VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > VietFun Chat > For VietFun ChatRoom Only

Reply
 
Thread Tools Display Modes
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27641
Old 10-29-2016 , 01:56 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
1 câu hỏi đưa ra cho CG , mà không 1 CG nào dám trả lời câu hỏi này ??

NẾU LÒNG HỌ ĐẢ CHỌN VÂNG LỜI ÔNG POPE ... thì họ nên kêu "ông pope ông pope" chứ đừng kêu "Chúa Chúa"


CHỈ KHI NÀO LÒNG HỌ ĐẢ CHỌN VÂNG LỜI CHÚA ... thì họ mới nên kêu "Chúa Chúa" mà thôi


như vậy có make sense với người CG không ???
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27641
Old 10-29-2016 , 02:00 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Giăng báp tít biết vai trò của mình

Giăng kêu người ta nhắm vào Chúa , thay vì nhắm vào chính GiăngGiăng 1

19 Nầy là lời chứng của Giăng, khi dân Giu-đa sai mấy thầy tế lễ, mấy người Lê-vi từ thành Giê-ru-sa-lem đến hỏi người rằng: Ông là ai?
20 Người xưng ra, chẳng chối chi hết, xưng rằng mình không phải là Ðấng Christ.
21 Họ lại hỏi: Vậy thì ông là ai? phải là Ê-li chăng? Người trả lời: Không phải. Ông phải là đấng tiên tri chăng: Người trả lời: Không phải.
22 Họ bèn nói: Vậy thì ông là ai? hầu cho chúng tôi trả lời cùng những người đã sai chúng tôi đến. Ông tự xưng mình là ai:
23 Người trả lời: Ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng: Hãy ban đường của Chúa cho bằng, như đấng tiên tri Ê-sai đã nói.
24 Những kẻ chịu sai đến cùng Giăng đều là người Pha-ri-si.
25 Họ lại hỏi rằng: Nếu ông chẳng phải Ðấng Christ, chẳng phải Ê-li, chẳng phải đấng tiên tri, thì cớ sao ông làm phép báp tem?
26 Giăng trả lời: Về phần ta, ta làm phép báp tem bằng nước; nhưng có một Ðấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không biết.
27 Ấy là Ðấng đến sau ta, ta chẳng đáng mở dây giày Ngài.
28 Những việc đó đã xảy ra tại thành Bê-tha-ni, bên kia sông Giô-đanh, là nơi Giăng làm phép báp tem.29 Qua ngày sau, Giăng thấy Ðức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Ðức Chúa Trời, là Ðấng cất tội lỗi thế gian đi.
30 Ấy về Ðấng đó mà ta đã nói: Có một người đến sau ta, trổi hơn ta, vì người vốn trước ta.
31 Về phần ta, ta vốn chẳng biết Ngài; nhưng ta đã đến làm phép báp-tem bằng nước, để Ngài được tỏ ra cho dân Y-sơ-ra-ên.
32 Giăng lại còn làm chứng nầy nữa: Ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bò câu, đậu trên mình Ngài.
33 Về phần ta, ta vốn không biết Ngài; nhưng Ðấng sai ta làm phép báp-tem bằng nước có phán cùng ta rằng: Ðấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là Ðấng làm phép báp-tem bằng Ðức Thánh Linh.
34 Ta đã thấy nên ta làm chứng rằng: Ấy chính Ngài là Con Ðức Chúa Trời.

35 Ngày mai, Giăng lại ở đó với hai môn đồ mình;
36 nhìn Ðức Chúa Jêsus đi ngang qua, bèn nói rằng: Kìa, Chiên con của Ðức Chúa Trời!
37 Hai môn đồ nghe lời đó, bèn đi theo Ðức Chúa Jêsus.
38 Ðức Chúa Jêsus vừa xây lại, thấy hai người đi theo mình, thì phán rằng: Các ngươi tìm chi? Thưa rằng: Ra-bi (nghĩa là Thầy), Thầy ở đâu?
39 Ngài phán rằng: Hãy đến xem. Vậy, hai người đi, thấy nơi Ngài ở, và ở lại cùng Ngài trong ngày đó; lúc bấy giờ độ chừng giờ thứ mười.
40 Trong hai người đã nghe điều Giăng nói và đi theo Ðức Chúa Jêsus đó, một là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ.
41 Trước hết người gặp anh mình là Si-môn, thì nói rằng: Chúng ta đã gặp Ðấng Mê-si (nghĩa là Ðấng Christ).
42 Người bèn dẫn Si-môn đến cùng Ðức Chúa Jêsus. Ngài vừa ngó thấy Si-môn, liền phán rằng: Ngươi là Si-môn, con của Giô-na; ngươi sẽ được gọi là Sê-pha (nghĩa là Phi-e-rơ).
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27641
Old 10-29-2016 , 02:02 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Hành động này là kêu người ta nhắm vào Chúa Jesus ?? hay nhắm vào chính ông ??


