VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > TÔN GIÁO > Tìm Hiểu Tôn Giáo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
bebo
Super Member
Join Date: Jul 2003
Số Điểm: 14723
Old 09-06-2016 , 12:59 PM     bebo est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tuyếtvân
chị có nói chuyện với 1 người PT

anh ta cho chị biết "cái cốt của PG là chữ KHÔNG"

xuất nguồn từ KHÔNG , và cũng đi tới cái KHÔNG , có nghĩa là KHÔNG CÓ GÌ CẢ


hahah, wow , chân lý ớn lạnh , tưỡng gì , câu trả lời là KHÔNG

chị hỏi anh ta , NẾU KHÔNG , thì tại sao lại làm tượng phật bằng cẩm thạch , tại sao không làm tượng phật bằng cement , cái gì cũng không , thì không lẽ tượng phật bằng cẩm thạch linh thiêng hơn tượng bẳng cement ??


em biết anh ta nói gì không ??

anh ta nói .. thôi chịu thua Vân rồi


tsk tsk ... nói chuyện như vậy mà cũng nói cho được
Chữ KHÔNG TRONG PG KO CÓ NGHĨA LÀ KO CÓ GÌ CẢ
__________________
bbbbb
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27930
Old 09-06-2016 , 01:00 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Hoàng nó không hiểu bài kinh này nói gì , nó là PT từ lúc cha sanh mẹ đẻ mà nó vẩn chưa hiểu cái bài kinh cơ bản này

còn bé , bé có hiểu bài kinh cơ bản này không ?? bài kinh mà PT nào cũng thuộc lòng , nhưng không biết họ có hiểu gì không

bé giúp cho mọi người hiểu bài kinh này gìùm đi__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
bebo
Super Member
Join Date: Jul 2003
Số Điểm: 14723
Old 09-06-2016 , 01:01 PM     bebo est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tuyếtvân
bébò có khôn không , nếu khôn , thì giúp tôi hiểu bài kinh này nói gì ??

còn bé mà không hiểu , thì bé ngu quá , đừng nên ra khoe cái ngu của mình nữa
đó , kinh phật không tước đoạt mất hết trí tuệ , vậy em giúp chị hiểu bài kinh này nói gì ??

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh


Quán Tự Tại Bồ tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thứ giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế Bồ đề Tát bà ha.

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa (3 lần)
Bài kinh này cho những người có su8. hiểu biết cao về PG . Bé Vân ngu như con bò mà lại ko chịu học hỏi căn bản thì có dịch ra bé cũng chẳng hiểu gì cả . Ráng tìm hiểu thêm rồi anh sẽ dịch sau nhé . Ngoan !!!
__________________
bbbbb
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27930
Old 09-06-2016 , 01:01 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
bébò có khôn không , nếu khôn , thì giúp tôi hiểu bài kinh này nói gì ??

còn bé mà không hiểu , thì bé ngu quá , đừng nên ra khoe cái ngu của mình nữa
đó , kinh phật không tước đoạt mất hết trí tuệ , vậy em giúp chị hiểu bài kinh này nói gì ??

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh


Quán Tự Tại Bồ tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thứ giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế Bồ đề Tát bà ha.

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa (3 lần)
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27930
Old 09-06-2016 , 01:03 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
bé hiểu như thế nào thì bé giúp cho những PT khác như Hoàng hiểu đi

vì Hoàng nó không hiểu ... hay bé cũng hỗng hiểu ???tôi nói sao trúng tim đem của bé quá phải không ??

tôi đi guốc trong bụng , chắc bé đau nhức lắm phải hông ??
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
bebo
Super Member
Join Date: Jul 2003
Số Điểm: 14723
Old 09-06-2016 , 01:05 PM     bebo est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tuyếtvân
bébò có khôn không , nếu khôn , thì giúp tôi hiểu bài kinh này nói gì ??

còn bé mà không hiểu , thì bé ngu quá , đừng nên ra khoe cái ngu của mình nữa
đó , kinh phật không tước đoạt mất hết trí tuệ , vậy em giúp chị hiểu bài kinh này nói gì ??

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh


Quán Tự Tại Bồ tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thứ giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế Bồ đề Tát bà ha.

