VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Nhà Bếp > Recipes (Nấu Ăn)

Reply
 
Thread Tools Display Modes
LittleFish
Platinum Member
Join Date: Sep 2003
Số Điểm: 5786
Old 01-13-2014 , 04:51 AM     LittleFish est dconnect  search   Quote  
Xin Cho Em hoi, ne^’u 1 nguo*`i co^ng nha^n bi. tai na.n o*? xuo*?ng thi` se~ duoc workers compensation tra? tien benh vien, bac si va` boi thuong it % tien luong moi tua^`n cho nguoi cong nha^n do’ trong thoi gian chua tri, therapy de lanh vet thuong roi moi di la`m lai, dung khong? Vi du: bi may cu*a cat 1 vai cho tren ban tay. Va^.y ta.i sao bac si giai phau ghep xuong, gan va boss cua nguo*`i cong nhan na`y deu thuong luong la` khong muo^’n involve voi Worker’s Comp? Phai chang tien bo^`i thuong qua’ it de bac si do giai phau hay vi su*. do*.i cho dong y’ tu WC qua lau? Nguo*`i ba’c s~i do no’i voi boss, neu duoc tra tien giai phau tu tui. WC thi ong se~ khong giai phau. Boss da do^`ng y’. Ta.i sao boss lai do^`ng y’ nhu vay ma(.c du` co^ng nha^n cua mi`nh da~ bi tai nan o xuo*?ng va boss da cho*? cong nhan toi benh vien? Phai chang xuo*?ng nay khong co mua bao hiem tu WC?

Trong truong ho*.p na`y nguoi cong nha^n nen la`m gi? Ne^’u boss no’i se va^~n tra 50% tien luong mo^~i tuan va` tra moi chi phi bv mac du` 50% tien luong boss dua van it hon tien bu` tu*` WC? Em tha^’y khong ho*.p ly’ ti’ nao ca! Xin A,C,E na`o co’ kinh nghiem ve^` tai nan lao dong o*? xuong hay chi? da^~n cho Em nhe. Co ne^n goi hoi WC hay la nen di theo su thuong luo*.ng cua boss va bac si la moi thu se duoc tra tu bao hiem nhu UnitedHealthcare?

LF cha^n tha`nh ca’m on moi dong go’p, y kien cua tat ca!

8 Keo
Member
Join Date: Feb 2012
Số Điểm: 445
Old 01-13-2014 , 04:58 AM     8 Keo est dconnect  search   Quote  
littlefish đang ở san jose hay ở đâu ?

nếu ở San Jose thì tui chỉ cho tới luật sư này

trường hợp bị tai nạn trong lúc làm việc thì sẽ được lãnh tiền disability cho tới khi nào mình hết bịnh , có thể làm việc trở lại

ngoài ra người công nhân đó còn được hãng bảo thiểm cũa chổ làm trả tiền bồi thường thương tích nữa

2 món tiền disability và tiền bồi thường thương tích hoàn toàn riêng biệt ... luật sư chỉ lấy 10 % - 15 % trong số tiền bồi thường thương tích cũa thân chủ thôi
LittleFish
Platinum Member
Join Date: Sep 2003
Số Điểm: 5786
Old 01-13-2014 , 05:01 AM     LittleFish est dconnect  search   Quote  
8 Keo,
Nguoi tha^n cua LF o NY. Sis or Bro co biet luat su nao gioi o NY khong?
8 Keo
Member
Join Date: Feb 2012
Số Điểm: 445
Old 01-13-2014 , 05:01 AM     8 Keo est dconnect  search   Quote  
tiền worker compensation / disability mà người công nhân đó được lảnh sẽ ngang bằng với số tiền lương mà họ đang lảnh trong hãng ... và số tiền này hoàn toàn không bị trừ thuế

bảo hiểm cũa hãng phãi trã hoàn toàn 100% tiền chi phí cho bệnh viện và bác sĩ , người công nhân đó không phãi bỏ ra 1 cent nào hết
8 Keo
Member
Join Date: Feb 2012
Số Điểm: 445
Old 01-13-2014 , 05:05 AM     8 Keo est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by LittleFish

