VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > TÔN GIÁO > Tìm Hiểu Tôn Giáo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
phamvu
Gold Member
Join Date: Sep 2011
Số Điểm: 2488
Old 10-20-2017 , 03:02 AM     phamvu est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by BOTAY
Mến chào GS001

Hòa Thượng THÍCH TRÍ QUANG câm miệng trước CS đang tàn phá nước VN cách giải thích giản dị nhất là vì hắn ta chỉ là một cán bộ CS sau khi đã làm xong nhiệm vụ tiêu diệt được TT Ngô Đình Diệm vì ngài đã chống cộng mãnh liệt.


thân chào ,
Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu cùng Lệ Xuân và Cẩn, Thục đều xứng đáng để bị lật đổ.

Chính Diêm/Nhu đã âm mưu sống chung với Việt Cộng từ cuối năm 1962.
Âm mưu đầu hàng VC bị bằng ca'ch sống chung bị bại lộ trong khi vẫn ngửa tay nhận tiền viện trợ của Mỹ nên mới bị trừ khử .

Diệm Nhu không bị giết thì VNCH đã lọt vào tay VC từ giữa thập niên 1960, vậy mà cac con chiên TCG cứ hậm hực nếu Diê.m/Nhu không chết thì VNCH không mất vào tay Cộng Sản.

Thiên Chúa Giao toàn là loai nguoi phe đảng, ăn hại, hèn hạ, không biết phải trái đúng sai, y het nhu Cong San, 1 chin 1 muoi, cứ chằm chặp bênh vực đồng đạo khốn kiếp của họ !

Last edited by phamvu; 10-20-2017 at 03:48 AM..
phamvu
Gold Member
Join Date: Sep 2011
Số Điểm: 2488
Old 10-25-2017 , 04:57 AM     phamvu est dconnect  search   Quote  
RỒI MÌNH HÒA GIẢI...


-Mày trả lại tao những gì mày giải phóng
Rồi chúng mình sẽ nói chuyện anh em
Trả lại tao những năm tháng êm đềm...
Tao đã hưởng trước ngày mày có mặt


-Trả lại cái tên mày đã cướp mất
Nơi sinh ra tao, tên gọi Sài Gòn,
Cái tên tao thuộc lòng từ thuở bé con,
Không phải cái tên dài thòn khó đọc.


-Mày trả tự do về cho dân tộc
Tự do thờ phượng tự do yêu thương
Mày trả giáo dân về với giáo đường
Trả phật tử về với chùa với tự


-Trả quyền tự do bầu bán ứng cử
Để dân tao được kén chọn hiền tài
Trả lại tao quyền tự quyết tương lai
Quyền hạnh phúc tao cho con cho cháu


-Trả trường học về cho thầy cô giáo
Trả em thơ về với tuổi hồn nhiên
Trả ánh mắt vui trả nụ cười hiền
Về với trẻ suốt ba miền đất nước


-Trả ngây thơ về lại miền sơn cước
Trả bao dung trở lại với đồng bằng
Trả biển trả đầm về với ngư dân
Trả nông dân ruộng đồng mày cưỡng chế


-Trả tam quyền về lại cho thể chế
Trả quan tòa quyền xét xử công minh
Trả luật sư quyền biện hộ chủ mình
Trả toà án quyền đứng riêng độc lập


-Trả học sinh quyền tự do học tập
Không Mao Nhiều, Các Mác với Le Nin,
Không đảng quang vinh, vô sản, vô tình,
Trả chúng nó quyền tự do đọc sách.


-Trả người cầm bút tự do viết lách
Trả mọi người quyền cất những lời ca
Trả nhạc vàng về các nẻo đường xa
Để mọi lúc mọi nhà cùng vui hát


-Trả hết cho tao những gì tao đã mất
Còn tao sẽ trả mày một thứ đỉnh cao
Sẽ trả mày cái chủ nghĩa tào lao
Mày dùng nó đưa tao vào khổ ải


***Trả hết cho nhau... rồi mình Hòa Giải.


Thuc Tran.
KraasivaPed
Junior Member
Join Date: Aug 2017
Số Điểm: 7
Old 10-30-2017 , 07:09 PM     KraasivaPed est dconnect  search   Quote  
Xin quy anh em soi sang ti?p v?i bai vi?t v? " ch?c linh m?c " c?a LM Nguy?n Kh?c hy. Xin da t?.
T?i Sao G?i La CH?C LINH M?C