__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27641
Old 10-29-2016 , 02:04 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Qua bằng chứng này , mình thấy Giăng Báp Tít và ông pope , ai biết rỏ được vai trò chính xác của họ là gì

- Giăng thì kêu người ta nhắm vào Chúa

- còn ông pope thì lại kêu người ta nhắm vào chính ông , nhưng miệng hảy kêu "Chúa Chúa"

xin lổi , ông không hề là "Chúa" chút nào cả
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27641
Old 10-29-2016 , 02:49 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
CG miệng thì kêu "Chúa Chúa" giống như tôn trọng Ngài lắm

nhưng nhìn cách CG "thờ phượng Chúa" thì mình mới biết họ "tôn trọng Ngài tới mức nào"
**


ngay bên trong Vatican
***


tại 1 nhà thờ St. Charles Borromeo Catholic Church in Oklahoma


http://www.patheos.com/blogs/friendl...ng-on-a-cross/
***


hình "the bent cross" mà mấy ông pope rất thích cầm nơi tay
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27641
Old 10-29-2016 , 02:56 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
bây giờ mình nhìn kỹ "the bent cross" mà mấy ông pope thích cầm trên tay

HÌNH CHÚA MÀ CG CHO RẰNG HỌ TÔN KÍNH THỜ PHƯỢNG

AI BẢO ĐÂY LÀ HÌNH ẢNH CỦA 1 ĐẤNG MÀ CG TÔN KÍNH THỜ PHƯỢNG ???- nhìn bàn tay , cứ như bàn tay dài có móng nhọn ma quỷ

- nhìn cánh tay

- nhìn cái đầu gục xuống , không biết còn có phải là Jesus không ??

- nhìn thân thể Ngài


VÀ CG CHO RẰNG ĐÂY LÀ HÌNH CHÚA MÀ HỌ THỜ PHƯỢNG

SAO HỌ KHÔNG LÀM HÌNH MARY GIỐNG NHƯ VẬY ??

OH , HỌ CHỈ KÍNH MARY THÔI , NHƯNG HỌ THỜ CHÚA

ĐÂY LÀ CHÚA , ĐẤNG MÀ HỌ THỜ , TRÔNG MỚI THẢM HẠI PATHETIC THẾ NÀY ĐÂY
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27641
Old 10-29-2016 , 03:24 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Đây là cái hình được gọi là "a Traditional Crucifix" của CG
Còn đây là cái hình ông pope John Paul II cầm cái gọi là "a Bent Cross"Vậy ý nghĩa của "a Bent Cross" này là gì ??

- nhóm Satanists chế ra cái cross này để (disfigure) thay đổi hình dạng của Jesus , mà mình có thể nhìn rỏ qua 2 hình ảnh trên

- ông pope đả cầm cái cây này giơ lên trước đám đông CG , 1 đám đông không hề hiểu về ý nghĩa "a bent cross để làm dị dạng hình Jesus đi" , và đả tung hô ông pope

- ông pope John Paul II (và cả những ông popes về sau này) cho thế giới biết .. MẤY ÔNG KHÔNG PHẢI LÀ THE TRADITIONAL POPES , VÌ KHÔNG CÒN CẦM TRÊN TAY THE TRADITIONAL CRUCIFIX NỮA , MÀ LÀ THE BENT CROSS