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa (3 lần)
Đã dốt mà còn lười học hỏi mà cứ đòi học cao . Như 1 đứa con nít 1 chữ cái còn chưa biếT đọc mà đòi đọc sách của bậc đại học . Ráng học về PG cho khá đi rồi anh sẵn sàng giúp đỡ cho hiểu bài kinh trên .
__________________
bbbbb
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27930
Old 09-06-2016 , 01:05 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Hoàng nó trốn luôn

bé bị tôi "câu" ra , bây giờ bé có giỏi , thì giải thích cho mọi PT khác hiểu bài kinh này nói gì đi

hay bé ngu cũng giống như họ thôi ??
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
bebo
Super Member
Join Date: Jul 2003
Số Điểm: 14723
Old 09-06-2016 , 01:06 PM     bebo est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tuyếtvân
bé hiểu như thế nào thì bé giúp cho những PT khác như Hoàng hiểu đi

vì Hoàng nó không hiểu ... hay bé cũng hỗng hiểu ???tôi nói sao trúng tim đem của bé quá phải không ??

tôi đi guốc trong bụng , chắc bé đau nhức lắm phải hông ??
Khỏi cần PT họ biết cách để hiểu bài kinh trên . Ko cần TV hỏi dùm theo kiểu "mèo khóc chuột " .
__________________
bbbbb
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27930
Old 09-06-2016 , 01:07 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
đó , kinh phật không tước đoạt mất hết trí tuệ , vậy em giúp chị hiểu bài kinh này nói gì ??

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh


Quán Tự Tại Bồ tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thứ giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế Bồ đề Tát bà ha.

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa (3 lần)
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27930
Old 09-06-2016 , 01:08 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
tôi không có khiếu nói chuyện với người ngu

nếu bé hiểu , thì tôi nói chuyện với bé

còn nếu bé ngu , thì tôi không còn gì để nói với bé nữa__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
bebo
Super Member
Join Date: Jul 2003
Số Điểm: 14723
Old 09-06-2016 , 01:09 PM     bebo est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tuyếtvân
Hoàng nó trốn luôn

bé bị tôi "câu" ra , bây giờ bé có giỏi , thì giải thích cho mọi PT khác hiểu bài kinh này nói gì đi

hay bé ngu cũng giống như họ thôi ??

Có ngu tui cũng khôn hơn TV vì bé ngu quá mới bám theo đám TL để đóng tiền cho chúng chơi gái hay đ..ĩ đực .

Mình ngu mà ko thấy mình ngu mà cứ cười người khác . Từ lúc vào TL đến giờ đã đóng cho chúng hết bao nhiều tiền rồi .
__________________
bbbbb
Conklin
Banned
Join Date: Aug 2016
Số Điểm: 41
Old 09-06-2016 , 01:11 PM     Conklin est dconnect  search   Quote  
http://livestreamingvsonline.com/akron-vs-marshall-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/akron-vs-marshall-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/akron-vs-marshall-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/akron-vs-marshall-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/akron-vs-marshall-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/akron-vs-marshall-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/akron-vs-marshall-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/akron-vs-marshall-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/akron-vs-marshall-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/akron-vs-marshall-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/akron-vs-marshall-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/akron-vs-marshall-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/akron-vs-marshall-football-live/
bebo
Super Member
Join Date: Jul 2003
Số Điểm: 14723
Old 09-06-2016 , 01:11 PM     bebo est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tuyếtvân
tôi không có khiếu nói chuyện với người ngu