V?i hinh th?c c?t nghia ch?c nang linh m?c nhu m?t tac v? du?c c?ng doan Dan Chua giao pho d? thi hanh cong vi?c m?c v?, th?n h?c c?a nhom C?i Cach Tin Lanh, t? th? k? 16, da d?i l?p hoan toan v?i l?i c?t nghia th?n h?c v? ch?c nang linh m?c c?a giao h?i Cong Giao, va da t?o nen m?t hi?u l?m l?n cho nh?ng ngu?i Cong giao khong hi?u th?u dao giao hu?n c?a Giao H?i trong ch?c nang nay.
Cau h?i du?c d?t ra la: co ph?i linh m?c la m?t Ch?c hay khong? Hay ch? la m?t th?a tac v? du?c keu g?i d? ph?c v?? Va trong Thanh Kinh khong th?y noi d?n Ch?c nay, v?y Ch?c nay hinh thanh khi nao?
Tru?c h?t, hay d?c l?i l?i d?y c?a Giao H?i trong giao li Cong Giao s? 1536: “Ch?c Thanh la bi tich qua do s? m?ng Chua Ki-to ?y thac cho cac tong d? ti?p t?c du?c th?c hi?n trong H?i Thanh cho d?n t?n th?; vi th?, du?c g?i la bi tich c?a th?a tac v? tong d?. Bi tich nay g?m 3 c?p b?c: giam m?c, linh m?c va pho t?.4 Giao li Cong Giao s? 873: “Trong H?i Thanh co nhi?u th?a tac v? khac nhau nhung d?u cung chung m?t s? m?ng. Chua Ki-to da trao pho cho cac tong d? va nh?ng ngu?i k? nhi?m cac ngai nhi?m v? nhan danh va l?y quy?n Ngu?i ma gi?ng d?y, thanh hoa va cai qu?n. Con ph?n giao dan, vi h? tham d? th?c s? vao nhi?m v? tu t?, tien tri va vuong gi? c?a Chua Ki-to nen h? cung d?m nh?n ph?n vi?c c?a minh trong s? m?ng chung c?a toan Dan Thien Chua, trong H?i Thanh va ? gi?a tr?n gian" x. AA 2.
Danh t? Th?a Tac V? co g?c nghia la Ph?c V?,5 xu?t hi?n r?t s?m trong giao h?i, va tim th?y trong Tan U?c. Danh t? nay co m?t y nghia d?c bi?t d?i v?i nh?ng Kito h?u d?u tien vi no noi len can tinh ph?c v? c?a nh?ng ngu?i theo Chua Kito: “Con Ngu?i d?n khong ph?i d? du?c ngu?i ta ph?c v?, nhung la d? ph?c v?" Mk 10:45. Noi cach khac, Ph?c V? chinh la Th?a Tac V? trong giao h?i.
Ngay nay, khi dung danh t? Th?a Tac V?, giao h?i mu?n noi d?n m?t s? c? th? nh?ng cong vi?c c?a giao h?i du?c cac Kito h?u thi hanh, trong do c? c? nh?ng ngu?i lanh nh?n Ch?c nhu giam m?c, linh m?c, pho t?, c? nh?ng ngu?i s?ng d?i kh?n nguy?n theo b?c tu tri g?i chung la tu si nam n?, va giao dan.
Nh?ng ai quen thu?c v?i d?i s?ng tu tri tru?c cong d?ng Vatican II, nh?t la v?i nh?ng ngu?i d?n minh lanh nh?n Ch?c linh m?c, thu?ng hay nghe cac danh t? nhu Th?y Ba, Th?y Sau, hay Ch?c Giup L?, Ch?c D?c Sach.
Th?t ra nh?ng Th?a Tac V? nay v?n du?c coi la Ch?c trong giao h?i k? t? th? k? th? hai. S? lu?ng Ch?c nay thay d?i tuy theo th?i gian. Hippolytus noi d?n Pho T? va Ph? Pho T? d?u th? k? 3 trong Traditio Apostolica. Didascalia Apostolorum th? k? 3 noi d?n Pho T? va D?c Sach. D?c Giao Hoang Cornelius 251-253 nh?c d?n trong thu Ngai nh?ng ch?c: Giam m?c, Linh m?c, Ph? pho t?, Pho t?, Giup l?, Tr? qui, va Gi? c?a. Thanh Cyprian th? k? 3 noi d?n Ph? pho t?, Giup l?, Tr? q?i va D?c sach. Eusebius noi d?n D?c Sach va Tr? Q?i.
Vao cu?i th? k? th? tu, nh?ng Th?a Tac V? hay cac Ch?c nay da hinh thanh kha ro rang trong toan th? giao h?i, nhung hinh th?c ap d?ng va thi hanh thi tuy thu?c d?a phuong, nghia la, co noi hinh thanh b?y hay tam Ch?c, co noi hai hay ba Ch?c. D?i tu?ng lanh nh?n nh?ng Ch?c nay cung khac noi. Ban d?u, nhi?u giao dan lanh Ch?c D?c Sach hay Tr? Q?i nhung d?n d?n cac linh m?c hay tu si thi hanh nh?ng ch?c v? nay, va khong con giao dan n?a.
Cu?i th? k? th? 5, trong b? sach lu?t Statuta Ecclesiae Antiqua, ta co th? d?c th?y 9 Ch?c nhu: Ngu?i Xu?ng Hat Thanh V?nh psalmist, Ngu?i gi? c?a porter, D?c sach lector, Tr? Q?i exorcist, Giup l? acolyte, Ph? Pho t? subdeacon, Pho t? deacon, Linh m?c presbyter va Giam m?c bishop.
T? sau th? k? 11, th?i ki Peter Lombard, ch? con 7 Ch?c du?c nh?c t?i trong do khong co Ngu?i Hat Thanh V?nh va Giam m?c. B? lu?t nam 1150 cung ch? ghi l?i 7 Ch?c: Ngu?i gi? c?a, D?c sach, Tr? Q?i, Giup l?, Ph? Pho t? , Pho t?, va Linh m?c. Th?i ki nay, giam m?c khong du?c coi la m?t ph?n c?a Ch?c thanh n?a, ma ch? la m?t Vinh D? trong ph?m tr?t ma thoi. Nghia la, ch?c Linh M?c la ch?c cao c? nh?t, va sau khi ch?u ch?c thanh Linh M?c, ngu?i du?c ch?n lam giam m?c khong con nh?n ch?c thanh ma ch? nh?n vinh d? du?c ban t?ng ma thoi.
Sau cong d?ng Trent 1545-1563, Ch?c giam m?c du?c nh?n la Ch?c Thanh. Nh?ng Ch?c nay du?c chia lam hai nhom g?i la Ch?c Nh? g?m Gi? c?a, D?c Sach, Tr? Q?i, Giup L?, va Ch?c L?n g?m Ph? Pho t?, Pho t?, Linh m?c va Giam m?c.
Nam 1972, D?c Giao Hoang Paul VI quy?t d?nh ch? gi? l?i danh t? Ch?c cho Pho t?, Linh M?c, va giam m?c ma thoi. Cac vai tro khac tru?c day g?i la Ch?c thi khong con n?a, ma ch? du?c coi la Th?a Tac V?: nhu Th?a Tac V? D?c Sach va Th?a Tac V? Giup L?.6 Cac vai tro khac Gi? c?a, Tr? Q?i, Ph? Pho T? khong con du?c nh?c t?i.
Nhu th?, cac Ch?c ordines hay con g?i la cac Ch?c Thanh sacri ordinis hoan toan khac v?i Th?a Tac V? ma giao dan lanh nh?n. Cho du trong th?i gian d?u c?a giao h?i, kho phan bi?t ro rang y nghia khac nhau gi?a danh t? Th?a Tac V? va Ch?c vi c? 2 d?u g?n li?n v?i d?i s?ng Giao H?i t? khai sinh, nhung ngay nay thi ro rang.
K?t Lu?n
Ch?c Linh M?c la m?t h?ng an Thien Chua ban cho con ngu?i. Du l?ch s? d?t nh?ng ngu?i nh?n Ch?c nay vao m?t v? tri tach bi?t kh?i giao dan, cac linh m?c nh?n Ch?c nay ph?i nh?n th?c du?c r?ng day khong la di?u ki?n d? ton vinh ca nhan hay l?i d?ng quy?n th?. Trai l?i, Ch?c Linh M?c la di?u ki?n d? giao h?i cong nh?n nh?ng ngu?i lanh d?o cach cong khai, va theo Chua Giesu Kito, lanh d?o khong gi hon la ph?i bi?t Ph?c V? ngu?i khac: “Con Ngu?i d?n khong ph?i d? du?c ngu?i ta ph?c v?, nhung la d? ph?c v?" Mk 10:45.
phamvu
Gold Member
Join Date: Sep 2011
Số Điểm: 2488
Old 10-31-2017 , 09:39 AM     phamvu est dconnect  search   Quote  
TƯỚNG LÃNH TIẾN HÀNH ĐÁNH DINH GIA LONG
DÙ ÁP LỰC GIỜ CHÓT CỦA MỸ
ĐÒI HỦY BỎ CUỘC LẬT ĐỔ NHÀ NGÔ


