VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > TÔN GIÁO > Tìm Hiểu Tôn Giáo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 09-05-2016 , 12:12 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Kinh thánh tước đoạt mất trí tuệ , nhưng chị hiểu Kinh thánh nói gì

còn em kinh phật , em đọc có hiểu không ?? nếu không hiểu , thì phải nói kinh phật tước đoạt cái gì nhĩ em ??

Quote :
Originally Posted by Hoangyhiepsi

Ông linh mục Joseph Nguyễn Văn Thư giảng về nguyên nhân của sự đau khổ nghe thật nghèo nàn xác xơ, u tối bị cư dân mạng ném đá, chê bai ,dè bỉu . Hầu như dân đạo Chúa đều bị quyển kinh thánh tước đoạt mất hết trí tuệ tối thiểu cần phải có trong đời sống của một con người đúng nghĩa .Chỉ có nhà thờ ở bên Tây cũng như ta cầu cạnh Phật Giáo vào giảng cho các con chiên nghe động não, chứ giáo lý đạo Chúa thì có đáng gì đâu !
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 09-05-2016 , 12:14 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
đó , kinh phật không tước đoạt mất hết trí tuệ , vậy em giúp chị hiểu bài kinh này nói gì ??

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh


Quán Tự Tại Bồ tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thứ giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế Bồ đề Tát bà ha.

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa (3 lần)
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 34513
Old 09-05-2016 , 12:16 PM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
hic hic .. cô TV mà hiểu KINH THÁNH nói gì .. ehheh e

- thì cá bống cũng hoá rồng .. ha ha âhhhâh

anh sẽ vì em .. làm thơ tình ái . .ehhêh

anh sẽ gom mây .. kết thành lâu đài


-->> vậy là LÝ gì chứ ?? .. ha hahhahhaehhehhêh .. hic hic . ehhehheh
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 09-05-2016 , 12:16 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
em nói nhà thờ tây cầu cạnh phật giáo vào giảng , em có thể cho chị biết nhà thờ tây nào .. luôn thể không em ??Quote :
Originally Posted by Hoangyhiepsi

Ông linh mục Joseph Nguyễn Văn Thư giảng về nguyên nhân của sự đau khổ nghe thật nghèo nàn xác xơ, u tối bị cư dân mạng ném đá, chê bai ,dè bỉu . Hầu như dân đạo Chúa đều bị quyển kinh thánh tước đoạt mất hết trí tuệ tối thiểu cần phải có trong đời sống của một con người đúng nghĩa .Chỉ có nhà thờ ở bên Tây cũng như ta cầu cạnh Phật Giáo vào giảng cho các con chiên nghe động não, chứ giáo lý đạo Chúa thì có đáng gì đâu !

__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 09-05-2016 , 12:19 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
chị thích những người nói chuyện khoa học kiểu "nói có sách mách có chứng"

chứ không phải ăn nói hồ đồ như những người hàm hồ


em thì sao ??
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 34513
Old 09-05-2016 , 12:19 PM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Quán Tự Tại Bồ tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

tất cả các câu sau .. dưới câu này .. đều chỉ là

- dùng để vẽ hết những cảnh trí của câu đầu .... ehhêhh


phải hông ??ehhehhe .. hic hic . ehhehheh
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 34513
Old 09-05-2016 , 12:21 PM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tuyếtvân
chị thích những người nói chuyện khoa học kiểu "nói có sách mách có chứng"

chứ không phải ăn nói hồ đồ như những người hàm hồ


em thì sao ??

hic hic .. XẠO .. ehhêhh

cô TV chỉ thích .. TÌNH YÊU NỔ CHO THẬT HẾT Ý luôn .. ehhêhh

--->> CÀNG YÊU CÀNG XẠO . ehhêhhehehheh .. hic hic . ehhêhh
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 09-05-2016 , 12:46 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
đó , kinh phật không tước đoạt mất hết trí tuệ , vậy em giúp chị hiểu bài kinh này nói gì ??

