VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > TÔN GIÁO > Trang Phật Giáo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
NonregisterC
Moderator
Join Date: May 2004
Số Điểm: 25302
Old 08-14-2006 , 08:58 AM     NonregisterC est dconnect  search   Quote  
Ca^`u so^' 1 o+? chu`a Xa` Xie^m, huye^.n Cha^u Tha`nh, Kie^n Giang, dda~ hoa`n ta^'t . Mo+`i xem a?nh ta.i:

=> http://www.arach.net.au/~budsas/xaycau/index.htm#xx1

Theo du+. ddi.nh, ca^`u so^' 2 se~ hoa`n ta^'t trong tha'ng 9-2006.
phivan
Gold Member
Join Date: May 2004
Số Điểm: 2056
Old 08-16-2006 , 07:47 PM     phivan est dconnect  search   Quote  
Lời Phật dạy qua tranh vui:

Bấm con chuột vào Link sau đây:Mến,
phivan
Gold Member
Join Date: May 2004
Số Điểm: 2056
Old 08-24-2006 , 07:07 PM     phivan est dconnect  search   Quote  
Hai Bài Sám Phổ Thông và Hiệu Nghiệm:


Thuỷ SámLương Hoàng Sám
Mến,
NonregisterC
Moderator
Join Date: May 2004
Số Điểm: 25302
Old 08-30-2006 , 03:04 PM     NonregisterC est dconnect  search   Quote  
*
Ki'nh mo+`i dde^'n xem Thu+ Mu.c ca'c kinh sa'ch mo+'i ddu+a va`o trang web:

=> http://zencomp.com/greatwisdom/whatsnew/index.htm

=> http://buddhanet.net/budsas/whatsnew/index.htm

=> http://www.budsas.org/whatsnew/index.htm


Ki'nh
Binh Anson - BuddhaSasana website
* www.zencomp.com/greatwisdom * www.buddhanet.net/budsas * www.budsas.org
phivan
Gold Member
Join Date: May 2004
Số Điểm: 2056
Old 09-04-2006 , 07:13 PM     phivan est dconnect  search   Quote  
Các Phật Tử phải thận trọng .

Các kinh phải nằm trong Tam Tạng Kinh Điển, do sự Kết Tập của các vị Tu Sĩ Chân Chính ghi chép lại mới là Kinh Phật .
Ngoài ra đều là của Ma Giáo .

Toàn bộ kinh điển Pali ngữ và bản dịch Anh ngữ đã được Hội Kinh Điển Pali (Pali Text Society) lần lượt xuất bản trong 100 năm qua. Xin xem bài giới thiệu bằng Anh ngữ tại:Mến,
NS&HB
Gold Member
Join Date: Jun 2006
Số Điểm: 3419
Old 09-09-2006 , 01:30 PM     NS&HB est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by phivan
69 Câu Hỏi Phật Học:

http://www.buđhismtoday.com/viet/batdau/hoi-6-quannghi0.htm

------------------------

cám ơn Phi Vân
rất nhiều...trang này hay quá à

nó có hết những thắc mắc mà
HB đang dự định tìm người trả lời dùm

HB rảnh sẻ chạy lên đây đọc từ
từ để thuộc lòng


HB
NonregisterC
Moderator
Join Date: May 2004
Số Điểm: 25302
Old 09-13-2006 , 09:16 PM     NonregisterC est dconnect  search   Quote  
Sách Quý.