Phúc Trình Thượng Viện Hoa Kỳ Số 94-465

(Giai mat cuoc lat do che do Ngo Dinh Diem)

phuctrinh_94-465_03-content(LỜI NGƯỜI DỊCH:

Đọc lại các chuyển biến trong thời điểm 24 giờ trước cuộc cách mạng 1-11-1963, chúng ta thấy lịch sử có thể chuyển biến theo nhiều hướng khác nhau, khi có nhiều áp lực từ MACV và từ Cố vấn An Ninh Quốc gia Hoa Kỳ đòi hủy bỏ cuộc đảo chánh. Một bản phúc trình của Ủy Ban Đặc Tuyển Thượng Viện Hoa Kỳ dày 351 trang về “những âm mưu ám sát các lãnh tụ nước ngoài mà phía Hoa Kỳ có liên hệ”, trong đó các trang 216-223 kể về trường hợp các tướng lãnh VNCH lật đổ ông Ngô Đình Diệm.

Sau đây là bản dịch trang 222, từ kho lưu trữ hồ sơ của Ủy Ban Đặc Tuyển Thượng Viện Hoa Kỳ. Bản phúc trình có tựa đề “Alleged Assassination Plots Involving Foreign Leaders -- An Interim Report of the Select Committee to Study Governmental Operations, November 1975” -- tức là “Các Âm Mưu Ám Sát Liên Hệ Các Lãnh Tụ Ngoại Quốc -- Bản Phúc Trình Lâm Thời của Ủy Ban Đặc Tuyển để Nghiên Cứu Hoạt Động Chính Phủ, Tháng 11-1975.

Vài ghi nhận từ bản phúc trình tháng 11 năm 1975 này:

● Tướng Stillwell ngày 17-10-1963 yêu cầu chính phủ ông Diệm đổi cách làm việc, áp lực cụ thể là sẽ ngưng viện trợ cho các đơn vị Lực Lượng Đặc Biệt cho tới khi các đơn vị này chuyển về trực thuộc Tổng Tham Mưu Trưởng và được dùng ngoài chiến trường thay vì dùng để đàn áp Phật Giáo.

● Đại sứ Lodge ngày 27-10-1963 đã trực tiếp nói với ông Diệm, nhưng ông Diệm không cam kết gì.

● Tướng Trần Văn Đôn hứa sẽ tiết lộ kế hoạch đảo chánh cho Đại sứ Lodge biết 4 giờ đồng hồ trước khi đảo chánh khởi động. Tuy nhiên, vào ngày 1-11-1963, Tòa Đại sứ Mỹ chỉ được báo trước 4 phút mà thôi.

● Đại sứ Lodge điện văn về Mỹ ngày 30-10-1963 nói rằng chuyện đảo chánh hoàn toàn nằm trong tay phía người Việt, còn Mỹ không cản ngăn gì được.

● Tướng Tư Lệnh MACV là Harkins lập tức cùng ngày 30-10-1963 từ Sài Gòn gửi điện văn về Mỹ phản đối tất cả những âm mưu đảo chánh ông Diệm.

● Hai điện văn cùng ngày 30-10-1963 từ Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ khuyến cáo Đại sứ Lodge, bày tỏ quan ngại và nói Lodge có thể nên khuyến cáo hủy bỏ đảo chánh.

● Khoản tiền 42,000 Mỹ Kim đã do CIA trao trước đó để dùng mua thực phẩm cho chiến binh VNCH và dùng làm tiền tử tuất cho gia đình tử sĩ trong cuộc đảo chánh.

● Tướng Dương Văn Minh hai lần điện thoại tới ông Diệm, đề nghị hai anh em Diệm-Nhu đầu hàng sẽ được an toàn xuất ngoại. Ông Diệm hai lần từ chối.

Ngoài ra, trong phần Tổng Kết Những Phát hiện và Kết luận Về Những Âm Mưu (Summary of Findings and Conclusions On The Plots) tại 5 nước là Cuba (Fidel Castro), Congo (Patrice Lummumba), Dominica Republic (Rafael Trujillo), Chile (Rene Schneider), và South Vietnam (Ngô Đình Diệm), kết luận về trường hợp Ngô Đình Diệm ở trang 5 là như sau:

Ngô Đình Diệm (Nam Việt Nam) – Diệm và em ông ta, Nhu, bị giết vào ngày 2 tháng 11 năm 1963, trong quá trình diễn biến của một cuộc đảo chánh của các Tướng lãnh Nam Việt Nam. Mặc dù Chính phủ Mỹ ủng hộ cuộc đảo chánh, [Ủy ban chúng tôi] đã không tìm thấy chứng cớ nào cho thấy quan chức Mỹ đồng ý với cuộc ám sát. Thật vậy, có vẻ như việc ám sát Diệm đã không nằm trong kế hoạch trước khi đảo chánh của các Tướng lãnh, nhưng lại là một hành động tự phát xảy ra trong cuộc đảo chánh và đã được tiến hành không có sự can dự và ủng hộ của Hoa Kỳ.

phuctrinh_94-465

Trang 5 của Phúc Trình 94-465
Kết luận về trường hợp Ngô Đình Diệm của Nam Việt Nam
Bản dịch dưới đây do Cư sĩ Nguyên Giác thực hiện)

Nguyên văn toàn bộ Phúc trình 94-465 có thể hạ tải ở:

http://www.intelligence.senate.gov/pdfs94th/94465.pdf

BẮT ĐẦU BẢN DỊCH

Hoa Kỳ đã tăng áp lực lên Tổng Thống Ngô Đình Diệm để điều chỉnh phương cách làm việc của ông ta. Vào ngày 17-10-1963, Tướng Richard Stillwell (Chỉ huy trưởng về hoạt động của MACV, cơ quan điều hợp viện trợ quân sự Hoa Kỳ ở VN, viết tắt của “Military Assistance Command, Vietnam”) thông báo cho Bộ Trưởng Nguyễn Đình Thuần rằng Hoa Kỳ sẽ ngưng viện trợ cho các đơn vị Lực Lượng Đặc Biệt đã tấn công các ngôi chùa cho tới khi nào các đơn vị này chuyển ra chiến trường và đặt dưới quyền của Tổng Tham Mưu Trưởng. (Theo Pentagon Papers, trang 217)

Vào ngày 27-10-1963, Đại sứ Lodge cùng với ông Diệm tới thăm Đà Lạt, nhưng không nhận được cam kết nào từ ông Diệm để thực hiện theo yêu cầu của Mỹ. (Pentagon Papers, trang 219)

