VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Nhà Bếp > Recipes (Nấu Ăn)

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3647
Old 06-08-2019 , 12:15 PM     Ông Hai est dconnect  search   Quote  
thằng chó đẻ mất dạy ngodinhkhoi bị Ông Hai cắt lưỡi khóc ú a ú ớ như cha chết chạy qua bú cặc thằng chó lại cái dái bọng.
NgoDinhKhoi
Senior Member
Join Date: Jan 2012
Số Điểm: 901
Old 06-08-2019 , 05:10 PM     NgoDinhKhoi est dconnect  search   Quote  
ông hai suốt ngày khoe
lồn má tao to như ống cống
tao chơi rồi sướng lắm hehehe
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3647
Old 06-08-2019 , 05:50 PM     Ông Hai est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by NgoDinhKhoi
Chù Dù mặt lồn trâu rốt nát no In Nịt, no home, sống lang thang đầu đường xó chợ, mệt thì đụng đâu lủi đó ngủ một giấc như con junkyard dog.

tối ngày đi khoe
má của ngodinhkhoi lồn to như ống cống
chơi sướng lắm hehehe
Má thằng cụt lưỡi ngodinhkhoi bị Ông Hai cho cả xóm đụ banh ta lông. Ta nói nó ú a ú ớ ôm má nó khóc như cha chết.
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3647
Old 06-08-2019 , 06:33 PM     Ông Hai est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by NgoDinhKhoi
Chù Dù mặt lồn trâu rốt nát no In Nịt, no home, sống lang thang đầu đường xó chợ, mệt thì đụng đâu lủi đó ngủ một giấc như con junkyard dog.

tối ngày đi khoe
má của ngodinhkhoi lồn to như ống cống
chơi sướng lắm hehehe
Má thằng cụt lưỡi ngodinhkhoi bị Ông Hai cho cả xóm đụ banh ta lông. Ta nói nó ú a ú ớ ôm má nó khóc như cha chết.
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3647
Old 06-08-2019 , 06:59 PM     Ông Hai est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Chu_Du
thằng dâm tặc Da Vinci
nó doo má ngodinhkhoi tới 2 lần
lần sao còn xài đèn pin loại 1 nữa
hèn gì má ngodinhkhoi khóc như cha chết
hehehe
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3647
Old 06-08-2019 , 07:28 PM     Ông Hai est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Chu_Du
thằng dâm tặc Da Vinci
nó doo má ngodinhkhoi tới 2 lần
lần sao còn xài đèn pin loại 1 nữa
hèn gì má ngodinhkhoi khóc như cha chết
hehehe
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3647
Old 06-08-2019 , 07:52 PM     Ông Hai est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Chu_Du
thằng dâm tặc Da Vinci
nó doo má ngodinhkhoi tới 2 lần
lần sao còn xài đèn pin loại 1 nữa
hèn gì má ngodinhkhoi khóc như cha chết
hehehe
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3647
Old 06-08-2019 , 08:00 PM     Ông Hai est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Chu_Du
thằng dâm tặc Da Vinci
nó doo má ngodinhkhoi tới 2 lần
lần sao còn xài đèn pin loại 1 nữa
hèn gì má ngodinhkhoi khóc như cha chết
hehehe
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3647
Old 06-08-2019 , 08:13 PM     Ông Hai est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Chu_Du
thằng dâm tặc Da Vinci
nó doo má ngodinhkhoi tới 2 lần
lần sao còn xài đèn pin loại 1 nữa
hèn gì má ngodinhkhoi khóc như cha chết
hehehe
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3647
Old 06-08-2019 , 08:42 PM     Ông Hai est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Chu_Du
thằng dâm tặc Da Vinci
nó doo má ngodinhkhoi tới 2 lần
lần sao còn xài đèn pin loại 1 nữa
hèn gì má ngodinhkhoi khóc như cha chết
hehehe
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3647
Old 06-08-2019 , 08:57 PM     Ông Hai est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Chu_Du
thằng dâm tặc Da Vinci
nó doo má ngodinhkhoi tới 2 lần
lần sao còn xài đèn pin loại 1 nữa
hèn gì má ngodinhkhoi khóc như cha chết
hehehe
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3647
Old 06-08-2019 , 09:35 PM     Ông Hai est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Chu_Du
thằng dâm tặc Da Vinci
nó doo má ngodinhkhoi tới 2 lần
lần sao còn xài đèn pin loại 1 nữa
hèn gì má ngodinhkhoi khóc như cha chết
hehehe
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3647
Old 06-08-2019 , 10:11 PM     Ông Hai est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Chu_Du
thằng dâm tặc Da Vinci
nó doo má ngodinhkhoi tới 2 lần
lần sao còn xài đèn pin loại 1 nữa
hèn gì má ngodinhkhoi khóc như cha chết
hehehe
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3647
Old 06-09-2019 , 01:06 AM     Ông Hai est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Chu_Du
thằng dâm tặc Da Vinci
nó doo má ngodinhkhoi tới 2 lần
lần sao còn xài đèn pin loại 1 nữa
hèn gì má ngodinhkhoi khóc như cha chết
hehehe
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3647
Old 06-09-2019 , 01:32 AM     Ông Hai est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Chu_Du
thằng dâm tặc Da Vinci
nó doo má ngodinhkhoi tới 2 lần
lần sao còn xài đèn pin loại 1 nữa
hèn gì má ngodinhkhoi khóc như cha chết
hehehe
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3647
Old 06-13-2019 , 12:50 AM     Ông Hai est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Chu_Du
thằng dâm tặc Da Vinci
nó doo má ngodinhkhoi tới 2 lần
lần sao còn xài đèn pin loại 1 nữa
hèn gì má ngodinhkhoi khóc như cha chết
hehehe
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -4. The time now is 06:31 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.