Kien y Co, them mam them Muoi xui thien Ha nay Kia no:-)))

Chi Thay Muc tim Ban, Ket Ban cua vnexpress ly Thu, nhieu Bai Viet thu vi.

Anh lw, EM ngua Tay mun tia lia gop y cho Mi nang wa:-))) ngoai tru nhung nang chi mun Ket them Ban Moi, cac nang Khac fai!!!! Ddua Pix len , Ma ddua Tam nao Ddep Ddep ddo sao EM Thay Co nang Mac ddo thi dien Ma mat Mui hinh nhu khong son Fan??? Roi Co nang Tim Ban trai Ma ghi dzo La tui bi Hai ong Fan boi trong wa khu, tui Minh quen nhau va Co the Ket hon Nam 2018 trong khi gio dda La thang 9 roi. Oh je cuoi cang nhanh cang tot. Also EM Rat hung Thu Tan dzoc voi Anh ve Mi Bai Ket Ban hehe. Mun nhieu chien khuyen Mi Co ddung nen Viet nhu the nay the Kia. Em Chua Co wa thoi mun gop y Kien y Co EM nhieu chuyen wa Anh nhi

Last edited by TrQuynhNhu; 09-16-2018 at 09:17 AM..
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -4. The time now is 05:17 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.