Vào ngày 28-10-1963, Conein (LND: tình báo CIA) gặp Tướng Trần Văn Đôn; Tướng này trước đó đã nhận được bảo đảm từ Đại sứ Lodge rằng Conein đã nói nhân danh cho Hoa Kỳ. Tướng Đôn nói rằng ông sẽ tiết lộ kế hoạch đảo chánh cho Đại sứ Lodge biết bốn giờ đồng hồ trước khi xảy ra, và đề nghị rằng Đại sứ Lodge đừng đổi kế hoạch bay sang Mỹ dự kiến vào ngày 31-10-1963. (Bản phúc trình I.G. Report, phần C, trang 37; Pentagon Papers, trang 219)

Vào ngày 30-10-1963, Đại sứ Lodge báo cáo về Washington rằng ông không có cách nào ngăn cản cuộc đảo chánh nữa, và rằng chuyện này hoàn toàn nằm trong tay người Việt rồi. Tướng Harkins (LND: Tư lệnh MACV) không đồng ý, và gửi điện văn bày tỏ lập trường chống đảo chánh của ông lên Tướng Maxwell Taylor (LND: Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Lực Hoa Kỳ) (Pentagon Papers, trang 220)

Một điện văn từ Bundy (LND: Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) gửi cho Đại sứ Lodge đề ngày 30-10-1963 bày tỏ quan ngại của Tòa Bạch Ốc và chỉ thị rằng “Chúng ta không thể chấp nhận kết luận rằng chúng ta không có sức mạnh để trì hoãn hay khuyến cáo hủy bỏ cuộc đảo chánh.” (Điện văn, Bundy gửi Lodge, 30/10/63)

Một điện văn kế tiếp trong cùng ngày từ Washington gửi cho Đại sứ Lodge ra lệnh Lodge vận động các tướng lãnh VNCH hủy bỏ cuộc đảo chánh nếu Lodge không tin là cuộc đảo chánh sẽ thành công. Chỉ thị này yêu cầu Lodge “tuyệt đối không liên hệ gì [tới đảo chánh] và giữ thái độ trung lập một cách nào đó.” (Pentagon Papers, trang 220)

Vào buổi sáng ngày 1-11-1963, các đơn vị đầu tiên liên hệ tới cuộc đảo chánh bắt đầu vây quanh Sài Gòn. Tòa Đại Sứ Mỹ chỉ được thông báo có 4 phút đồng hồ trước khi cuộc đảo chánh khởi sự. (Điện văn, MACV gửi Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Lực Hoa Kỳ, ngày 1/11/63)

Một phụ tá của Tướng Đôn nói với Conein là hãy mang tiền có sẵn tới Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực VNCH. Conein mang 3 triệu đồng VN (tương đương khoảng 42,000 Mỹ kim) tới Bộ Tổng Tham Mưu, trao cho Tướng Đôn để mua thực phẩm cho chiến binh và để trả tiền tử tuất cho các chiến binh hy sinh trong cuộc đảo chánh. (Conein, ngày 20/6/75, trang 72) (1)

Conein có mặt ở doanh trại của Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực VNCH trong hầu hết thời gian đảo chánh. (Bản phúc trình I.G. Report, C, trang 41-42)

Vào lúc 1:40 giờ trưa ngày 1-11-1963, các tướng lãnh đề nghị rằng ông Diệm hãy từ chức tức khắc, và hứa sẽ bảo đảm cho hai ông Diệm và Nhu an toàn ra đi [khỏi VN]. (Conein, bản phúc trình Conein After-Action, trang 15)

Dinh Tổng Thống bị bao vây liền sau đó, và vào khoảng 4:30 giờ chiều, các tướng tuyên bố đảo chánh trên đài phát thanh và yêu cầu hai ông Diệm và Nhu từ chức.

Ông Diệm điện thoại cho Đại sứ Lodge và hỏi về lập trường Hoa Kỳ. Đại sứ Lodge trả lời rằng Mỹ không có quan điểm nào, và bày tỏ quan ngại về an toàn của ông Diệm. (Pentagon Papers, trang 221)

Theo bản phúc trình của Conein, Tướng Dương Văn Minh nói với ông Ngô Đình Nhu rằng nếu ông Diệm và Nhu không từ chức trong vòng 5 phút đồng hồ, Dinh Tổng Thống sẽ bị dội bom. Rồi Tướng Minh điện thoại cho ông Diệm. Ông Diệm từ chối nói chuyện với Tướng Minh, và tướng này ra lệnh dội bom vào Dinh. Chiến binh tiến vào Dinh, nhưng ông Diệm vẫn từ chối điều đình. Tướng Minh đề nghị cho ông Diệm cơ hội thứ nhì để đầu hàng nửa giờ sau đó...

GHI CHÚ:

(1) Chuyển số tiền này cho các lãnh đạo cuộc đảo chánh đã được đề cập đến từ trước cuộc đảo chánh. Vào ngày 29-10-1963, Đại Sứ Lodge gửi điện văn nói rằng nên đoán trước rằng cần có tiền trợ giúp. (Điện văn, Đại sứ Lodge gửi Bộ Ngoại Giao Mỹ, ngày 29/10/1963 và ngày 30/10/1963) Conein đã nhận tiền này vào ngày 24-10-1963, và giữ tiền này trong tủ sắt tại nhà riêng của ông.

- HẾT TRANG 222 –

Last edited by phamvu; 10-31-2017 at 09:46 AM..
ZazirkinaHoT
Junior Member
Join Date: Nov 2017
Số Điểm: 73
Old 11-07-2017 , 06:04 AM     ZazirkinaHoT est dconnect  search   Quote  
i use it cialis dose

cialis cheap

<a href="http://cialisqnz.com/">generic cialis online</a>

lowest price cialis
WadimHoT
Junior Member
Join Date: Nov 2017
Số Điểm: 118
Old 11-09-2017 , 12:43 AM     WadimHoT est dconnect  search   Quote  
vendita generico di viagra

generic viagra online

<a href="http://viagralkp.com/">cheap viagra</a>

foro cialis vs viagra
SokowaHoT
Junior Member
Join Date: Nov 2017
Số Điểm: 101
Old 11-09-2017 , 08:26 AM     SokowaHoT est dconnect  search   Quote  
best viagra to take,

buy viagra

<a href="http://viagragenericvas.com/">buy viagra online</a>

take viagra with yohimbe
WadimHoT
Junior Member
Join Date: Nov 2017
Số Điểm: 118
Old 11-09-2017 , 11:14 AM     WadimHoT est dconnect  search   Quote  
trouver du viagra en france

generic viagra online

<a href="http://viagralkp.com/">online viagra</a>

buy viagra online brisbane
WadimHoT
Junior Member
Join Date: Nov 2017
Số Điểm: 118
Old 11-10-2017 , 05:21 AM     WadimHoT est dconnect  search   Quote  
prescription viagra written