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh


Quán Tự Tại Bồ tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thứ giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế Bồ đề Tát bà ha.

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa (3 lần)
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
lamthan
Super Member
Join Date: Dec 2006
Số Điểm: 12749
Old 09-05-2016 , 12:58 PM     lamthan est dconnect  search   Quote  

Ca

Phúc Âm Buồn_Ười nằm co như loài thú khi mùa đông về
_Ười ngồi im không kêu than buốt xương da mình
Từng tiếng _Ười, nhiều tiếng _Ười gọi hoài giữa đêm

_Ười nằm co như loài thú trong rừng sương mù
_Ười nằm yên không kêu than chết trên căn phần
Một góc trời, _Uời vẫn ngồi, một đời nhỏ nhen

_Ười còn đứng như tượng đá trong rừng cây già
_Uời còn đứng như trăm năm vết thương chưa mờ
Từng đêm về, từng đêm về mang đời ngẩn ngơ.


Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy (Hôi Luần)
Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa (Nát Ghế)
Từng lời tả dương là lời mộ địa (Ật Áp)
Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe (Ật Áp).Ca chơi mà thôi. Chả nói gì cả.
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 09-06-2016 , 01:21 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
ủa , sao Hoàng không ra trả lời chị ??

tạm thời dẹp qua chuyện này đi

em nói nhà thờ tây cầu cạnh phật giáo vào giảng
Quote :
Originally Posted by Hoangyhiepsi

Ông linh mục Joseph Nguyễn Văn Thư giảng về nguyên nhân của sự đau khổ nghe thật nghèo nàn xác xơ, u tối bị cư dân mạng ném đá, chê bai ,dè bỉu . Hầu như dân đạo Chúa đều bị quyển kinh thánh tước đoạt mất hết trí tuệ tối thiểu cần phải có trong đời sống của một con người đúng nghĩa . Chỉ có nhà thờ ở bên Tây cũng như ta cầu cạnh Phật Giáo vào giảng cho các con chiên nghe động não, chứ giáo lý đạo Chúa thì có đáng gì đâu !


bây giờ , em nói "QUYỄN KINH THÁNH TƯỚC ĐOẠT MẤT HẾT TRÍ TUỆ TỐI THIỂU CẦN CÓ TRONG ĐỜI SỐNG CỦA 1 CON NGƯỜI ĐÚNG NGHĨA"


thì em ra giải thích giùm chị "QUYỂN KINH PHẬT NÀY NGHĨA LÀ GÌ ?? PT ĐỌC KHÔNG HIỂU , VẬY MÌNH PHẢI NÊN NÓI KINH PHẬT TƯỚC ĐOẠT CÁI GÌ HẢ EM" ??
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh


Quán Tự Tại Bồ tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thứ giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế Bồ đề Tát bà ha.

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa (3 lần)
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 09-06-2016 , 01:29 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
em chỉ giỏi ra nói xàm thôi , chứ tới lúc chị ra nói chuyện , thì em lặn mất tiêu

chị không hiểu sao công giáo và phật giáo giống nhau dể sợ .. có điều công giáo hình như tôn thờ ông giáo hoàng nhiều hơn phật giáo tôn thờ ông Dalai Lama , right ??


chị vừa coi film , thấy trường học Việtnam dán biểu ngữ nào là lời bác hồ dạy (cho học sinh nhớ)

chị liên tưởng hình như công giáo , phật giáo , cộng sản có chung 1 điểm TÔN THỜ THẦN TƯỢNG

- công giáo thì tôn thờ ông giáo hoàng
- phật giáo thì tôn thờ ông Dalai Lama (không bằng bên CG)
- còn cộng sản thì tôn thờ Hồ chí Minh , Lenin