nếu bé hiểu , thì tôi nói chuyện với bé

còn nếu bé ngu , thì tôi không còn gì để nói với bé nữa
Ke ngu thi` làm sao có khiếu nói chuyện nên mới bị đám buôn thần bán thánh mục sư TL lừa đảo và bị chúng bóc lột .
__________________
bbbbb
Conklin
Banned
Join Date: Aug 2016
Số Điểm: 41
Old 09-06-2016 , 02:36 PM     Conklin est dconnect  search   Quote  
http://livestreamingvsonline.com/tcu-vs-iowa-state-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/tcu-vs-iowa-state-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/tcu-vs-iowa-state-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/tcu-vs-iowa-state-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/tcu-vs-iowa-state-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/tcu-vs-iowa-state-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/tcu-vs-iowa-state-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/tcu-vs-iowa-state-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/tcu-vs-iowa-state-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/tcu-vs-iowa-state-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/tcu-vs-iowa-state-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/tcu-vs-iowa-state-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/tcu-vs-iowa-state-football-live/
Conklin
Banned
Join Date: Aug 2016
Số Điểm: 41
Old 09-06-2016 , 03:36 PM     Conklin est dconnect  search   Quote  
http://livestreamingvsonline.com/syracuse-vs-south-florida-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/syracuse-vs-south-florida-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/syracuse-vs-south-florida-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/syracuse-vs-south-florida-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/syracuse-vs-south-florida-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/syracuse-vs-south-florida-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/syracuse-vs-south-florida-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/syracuse-vs-south-florida-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/syracuse-vs-south-florida-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/syracuse-vs-south-florida-football-live/
Conklin
Banned
Join Date: Aug 2016
Số Điểm: 41
Old 09-06-2016 , 05:25 PM     Conklin est dconnect  search   Quote  
http://livestreamingvsonline.com/virginia-tech-vs-boston-college-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/virginia-tech-vs-boston-college-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/virginia-tech-vs-boston-college-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/virginia-tech-vs-boston-college-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/virginia-tech-vs-boston-college-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/virginia-tech-vs-boston-college-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/virginia-tech-vs-boston-college-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/virginia-tech-vs-boston-college-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/virginia-tech-vs-boston-college-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/virginia-tech-vs-boston-college-football-live/
Conklin
Banned
Join Date: Aug 2016
Số Điểm: 41
Old 09-06-2016 , 05:49 PM     Conklin est dconnect  search   Quote  
http://livestreamingvsonline.com/illinois-vs-western-michigan-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/illinois-vs-western-michigan-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/illinois-vs-western-michigan-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/illinois-vs-western-michigan-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/illinois-vs-western-michigan-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/illinois-vs-western-michigan-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/illinois-vs-western-michigan-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/illinois-vs-western-michigan-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/illinois-vs-western-michigan-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/illinois-vs-western-michigan-football-live/
Conklin
Banned
Join Date: Aug 2016
Số Điểm: 41
Old 09-06-2016 , 06:14 PM     Conklin est dconnect  search   Quote  
http://livestreamingvsonline.com/kentucky-vs-new-mexico-state-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/kentucky-vs-new-mexico-state-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/kentucky-vs-new-mexico-state-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/kentucky-vs-new-mexico-state-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/kentucky-vs-new-mexico-state-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/kentucky-vs-new-mexico-state-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/kentucky-vs-new-mexico-state-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/kentucky-vs-new-mexico-state-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/kentucky-vs-new-mexico-state-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/kentucky-vs-new-mexico-state-football-live/
Conklin
Banned
Join Date: Aug 2016
Số Điểm: 41
Old 09-06-2016 , 07:13 PM     Conklin est dconnect  search   Quote  
http://livestreamingvsonline.com/south-carolina-vs-east-carolina-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/south-carolina-vs-east-carolina-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/south-carolina-vs-east-carolina-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/south-carolina-vs-east-carolina-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/south-carolina-vs-east-carolina-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/south-carolina-vs-east-carolina-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/south-carolina-vs-east-carolina-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/south-carolina-vs-east-carolina-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/south-carolina-vs-east-carolina-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/south-carolina-vs-east-carolina-football-live/
Conklin
Banned
Join Date: Aug 2016
Số Điểm: 41
Old 09-06-2016 , 07:35 PM     Conklin est dconnect  search   Quote  
http://livestreamingvsonline.com/colorado-state-vs-northern-colorado-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/colorado-state-vs-northern-colorado-football-live/http://livestreamingvsonline.com/colorado-state-vs-northern-colorado-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/colorado-state-vs-northern-colorado-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/colorado-state-vs-northern-colorado-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/colorado-state-vs-northern-colorado-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/colorado-state-vs-northern-colorado-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/colorado-state-vs-northern-colorado-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/colorado-state-vs-northern-colorado-football-live/
http://livestreamingvsonline.com/colorado-state-vs-northern-colorado-football-live/
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -7. The time now is 12:49 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.