viagra online

<a href="http://viagralkp.com/">viagra online</a>

viagra und cialis kombinieren
WadimHoT
Junior Member
Join Date: Nov 2017
Số Điểm: 118
Old 11-11-2017 , 12:00 AM     WadimHoT est dconnect  search   Quote  
viagra generika shop

cheap viagra

<a href="http://viagralkp.com/">viagra online</a>

kaufen viagra apotheke
SokowaHoT
Junior Member
Join Date: Nov 2017
Số Điểm: 101
Old 11-11-2017 , 01:38 PM     SokowaHoT est dconnect  search   Quote  
precio del viagra farmacias

buy viagra

<a href="http://viagragenericvas.com/">viagra online</a>

on viagra sales
YapparovaHoT
Junior Member
Join Date: Nov 2017
Số Điểm: 60
Old 11-13-2017 , 12:36 PM     YapparovaHoT est dconnect  search   Quote  
viagra originale vendita

cheap viagra

<a href="http://viagraonline100mgs.com/">buy generic viagra</a>

viagra100 mg
caihuali
Junior Member
Join Date: Mar 2017
Số Điểm: 24
Old 11-14-2017 , 12:39 PM     caihuali est dconnect  search   Quote  
JIANBIN1115
michael kors outlet clearance
cheap jordan shoes
michael kors bags
lebron james shoes
canada goose outlet store
polo ralph lauren
lacoste polo shirts
ugg outlet
ray ban sunglasses
coach outlet online coach factory outlet
ugg boots on sale
air max 90
canada goose coats
true religion uk
cheap uggs
burberry outlet sale
michael kors outlet clearance
ecco outlet
ferragamo shoes
ralph lauren outlet
nfl jersey wholesale
canada goose jackets
michael kors outlet online
coach factory outlet
true religion outlet
christian louboutin outlet
canada goose outlet
uggs on sale
uggs outlet
coach outlet online
mulberry uk
ugg outlet
uggs outlet
pandora charms
coach outlet online
fitflops uk
canada goose outlet store
herve leger dresses
ugg outlet online clearance
cleveland cavaliers jerseys
ray ban sunglasses
cheap jerseys
longchamp outlet online
ralph lauren polo
coach factory outlet
uggs outlet
christian louboutin outlet
michael kors outlet clearance
cheap mlb jerseys
canada goose uk
ray ban sunglasses outlet
michael kors outlet online
longchamp bags
ugg boots on sale
coach outlet online
canada goose jackets
cheap ray ban sunglasses
tory burch shoes
uggs outlet
mbt shoes outlet
basketball shoes
coach outlet online
kate spade outlet online
michael kors outlet online
oakley sunglasses
canada goose jackets
cheap oakley sunglasses
canada goose outlet store
nike trainers
ray bans
air max 90
ugg outlet
ferragamo outlet
true religion jeans for men
converse shoes
canada goose jackets
uggs outlet
ed hardy clothing
uggs outlet
fitflops
polo ralph lauren
tory burch outlet online
coach outlet store
canada goose outlet
michael kors outlet clearance
moncler jackets
tods outlet online
true religion jeans
coach outlet
polo ralph lauren
ferragamo shoes
prada sunglasses
canada goose jackets
canada goose outlet store
true religion jeans
ugg outlet
michael kors outlet clearance
fitflops shoes
kobe shoes
uggs outlet
polo ralph lauren outlet
coach handbags
coach outlet online
reebok shoes
canada goose parka
true religion outlet
moncler sale
coach outlet store online
nike outlet store
polo ralph lauren
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
canada goose outlet store
canada goose outlet store
coach handbags
longchamp handbags
longchamp pas cher
oakley sunglasses
swarovski crystal
canada goose uk
canada goose outlet
ugg outlet
canada goose jackets
ray ban sunglasses
canada goose outlet
oakley sunglasses uk
coach factory outlet
nike outlet online
ray ban sunglasses outlet
oakley sunglasses
christian louboutin
ugg boots
ugg boots
canada goose outlet clearance
swarovski uk
canada goose outlet
mbt outlet
polo outlet
swarovski uk
nike roshe one
kate spade sale
ferragamo shoes
louboutin shoes
coach factory outlet
coach outlet online
burberry outlet
marc jacobs outlet
cheap ugg boots
swarovski outlet
ugg outlet
ugg outlet,ugg outlet stores
birkenstock shoes
asics running shoe
tory burch outlet
michael kors outlet clearance
canada goose outlet
hermes belt
adidas wings
canada goose uk
polo ralph lauren shirts
michael kors outlet clearance
ugg outlet
michael kors outlet clearance
ugg outlet
oakley sunglasses wholesale
ralph lauren shirts
longchamp outlet
true religion canada
nike shoes
ralph lauren polo shirts
canada goose coats
cheap nike shoes
uggs outlet online
christian louboutin sale
canada goose coats
oakley sunglasses wholesale
max 1
canada goose outlet store
michael kors outlet online
oakley sunglasses wholesale
coach outlet store online
christian louboutin sale
michael kors uk
ugg outlet
michael kors outlet
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet
coach outlet online
mac cosmetics
canada goose outlet online
polo ralph lauren
coach outlet online
michael kors factory outlet
michael kors outlet
burberry outlet store
kate spade outlet
michael kors handbags
michael kors canada
mulberry handbags
canada goose outlet
kate spade outlet store
uggs outlet
canada goose jackets
cheap oakley sunglasses
true religion outlet
uggs outlet
michael kors outlet
canada goose outlet store
ralph lauren outlet
mulberry bags
pandora jewelry
canada goose outlet online
ugg outlet
coach factory outlet
longchamp bags
links of london
coach outlet
mac outlet
canada goose outlet
canada goose coats
canada goose outlet
birkenstock shoes
cheap uggs for sale
moncler outlet
oakley sunglasses
fitflops sale clearance
coach outlet online
pandora outlet
kate spade handbags
adidas outlet
cheap nfl jerseys for sale
canada goose outlet
ugg boots