CẢ 3 ĐỀU TÔN THỜ THẦN TƯỢNG CỦA MÌNH .. 1 CÁCH TUYỆT ĐỐI ??
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 09-06-2016 , 01:34 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Trong Kinh thánh , Chúa không dạy mình phải tôn thờ "1 con người nào cả"

- Công giáo
- Phật giáo
- Cộng sản

đều đi ngược lại những gì Kinh thánh dạyxét cho cùng , KHÔNG CÓ 1 CON NGƯỜI NÀO ĐÁNG ĐỂ CHO MÌNH TÔN THỜ CẢ , vì ai cũng có lúc phạm tội , cũng có lúc chết

chị không hiểu

TẠI SAO CON NGƯỜI MÀ LẠI THÍCH TÔN THỜ CON NGƯỜI TỚI NHƯ THẾ ??
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 09-06-2016 , 01:40 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
anyway , chị vào thread em nói chuyện , vì chị thấy em chê Kinh thánh

chị buồn cười , muốn vào hỏi em

CHÊ KINH THÁNH , VẬY EM CÓ HIỂU KINH PHẬT NÓI GÌ KHÔNG ??

bằng chứng là em chẵng hiểu Kinh phật nói gì cả , right ??

LÀM PT TỪ LÚC MỚI SANH RA , BÂY GIỜ MẤY CHỤC TUỔI ĐẦU , MÀ CŨNG VẪN CHƯA HIỂU ĐƯỢC KINH PHẬT NÓI GÌem còn có đầu óc đề suy nghĩ nữa không Hoàng ??

nếu em nói còn , thì em cho chị biết "mấy chục năm làm PT , mà vẩn chưa hiểu kinh phật nói gì , thì em phải nói như thế nào về kinh phật đây ... MÀ Ở ĐÓ EM NGỒI ĐÓ CHÊ BAI KINH THÁNH ??"
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 09-06-2016 , 01:44 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
em chê bai Kinh thánh là em ngu lắm em biết không ??

nếu Kinh thánh không có giá trị , thì tại sao người ta dịch Kinh thánh ra nhiều ngôn ngữ khác nhau ??


còn trong khi đó , kinh phật được dịch ra mấy ngôn ngữ , em cho chị biết coiSỰ CHÊ BAI KINH THÁNH CỦA EM CHỨNG TỎ EM LÀ 1 THẰNG NGU , KHÔNG CÓ 1 CHÚT KIẾN THỨC GÌ CẢ , KHÔNG BIẾT KINH THÁNH ĐẢ ĐƯỢC DỊCH RA BAO NHIÊU NGÔN NGỮ . ... MÀ 1 THẰNG NGU NHƯ EM NGỒI ĐÓ CHÊ KINH THÁNH
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 09-06-2016 , 01:49 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
The Bible has been translated into many languages from the biblical languages of Hebrew, Aramaic and Greek. As of September 2016 the full Bible has been translated into 554 languages, and 2,932 languages have at least some portion of the Bible.


em ra trả lời cho chị biết

cuốn Kinh thánh mà em chê bai tại sao lại được dịch ra 554 ngôn ngữ (toàn cuốn) và 2932 ngôn ngữ (phần nào của cuốn)
còn kinh phật của em , được dịch ra mấy ngôn ngữ , em ra giới thiệu cho mọi người biết luôn thể
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 09-06-2016 , 01:51 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
đó , kinh phật không tước đoạt mất hết trí tuệ , vậy em giúp chị hiểu bài kinh này nói gì ??

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh


Quán Tự Tại Bồ tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thứ giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế Bồ đề Tát bà ha.