Nguoi thân cua LF o NY . Sis or Bro co biet luat su nao gioi o NY khong ?
sorry , tui không có ở New York nên không biết luật sư nào ở bên đó

nhưng nếu trường này bị nặng quá thì nên nhờ luật sư chuyên môn về bồi thường và tai nạn lao động hướng dẫn , vì họ biết cách đòi bồi thường cho mình 1 cách xứng đáng
LittleFish
Platinum Member
Join Date: Sep 2003
Số Điểm: 5786
Old 01-13-2014 , 05:06 AM     LittleFish est dconnect  search   Quote  
8 Keo,

Cam on 8Keo that nhieu da~ va`o chi? cho LF nha. Vay nguo*`i tha^n cu?a LF pha?i la`m sao khi bac si giai phau da khong chiu dien giay to voi tui WC ma chi? muon lay tien thang tu UnitedHealthCare? Ho?i boss thi` boss noi da dien gia^’y to*` roi nhung cung gan 1 thang ro^`i ma` chang thay giay to gi duoc goi tu nho’m WC ca. Va moi tua^`n boss va^~n tra 50% luong cho nguoi than mac du nguoi than khong di la`m. LF noi nguoi tha^n hay khoan bo? check do vao ngan ha`ng.
LittleFish
Platinum Member
Join Date: Sep 2003
Số Điểm: 5786
Old 01-13-2014 , 05:09 AM     LittleFish est dconnect  search   Quote  
8 Keo,

8Keo oi! 8keo co nghi r(`ang lua^.t su o SJ m`a sis/bro dinh gio*’i thie^.u co’ quen ai o NY khong? Neu co’ nguo*`I gio*’i thieu va^~n hay hon. Cam on sis/bro that nhieu da co’ lo`ng giup LF nhe!
8 Keo
Member
Join Date: Feb 2012
Số Điểm: 445
Old 01-13-2014 , 05:17 AM     8 Keo est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by LittleFish

8 Keo,

Cam on 8Keo that nhieu dã vào chỉ cho LF nhạ Vay nguời thân của LF phải làm sao khi bac si giai phau da khong chiu dien giay to voi tui WC ma chỉ muon lay tien thang tu UnitedHealthCarẻ Hỏi boss thì boss noi da dien giâ’y tờ roi nhung cung gan 1 thang rồi mà chang thay giay to gi duoc goi tu nho’m WC cạ Va moi tuần boss vẫn tra 50% luong cho nguoi than mac du nguoi than khong di làm. LF noi nguoi thân hay khoan bỏ check do vao ngan hàng.
đúng vậy , khoan bỏ check vào ngân hàng

chạy lên hãng , nói với ông Boss là cho xin mấy cái form đễ claim cho workers compensation , rồi tự mình điền lấy , xong đem vô hãng xin Boss ký tên rồi tự mình gửi đi

Hãng xưỡng nào cũng có nhiệm vụ phãi làm như vậy

còn nếu ông Boss cà chớn kiếm chuyện làm khó dễ thì tốt nhứt là nên kiếm luật sư lo dùm mình

sis cũng có thể vào website này đễ lấy tờ form đễ điền cho Workers Compensation


http://www.wcb.ny.gov/content/main/forms/c2.pdf
tcphan
Gold Member
Join Date: Mar 2006
Số Điểm: 3865
Old 01-13-2014 , 05:27 AM     tcphan est actuellement connect  search   Quote  
Đọc xong cái này mình thấy company này ẩu quá, không theo đúng thủ tục Worker Compensation mà còn lấy worker's health insurance để trả. Cho dù UnitedHealth trả tiền, họ cũng gởi một tờ giấy về nhà bắt điền cho họ biết thương tích do công việc làm trong hảng gây ra or not. Mình phải trả lời thật là do trong hảng gây ra, lúc đó họ sẽ không trả tiền bịnh viện. Nói chung là phải khai cho đúng, đừng làm theo ông boss và đừng để cho ông boss làm sai nắm đầu mình, sau này phiền phức mình bị phạt đó. Kiểu này phải mướn luật sư rồi. Hy vọng trong đây có ai biết luật sư nào giỏi ở NY giới thiệu cho sis.
8 Keo
Member
Join Date: Feb 2012
Số Điểm: 445
Old 01-13-2014 , 05:28 AM     8 Keo est dconnect  search   Quote  
quên nói là khi đi bác sĩ , nói với họ là mình cần copy lại tất cã các giấy tờ cũa bác sĩ và bệnh viện đễ làm bằng chứng , rồi nộp chung các giấy tờ đó với tờ đơn đễ claim tiền Workers Compensation