michael kors outlet online
adidas nmd
polo outlet
bottega veneta outlet
michael kors outlet online
coach outlet clearance
vans outlet
coach outlet
ugg boots
michael kors outlet online
christian louboutin shoes
cheap nfl jerseys
canada goose coats
ugg outlet
cheap ugg boots
canada goose outlet store
cheap ray ban sunglasses
coach outlet store online
louboutin shoes
cheap jordans
christian louboutin outlet
swarovski outlet
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin outlet
canada goose uk
nike free 5
michael kors outlet
cazal outlet
polo outlet
cheap ray bans
michael kors online
ralph lauren polo
nike shoes
air max 1
foamposite shoes
nike air max 1
longchamp outlet
coach outlet
fitflops sale
ugg outlet
michael kors outlet online
coach outlet store
uggs clearance
ugg outlet
michael kors handbags outlet
michael kors outlet clearance
true religion jeans
air max 2015
cheap oakley sunglasses
coach outlet
polo ralph lauren
ugg boots black friday
ferragamo outlet
michael kors outlet online
ugg outlet stores
true religion outlet
coach outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
adidas store
canada goose jackets
ugg outlet
ralph lauren outlet
ferragamo shoes
oakley sunglasses wholesale
uggs outlet
hermes belts
canada goose outlet
mulberry handbags
polo ralph lauren outlet
christian louboutin shoes
adidas nmd
coach outlet store
michael kors outlet
air max 90
uggs outlet
coach outlet
coach handbags
nike trainers
air huarache
coach outlet store online
ray ban sunglasses
polo outlet
coach factory store
michael kors outlet online
cheap jordans for sale
cheap oakley sunglasses
ralph lauren outlet
coach outlet clearance
swarovski crystal
mulberry handbags
christian louboutin outlet
uggs outlet
prada outlet
kate spade outlet online store
tory burch outlet stores
mulberry bags
mulberry outlet
canada goose outlet
longchamp pliage
canada goose jackets
canada goose jackets
michael kors outlet online
michael kors outlet
ralph lauren outlet
nhl jerseys for sale
lakers jerseys
ralph lauren uk
michael kors outlet online
polo ralph lauren
michael kors outlet
ugg boots
ugg outlet
coach outlet online
ugg boots
polo ralph lauren
ralph lauren polo
ugg boots
oakley sunglasses sale
prada shoes
coach outlet
polo outlet
ugg outlet
canada goose uk
lacoste polo
cheap ray ban sunglasses
longchamp handbags
nhl jerseys
kate spade outlet online
blackhawks jerseys
michael kors outlet clearance
ralph lauren
cheap ugg boots
ferragamo outlet
michael kors outlet
pandora charms
uggs outlet
ugg boots on sale
canada goose outlet store
ray ban sunglasses outlet
canada goose coats
supra shoes sale
mulberry bags
michael kors outlet
nike outlet online
coach outlet online
ray ban sunglasses
ugg boots outlet
ray bans
michael kors outlet clearance
air force 1 shoes
cheap nfl jerseys
canada goose outlet
hermes birkin
canada goose outlet
polo outlet
ugg boots
canada goose jackets
snapbacks wholesale
canada goose outlet
uggs outlet
true religion jeans sale
cleveland cavaliers jersey
true religion jeans
jordan shoes
pandora outlet
mulberry uk
pandora jewelry
ralph lauren outlet
coach outlet store online
coach outlet online
cheap nba jerseys
moncler outlet online
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses wholesale
canada goose outlet store
nike air max 90
longchamp pliage
burberry canada
true religion jeans
coach outlet
new balance outlet
canada goose uk
canada goose outlet
pandora outlet
michael kors outlet stores
longchamp outlet store
cheap oakley sunglasses
mulberry handbags
michael kors
kobe bryants shoes
canada goose jackets
mulberry handbags
air max 90
canada goose jackets
cheap nfl jerseys
true religion jeans
michael kors outlet
canada goose coats
vans outlet
canada goose uk
ugg outlet
cheap jordans
michael kors outlet store
canada goose outlet
nba jerseys
coach outlet store online clearances
ray ban sunglasses outlet
cheap oakley sunglasses
cheap jordan shoes
cheap oakley sunglasses
christian louboutin shoes
canada goose jackets
coach factory outlet
coach outlet store online
christian louboutin shoes
ugg boots clearance
canada goose uk
kd shoes
canada goose jackets outlet
longchamp pas cher
mont blanc pens
canada goose jackets on sale
uggs outlet
canada goose outlet
michael kors outlet
nike air force 1
michael kors outlet
tory burch outlet stores
true religion jeans
michael kors outlet online
coach outlet online
uggs outlet
chrome hearts
uggs outlet
ugg outlet
jordan 4
kate spade outlet
canada goose uk
coach outlet store online
nfl jerseys
ralph lauren polo
true religion outlet uk
michael kors outlet
christian louboutin shoes
canada goose coats
nike uk store
oakley sunglasses
longchamp outlet
canada goose coats
tory burch outlet online
longchamp pas cher
nike blazer pas cher
michael kors handbags
coach factory outlet
uggs outlet
cheap ray ban sunglasses
canada goose outlet
michael kors outlet sale
valentino outlet
ugg boots for women
polo ralph lauren outlet
ray ban sunglasses
ralph lauren outlet
michael kors outlet
tory burch outlet online store
adidas wings shoes
moncler jackets
michael kors outlet online
ugg outlet
ugg boots
soccer shoes
snapbacks wholesale
fitflops sale clearance
true religion jeans
nike shoes outlet
snapback hats
canada goose
tory burch outlet
ugg outlet
cheap jordan shoes
canada goose jackets
canada goose coats
michael kors outlet clearance
michael kors outlet
coach outlet online
canada goose jackets
swarovski jewelry