- chuyện gì sẻ xảy ra sau đó ?? rồi thời gian sẻ cho mình biết

- nhưng dựa vào Kinh thánh , thì mình sẻ có ... World Religious Leader , The False Prophet , The Antichrist vân vân và vân vân .. hảy chờ xem chuyện gì sẻ xảy ra tiếp theo

ngay cả "The Traditional Crucifix"

- TL không đồng ý việc làm này của CG
- vì họ vẩn còn trói Chúa trên thập tự giá


TRONG KHI NGÀY SUNDAY EASTER NGHĨA LÀ CHÚA JESUS ĐẢ SỐNG LẠI , MẶC DÙ HỌ CELEBRATE NGÀY NÀY , NHƯNG HỌ VẨN CÒN MUỐN TRÓI CHÚA TRÊN THẬP TỰ GIÁ
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
YeuAnhDaiKho
Royal Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 30231
Old 10-29-2016 , 03:28 AM     YeuAnhDaiKho est dconnect  search   Quote  
Lời Chúa Trong Gia Đình

Ngày 29 -10
Pl 1,18-26; Lc 14,1. 7-11; Lc 14,1. 7-11.
Lời suy niệm “Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

Khi Chúa Giêsu thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, Người đã đưa ra lời giáo huấn về đức khiêm nhường. Trong đức kiêm nhường trước tiên mỗi người phải biết so sánh chính mình với những người hoàn hảo; để nhận ra con người thực tế của mình với những người chung quanh nơi chốn mình hiện diện. Khiêm nhường còn là biết khả năng và trách nhiệm của mình trước một công việc cần được là tốt, chứ khiêm nhường không thể từ chối tất cả chỉ biết thu mình lại để rồi công việc chung bị hư hỏng, không mang lại lợi ích chung.

Lạy Chúa Giêsu. Xin cho mỗi người trong chúng con được ơn khiêm nhường như lời Chúa dạy, để chúng con được Chúa và người đời yêu mến.

(daminhvn.net)
__________________
-Laugh - as much as you breathe ....
-Love - as long as you live ....
Then You will ...
-Live- forever in someone Heart ....!!!!!!!!!!!
Laugh ..........Love ............Live ..................
YeuAnhDaiKho
Royal Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 30231
Old 10-29-2016 , 03:31 AM     YeuAnhDaiKho est dconnect  search   Quote  
PHÚC ÂM: Lc 14, 1. 7-11

"Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:

"Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho người này', bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: 'Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên', bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc.

"Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên". Đó là lời Chúa.
__________________
-Laugh - as much as you breathe ....
-Love - as long as you live ....
Then You will ...
-Live- forever in someone Heart ....!!!!!!!!!!!
Laugh ..........Love ............Live ..................
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27641
Old 10-29-2016 , 03:32 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
người ngoài có thể nhìn vào "a Traditional Crucifix" và nói với CG

- anh nói Chúa của anh sống lại , vậy sao tôi vẩn còn thấy Chúa của anh bị treo trên thập tự giá , gục đầu xuống chết , anh trả lời sao về câu hỏi của tôi đây ??NGƯỜI CG TRẢ LỜI THẾ NÀO

- KHI HỌ VẨN CÒN THỜ CHÚA JESUS BỊ TREO TRÊN THẬP TỰ GIÁ
- MÀ HỌ LẠI NÓI CHÚA JESUS ĐẢ SỐNG LẠI GẦN 2000 NĂM VỀ TRƯỚC ??

- nếu Chúa Jesus đả sống lại , thì tại sao anh vẩn còn treo Ngài trên thập tự giá ??? why ?? why ??
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27641
Old 10-29-2016 , 03:37 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
tiếp tục nói chuyện về cái cross

mình có để ý , hình cái cross "up side down" phía sau cái ghế của ông pope ngồi không ??

CG cho rằng đây là hình cái cross của ông Peter bị treo ngược

mình hảy do some researches , để coi có thật sự

CÁI CROSS UP SIDE DOWN NÀY LÀ CÁI CROSS CỦA ÔNG PETER HAY KHÔNG ???
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
YeuAnhDaiKho
Royal Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 30231
Old 10-29-2016 , 03:41 AM     YeuAnhDaiKho est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by YeuAnhDaiKho
PHÚC ÂM: Lc 14, 1. 7-11

"Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:

"Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho người này', bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: 'Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên', bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc.

"Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên". Đó là lời Chúa.

Khờ đâu có nói gì .... Khờ chĩ đem Phúc Âm vào đời sống ....

KHông lẽ bài Phúc Âm này làm chị lo lắng điều gì chăng ???
__________________
-Laugh - as much as you breathe ....
-Love - as long as you live ....
Then You will ...
-Live- forever in someone Heart ....!!!!!!!!!!!
Laugh ..........Love ............Live ..................
YeuAnhDaiKho
Royal Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 30231
Old 10-29-2016 , 03:43 AM     YeuAnhDaiKho est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tuyếtvân
lần cuối cùng , tôi nói với khờ

nếu khờ trả lời được câu hỏi của tôi , thì tôi mời vào thread này

còn nếu không , tôi đá khờ ra khỏi thread tôi

khờ có muốn nhục khi tôi nói tôi đá khờ ra khỏi thread tôi không ??

có biết nhục là gì không ??Lạy Chúa , con xin phó thác linh hồn con , thân xác con ... Xin làm chủ con trong mọi việc con làm , mọi lời con nói ..... Xin chúa cho mọi người thân của con được bình an mạnh khỏe ....Con xin dâng Chúa tất cả .....

Lay Chúa Thánh Thần, con yêu mến Ngài. Ngài là Tình yêu của Thiên Chúa. Con cám ơn Chúa về những hồng ân Chúa ban cho con. Xin Ngài ngự vào tâm hồn con là Đền thờ của Ngài, để làm cho tâm hồn con nên tươi đẹp. Xin cho con ơn khôn ngoan, can đảm và kiên trì để làm chứng nhân cho Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy sống trong tâm hồn con, và đốt cháy lửa yêu mến Chúa trong lòng con. Amen.

__________________
-Laugh - as much as you breathe ....
-Love - as long as you live ....
Then You will ...
-Live- forever in someone Heart ....!!!!!!!!!!!
Laugh ..........Love ............Live ..................
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27641
Old 10-29-2016 , 03:43 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
coi CG chào đón Chúa của họ nè__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27641
Old 10-29-2016 , 04:16 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
nói cho cùng

NẾU DỰA VÀO KINH THÁNH


thì có thể Chúa Jesus nói Peter sẽ bị crucified , nhưng Ngài không nói Peter sẽ bị crucified như thế nào

Kinh thánh hoàn toàn không cho biết "whatsoever" Peter bị crucified như thế nào

mà chỉ giả thuyết con người đưa ra "Peter crucified up side down , vì ông nghĩ ông không xứng đáng để bị crucified giống Jesus"

"con người" này nói chung , chắc củng xuất nguồn từ "mấy ông thầy CG chứ không chạy vào đâu được cả"NẾU CHÚA JESUS CRUCIFED UP SIDE UP

CÒN PETER THÌ CRUCIFIED UP SIDE DOWN

ĐÂY LÀ 1 SỰ KIỆN KHÁ ĐẶC BIỆT MÀ KINH THÁNH KHÔNG NÊN BỎ QUA

THẾ MÀ TẠI SAO KINH THÁNH KHÔNG ĐỀ CẬP GÌ TỚI CẢ VẬY ??

ĐÓ LÀ CÂU HỎI DÀNH CHO MẤY ÔNG THẦY CG ???

__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27641
Old 10-29-2016 , 03:01 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Tôi chỉ dựa vào Kinh thánh 😇

Nếu Kinh thánh không đề cập tới.. có nghĩa chuyện đó không quan trọng, như chuyện Joseph và Mary chết thế nào, Kinh thánh cho là không quan trọng, nên không đề cập tới

Nhưng nếu Peter chết kiểu đặc biệt up side down, trong khi Chúa Jesus chết up side up .. thì Kinh thánh không thể bỏ sót điểm quan trọng này được

Còn nếu đây là do ... lời nói của mấy "con người " công giáo, thì tôi.. sorry nha, hổng dám tin công giáo chút nào cả
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27641
Old 10-30-2016 , 02:44 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
mấy người CG ... sorry , là tôi nghi lắm


