VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Nhà Bếp > Recipes (Nấu Ăn)

Reply
 
Thread Tools Display Modes
PlumBlossom
Junior Member
Join Date: Aug 2016
Số Điểm: 144
Old 07-22-2019 , 01:38 PM     PlumBlossom est dconnect  search   Quote  
Finally #1 on something......read below to find out guys!!!

What is PsyFCangNgoe?

PsyF aka PsychoFuk main target is the central and peripheral nervous system. It will cause all the neurons in his body to go into nirvana within a number of years and if left untreated, will cost him his life.

First thing it’ll do is disconnecting his left cerebral hemisphere from the right causing his thoughts and perceptions to change in a short period of time. The separation of the 2 brain hemispheres will increase ions flow, causing an intense firing of neurons voltage leading to a surge of brain wave. This high voltage will eventually burn all the neuronal circuits and axons which will sever all connections; hence, leading to critical Psychosis where no psychedelic drugs can cure. Yep, it’s 10 times more lethal than the Fuktard serum. 😱

What will be his first signs and symptoms, you may ask?

Due to all the catastrophes in his life tracing back to the insufficient nutrition when he was still in his mother’s womb, to birth then his unfortunate life event like being beaten daily by his tiger parents and his unfortunate incident by crossing path with CrazyKingCrab has dramatically drained his intelligence to nil.

Now with these forceful bites from VuaBoDien’s and his mate, Giokhung intelligence will drop to the minus range that no human kind have had, even before the Homo Sapiens or the first hominids on earth. His IQ is -70 as of now, uniquely making him the 1st dumbest person in the world and standing #1 on the world Guinness record with the lowest IQ in the human race . 😱

Congrats Giokhung, at least you’re number 1 on something now. 👍🏻

Google dịch:
Cuối cùng # 1 về một cái gì đó ...... đọc bên dưới để tìm hiểu các chàng trai !!!

PsyFCangNgoe là gì?

PsyF hay còn gọi là mục tiêu chính của PsychoFuk là hệ thần kinh trung ương và ngoại biên. Nó sẽ khiến tất cả các tế bào thần kinh trong cơ thể anh ta đi vào niết bàn trong một số năm và nếu không được điều trị, anh ta sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Điều đầu tiên nó sẽ làm mất kết nối bán cầu não trái của anh ấy từ bên phải khiến suy nghĩ và nhận thức của anh ấy thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn. Sự phân tách của 2 bán cầu não sẽ làm tăng dòng chảy, sự bắn dữ dội của điện thế nơ-ron dẫn đến sự đột biến của sóng não. Điện áp cao này cuối cùng sẽ đốt cháy tất cả các mạch thần kinh và sợi trục thần kinh sẽ cắt đứt mọi kết nối; do đó, dẫn đến rối loạn tâm thần nghiêm trọng, nơi không có thuốc ảo giác có thể chữa khỏi. Đúng, nó gây chết người gấp 10 lần so với huyết thanh Fuktard. 😱

Những dấu hiệu và triệu chứng đầu tiên của bạn là gì, bạn có thể hỏi?

Do tất cả những thảm họa trong cuộc đời anh bắt nguồn từ chế độ dinh dưỡng không đầy đủ khi anh còn trong bụng mẹ, sinh ra sự kiện không may trong cuộc đời do bị CrazyKingCrab đánh bại đã bị rút cạn đáng kể trí thông minh của mình đến con số không.

Bây giờ với những vết cắn mạnh mẽ từ VuaBoDien và người bạn đời của anh ta, trí thông minh Giokhung sẽ rơi vào phạm vi mà không có loài người nào có được, ngay cả trước Homo Sapiens hoặc vượn nhân hình đầu tiên trên trái đất. Chỉ số IQ của anh ấy là -70 tính đến thời điểm hiện tại, là người duy nhất ngu ngốc số 1 thế giới trong kỷ lục Guinness thế giới với chỉ số IQ thấp nhất trong loài người. 😱

Xin chúc mừng Giokhung, ít nhất bạn là số 1 về một cái gì đó bây giờ.

That’s enough attention for today thangKhungCangNgoe kia oii.
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -4. The time now is 11:58 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.