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa (3 lần)
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
bebo
Super Member
Join Date: Jul 2003
Số Điểm: 14728
Old 09-06-2016 , 01:51 PM     bebo est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tuyếtvân
em chỉ giỏi ra nói xàm thôi , chứ tới lúc chị ra nói chuyện , thì em lặn mất tiêu

chị không hiểu sao công giáo và phật giáo giống nhau dể sợ .. có điều công giáo hình như tôn thờ ông giáo hoàng nhiều hơn phật giáo tôn thờ ông Dalai Lama , right ??


chị vừa coi film , thấy trường học Việtnam dán biểu ngữ nào là lời bác hồ dạy (cho học sinh nhớ)

chị liên tưởng hình như công giáo , phật giáo , cộng sản có chung 1 điểm TÔN THỜ THẦN TƯỢNG

- công giáo thì tôn thờ ông giáo hoàng
- phật giáo thì tôn thờ ông Dalai Lama (không bằng bên CG)
- còn cộng sản thì tôn thờ Hồ chí Minh , Lenin


CẢ 3 ĐỀU TÔN THỜ THẦN TƯỢNG CỦA MÌNH .. 1 CÁCH TUYỆT ĐỐI ??
Ngu thì nhận mình ngu và đóng miệng lại để đừng phán bừa . Nhưng hãy mở miệng để tìm hiểu .

Để anh hai nói cho em TV nghe nhé . Chả có PG nào mà tôn thờ đức Dalai Lama cả . PT kính trọng ngài thì có .

Còn đám TL thì sao ?? Nghe máy thằng cha mục sư nói tào lao . Rồi ngu đần đóng tiền cho chúng đi kiếm gái , đ..ĩ đực , drugs . Còn mình ôm cái bánh vẽ với 1 cuộc sống nghèo nàn .
__________________
bbbbb
bebo
Super Member
Join Date: Jul 2003
Số Điểm: 14728
Old 09-06-2016 , 01:54 PM     bebo est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tuyếtvân
Trong Kinh thánh , Chúa không dạy mình phải tôn thờ "1 con người nào cả"

- Công giáo
- Phật giáo
- Cộng sản

đều đi ngược lại những gì Kinh thánh dạyxét cho cùng , KHÔNG CÓ 1 CON NGƯỜI NÀO ĐÁNG ĐỂ CHO MÌNH TÔN THỜ CẢ , vì ai cũng có lúc phạm tội , cũng có lúc chết

chị không hiểu

TẠI SAO CON NGƯỜI MÀ LẠI THÍCH TÔN THỜ CON NGƯỜI TỚI NHƯ THẾ ??
Nếu PG có tôn thờ ai thì mắc mớ gì đến TCG hả ?? PG đâu có công nhận cha thần Jehovah là vị thần sáng tạo ra vũ trụ này đâu mà phải theo KT . Đúng là con điên !!!
__________________
bbbbb
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 09-06-2016 , 01:55 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
chị có nói chuyện với 1 người PT

anh ta cho chị biết "cái cốt của PG là chữ KHÔNG"

xuất nguồn từ KHÔNG , và cũng đi tới cái KHÔNG , có nghĩa là KHÔNG CÓ GÌ CẢ


hahah, wow , chân lý ớn lạnh , tưỡng gì , câu trả lời là KHÔNG

chị hỏi anh ta , NẾU KHÔNG , thì tại sao lại làm tượng phật bằng cẩm thạch , tại sao không làm tượng phật bằng cement , cái gì cũng không , thì không lẽ tượng phật bằng cẩm thạch linh thiêng hơn tượng bẳng cement ??


em biết anh ta nói gì không ??

anh ta nói .. thôi chịu thua Vân rồi


tsk tsk ... nói chuyện như vậy mà cũng nói cho được
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 09-06-2016 , 01:58 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
bébò có khôn không , nếu khôn , thì giúp tôi hiểu bài kinh này nói gì ??

còn bé mà không hiểu , thì bé ngu quá , đừng nên ra khoe cái ngu của mình nữa
đó , kinh phật không tước đoạt mất hết trí tuệ , vậy em giúp chị hiểu bài kinh này nói gì ??

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh


Quán Tự Tại Bồ tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thứ giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế Bồ đề Tát bà ha.

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa (3 lần)
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -7. The time now is 10:55 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.