KINH THÁNH CHO BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ SPIRIT

mà họ vẽ Đức Chúa Trời

- là 1 con người
- hay nói đúng ra là 1 ông già (Chúa không sanh lảo bịnh tữ , thì sao có thể trở thành 1 ông già ??? tôi không hiểu họ suy nghĩ cái gì ??)
- mà là ông già có bộ mặt dữ tợn nữa

thì chuyện cái chết của Peter , Kinh thánh không nói rỏ ràng ông chết thế nào , ngoại trừ đoạn Kinh thánh này , tự họ vẻ ra "chết up side down" rồi đi giành giựt với vô thần về cái "THE INVERTED CROSS"

- CG nói đó là cross của Peter

- còn VT thì nói đó là cross của Satantsk tsk tsk


hết chuyện , đi giành giựt "cross của Satan"


Giăng 21:18-19

18 Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi; nhưng khi ngươi già, sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn.
19 Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào đặng sáng danh Ðức Chúa Jêsus. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại rằng: Hãy theo ta.
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27641
Old 10-30-2016 , 02:46 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
tôi đọc bài viết này , buồn cười là

CATHOLICS VÀ ATHIESTS TRANH CẢI NHAU

THE INVERTED CROSS THUỘC VỀ CỦA HỌ


thiệt là sự buồn cười về trùng hợp ngẫu nhiên này , rồi từ từ mình coi ai đúng ai sai ??***


Many people including myself promote the use of an inverted cross as a symbol of the rejection of Christ, but more importantly a universal symbol of individualism, intellect and freedom of thought and mind. But Christians and many others say we are wrong or ignorant of its meaning.

For anyone who sports an inverted cross, I’m sure you’ve heard people say a million times something in regards to St. Peter.. but those people don’t really know much about what they are saying.

A symbol of St peter’s will is absolutely the weakest and unfortunately the most common belief & argument brought up when the subject of an inverted cross comes up, when in fact if you really look deep into the St. Peter story, it only strengthens the argument that an inverted cross is a satanic symbol…

Christians claim, “An inverted cross is a Christian symbol and that St Peter was crucified upside down, because he didn’t feel worthy to be crucified the same way as Christ.” They also claim that it has nothing to do with Satanism or the Anti Christ as well as that those who use the symbol in that sense are moronic and don’t understand what it really means. So I’m here today to tell you what it really means, go through the origins and put the bashing from Christians and others to rest.


Although this belief of the symbol being that of a Christian saint is taught within Christianity and Catholicism when you look into it, it literally holds almost no grounds at all. 
Actually if you read the any of the original Holy Scriptures it says absolutely nothing about St. Peter choosing to crucified upside down in respect to Christ anywhere, including the bible. You would think if this was truly the case, they would probably want to put that in there.

There are nine separate accounts of the crucifixion of St Peter, but only one account mentioning him not being worthy of Christ. You, may think well ok so it is mentioned somewhere even if only in one out of nine accounts… but you’d be wrong again, since even in the one single account nowhere did it state that his upside down crucifixion was at all at his own request.

The whole statement that St. Peter was crucified upside down by his own requests is something the catholic church has added to the story, possibly seen as reading between the lines.. but is no where officially recorded anywhere at all, and wasn’t added to the story until hundreds of years after the fact.


Roman armies and Christian killings

Although Peter was crucified upside and you may feel like this is an unusual and a note worthy point to recognize, in all honestly it’s a well documented fact that the romans of the time often crucified people in many bizarre and torturous ways with extreme frequency. To understand why this may be, this is where we introduce Emperor Nero into the story. If you know anything about the time period in which the crucifixion of St Peter took place you would also know that at the time the empire was under the rule of Emperor Nero.

Nero was the most famed and savage of the Christian killing kings of rome and many call Nero the first persecutor of Christians. He was known for extensively torturing and executing Christians as well as even having captured Christians to burn them in his garden for a source of light at night. Nero harshly prosecuted Christian for crimes often by ordering them to be thrown to dogs, while others were crucified and burned.Nero the Anit-Christ

Although Nero was a real man, who ruled during the time, Many 2nd- and 3rd-century theologians, among others, recorded their belief that Nero himself would return from death or exile, as “the Anti-Christ.”