oakley sunglasses wholesale
bottega veneta outlet online
ferragamo outlet
ugg boots outlet
canada goose outlet
ugg outlet
canada goose outlet
true religion outlet store
nike factory shoes
cheap oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
ralph lauren polo
coach outlet store online
michael kors outlet
mont blanc pens
michael kors outlet online
ugg outlet
coach outlet online
coach outlet online
uggs outlet
michael kors handbags
fitflops
nike trainers
canada goose outlet
michael kors outlet store
true religion jeans
ferragamo shoes sale
mac tools
michael kors outlet clearance
canada goose outlet store
uggs on sale
canada goose jackets
cheap ray ban sunglasses
lacoste outlet
canada goose outlet
cheap nfl jerseys wholesale
kobe 9 elite
uggs
chrome hearts online store
mbt shoes
ugg outlet store
ugg outlet
mulberry sale
polo ralph lauren
mcm backpacks
michael kors factory outlet
ray ban sunglasses outlet
ugg outlet
ferragamo shoes
true religion jeans
michael kors outlet online
christian louboutin
tory burch sandals
coach outlet online
coach outlet online
michael kors outlet clearance
michael kors handbags
cheap ugg boots
michael kors outlet
canada goose outlet online
ralph lauren polo
canada goose outlet online
fred perry polo shirts
air max shoes
nike air max 2015
coach outlet
coach outlet
ray ban sunglasses
coach outlet store
nike factory store
christian louboutin sale
ugg boots outlet
canada goose outlet store
air max trainers
canada goose jackets
tory burch outlet stores
cheap ray ban sunglasses
uggs outlet
canada goose coats
oakley sunglasses sale
tory burch outlet online
swarovski crystal
soccer jerseys
christian louboutin shoes
christian louboutin outlet
michael kors handbags
herve leger outlet
ray-ban sunglasses
ysl outlet
coach outlet
uggs canada
ugg boots
michael kors uk
canada goose outlet store
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
michael kors outlet
valentino shoes
oakley sunglasses
moncler coats
canada goose outlet store
ray ban sunglasses outlet
michael kors outlet online
cheap nba jerseys
ed hardy outlet
michael kors outlet
coach outlet store online
cheap oakley sunglasses
ugg boots
soccer jerseys
michael kors factory outlet
coach outlet
ugg outlet store
oakley sunglasses
canada goose jackets
basketball sneakers
canada goose outlet
uggs outlet
coach outlet
nike store uk
michael kors outlet online
tory burch outlet
canada goose
polo ralph lauren outlet
cheap ray ban sunglasses
canada goose jackets
ugg boots outlet
longchamp solde
adidas outlet store
coach outlet online
coach outlet
coach outlet
michael kors uk
christian louboutin outlet
nike factory outlet
kevin durant shoes
coach canada
canada goose coats
nike outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet
canada goose outlet
ugg outlet
ugg outlet
canada goose outlet
ugg outlet sale
cheap snapbacks
michael kors outlet clearance
coach outlet online
canada goose outlet
coach outlet
michael kors outlet online
cheap oakley sunglasses
christian louboutin shoes
uggs outlet
coach outlet
ugg black friday
cheap oakley sunglasses
moncler jackets
longchamp bags
coach outlet online
canada goose jackets
coach factory outlet
nike blazer pas cher
ugg outlet
canada goose outlet
yeezy boost
canada goose outlet store
oakley sunglasses wholesale
longchamp handbags
coach outlet
oakley sunglasses wholesale
canada goose outlet
moncler outlet
canada goose uk
ugg sale
air max uk
coach outlet online
polo ralph lauren
tods outlet
ugg outlet store
mulberry outlet,mulberry handbags outlet
mulberry outlet
prada bags
uggs outlet
hermes outlet
cheap ugg boots
canada goose black friday
polo ralph lauren outlet
ralph lauren pas cher
canada goose jackets
coach factory outlet
coach outlet clearance
ugg boots
ferragamo shoes
mulberry handbags
soccer cleats
ugg outlet store
canada goose
ugg outlet
coach outlet
michael kors outlet
cartier watches
michael kors outlet
soccer jerseys wholesale
ugg boots
nfl jerseys
canada goose outlet store
canada goose jackets
moncler coats
fitflops sale clearance
canada goose outlet online
ralph lauren polo
coach outlet store online
nike store uk
polo outlet
christian louboutin shoes
ugg boots clearance
longchamp handbags sale
michael kors factory outlet
coach outlet
cheap oakley sunglasses
christian louboutin shoes
new balance shoes
adidas uk
ugg boots
michael kors outlet clearance
ysl outlet online
ugg boots
mulberry bags
nfl jersey wholesale
oakley sunglasses wholesale
cheap uggs
canada goose uk
nike outlet
nike store
christian louboutin sale
uggs outlet
moncler jackets
ugg boots cyber monday
uggs outlet
reebok shoes
michael kors outlet clearance
ecco shoes
cheap ray ban sunglasses
ugg boots
michael kors bags
coach outlet
michael kors outlet clearance
canada goose uk
canada goose jackets
cheap oakley sunglasses
tory burch outlet
max 90
michael kors bags
air max 90
ray ban sunglasses
canada goose jackets
puma outlet
ralph lauren outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
football shirts
michael kors outlet online
canada goose outlet
uggs outlet
kate spade
oakley sunglasses
michael kors outlet clearance
michael kors outlet
swarovski outlet
oakley sunglasses
uggs outlet
michael kors outlet clearance
ugg boots on sale
canada goose uk
fitflops sale clearance
cheap uggs
GaponovaHoT
Junior Member
Join Date: Nov 2017
Số Điểm: 40
Old 11-17-2017 , 02:51 AM     GaponovaHoT est dconnect  search   Quote  
cialis soft cheap us pharmacy