lên trên hãng , nói với ông Boss là mình cần biết information cũa hãng bảo hiểm và xin số insurance account number cũa hãng đễ mình nộp đơn claim tiền bảo hiểm

còn tiền mua thuốc cũng phãi giữ lại hết mấy cái receipts , xong rồi gửi chung với tất cã chi phí bệnh viện ... sau ngày họ sẽ trã lại hết cho mình tiền mua thuốc
8 Keo
Member
Join Date: Feb 2012
Số Điểm: 445
Old 01-13-2014 , 05:35 AM     8 Keo est dconnect  search   Quote  
sis nên nhớ là ngoài tiền Workers Compensation ra , hãng bão hiễm còn phãi bồi thường tiền thương tích nữa , đó là tiền mình bị suffer ... và 2 món tiền này được trã riêng biệt
LittleFish
Platinum Member
Join Date: Sep 2003
Số Điểm: 5786
Old 01-13-2014 , 05:37 AM     LittleFish est dconnect  search   Quote  
Chi tcphan & 8keo,

Gia? su*? boss no'i mo.i chi phi' benh vien, bac si, thuo^'c boss se~ de^`u tra? cho mi`nh va moi tuan boss se~ tra 50% luong cho toi khi mi`nh di lam tro lai thi mi`nh van say no du'ng khong?

Theo nhu Em biet tu nguoi tha^n la` boss va` bac si thuong luo*ng die^`n giay to*` hom giai phau o*? benh vien la` co. he.n toi mo^? chu*' khong phai la bi accident o xuong la`m.

Em moi go.i lay hen tuan toi de^? nguoi tha^n di theraphy nhung ma hien va^~n chua co info gi cua WC ca. Nguoi than no'i ngay mai se noi chuyen voi boss 1 la^`n nua (neu can thiet thi Em se noi chuyen voi boss de confirm)
May4phuong
Loyal Member
Join Date: Jul 2010
Số Điểm: 1964
Old 01-13-2014 , 05:41 AM     May4phuong est dconnect  search   Quote  
O hang cua May thi khi worker bi gi`, ha~ng tra? tien hospital va ca'c chi phi' chu ko muon claim worker compensation vi tui insurance nha^n co hoi nay se ta(ng gia' le^n rat nhieu va so tien claim nay thi benh vien, ba'c si, nguoi worker nhan duoc se ra^'t la^u, thoi gian keo dai, nhieu thu giay to phien phuc ... vi the neu ko phai la nghie^m tro.ng qua' da'ng thi ca? hospital, doctor va company deu ko muon di'nh vao vi chi? co' lo*.i cho tui insurance ma thoi .
Sutubay
Royal Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 20058
Old 01-13-2014 , 05:46 AM     Sutubay est dconnect  search   Quote  
Cá Nhỏ em

Mơi ddầu năm mà phải deal với mấy chuyện nhức đầu này rồi hả?

Theo chi nghĩ thì worker comp. có thể khác nhau State-by-State. Muốn biết chính xa`c như thế nào, em nên nhờ ai đó giỏi tiếng Anh gọi cho Labor Dep. hỏi more info. Sau đó về hỏi HR thêm, rồi mới deal với Ins & Bs.
8 Keo
Member
Join Date: Feb 2012
Số Điểm: 445
Old 01-13-2014 , 05:47 AM     8 Keo est dconnect  search   Quote  
trường hợp tui nói ở trên là .. khi người nhà cũa LittleFish bị accident ngay tại chổ làm

còn nếu ... theo như lời sis nói là ... không phãi là bị accident ở xưởng làm ... thì chắc là sẽ không xin được tiền bồi thường thương tích .. mà chỉ có thể xin được tiền Workers Compensation mà thôi
tcphan
Gold Member
Join Date: Mar 2006
Số Điểm: 3865
Old 01-13-2014 , 05:48 AM     tcphan est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by LittleFish
Chi tcphan & 8keo,

Gia? su*? boss no'i mo.i chi phi' benh vien, bac si, thuo^'c boss se~ de^`u tra? cho mi`nh va moi tuan boss se~ tra 50% luong cho toi khi mi`nh di lam tro lai thi mi`nh van say no du'ng khong?