The Ascension of Isaiah is the first text to suggest that Nero was in fact the Antichrist. Likewise the Sibylline Oracles, Book 5 and 8, written in the 2nd century, speak of Nero returning and bringing the return of his wrath. Within Christian communities, these writings, along with others, fueled the belief that Nero would return as the Anti Christ . Additionally only fueling theists belief that Nero was or would become the antichrist was that his name transliterated into Hebrew has the numeric value of 666. In Revelation’s narrative, the "mark of the beast” is used to identify the beast’s acolytes.

It is thought that Nero believed that the destruction of Christianity and all Christians would bring peace to the Roman empire, and with this vision, came a symbol of an inverted cross with broken arms. The symbol was used by Emperor Nero in an attempt to suppress the rise of Christianity, slightly ironic since use of an upright cross was not even fully adopted by the Christians for another 2-3 hundred years after Nero’s inverted broken cross.

St peter Conclusion

With Nero’s Symbol against the Christians being an inverted cross during the time St peter was put to death, it only add more credence to the belief that the inverted cross pays far more homage to Nero and his armies then to St Peter or Christ.

Saint Peter was crucified upside down at the hands of the roman army, lead by the supposed “Anti-Christ”, not by request of the Saint him self. If the idea that a Christian hating/killing army would allow him pay his own respects to Christ and actually honour those respects wasn’t absurd enough, to believe that this happened when all accounts show no record of it and Nero’s army already had an inverted cross in place to suppress the Christian upraise aaand were in fact known for crucifying people in all kinds of strange ways.. to believe that (for me anyways) is just ridiculous.. but then again I guess I shouldn’t be surprised when the theistic community vastly believes in far more outlandish things then that.

All in all the back story is pretty irrelevant, even if you do or don’t believe the St Peter story symbols are always changing there meaning, and symbols mean different things to different people. In modern society when it comes to people wearing inverted crosses or displaying them in other ways, how many of those people do you honestly believe are using the inverted cross to try to convey that they were unworthy of christ…?? Probably not many at all.. Same sort of thing as the swastika, once one of the most common symbols throughout many cultures symbolizing the sun, good luck as well as many other principals but now is primarily seen as a symbol of racism & white supremacy.. The meaning of symbols change, and their meanings are defined by the different beliefs of those who use them. Get over it.
The meaning of a symbol is only relevant to those who bear it for their perception may be different from your own.

Many people including myself promote the use of an inverted cross as a symbol of the rejection of Christ, but most importantly a universal symbol of independence and freedom. In this day & age this is by far the most common usage of the symbol, regardless of the fact that it does share some minimal usage by the catholic church. And with this ideology stated, this may not be the sole meaning of an inverted cross since it is subjective and varies with your own beliefs but,this idea of individualism, intellect and freedom of thought and mind is the true meaning indented behind my designs for this is what it means to me.

-Trevor

http://trevornicholls.tumblr.com/pos...rtedcrosstruth
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy

Last edited by tuyếtvân; 10-30-2016 at 03:08 AM..
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27641
Old 10-30-2016 , 03:57 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27641
Old 10-30-2016 , 01:57 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Nhìn cái hình trên này, tôi nghĩ gì??

1. Ông pope ngồi nhỏ xíu trong cái ngai vĩ đại của ông, chắc ông enjoy lắm, trông ông chẳng khác gì 1 vị vua nhỏ xíu trên cái ngai của mình

2. Wait a minute, có 2 cái missing ở đây .. Chúa Jesus đâu rồi?? Sao không thấy Chúa Jesus Đấng mà CG cho rằng họ thờ phượng, oh hay họ vẫn còn treo Ngài trên thập tự giá, họ chưa muốn đem Ngài xuống???

Và 1 cái missing nữa là The Inverted Cross, sao không có sau ghế của ông pope, họ cho rằng Peter bị treo ngược lên mặc dù Kinh thánh không nói, họ cho rằng đây là cross của Peter, mà sao họ còn đợi gì nữa???? Oh, họ chờ tới khi Vô thần dùng cái cross này chống Chúa, họ mới để phía sau ghế ông pope .. chứ nếu VT không dùng cái cross này chống Chúa, thì chắc họ cũng không có lý do gì để sau cái ghế ông pope 💺
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -7. The time now is 03:41 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.