buy cialis

<a href="http://cialisonlinehaq.com/">generic cialis online</a>

cialis online in australia,
ninest123
Junior Member
Join Date: Nov 2017
Số Điểm: 37
Old 11-23-2017 , 04:00 PM     ninest123 est dconnect  search   Quote  
mt1125
ugg boots women
canada goose jackets
moncler uk
coach factory outlet online
burberry outlet online
longchamps
canada goose coats
discount oakley sunglasses
ugg boots
louboutin outlet
burberry outlet online
louboutin outlet
polo ralph lauren outlet
yeezy shoes
uggs outlet online
canada goose jackets
the north face jackets
uggs outlet
mbt
nike shoes
cheap air jordans
canada goose coats
ralph lauren uk
ralph lauren outlet online
canada goose sale
burberry handbags
coach outlet online
yeezy shoes
canada goose coats
north face outlet
ugg boots outlet
pandora jewelry
coach outlet online
ugg outlet
hermes bags
coach outlet online
cheap ugg boots
jordans
pandora charms outlet
canada goose outlet
adidas outlet store
cheap nfl jerseys
michael kors outlet online
michael kors outlet online
ugg boots
yeezy boost 350
nike sneakers
polo ralph lauren outlet online
longchamp outlet
cheap air jordans
kate spade outlet online
moncler sale
nike outlet online
coach factorty outlet online
longchamp sale
pandora jewelry outlet
canada goose jackets
moncler coats
kate spade outlet online
nike outlet store
tory burch shoes
michael kors bags
coach factory outlet online
adidas nmd r1
michael kors outlet online
cheap oakley sunglasses
ugg outlet
coach outlet online
ugg boots
adidas yeezy boost
canada goose outlet online
air jordan retro
salvatore ferragamo outlet
coach outlet online
burberry handbags
adidas nmd r1
ralph lauren outlet
ferragamo shoes
canada goose jackets
canada goose outlet store
cheap jordan shoes
michael kors outlet canada
michael kors outlet store
pandora charms outlet
ugg outlet
pandora charms sale clearance
ugg boots
air max shoes
ugg boots
mbt
kate spade outlet
uggs outlet
adidas outlet online
ray ban sunglasses cheap
coach outlet online
canada goose outlet online
coach outlet online
valentino outlet
louboutin shoes
pandora charms outlet
canada goose outlet
canada goose
michael kors outlet online
gucci outlet
cheap jordans free shipping
ugg outlet
canada goose outlet
ralph lauren sale
uggs sale
birkenstock outlet
canada goose sale
coach outlet online
coach outlet store
nfl jerseys
polo ralph lauren outlet
ugg boots clearance
ugg australia
canada goose outlet
canada goose sale
uggs outlet
michael kors outlet
canada goose jackets uk
red bottom heels
canada goose jackets
canada goose outlet
canada goose jackets
louis vuitton factory outlet
mlb jerseys whgolesale
ugg outlet store
timberland outlet store
canada goose outlet
canada goose coats
mlb jerseys
canada goose coats
ugg boots
michael kors
yeezy boost 350
pandora charms sale clearance
uggs outlet
polo ralph lauren outlet online
burberry outlet online
ugg canada
moncler outlet online
pandora charms outlet
coach outlet online
polo ralph lauren outlet online
coach factory outlet online
hermens
polo ralph lauren outlet
ugg outlet store
moncler jackets
cheap jordan shoes
canada goose outlet
caterpillar boots
polo ralph lauren outlet
coach outlet store
moncler outlet online
cheap uggs
cheap ray ban sunglasses
coach factory outlet online
michael kors outlet store
oakley sunglasses outlet
uggs
coach outlet store online
canada goose
canada goose jackets
canada goose jackets
tory burch outlet online
ray ban sunglasses discount
michael kors outlet store
adidas sneakers
coach outlet online
kate spade outlet
coach factorty outlet online
cheap ray ban sunglasses
ugg boots
canada goose jackets
coach factory outlet online
moncler
moncler jackets
canada goose outlet
air max
ugg boots
hermes handbags
coach outlet online
polo ralph lauren
yeezy boost 350
fred perry polo shirts
ugg boots
hermes bags
moncler pas cher
burberry outlet
adidas outlet online
ugg boots outlet
ugg boots sale
coach factory outlet
cheap ray bans
north face sale
adidas nmd r1
pandora jewelry outlet
cheap jordan shoes
coach outlet online
pandora jewelry
canada goose jackets
air jordans
ugg outlet
pandora charms
nike outlet store online
cheap nfl jerseys wholesale
cheap ugg boots
fitflop sandals
yeezy boost
ugg boots
kate spade handbags
coach outlet online
fred perry shirts
coach outlet canada
coach purses
canada goose jackets
mulberry
canada goose sale
uggs outlet
north face outlet
the north face outlet
canada goose sale
ralph lauren sale
fitflops sale clearance
michael kors outlet clearance
adidas yeezy boost
pandora jewelry store
coach factory outlet online
supreme clothing
nike outlet online
ralph lauren sale clearance uk
longchamp bags
ugg boots outlet
ugg
pandora charms
canada goose jackets
coach outlet canada
pandora outlet
salvatore ferragamo shoes
nike shoes
birkenstock shoes
ugg outlet online
canada goose jacket
nike outlet
canada goose jackets
air max
adidas ultra boost
canada goose jackets
cheap air jordans
pandora charms sale
ralph lauren
adidas shoes
ralph lauren sale
ugg sale
uggs outlet
the north face outlet
polo outlet online
ralph lauren outlet online
mlb jerseys cheap
longchamp bags
pandora
moncler sale
michael kors
michael kors outlet store
moncler outlet online
michael kors
louis vuitton factory outlet
hermes bag
bottes ugg
cheap oakley sunglasses
coach outlet store
ralph lauren outlet online
coach outlet online
moncler outlet online
michael kors uk
ugg outlet
christian louboutin shoes
harden vol 1
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet online
coach outlet
ugg boots
christian louboutin shoes
ralph lauren uk
ray ban sunglasses outlet
nmd adidas
cheap ugg boots
canada goose jackets
coach factory outlet online
michael kors outlet canada
cheap jordans for sale
michael kors
uggs outlet
polo ralph lauren
ralph lauren
retro 11
canada goose outlet
coach outlet online
oakley sunglasses outlet
cheap jordan shoes
michael kors handbags
adidas superstar shoes
adidas yeezy boost 350
hermes outlet
coach outlet store online
cheap nike shoes
mulberry outlet uk
pandora uk
ralph lauren sale clearance uk
canada goose jackets
canada goose parka
nike outlet store
red bottom
pandora charms sale clearance
ugg australia outlet
louis vuitton outlet online
supreme shirts
mlb jerseys
uggs outlet
moncler uk
ugg boots
michael kors outlet online
the north face outlet
moncler coats
canada goose
uggs clearance
michael kors outlet store
ugg outlet store
ugg outlet
uggs on sale
cheap jordans
louis vuitton outlet store
ugg boots
canada goose jackets
ugg sale
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet online
red bottoms
moncler jacket
valentino
ray bans
michael kors outlet clearance
supreme uk
ugg boots
michael kors outlet online
louis vuitton handbags
uggs on sale
canada goose jackets
uggs clearance
ugg boots clearance
coach factory outlet online
canada goose jackets
air jordan shoes
ugg boots
longchamp bags
michael kors outlet store
canada goose
ray ban sunglasses discount
christian louboutin shoes
mulberry handbags
ray ban glasses
adidas store
nfl jerseys
birkin handbags
coach factory outlet
pandora uk
pandora charms sale clearance
adidas outlet store
timberland outlet
michael kors
gucci outlet online
north face jackets
ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
canada goose
michael kors outlet store
louis vuitton outlet online
uggs outlet
polo ralph lauren outlet
uggs outlet
ralph lauren outlet online
adidas nmd runner
coach outlet online
coach factory outlet
coach outlet online
coach outlet online
ugg outlet store
mlb jerseys
uggs outlet
cheap ugg boots
ralph lauren uk
cheap jordan shoes
adidas nmd runner
tory burch outlet online
nike air max 2018
ralph lauren
canada goose coats
ugg outlet
burberry handbags
louis vuitton factory outlet
toms shoes
uggs clearance
coach outlet store online clearance
ugg canada
christian louboutin sale
jerseys cheap
canada goose sale
columbia sportswear outlet
coach handbags outlet
ugg boots
coach outlet store online
louis vuitton outlet store
moncler jackets
longchamp outlet store
coach factory outlet
louis vuitton outlet
ugg outlet online
pandora charms
adidas yeezy shoes
coach outlet online
uggs outlet
coach outlet online
cheap oakley sunglasses
mulberry uk
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
yeezy shoes
michael kors outlet online
ugg outlet store
ferragamo outlet
uggs outlet
uggs outlet
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet
uggs
ugg outlet online
adidas superstars
uggs outlet
north face jackets
canada goose jackets
louis vuitton outlet online
polo ralph lauren outlet online
coach factory outlet online
uggs
coach factory outlet
canada goose coats
michael kors outlet online
moncler coats
coach factory outlet online
ralph lauren outlet online
ray bans
canada goose jackets
nike sneakers
coach outlet online
pandora charms
mt1125
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -7. The time now is 11:48 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.