Theo nhu Em biet tu nguoi tha^n la` boss va` bac si thuong luo*ng die^`n giay to*` hom giai phau o*? benh vien la` co. he.n toi mo^? chu*' khong phai la bi accident o xuong la`m.
Sis hỏi ông boss là UnitedHealth sẽ gởi a form hỏi là bị thương tích từ đâu, vậy tôi phải nói láo là bị thương outside of work? Tại sao tôi phải nói láo? Tôi không muốn nói láo với UnitedHealth. Khi tôi trả lời thật thì UnitedHealth sẽ không pay a buck for the hospital bill. Tôi muốn ông dùng insurance của hảng and solve this issue the right way instead of lying to UnitedHealth.

Hảng bảo hiểm nào cũng gởi ra cái form khi họ được clinic/hospital gởi bill về injury của người bịnh và họ luôn gởi form bắt mình điền để find out coi thương tích đó có phải do từ làm việc trong hảng hay không? Nếu phải, họ không trả tiền bịnh viện.
8 Keo
Member
Join Date: Feb 2012
Số Điểm: 445
Old 01-13-2014 , 05:55 AM     8 Keo est dconnect  search   Quote  
Little Fish cũng có thể tới chổ ông bác sĩ đó ... phân tích cho ổng nghe trường hợp cũa mình rồi năn nỉ xin ông ta cho biết số insurance account number cũa cái hãng đó ... nếu như ông ta có

có nhiều ông chũ hãng làm bộ hứa hẹn sẽ cho mình quay lại làm việc sau khi hết bệnh .... đễ mình đừng đòi tiền thương tích ... nhưng chưa chắc đâu

nhưng sau khi mình hết bệnh , quay lại làm việc thì họ sẽ tìm cách sa thải mình 1 cách êm đẹp ... mà không sợ bị sue
LittleFish
Platinum Member
Join Date: Sep 2003
Số Điểm: 5786
Old 01-13-2014 , 06:14 AM     LittleFish est dconnect  search   Quote  
8keo,

Nguoi than cua LF bi tai nan tai xuong la`m
8 Keo
Member
Join Date: Feb 2012
Số Điểm: 445
Old 01-13-2014 , 06:34 AM     8 Keo est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by LittleFish

8keo,

Nguoi than cua LF bi tai nan tai xuong làm
nếu bị tai nạn ngay tại xưỡng làm ... mà trường hợp bị nặng , mất khã năng làm việc ... thì phãi đi gặp luật sư ngay đi

ông chủ hãng đó chỉ trã 50% tiền lương ... là không đúng luật

Workers compensation sẽ trã 100% số tiền bằng với tiền lương hàng tháng mà mình đã đi làm , và số tiền này sẽ không bị trừ thuế

hãng bão hiễm cũa cái xưỡng đó còn phãi trã tiền bồi thường thương tích nữa

tui thấy thái độ cũa người chũ này có vẽ lương lẹo , không lương thiện , không có ý tốt , đừng bao giờ đặt hết tin tưởng vào ông ta
Harourisor
Banned
Join Date: Sep 2017
Số Điểm: 549
Old 09-12-2017 , 09:52 AM     Harourisor est dconnect  search   Quote  
Amoxicillin And Clindamycin cheap cialis How Can I Get Some Acyclovir
Buying Levitra Online Generico Levitra 10 Mg Cheapest Cialis Available
Amoxicillin Advil Interaction <a href=http://cialtobuy.com >cialis</a> Low Dose Viagra
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -4. The time now is 12:26 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.