http://www.budsas.org/uni/u-thientue/00.htm
http://www.budsas.org/uni/u-tuoainghi/4oainghi-00.htm

http://www.budsas.org/uni/u-pmnp/pmnp00.htm

http://www.budsas.org/uni/u-hophap/hanhphuc.htm
http://www.budsas.org/uni/u-hophap/hieunghia1.htm
http://www.budsas.org/uni/u-hophap/nhannai1.htm

http://www.budsas.org/uni/u-hophap/benh00.htm

http://www.budsas.org/uni/u-nentangpg/q1c0.htm

http://www.zencomp.com/greatwisdom/u...phap/8pl07.htm

http://www.buddhanet.net/budsas/uni/...angpg/q2c0.htm

http://www.cosophathoctinhquangcanad...huocbothi.html
http://www.budsas.org/uni/u-hp-bothi/bothi00.htm

http://www.buddhismtoday.com/viet/ph...u_kinhdien.htm
phivan
Gold Member
Join Date: May 2004
Số Điểm: 2056
Old 09-27-2006 , 10:31 PM     phivan est dconnect  search   Quote  
Bạn Phật Tử nào thích võ học, hãy vào địa chỉ sau đây:
Đây là nơi dạy Võ Thuật Tây Tạng .

Mến,
phivan
Gold Member
Join Date: May 2004
Số Điểm: 2056
Old 09-29-2006 , 07:24 PM     phivan est dconnect  search   Quote  
Học Võ tại trung tâm TaiShan (Thái Sơn)Trung Quốc, nơi sư phụ của tài tử Jet Li có lớp . Tiền ăn, học, cư trú đi lại $400./Month .
[img]http://www*********s.com/yunxingpai/studyinchina.htm [/img]

Ai có đi du lịch (học), nhớ viết bài tường thuật .
Nhân viên của chùa TaiShan có lời mời PhiVân, nhưng PhiVân bận nên không ghé thăm TaiShan được .

Mến,
NonregisterC
Moderator
Join Date: May 2004
Số Điểm: 25302
Old 10-10-2006 , 10:16 AM     NonregisterC est dconnect  search   Quote  
Chu'ng to^i dda~ hoa`n ta^'t giu'p xa^y 2 nha` ti`nh thu+o+ng cho ddo^`ng ba`o nghe`o, ga^`n chu`a Tu+' Phu+o+ng Ta(ng, Bi`nh Phu+o+'c . Mo+`i xem a?nh:

=> http://www.arach.net.au/~budsas/xaynha/index.htm

Chu'ng to^i ddang tie^'p tu.c giu'p xa^y the^m ca'c nha` ti`nh thu+o+ng kha'c.

Ki'nh,


Chúng tôi đã hoàn tất giúp xây 2 nhà tình thương cho đồng bào nghèo, gần chùa Tứ Phương Tăng, Bình Phước . Mời xem ảnh:

=> http://www.arach.net.au/~budsas/xaynha/index.htm

Chúng tôi đang tiếp tục giúp xây thêm các nhà tình thương khác.

Kính,

Binh Anson - BuddhaSasana website
* www.zencomp.com/greatwisdom * www.buddhanet.net/budsas * www.budsas.org
phivan
Gold Member
Join Date: May 2004
Số Điểm: 2056
Old 10-16-2006 , 10:33 PM     phivan est dconnect  search   Quote  
Ngôn ngữ của Thiền và Thi ca :Mến,
phivan
Gold Member
Join Date: May 2004
Số Điểm: 2056
Old 10-25-2006 , 11:35 PM     phivan est dconnect  search   Quote  
Thiền và Võ Đạo:
Mến,
phivan
Gold Member
Join Date: May 2004
Số Điểm: 2056
Old 10-26-2006 , 10:49 PM     phivan est dconnect  search   Quote  
Chánh Hạnh Niệm Phật:

Mến,
NonregisterC
Moderator
Join Date: May 2004
Số Điểm: 25302
Old 10-29-2006 , 08:06 PM     NonregisterC est dconnect  search   Quote  
Ki'nh mo+`i dde^'n xem Thu+ Mu.c ca'c kinh sa'ch mo+'i ddu+a va`o trang web:

=> http://zencomp.com/greatwisdom/whatsnew/index.htm

=> http://buddhanet.net/budsas/whatsnew/index.htm

=> http://www.budsas.org/whatsnew/index.htm


Ki'nh
Binh Anson - BuddhaSasana website
* www.zencomp.com/greatwisdom * www.buddhanet.net/budsas * www.budsas.org
NonregisterC
Moderator
Join Date: May 2004
Số Điểm: 25302
Old 10-29-2006 , 08:07 PM     NonregisterC est dconnect  search   Quote  
Kinh mo+`i dde^'n xem ca'c hi`nh a?nh mo+'i ca^.p nha^.t:

1) Xa^y nha` ti`nh thu+o+ng o+? Bi`nh Phu+o+'c:
=> http://www.arach.net.au/~budsas/xaynha/index.htm

2) Du+. a'n xa^y Ta(ng xa', chu`a Tu+' Phu+o+ng Ta(ng:
=> http://www.arach.net.au/~budsas/tangxa/index.htm

Ki'nh,
Binh Anson - BuddhaSasana website
* www.zencomp.com/greatwisdom * www.buddhanet.net/budsas * www.budsas.org
NonregisterC
Moderator
Join Date: May 2004
Số Điểm: 25302
Old 10-29-2006 , 08:08 PM     NonregisterC est dconnect  search   Quote  
Mo+`i dde^'n xem:

1) Chu`a Ba't Cha'nh Dda.o, Thu? Ddu+'c: Da^ng Y & Ke^'t Gio+'i Sima
=> http://zencomp.com/greatwisdom/uni/z-photos/chua_nguyenthuy/chua_batchanhdao.htm

2) Chu`a Ky` La, Tra` Vinh
=> http://zencomp.com/greatwisdom/uni/z-photos/chua_nguyenthuy/chua_km-kyla.htm

3) Chu`a O^ng Me.t, Tra` Vinh
=> http://zencomp.com/greatwisdom/uni/z-photos/chua_nguyenthuy/chua_km-ongmet.htm

4) Ke^u go.i hu`n phu+o+'c xa^y nha` ti`nh thu+o+ng o+? Bi`nh Phu+o+'c:
=> http://www.arach.net.au/~budsas/xaynha/index.htm

5) Ke^u go.i hu`n phu+o+'c xa^y Ta(ng xa' & Trai ddu+o+`ng:
=> http://www.arach.net.au/~budsas/tangxa/index.htm

6) Ni vie^.n Dhammasara, Ta^y U'c
=> http://zencomp.com/greatwisdom/uni/z-photos/dhammasara/dhammasara.htm

Ki'nh,
Binh Anson - BuddhaSasana website
* www.zencomp.com/greatwisdom * www.buddhanet.net/budsas * www.budsas.org
phivan
Gold Member
Join Date: May 2004
Số Điểm: 2056
Old 11-09-2006 , 09:21 PM     phivan est dconnect  search   Quote  
Lợi ích chữa bịnh trong Thiền Quán
Thiền sư Mahasi SAYADAW


----------------------

Mến,
phivan
Gold Member
Join Date: May 2004
Số Điểm: 2056
Old 11-29-2006 , 05:29 PM     phivan est dconnect  search   Quote  
Vấn Đáp Thiền và Phật Pháp:

[img]http://*******hoasen.org/vandapthienvaphatphap-03.htm[/img]


Mến,
phivan
Gold Member
Join Date: May 2004
Số Điểm: 2056
Old 12-11-2006 , 06:23 PM     phivan est dconnect  search   Quote  
Thôn Di Đà

Trang này có nhiều tài liệu dạng Audio và Video về Pháp Môn Tịnh Độ :
Mến,
NonregisterC
Moderator
Join Date: May 2004
Số Điểm: 25302
Old 12-19-2006 , 03:14 PM     NonregisterC est dconnect  search   Quote  
*
Ki'nh mo+`i dde^'n xem Thu+ Mu.c ca'c kinh sa'ch mo+'i ddu+a va`o trang web:

=> http://zencomp.com/greatwisdom/whatsnew/index.htm

=> http://buddhanet.net/budsas/whatsnew/index.htm

=> http://www.budsas.org/whatsnew/index.htm


Ki'nh
Binh Anson - BuddhaSasana website
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -7. The time now is 03:16 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.